BuiltWithNOF
Voorouders Pool -Schuil

Iris Wiegant

Luka Wiegant

Sarah Mc Combs

Jennifer Mc Combs

Scott Mc Combs

1801 Geboorte Syke Ritskes

1802 Doop Wiebe Poo Leek

1802 Geboorte Wybe Hendriks Pool

1811 Naamsaanneming Veenema

1801 Geboorte Syke Ritskes

1802 Doop Wiebe Pool Leek

1802 Geboorte Wybe Hendriks Pool

1811 Naamsaannemi ng Veenema

1836 Toestemming trouwen Willem I

1839 bezit Hendrik Wybes Pool

1880 grafstenen

1889 Graf Pool Ritskes

1836 Toestemming trouwen Willem I

1839 bezit Hendrik Wybes Pool

1880 grafstenen

1889 Graf Pool Ritskes