Parenteel van Bartholomeus Dopschewyt Pool

1 Bartholomeus Dopschewyt Pool is geboren in 1630 in Dobkowice Polen plm. Bartholomeus is overleden.
Kind van Bartholomeus uit onbekende relatie:
1 Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool, geboren in 1663 in Franeker vermoedelijk. Volgt 1.1.
1.1 Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool is geboren in 1663 in Franeker vermoedelijk, zoon van Bartholomeus Dopschewyt Pool (zie 1). Hieronymy is overleden in 1722 in Beetsterzwaag, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Hieronymy: Meester chirurgijn te Lippenhuizen, Kortezwaag, Beetsterzwaag vanaf 1698 tot zijn overlijden.

Mogelijk rond 1685 schoolmeester in Vianen
Hieronymy trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-08-1688 in Langezwaag, Kortezwaag, Lippenhuizen met Lyffien (Liefke) Pytters, 22 of 23 jaar oud. Liefke is geboren in 1665 in Kortezwaag. Liefke is overleden in 1709 in Beetsterzwaag, 43 of 44 jaar oud.
Kinderen van Hieronymy en Liefke:
1 Bartele Jeronimus Pool, geboren in 1689 in Beetsterzwaag. Volgt 1.1.1.
2 Pieter Hieronimus Pool, geboren in 1691 in Beetsterzwaag gem. Opsterland. Volgt 1.1.2.
3 Jurjen Jeronimus Pool, geboren in 1693 in Beetsterzwaag. Volgt 1.1.3.
4 Jacobus Jeronimus Pool, geboren in 1695 in Beetsterzwaag. Volgt 1.1.4.
5 Martinus Jeronimus Pool, geboren in 1697 in Beetsterzwaag. Volgt 1.1.5.
6 Lutske Jeronimus Pool [1.1.6], geboren in 1699 in Beetsterzwaag. Lutske is overleden.
1.1.1 Bartele Jeronimus Pool is geboren in 1689 in Beetsterzwaag, zoon van Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool (zie 1.1) en Lyffien (Liefke) Pytters. Bartele is overleden in 1766 in Beetsterzwaag, 76 of 77 jaar oud. Hij is begraven op 10-07-1766 in Beetsterzwaag.
Notitie bij Bartele: Ook Barteld en Bartelt genoemd

Quotisatiekohieren 1749

Bartele Jeronimus, Opsterland
Plaats: Beetsterzwaag
Omschrijving: arbeyder; gealimenteert
Gezin volw: 2 en kind: 5
Aanslag: --
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Opsterland, fol. 10

Gestandaardiseerde naam: BARTELE HIERONIMUS
Bartele:
(1) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1738 met Frouckjen Bauckes, 27 of 28 jaar oud. Frouckjen is geboren in 1710 in plm. Frouckjen is overleden in 1739 in plm. hypothetisch, 28 of 29 jaar oud. Frouckjen is weduwe van Rinse Pieters (ovl. 1737), met wie zij trouwde op 21-06-1733 in Beetsterzwaag.
Notitie bij Frouckjen: Het is hypothetisch dat Froukje Bauckes dezelfde is als degene die met Rinse Pieters getrouwd was.
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, in 1741 in plm; hypothetisch met Froukje Eelzes.
Kind van Bartele en Frouckjen:
1 Jurjen Barteles Poeske, geboren op 15-03-1739 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.
Kinderen van Bartele en Froukje:
2 Eelze Barteles Pool Poeske, gedoopt op 26-11-1741 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Volgt 1.1.1.2.
3 Detje Barteles Pool [1.1.1.3], geboren in Opsterland. Zij is gedoopt op 05-07-1744 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Detje is overleden.
4 Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries, geboren in Beetsterzwaag, Opsterland. Volgt 1.1.1.4.
1.1.1.1 Jurjen Barteles Poeske is geboren op 15-03-1739 in Opsterland, zoon van Bartele Jeronimus Pool (zie 1.1.1) en Frouckjen Bauckes. Jurjen is overleden op 01-05-1812 in Smallingerland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1812.
Notitie bij Jurjen: in 1811 neemt hij de naam Poeske aan

Drachten, deel 1 folio 59 verso
Poeske, Jurjen Barteles, Zuiderdrachten 208
Jurjen trouwde, 39 jaar oud, op 31-05-1778 in Drachten met Eeukjen Rintzes, 48 of 49 jaar oud. Eeukjen is geboren in 1729. Eeukjen is overleden op 19-03-1809 in Zuiderdrachten, 79 of 80 jaar oud.
1.1.1.2 Eelze Barteles Pool Poeske, zoon van Bartele Jeronimus Pool (zie 1.1.1) en Froukje Eelzes. Hij is gedoopt op 26-11-1741 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Eelze is overleden. Eelze trouwde, 19 jaar oud, in 03-1761 in Beetsterzwaag met Marijke Jans. Marijke is geboren in Beetsterzwaag.
1.1.1.4 Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries is geboren in Beetsterzwaag, Opsterland, zoon van Bartele Jeronimus Pool (zie 1.1.1) en Froukje Eelzes. Hij is gedoopt op 09-04-1747 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Anne is overleden in 1795 in plm te Hemrik, 47 of 48 jaar oud. Anne trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1772 met Marijke Sakes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-07-1772 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Marijke is geboren in Hemrik. Marijke is overleden in 1801 in Hemrik.
Kinderen van Anne en Marijke:
1 Hiltje Annes Pool [1.1.1.4.1], geboren op 12-04-1773 in Hemrik. Zij is gedoopt op 18-04-1773 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Hiltje is overleden.
2 Bartele Annes Krol, geboren op 14-01-1775 in Hemrik. Volgt 1.1.1.4.2.
3 Sake Annes Pool [1.1.1.4.3], geboren op 04-01-1778 in Hemrik. Hij is gedoopt op 25-01-1778 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Sake is overleden in 1779 in Hemrik, 0 of 1 jaar oud.
4 Sake Annes Pool [1.1.1.4.4], geboren op 05-10-1780 in Hemrik. Hij is gedoopt op 08-10-1780 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Sake is overleden in 1808 in Hemrik (Opsterland), 27 of 28 jaar oud. Hij is begraven op 06-10-1808 in Hemrik (Opsterland).
5 Andrys Annes van den Bos, geboren op 17-09-1783 in Hemrik. Volgt 1.1.1.4.5.
6 Jurjen Annes Pool [1.1.1.4.6], geboren op 31-08-1786 in Hemrik. Hij is gedoopt op 17-09-1786 in Lippenhuizen Terwispel en Hemrik. Jurjen is overleden in 1787 in Hemrik, 0 of 1 jaar oud.
7 Jurgen Annes de Vries, geboren op 24-05-1788 in Hemrik. Volgt 1.1.1.4.7.
1.1.1.4.2 Bartele Annes Krol is geboren op 14-01-1775 in Hemrik, zoon van Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries (zie 1.1.1.4) en Marijke Sakes. Hij is gedoopt op 19-02-1775 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Bartele is overleden op 06-09-1843 in Appelscha, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1843.
Notitie bij Bartele: Ook vermeld als Bartelt
Bartele:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1798 in Opsterland met Janke Douwes, 25 jaar oud. Janke is geboren op 20-08-1772 in Beetsterzwaag, dochter van Douwe Lourens en Sjoertje (Sjurtje) Harmens. Zij is gedoopt op 20-09-1772 in Beetsterzwaag. Janke is overleden.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 04-09-1831 in Ooststeliingwerf akte 17 met Margje Douwes (Martjen) van de Zwaag, 55 jaar oud. Margje is geboren op 04-01-1776 in Beetsterzwaag, dochter van Douwe Lourens en Sjoertje (Sjurtje) Harmens. Zij is gedoopt op 07-11-1779 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Margje is overleden op 18-01-1843 in Appelscha Ooststeliingwerf, 67 jaar oud.
Kinderen van Bartele en Janke:
1 Marike Bartelds Krol, geboren op 09-03-1799 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.1.
2 Sjurtje Bartelds Krol, geboren op 31-12-1801 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.2.
3 Anne Bartelds Krol [1.1.1.4.2.3], geboren op 09-03-1804 in Hemrik (Opsterland). Hij is gedoopt op 13-04-1804 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Anne is overleden op 03-04-1810 in Hemrik (Opsterland), 6 jaar oud.
4 Douwe Bartelds Krol, geboren op 27-09-1806 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.4.
5 Jurjen Bartelds Krol, geboren op 04-09-1808 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.5.
6 Antje Bartelds Krol, geboren op 26-11-1810 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.6.
7 Anne Bartelds Krol, geboren op 30-05-1813 in Hemrik (Opsterland). Volgt 1.1.1.4.2.7.
8 Sake Bartelds Krol, geboren op 18-11-1815 in Hemrik Opsterland. Volgt 1.1.1.4.2.8.
1.1.1.4.2.1 Marike Bartelds Krol is geboren op 09-03-1799 in Hemrik (Opsterland), dochter van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Zij is gedoopt op 31-03-1799 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Marike is overleden op 04-12-1844 in Oostellingwerf, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1844.
Notitie bij Marike: Ook Marijke
Marike trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1822 in Oldeberkoop akte 7 met Jan Sakes Jongbloed, 29 jaar oud. Jan is geboren op 19-08-1792 in Ureterp. Hij is gedoopt op 16-09-1792 in Ureterp. Jan is overleden op 16-03-1862 in Ooststellingwerf, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1862.
1.1.1.4.2.2 Sjurtje Bartelds Krol is geboren op 31-12-1801 in Hemrik (Opsterland), dochter van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Zij is gedoopt op 10-01-1802 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Sjurtje is overleden op 14-02-1849 in Oostellingwerf, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1849. Sjurtje trouwde, 18 jaar oud, op 21-05-1820 in Oldeberkoopakte 13 met Pieter Klazes Lantinga, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 28-01-1798 in Mildam. Hij is gedoopt op 18-02-1798 in Oudeschoot. Pieter is overleden op 29-09-1867 in Schoterland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1867.
1.1.1.4.2.4 Douwe Bartelds Krol is geboren op 27-09-1806 in Hemrik (Opsterland), zoon van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Douwe is overleden op 05-10-1859 in Smilde, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1859.
Notitie bij Douwe: Landbouwer

Notaris H.H. van Lier te Assen (toegang 0114.07), 1846, aktenr. 2
Betreft: verkoop onroerende goederen.
Genoemde personen: Hendrik Bos (Smilde); Douwe Krol (Smilde); Geert Schut (Smilde).

Notaris H.H. van Lier te Assen (toegang 0114.07), 1849, aktenr. 51
Betreft: verhuur van onroerende goederen.
Genoemde personen: Hendrikus Bijnema (Smilde); Jacobus Bijnema (Smilde); Alle Boerhof (Smilde); Alle Bruggen (Smilde); Jacob Bruggen (Smilde); Harm Duiker (Smilde); Jan Duiker (Smilde); Jan Hartman (Smilde); Andries Hummell (Smilde); Hendrik Hummell (Smilde); Geert Klok (Smilde); Douwe Krol (Smilde); Klaas Teunis Moes (Smilde); Geert Oosterhof (Smilde); Jan Put (Smilde); Hendrik Strijk (Smilde); Hendrik Vonk (Smilde).

Notaris H.H. van Lier te Assen (toegang 0114.07), 1845, aktenr. 116
Betreft: verkoop onroerende goederen.
Genoemde personen: Hendrik Bos (Smilde); Douwe Krol (Smilde).
Douwe trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1827 in Smilde akte 27 met Geesje Lamberts Moes, 22 jaar oud. Geesje is geboren op 11-09-1804 in Smilde, dochter van Lambert Teunis Moes en Aaltje Jakobs Veldhuis. Zij is gedoopt op 15-09-1804 in Diever pagina 211. Geesje is overleden op 31-07-1874 in Smilde, 69 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Geesje:
1 Aaltje Krol [1.1.1.4.2.4.1], geboren op 03-10-1827 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1827. Aaltje is overleden op 14-11-1827 in Smilde, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1827.
2 Lambert Krol [1.1.1.4.2.4.2], geboren op 14-11-1828 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1828. Lambert is overleden op 17-01-1829 in Smilde, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1829.
3 Janke Krol, geboren op 03-07-1830 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.3.
4 Lambert Krol [1.1.1.4.2.4.4], geboren op 17-10-1833 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1833. Lambert is overleden in 1844 in voor dit jaar, 10 of 11 jaar oud.
5 Jakob Krol, geboren op 18-02-1836 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.5.
6 Aaltje Krol [1.1.1.4.2.4.6], geboren op 15-11-1838 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1838. Aaltje is overleden.
7 Barteld Krol [1.1.1.4.2.4.7], geboren op 18-03-1841 in Smilde. Barteld is overleden op 29-04-1887 in Hijkersmilde, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1887. Barteld bleef ongehuwd.
8 Lambert Krol, geboren op 04-03-1844 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.8.
9 Sake Krol, geboren op 28-06-1846 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.9.
10 Geertje (Geesje) Krol, geboren op 01-10-1849 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.10.
1.1.1.4.2.4.3 Janke Krol is geboren op 03-07-1830 in Smilde, dochter van Douwe Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.4) en Geesje Lamberts Moes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1830. Janke is overleden. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1855 in Smilde met Jan Stavast, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1831 in Assen. Jan is overleden.
1.1.1.4.2.4.5 Jakob Krol is geboren op 18-02-1836 in Smilde, zoon van Douwe Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.4) en Geesje Lamberts Moes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1836. Jakob is overleden op 31-03-1874 in Hijkersmilde, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1874. Jakob trouwde, 28 jaar oud, op 19-08-1864 in Smile akte 36 met Hilligje de Roode, 24 of 25 jaar oud. Hilligje is geboren in 1839 in Meppel. Hilligje is overleden op 12-05-1912 in Meppel, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1912.
Kinderen van Jakob en Hilligje:
1 Douwe Krol, geboren op 22-01-1865 in Hijkersmilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.5.1.
2 Geert Krol [1.1.1.4.2.4.5.2], geboren op 29-09-1867 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1867. Geert is overleden op 05-02-1889 in Assen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1889. Geert bleef ongehuwd.
1.1.1.4.2.4.5.1 Douwe Krol is geboren op 22-01-1865 in Hijkersmilde, zoon van Jakob Krol (zie 1.1.1.4.2.4.5) en Hilligje de Roode. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1865. Douwe is overleden op 28-02-1944 in Assen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1944. Douwe trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1889 in Assen akte 10 met Albertien Lamberts, 23 of 24 jaar oud. Albertien is geboren in 1865 in Assen. Albertien is overleden.
1.1.1.4.2.4.8 Lambert Krol is geboren op 04-03-1844 in Smilde, zoon van Douwe Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.4) en Geesje Lamberts Moes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1844. Lambert is overleden op 21-10-1923 in Smilde, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1923. Lambert trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1868 in Ooststellingwerf met Lummegien Veldhuis, 27 jaar oud. Lummegien is geboren op 16-06-1841 in Smilde. Lummegien is overleden op 02-02-1906 in Hijkersmilde, 64 jaar oud.
Kinderen van Lambert en Lummegien:
1 Jan Krol, geboren in 1867 in Smilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.8.1.
2 Douwe Krol, geboren op 22-02-1870 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.4.8.2.
3 Egbert Krol [1.1.1.4.2.4.8.3], geboren op 05-06-1872 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1872. Egbert is overleden op 20-07-1915 in Smilde, 43 jaar oud. Egbert bleef ongehuwd.
4 Jakob Krol [1.1.1.4.2.4.8.4], geboren op 28-06-1875 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1875. Jakob is overleden op 29-11-1875 in Hijkersmilde, 5 maanden oud.
5 Jakob Krol [1.1.1.4.2.4.8.5], geboren op 23-04-1877 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1877. Jakob is overleden op 08-09-1943 in Smilde, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1943.
6 Anne Krol [1.1.1.4.2.4.8.6], geboren op 07-06-1880 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1880. Anne is overleden op 27-10-1881 in Hijkersmilde, 1 jaar oud.
7 Anne Krol [1.1.1.4.2.4.8.7], geboren op 28-02-1883 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1883. Anne is overleden.
8 Geesje Krol, geboren op 29-12-1886 in Hijkersmilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.8.8.
1.1.1.4.2.4.8.1 Jan Krol is geboren in 1867 in Smilde, zoon van Lambert Krol (zie 1.1.1.4.2.4.8) en Lummegien Veldhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1900. Jan is overleden op 14-03-1946 in Smilde, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1946. Jan trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 17-08-1900 in Smilde akte 37 met Aaltje Klokker, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-11-1879 in Hijkersmilde. Aaltje is overleden op 02-05-1904 in Hijkersmilde, 24 jaar oud.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Lummigje Krol [1.1.1.4.2.4.8.1.1], geboren op 02-01-1902 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1902. Lummigje is overleden.
1.1.1.4.2.4.8.2 Douwe Krol is geboren op 22-02-1870 in Appelscha, zoon van Lambert Krol (zie 1.1.1.4.2.4.8) en Lummegien Veldhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1870. Douwe is overleden op 16-11-1937 in Smilde, 67 jaar oud. Douwe trouwde, 47 jaar oud, op 09-09-1917 in Smilde met Gijsje Mast, 22 of 23 jaar oud. Gijsje is geboren in 1894 in Charlois. Gijsje is overleden.
1.1.1.4.2.4.8.8 Geesje Krol is geboren op 29-12-1886 in Hijkersmilde, dochter van Lambert Krol (zie 1.1.1.4.2.4.8) en Lummegien Veldhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1886. Geesje is overleden. Geesje trouwde, 21 jaar oud, op 06-11-1908 in Smilde met Teunis Broersma, 29 of 30 jaar oud. Teunis is geboren in 1878 in Smilde. Teunis is overleden.
1.1.1.4.2.4.9 Sake Krol is geboren op 28-06-1846 in Smilde, zoon van Douwe Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.4) en Geesje Lamberts Moes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1846. Sake is overleden op 14-02-1918 in Ooststellingwerf, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1918. Sake trouwde, 23 jaar oud, op 10-03-1870 in Smilde akte 7 met Janna Joustra, 19 of 20 jaar oud. Janna is geboren in 1850 in Smilde, dochter van Jan Gellius Joustra en Ebelina Boers. Janna is overleden.
Kinderen van Sake en Janna:
1 Douwe Krol [1.1.1.4.2.4.9.1], geboren op 22-02-1870 in Ooststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1870. Douwe is overleden in 1870, geen jaar oud.
2 Douwe Krol, geboren op 09-07-1872 in Hijkersmilde. Volgt 1.1.1.4.2.4.9.2.
3 Jan Krol [1.1.1.4.2.4.9.3], geboren op 08-02-1873 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1873. Jan is overleden.
4 Geesje Krol [1.1.1.4.2.4.9.4], geboren op 08-03-1876 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1878. Geesje is overleden.
5 Gellius Krol [1.1.1.4.2.4.9.5], geboren op 16-03-1878 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1878. Gellius is overleden.
6 Ebelina Krol [1.1.1.4.2.4.9.6], geboren op 11-11-1883 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1883. Ebelina is overleden.
7 Barteld Krol [1.1.1.4.2.4.9.7], geboren op 11-03-1889 in Hijkersmilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1889. Barteld is overleden.
8 Aaltje Krol [1.1.1.4.2.4.9.8], geboren op 30-05-1893 in Ooststeliingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1893. Aaltje is overleden.
1.1.1.4.2.4.9.2 Douwe Krol is geboren op 09-07-1872 in Hijkersmilde, zoon van Sake Krol (zie 1.1.1.4.2.4.9) en Janna Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1872. Douwe is overleden op 26-11-1937 in Ooststellingwerf, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1937. Douwe:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 02-03-1894 in Oostellingwerf akte 64 met Zwaantje Cazemier, 25 jaar oud. Zwaantje is geboren op 15-02-1869 in Ooststellingwef. Zwaantje is overleden.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1898 in Emmen met Bondje Poeder, 22 of 23 jaar oud. Bondje is geboren in 1875 in Odoorn. Bondje is overleden.
Kinderen van Douwe en Zwaantje:
1 Sake Krol [1.1.1.4.2.4.9.2.1], geboren op 26-07-1894 in Ooststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1894. Sake is overleden op 02-08-1896 in Ooststellingwef, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1896.
2 NN Krol [1.1.1.4.2.4.9.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op 22-03-1896 in Emmer Compascuum. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1896.
Kinderen van Douwe en Bondje:
3 Sake Krol [1.1.1.4.2.4.9.2.3], geboren op 10-06-1899 in Emmer Compascuum. Sake is overleden op 14-06-1910 in Emmer Compascuum, 11 jaar oud.
4 Johannes Krol [1.1.1.4.2.4.9.2.4], geboren op 14-04-1902 in Emmer Compascuum. Johannes is overleden.
1.1.1.4.2.4.10 Geertje (Geesje) Krol is geboren op 01-10-1849 in Smilde, dochter van Douwe Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.4) en Geesje Lamberts Moes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1849. Geertje is overleden op 11-08-1922 in Smilde, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1922. Geertje:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 20-04-1888 in Smilde met Thijs Bisschop, 34 jaar oud. Thijs is geboren op 08-10-1853 in Smilde. Thijs is overleden op 23-04-1901 in Hoogersmilde, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 05-02-1904 in Smilde met Hendrik Warries, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 11-09-1857 in Dieverbrug. Hendrik is overleden op 07-05-1918 in Smilde, 60 jaar oud.
1.1.1.4.2.5 Jurjen Bartelds Krol is geboren op 04-09-1808 in Hemrik (Opsterland), zoon van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Hij is gedoopt op 11-09-1808 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Jurjen is overleden op 19-09-1881 in Appelscha, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1881. Jurjen trouwde, 28 jaar oud, op 11-09-1836 in Ooststellingwerf akte 25 met Trijntje Johannes Welles (ook Wallis), 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 30-11-1808 in Langezwaag, dochter van Johannes Elles Welles en Jantje Sieberens van der Schaar. Trijntje is overleden op 27-01-1891 in Appelscha, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1891.
Kinderen van Jurjen en Trijntje:
1 Janke Jurjens Krol, geboren op 14-06-1837 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.5.1.
2 Jantje Jurjens Krol [1.1.1.4.2.5.2], geboren op 17-07-1839 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1839. Jantje is overleden op 02-06-1841 in Ooststellingwerf, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1841.
3 Jantjen Jurjens Krol, geboren op 06-12-1841 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.5.3.
4 Barteld Jurjens Krol, geboren op 24-04-1844 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.
5 Johanna Krol, geboren op 08-10-1846 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.5.5.
6 Iepkjen Krol, geboren op 10-11-1851 in Appelscha. Volgt 1.1.1.4.2.5.6.
1.1.1.4.2.5.1 Janke Jurjens Krol is geboren op 14-06-1837 in Appelscha, dochter van Jurjen Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.5) en Trijntje Johannes Welles (ook Wallis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1837. Janke is overleden op 02-06-1902 in Ooststellingwerf, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1902. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1861 in Assen akte 26 met Jan Stavast, 30 jaar oud. Jan is geboren op 01-01-1831 in Assen. Jan is overleden.
1.1.1.4.2.5.3 Jantjen Jurjens Krol is geboren op 06-12-1841 in Appelscha, dochter van Jurjen Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.5) en Trijntje Johannes Welles (ook Wallis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1841. Jantjen is overleden op 04-04-1923 in Appelscha, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1923. Jantjen trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1869 in Makkinga Ooststellingwerf akte 19 met Hendrik Teijes Betten, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-08-1843 in Oosterwolde. Hendrik is overleden op 20-04-1894 in Appelscha, 50 jaar oud.
1.1.1.4.2.5.4 Barteld Jurjens Krol is geboren op 24-04-1844 in Appelscha, zoon van Jurjen Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.5) en Trijntje Johannes Welles (ook Wallis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1844. Barteld is overleden op 28-09-1913 in Borger, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1913. Barteld:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 24-03-1865 in Ooststellingwerf akte 8 met Eelkje Lieuwes Oosting, 22 jaar oud. Eelkje is geboren op 06-03-1843 in Anjum, dochter van Lieuwe Lammerts Oosting en Jantje Abels Kazemier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1843. Eelkje is overleden op 02-09-1878 in Ooststellingwerf, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1878.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 15-03-1879 in Ooststeliingwerf met Antje Eises Steg, 32 jaar oud. Antje is geboren op 01-08-1846 in Appelscha, dochter van Eise Harmens Steg en Joukje Miens Mud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1846. Antje is overleden op 16-08-1885 in Exloermond, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1885.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 27-03-1886 in Odoorn akte 18 met Geertje Roelofs Vos, 46 of 47 jaar oud. Geertje is geboren in 1839 in onstwedde, dochter van Roelf Jurjens Vos en Fennechien Hindriks Bolder. Geertje is overleden.
Kinderen van Barteld en Eelkje:
1 Trijntje Krol, geboren op 01-11-1866 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.1.
2 NN Krol [1.1.1.4.2.5.4.2], levenloos geboren dochter, geboren op 24-08-1869 in Ooststellingwerf. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1869.
3 NN Krol [1.1.1.4.2.5.4.3], levenloos geboren zoon, geboren op 14-02-1871 in Ooststellingwerf. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1871.
4 Lieuwe Krol, geboren op 19-05-1872 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.4.
5 Jantje Krol, geboren op 14-08-1875 in Ooststeliingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.5.
6 Jurjen Krol, geboren op 30-05-1878 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.6.
Kind van Barteld en Antje:
7 Eise Krol, geboren op 03-01-1880 in Exloermond. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.7.
1.1.1.4.2.5.4.1 Trijntje Krol is geboren op 01-11-1866 in Ooststellingwerf, dochter van Barteld Jurjens Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4) en Eelkje Lieuwes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1866. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1889 in onstwedde met Eltje de Jonge, 23 of 24 jaar oud. Eltje is geboren in 1865 in onstwedde. Eltje is overleden.
1.1.1.4.2.5.4.4 Lieuwe Krol is geboren op 19-05-1872 in Ooststellingwerf, zoon van Barteld Jurjens Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4) en Eelkje Lieuwes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1872. Lieuwe is overleden.
Notitie bij Lieuwe: Landbouwer
Lieuwe trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1895 in onstwedde akte 40 met Grietje Venema. Grietje is een dochter van Auke Venema en Hinderkien Drenth.
Kinderen van Lieuwe en Grietje:
1 Hinderkien Krol [1.1.1.4.2.5.4.4.1], geboren in 1896. Hinderkien is overleden op 06-01-1913 in Emmen, 16 of 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1913.
2 Eelkje Krol [1.1.1.4.2.5.4.4.2], geboren in 1900 in onstwedde. Eelkje is overleden.
3 Bartje Krol, geboren in 1902 in onstwedde. Volgt 1.1.1.4.2.5.4.4.3.
4 Grietje Krol [1.1.1.4.2.5.4.4.4], geboren in 1906. Grietje is overleden op 02-05-1911 in Emmen, 4 of 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1911.
1.1.1.4.2.5.4.4.3 Bartje Krol is geboren in 1902 in onstwedde, zoon van Lieuwe Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4.4) en Grietje Venema. Bartje is overleden. Bartje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 09-09-1922 in vlagtwedde met Aagje Oosthuis, 19 of 20 jaar oud. Aagje is geboren in 1902 in Emmen. Aagje is overleden.
1.1.1.4.2.5.4.5 Jantje Krol is geboren op 14-08-1875 in Ooststeliingwerf, dochter van Barteld Jurjens Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4) en Eelkje Lieuwes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1875. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1897 in onstwedde met Jan van der Zwaag, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1875 in onstwedde. Jan is overleden.
1.1.1.4.2.5.4.6 Jurjen Krol is geboren op 30-05-1878 in Ooststellingwerf, zoon van Barteld Jurjens Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4) en Eelkje Lieuwes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1878. Jurjen is overleden op 18-01-1929 in Borger, 50 jaar oud. Jurjen trouwde, 50 jaar oud, op 18-01-1929 in Borger met Anna Elisabeth Verkerk, 50 of 51 jaar oud. Anna is geboren in 1878 in Assen. Anna is overleden.
1.1.1.4.2.5.4.7 Eise Krol is geboren op 03-01-1880 in Exloermond, zoon van Barteld Jurjens Krol (zie 1.1.1.4.2.5.4) en Antje Eises Steg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1880. Eise is overleden. Eise trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1905 in vlagtwedde met Zwaantje Potze, 22 of 23 jaar oud. Zwaantje is geboren in 1882 in vlagtwedde. Zwaantje is overleden.
1.1.1.4.2.5.5 Johanna Krol is geboren op 08-10-1846 in Appelscha, dochter van Jurjen Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.5) en Trijntje Johannes Welles (ook Wallis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1846. Johanna is overleden op 27-11-1878 in Ooststellingwerf, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1878. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1873 in Diever akte 13 met Berend Hilbers Klaster, 28 jaar oud. Berend is geboren op 20-06-1845 in Wateren bij Diever. Berend is overleden op 07-02-1912 in Ooststellingwerf, 66 jaar oud.
1.1.1.4.2.5.6 Iepkjen Krol is geboren op 10-11-1851 in Appelscha, dochter van Jurjen Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.5) en Trijntje Johannes Welles (ook Wallis). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1851. Iepkjen is overleden op 21-10-1882 in Appelscha, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1882. Iepkjen trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1875 in Ooststellingwerf akte 52 met Klaas Jans de Hey, 20 jaar oud. Klaas is geboren op 14-05-1854 in Elsloo. Klaas is overleden op 07-02-1912 in Ooststellingwerf, 57 jaar oud.
1.1.1.4.2.6 Antje Bartelds Krol is geboren op 26-11-1810 in Hemrik (Opsterland), dochter van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Zij is gedoopt op 23-12-1810 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Antje is overleden op 13-06-1887 in Vetstukken (Odoorn), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1887. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1833 in Oldeberkoop Ooststellingwerf akte 13 met Johannes Wiebes de Jong, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 23-03-1810 in Hemrik. Hij is gedoopt op 01-04-1810 in Hemrik. Johannes is overleden op 24-01-1865 in Ooststellingwerf, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1865.
1.1.1.4.2.7 Anne Bartelds Krol is geboren op 30-05-1813 in Hemrik (Opsterland), zoon van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1813. Anne is overleden op 13-02-1874 in Veenhuizen (Norg), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1874. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1836 in Ooststellingwerf met Klaasje Sieuwerds de Jong, 27 of 28 jaar oud. Klaasje is geboren in 1808 in Wijnjeterp, dochter van Sieuwerd de Jong en Maaike Sjoerds. Klaasje is overleden.
Kinderen van Anne en Klaasje:
1 Maike Annes Krol [1.1.1.4.2.7.1], geboren in 10-1838 in Ooststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1838. Maike is overleden.
2 Janke Annes Krol, geboren op 28-11-1842 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.7.2.
3 Barteld Krol, geboren op 27-02-1846 in Smiilde. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.
4 Sjoukje Krol [1.1.1.4.2.7.4], geboren op 13-10-1850 in Oostellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1850. Sjoukje is overleden.
1.1.1.4.2.7.2 Janke Annes Krol is geboren op 28-11-1842 in Ooststellingwerf, dochter van Anne Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.7) en Klaasje Sieuwerds de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1842. Janke is overleden op 10-01-1905 in Hijken, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1905. Janke trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1868 in Smilde met Albert Udinga, 21 jaar oud. Albert is geboren op 20-09-1846 in Smilde. Albert is overleden.
1.1.1.4.2.7.3 Barteld Krol is geboren op 27-02-1846 in Smiilde, zoon van Anne Bartelds Krol (zie 1.1.1.4.2.7) en Klaasje Sieuwerds de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1846. Barteld is overleden op 26-06-1888 in Exloermond, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1888. Barteld trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1871 in Emmen akte 43 met Bouktje Westerhof, 23 jaar oud. Bouktje is geboren op 09-10-1848 in Leek, dochter van Jan Westerhof en Fenje Pruim. Bouktje is overleden.
Kinderen van Barteld en Bouktje:
1 Klaasje Krol, geboren in 1871 in Emmen. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.1.
2 Jan Krol, geboren op 22-03-1872 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.2.
3 Anna (Anne) Krol, geboren op 25-07-1874 in Hijkersmilde. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.3.
4 Feike Krol, geboren op 30-10-1876 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.4.
5 Maaike Krol, geboren op 29-05-1879 in Exloermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.5.
6 Hendrik Krol, geboren op 01-05-1882 in Exloermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.6.
7 Fenje Krol, geboren op 08-09-1884 in Exloermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.7.
8 Janke Krol, geboren op 23-08-1887 in Exloermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.8.
1.1.1.4.2.7.3.1 Klaasje Krol is geboren in 1871 in Emmen, dochter van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Klaasje is overleden. Klaasje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 02-09-1892 in Odoorn akte 56 met Batte Pak, 21 of 22 jaar oud. Batte is geboren in 1870 in vlagtwedde. Batte is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.2 Jan Krol is geboren op 22-03-1872 in Nieuw Amsterdam, zoon van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1872. Jan is overleden op 10-04-1942 in Emmen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1942. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 03-03-1896 in Odoorn akte 14 met Antje Smit, 18 of 19 jaar oud. Antje is geboren in 1877 in Odoorn. Antje is overleden.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Bouktje Krol, geboren op 03-07-1897 in valthermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.2.1.
2 Froukje Krol, geboren op 07-04-1900 in valtherveen. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.2.2.
3 Klaasje Krol, geboren in 1904 in Odoorn. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.2.3.
1.1.1.4.2.7.3.2.1 Bouktje Krol is geboren op 03-07-1897 in valthermond, dochter van Jan Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.2) en Antje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1897. Bouktje is overleden op 20-11-1948 in Odoorn, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1948. Bouktje trouwde, 20 jaar oud, op 28-02-1918 in Emmen akte 37 met Jan Stoffers, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1895 in Emmen. Jan is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.2.2 Froukje Krol is geboren op 07-04-1900 in valtherveen, dochter van Jan Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.2) en Antje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1900. Froukje is overleden. Froukje trouwde, 18 jaar oud, op 08-03-1919 in Emmen akte 46 met Karst Stoffers, 21 of 22 jaar oud. Karst is geboren in 1897 in Emmen. Karst is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.2.3 Klaasje Krol is geboren in 1904 in Odoorn, dochter van Jan Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.2) en Antje Smit. Klaasje is overleden. Klaasje trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 19-03-1921 in Emmen met Evert Folkerts, 18 of 19 jaar oud. Evert is geboren in 1902 in onstwedde. Evert is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.3 Anna (Anne) Krol is geboren op 25-07-1874 in Hijkersmilde, zoon van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1874. Anna is overleden. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 14-08-1896 in Odoorn akte 65 met Rensiena Jantiena Ketelaar, 19 of 20 jaar oud. Rensiena is geboren in 1876 in Odoorn. Rensiena is overleden.
Kinderen van Anna en Rensiena:
1 Boukje Krol, geboren op 25-09-1896 in valthermond. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.3.1.
2 Jan Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.2], geboren op 22-08-1898 in valthermond. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1898. Jan is overleden op 21-01-1904 in valthermond, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1904.
3 Barteld Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.3], geboren op 13-04-1900 in valthermond. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1900. Barteld is overleden.
4 Pietertje Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.4], geboren op 01-12-1902 in valthrmond. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1902. Pietertje is overleden op 27-01-1904 in valthermond, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1904.
5 NN Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.5], levenloos geboren dochter, geboren op 31-01-1907 in valthermond. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1907.
6 Klaaaske Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.6], geboren op 26-02-1911 in valthermond. Klaaaske is overleden op 22-03-1911 in valthermond, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1911.
7 Klaaske Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.7], geboren in 1912 in valthermond. Klaaske is overleden op 19-11-1927 in valthermond, 14 of 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1927.
8 Hendrik Krol [1.1.1.4.2.7.3.3.8], geboren op 01-11-1916 in valthermond. Hendrik is overleden op 13-07-1919 in valthermond, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1919.
1.1.1.4.2.7.3.3.1 Boukje Krol is geboren op 25-09-1896 in valthermond, dochter van Anna (Anne) Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.3) en Rensiena Jantiena Ketelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1896. Boukje is overleden. Boukje trouwde, 21 jaar oud, op 30-11-1917 in Odoorn met Albert Luik, 23 of 24 jaar oud. Albert is geboren in 1893 in Odoorn. Albert is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.4 Feike Krol is geboren op 30-10-1876 in Ooststellingwerf, zoon van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1876. Feike is overleden op 30-10-1950 in valthe, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1950. Feike trouwde, 19 jaar oud, op 21-07-1896 in Odoorn akte 61 met Jantje Zweep, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 29-05-1876 in Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1876. Jantje is overleden.
Kinderen van Feike en Jantje:
1 Barteld Krol, geboren op 18-12-1896 in valtherveen. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.4.1.
2 Jan Krol, geboren op 10-05-1898 in valtherveen. Volgt 1.1.1.4.2.7.3.4.2.
3 Baukje Krol [1.1.1.4.2.7.3.4.3], geboren op 19-01-1900 in valtherveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1900. Baukje is overleden op 01-12-1901 in valtherveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1901.
4 Trijntje Krol [1.1.1.4.2.7.3.4.4], geboren op 19-11-1901 in valtherveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1901. Trijntje is overleden.
5 Zwaantje Krol [1.1.1.4.2.7.3.4.5], geboren op 21-06-1910 in Odoorn. Zwaantje is overleden op 02-09-1911 in Odoorn, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1911.
1.1.1.4.2.7.3.4.1 Barteld Krol is geboren op 18-12-1896 in valtherveen, zoon van Feike Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.4) en Jantje Zweep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1896. Barteld is overleden. Barteld trouwde, 22 jaar oud, op 07-03-1919 in Odoorn met Antje Idema, 18 of 19 jaar oud. Antje is geboren in 1900 in Odoorn. Antje is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.4.2 Jan Krol is geboren op 10-05-1898 in valtherveen, zoon van Feike Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3.4) en Jantje Zweep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1898. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1921 in Odoorn met Johanna Bakker, 18 of 19 jaar oud. Johanna is geboren in 1902 in Odoorn. Johanna is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.5 Maaike Krol is geboren op 29-05-1879 in Exloermond, dochter van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1879. Maaike is overleden. Maaike trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1905 in Odoorn met Christiaan Trip, 23 of 24 jaar oud. Christiaan is geboren in 1881 in Borger. Christiaan is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.6 Hendrik Krol is geboren op 01-05-1882 in Exloermond, zoon van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1882. Hendrik is overleden op 25-06-1915 in Emmen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1915. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1908 in Odoorn met Aaltje Pinkster, 19 of 20 jaar oud. Aaltje is geboren in 1888 in Odoorn. Aaltje is overleden.
Kind van Hendrik en Aaltje:
1 Krol [1.1.1.4.2.7.3.6.1], levenloos geboren dochter, geboren op 06-07-1910 in Emmen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1910.
1.1.1.4.2.7.3.7 Fenje Krol is geboren op 08-09-1884 in Exloermond, dochter van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1884. Fenje is overleden op 09-04-1921 in valthermond, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1921. Fenje trouwde, 24 jaar oud, op 19-03-1909 in Odoorn met Johannes Smid, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1883 in Odoorn. Johannes is overleden.
1.1.1.4.2.7.3.8 Janke Krol is geboren op 23-08-1887 in Exloermond, dochter van Barteld Krol (zie 1.1.1.4.2.7.3) en Bouktje Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1887. Janke is overleden. Janke trouwde, 28 jaar oud, op 23-03-1916 in Emmen met Jurrien Springer, 30 of 31 jaar oud. Jurrien is geboren in 1885 in Borger. Jurrien is overleden.
1.1.1.4.2.8 Sake Bartelds Krol is geboren op 18-11-1815 in Hemrik Opsterland, zoon van Bartele Annes Krol (zie 1.1.1.4.2) en Janke Douwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1815. Sake is overleden op 25-01-1855 in Oostellingwerf, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1855. Sake trouwde, 27 jaar oud, op 01-11-1843 in Ooststellingwerf akte45 met Wietske Hendriks Klijnstra, 27 jaar oud. Wietske is geboren op 27-10-1816 in Jubbega, dochter van Hendrik Sierds Klijnstra en Janke Hendriks Rijsenbrij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1816. Wietske is overleden op 14-01-1860 in Schoterland, 43 jaar oud.
Notitie bij Wietske: Na het overlijden van Sake, hertrouwd met Joeke Wiebes de Vries
Sake en Wietske bleven kinderloos.
1.1.1.4.5 Andrys Annes van den Bos is geboren op 17-09-1783 in Hemrik, zoon van Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries (zie 1.1.1.4) en Marijke Sakes. Hij is gedoopt op 28-09-1783 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Andrys is overleden. Andrys trouwde, 24 jaar oud, op 06-03-1808 in Hemrik met Tryntje Roels de Boer.
Kinderen van Andrys en Tryntje:
1 Anne van den Bos, geboren op 15-09-1811 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.1.
2 Maria van den Bos, geboren op 13-03-1813 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.2.
3 Hiltje Andries van de Bosch [1.1.1.4.5.3], geboren op 20-07-1814 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1814. Hiltje is overleden op 02-04-1878 in Noorderdrachten, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1878.
4 Roel van den Bos [1.1.1.4.5.4], geboren op 29-02-1816 in Opsterland. Roel is overleden op 05-02-1845 in Rotterdam, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1845. Roel bleef ongehuwd.
5 Saakjen van den Bos, geboren op 20-06-1818 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.5.
6 Bartele van den Bos, geboren op 20-12-1819 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.6.
7 Sake van den Bos, geboren op 11-12-1823 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.7.
8 Jurjen van den Bos [1.1.1.4.5.8], geboren op 14-12-1825 in Opsterland. Jurjen is overleden op 09-10-1837 in Opsterland, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1837.
9 Yme van den Bos [1.1.1.4.5.9], geboren op 18-11-1827 in Opsterland. Yme is overleden.
10 Geertje van den Bos [1.1.1.4.5.10], geboren op 02-12-1830 in Opsterland. Geertje is overleden.
1.1.1.4.5.1 Anne van den Bos is geboren op 15-09-1811 in Opsterland, zoon van Andrys Annes van den Bos (zie 1.1.1.4.5) en Tryntje Roels de Boer. Anne is overleden. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 23-04-1835 in Opsterland akte 25 met Lutske Michiels van der Wijk.
Kinderen van Anne en Lutske:
1 Trijntje van den Bos [1.1.1.4.5.1.1], geboren op 28-04-1836 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1836. Trijntje is overleden.
2 Andries van den Bos, geboren op 26-01-1842 in Opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.1.2.
3 Lolkjen van den Bos [1.1.1.4.5.1.3], geboren op 13-08-1848 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1848. Lolkjen is overleden.
1.1.1.4.5.1.2 Andries van den Bos is geboren op 26-01-1842 in Opsterland, zoon van Anne van den Bos (zie 1.1.1.4.5.1) en Lutske Michiels van der Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1842. Andries is overleden op 27-04-1892 in Opsterland, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1892. Andries trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1875 in Opsterland akte 51 met Froukje Kromkamp, 20 jaar oud. Froukje is geboren op 11-11-1854 in Opsterland, dochter van Rommert Luiters Kromkamp en Janke Jacobs de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1854. Froukje is overleden.
Kinderen van Andries en Froukje:
1 Anne van den Bos [1.1.1.4.5.1.2.1], geboren op 16-04-1876 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1876. Anne is overleden op 13-04-1878 in Wijnjeterp, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1878.
2 Rommert van den Bos, geboren op 29-06-1881 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.1.2.2.
3 Lutske van den Bos, geboren op 11-04-1883 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.1.2.3.
4 Abele van den Bos [1.1.1.4.5.1.2.4], geboren op 01-02-1885 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1885. Abele is overleden op 24-01-1903 in Wijnjeterp, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1903. Abele bleef ongehuwd.
5 Michiel van den Bos [1.1.1.4.5.1.2.5], geboren op 07-03-1887 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1887. Michiel is overleden.
6 Janna van den Bos [1.1.1.4.5.1.2.6], geboren op 26-05-1889 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1889. Janna is overleden.
7 Trijntje van den Bos [1.1.1.4.5.1.2.7], geboren op 24-04-1891 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1891. Trijntje is overleden.
8 Andries van den Bos, geboren op 09-06-1892 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.1.2.8.
1.1.1.4.5.1.2.2 Rommert van den Bos is geboren op 29-06-1881 in Wijnjeterp, zoon van Andries van den Bos (zie 1.1.1.4.5.1.2) en Froukje Kromkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1881. Rommert is overleden op 23-11-1931 in Wijnjeterp, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1931. Rommert trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1906 in Opsterland akte 108 met Korneliske de Haan.
1.1.1.4.5.1.2.3 Lutske van den Bos is geboren op 11-04-1883 in Wijnjeterp, dochter van Andries van den Bos (zie 1.1.1.4.5.1.2) en Froukje Kromkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1883. Lutske is overleden. Lutske trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1910 in Opsterland akte 42 met Tjeerd van den Brug.
1.1.1.4.5.1.2.8 Andries van den Bos is geboren op 09-06-1892 in Wijnjeterp, zoon van Andries van den Bos (zie 1.1.1.4.5.1.2) en Froukje Kromkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1892. Andries is overleden. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1917 in AEngwierden met Sieuke Buursma, 23 of 24 jaar oud. Sieuke is geboren in 1893 in Tjallebert, dochter van Douwe Buursma en Margje Jogchums Drenth. Sieuke is overleden.
1.1.1.4.5.2 Maria van den Bos is geboren op 13-03-1813 in Opsterland, dochter van Andrys Annes van den Bos (zie 1.1.1.4.5) en Tryntje Roels de Boer. Maria is overleden op 25-04-1893 in Achtkarspelen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1893. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1837 in Smallingerland akte 20 met Lammert Jans Feenstra, 31 of 32 jaar oud. Lammert is geboren in 1805 in Drachten. Lammert is overleden.
1.1.1.4.5.5 Saakjen van den Bos is geboren op 20-06-1818 in Opsterland, dochter van Andrys Annes van den Bos (zie 1.1.1.4.5) en Tryntje Roels de Boer. Saakjen is overleden. Saakjen trouwde, 23 jaar oud, op 28-06-1841 in Opsterland akte 50 met Jan Binnes Binsma, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1812. Jan is overleden op 12-11-1877 in Opsterland, 64 of 65 jaar oud.
1.1.1.4.5.6 Bartele van den Bos is geboren op 20-12-1819 in Opsterland, zoon van Andrys Annes van den Bos (zie 1.1.1.4.5) en Tryntje Roels de Boer. Bartele is overleden. Bartele trouwde, 24 jaar oud, op 06-07-1844 in Opsterland akte 51 met Trijntje Lieuwes Walda, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1820 in Wijnjeterp. Trijntje is overleden op 09-07-1902 in Leek, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1902.
Kinderen van Bartele en Trijntje:
1 Rinskjen van den Bos, geboren op 29-06-1847 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.6.1.
2 Lieuwe van den Bos, geboren op 20-07-1849 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.
3 Maria van den Bos, geboren op 25-08-1851 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.6.3.
4 Hendrikjen van den Bos [1.1.1.4.5.6.4], geboren op 08-10-1853 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1853. Hendrikjen is overleden op 02-12-1855 in Wijnjeterp, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1855.
5 Andries van den Bos [1.1.1.4.5.6.5], geboren op 19-02-1856 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1856. Andries is overleden.
6 Hendrikjen van den Bos, geboren op 04-04-1858 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.6.6.
7 Geertje van den Bos, geboren op 07-06-1860 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.4.5.6.7.
8 Martzen van den Bos [1.1.1.4.5.6.8], geboren op 07-10-1862 in Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1862. Martzen is overleden op 05-07-1875 in Opsterland, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1875.
1.1.1.4.5.6.1 Rinskjen van den Bos is geboren op 29-06-1847 in Wijnjeterp, dochter van Bartele van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6) en Trijntje Lieuwes Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1847. Rinskjen is overleden op 16-04-1927 in Smallingerland, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1927. Rinskjen:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1876 in Opsterland akte 45 met Fedde de Boer.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 09-12-1893 in Smallingerland akte 79 met Jeen Jager, 43 of 44 jaar oud. Jeen is geboren in 1849 in Drachten. Jeen is overleden.
1.1.1.4.5.6.2 Lieuwe van den Bos is geboren op 20-07-1849 in Wijnjeterp, zoon van Bartele van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6) en Trijntje Lieuwes Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1849. Lieuwe is overleden op 14-06-1924 in Ooststellingwerf, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1924. Lieuwe trouwde, 27 jaar oud, op 31-08-1876 in Ooststellingwerf akte 71 met Jantje Willems van der Meer, 23 of 24 jaar oud. Jantje is geboren in 1852 in vinkega gem Weststellingwerf, dochter van Willem Frederik van der Meer en Grietjen Jacobs Molenbuur. Jantje is overleden.
Kinderen van Lieuwe en Jantje:
1 Barteld van den Bos, geboren op 16-01-1877 in Donkerbroek. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.1.
2 Willem Fredrik van den Bos [1.1.1.4.5.6.2.2], geboren op 04-05-1878 in Donkerbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1878. Willem is overleden op 10-12-1878 in Donkerbroek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1878.
3 Willem Fredrik van den Bos, geboren op 15-06-1879 in Donkerbroek. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.3.
4 Andries van den Bos, geboren op 16-05-1881 in Donkerbroek. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.4.
5 Trijntje van den Bos, geboren op 29-01-1883 in Donkerbroek. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.5.
6 Grietje van den Bos, geboren op 23-05-1888 in Donkerbroek. Volgt 1.1.1.4.5.6.2.6.
1.1.1.4.5.6.2.1 Barteld van den Bos is geboren op 16-01-1877 in Donkerbroek, zoon van Lieuwe van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6.2) en Jantje Willems van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1877. Barteld is overleden. Barteld trouwde, 37 jaar oud, op 15-05-1914 in Ooststellingwef akte 24 met Sietske Veenstra, 26 of 27 jaar oud. Sietske is geboren in 1887 in Donkerbroek, dochter van Wiebe Jans Veenstra en Janke de Vries. Sietske is overleden.
1.1.1.4.5.6.2.3 Willem Fredrik van den Bos is geboren op 15-06-1879 in Donkerbroek, zoon van Lieuwe van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6.2) en Jantje Willems van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1879. Willem is overleden. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1909 in Oostellingwerf akte 31 met Geertje Engberts, 27 of 28 jaar oud. Geertje is geboren in 1881 in Haule, dochter van Jan Hendrik Engberts en Antje Leffers Oosterloo. Geertje is overleden.
1.1.1.4.5.6.2.4 Andries van den Bos is geboren op 16-05-1881 in Donkerbroek, zoon van Lieuwe van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6.2) en Jantje Willems van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1881. Andries is overleden. Andries trouwde, 29 jaar oud, op 12-05-1911 in Ooststellingwerf akte 31 met Martje van der Horst, 28 of 29 jaar oud. Martje is geboren in 1882 in Donkerbroek, dochter van Johannes Jans van der Horst en Abeltje Jacobs. Martje is overleden.
1.1.1.4.5.6.2.5 Trijntje van den Bos is geboren op 29-01-1883 in Donkerbroek, dochter van Lieuwe van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6.2) en Jantje Willems van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1883. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 36 jaar oud, op 24-04-1919 in Ooststellingwerf akte 17 met Jan Terpstra, 32 of 33 jaar oud. Jan is geboren in 1886 in Noordwolde. Jan is overleden.
1.1.1.4.5.6.2.6 Grietje van den Bos is geboren op 23-05-1888 in Donkerbroek, dochter van Lieuwe van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6.2) en Jantje Willems van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1888. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1912 in Ooststellingwerf akte 49 met Douwe Spanjer, 30 of 31 jaar oud. Douwe is geboren in 1881 in Terschelling. Douwe is overleden.
1.1.1.4.5.6.3 Maria van den Bos is geboren op 25-08-1851 in Wijnjeterp, dochter van Bartele van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6) en Trijntje Lieuwes Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1851. Maria is overleden op 29-12-1899 in Opsterland, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1899. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1884 in Opsterland akte 23 met Harmen Koenes Lolkema.
1.1.1.4.5.6.6 Hendrikjen van den Bos is geboren op 04-04-1858 in Wijnjeterp, dochter van Bartele van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6) en Trijntje Lieuwes Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1858. Hendrikjen is overleden. Hendrikjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1885 in Opsterland akte 61 met Wilt Meulen.
1.1.1.4.5.6.7 Geertje van den Bos is geboren op 07-06-1860 in Wijnjeterp, dochter van Bartele van den Bos (zie 1.1.1.4.5.6) en Trijntje Lieuwes Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1860. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1887 in Opsterland akte 44 met Hendrik de Jong.
1.1.1.4.5.7 Sake van den Bos is geboren op 11-12-1823 in Opsterland, zoon van Andrys Annes van den Bos (zie 1.1.1.4.5) en Tryntje Roels de Boer. Sake is overleden. Sake trouwde, 20 jaar oud, op 15-06-1844 in Opsterland blad 48 met Pietertje Everts Remery (Remerie).
Kind van Sake en Pietertje:
1 Wiebe van den Bos, geboren in 1854 in Duurswoude gem. opsterland. Volgt 1.1.1.4.5.7.1.
1.1.1.4.5.7.1 Wiebe van den Bos is geboren in 1854 in Duurswoude gem. opsterland, zoon van Sake van den Bos (zie 1.1.1.4.5.7) en Pietertje Everts Remery (Remerie). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1879. Wiebe is overleden. Wiebe trouwde met Geeske Sikkes Vegelin. Geeske is geboren in 1858 in Haulerwijk, dochter van Sikkke Rinks Vegelin en Grietje Jans Terpstra. Geeske is overleden.
1.1.1.4.7 Jurgen Annes de Vries is geboren op 24-05-1788 in Hemrik, zoon van Anne Barteles Pool/Krol/van den bos/de Vries (zie 1.1.1.4) en Marijke Sakes. Hij is gedoopt op 29-06-1788 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik. Jurgen is overleden.
Notitie bij Jurgen: Ook Jurjen
Jurgen trouwde, 28 jaar oud, op 14-09-1816 in Tiel met Henderica van Son, 23 jaar oud. Henderica is geboren op 04-07-1793 in Tiel, dochter van Paulus van Son en Johanna Nout. Henderica is overleden.
1.1.2 Pieter Hieronimus Pool is geboren in 1691 in Beetsterzwaag gem. Opsterland, zoon van Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool (zie 1.1) en Lyffien (Liefke) Pytters. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: Ook wordt de naam als Dieter omschreven, Beroep Chirurgijn
Pieter:
(1) begon een relatie met NN NN.
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 11-02-1731 in Heeg (Wymbritseradeel) met Dirkjen Huytes, 23 of 24 jaar oud. Dirkjen is geboren in 1707 in plm te Heeg?. Dirkjen is overleden.
Kind van Pieter en NN:
1 Jan Pytters Pool [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op 30-12-1719 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. Jan is overleden.
1.1.3 Jurjen Jeronimus Pool is geboren in 1693 in Beetsterzwaag, zoon van Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool (zie 1.1) en Lyffien (Liefke) Pytters. Jurjen is overleden. Jurjen:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1720 met Sytske Jans, 30 of 31 jaar oud. Sytske is geboren in 1689 in plm. Sytske is overleden.
(2) trouwde, 66 of 67 jaar oud, op 07-12-1760 in Beetsterzwaag met Geeske Jochems.
Kind van Jurjen en Sytske:
1 Antie Jurjens Pool [1.1.3.1], geboren op 19-01-1723 in Opsterland. Antie is overleden.
1.1.4 Jacobus Jeronimus Pool is geboren in 1695 in Beetsterzwaag, zoon van Hieronymy Baltemewitz Dopschewyt Pool (zie 1.1) en Lyffien (Liefke) Pytters. Jacobus is overleden in 1780 in Noorderdrachten, 84 of 85 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Veenbaas en huisman

Bij de quotatoekohieren van 1749, folie 55, wordt vermeld dat hij Arneyder is en zijn gezin toen bestond uit 4 volwassenen en 1 kind
( hijzelf, Klaaske Klazes, Jan, Liefke, Johannes en Jannes)
Hij krijgt een aanslag van 28-10-0
Jacobus:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1715 in Drachten met Aukjen Akke Jans, 22 of 23 jaar oud. Aukjen is geboren op 27-03-1692 in Drachten, dochter van Jan Errijts en Fookjen Wytses. Aukjen is overleden in 1727 in Noorderdrachten, 34 of 35 jaar oud.
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1722 in Drachten met Goytske Wybes, 21 of 22 jaar oud. Goytske is geboren in 1700 in Drachten. Zij is gedoopt in 1700 in Noorderdrachten. Goytske is overleden in 1724 in Drachten, 23 of 24 jaar oud.
(3) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1726 in Drachten met Klaaske Klazes, 33 of 34 jaar oud. Klaaske is geboren op 16-10-1692 in Drachten, dochter van Klaas Pieters. Klaaske is overleden in 1760 in Drachtster Compagnie, 67 of 68 jaar oud.
(4) trouwde, 68 of 69 jaar oud, op 14-06-1764 in Ureterp met Antje Pyters, 53 of 54 jaar oud. Antje is geboren in 1710 in Ureterp (plm dit jaar). Antje is overleden in 1778 in ca. te Drachtstercompagnie, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Aukjen:
1 Lutske Jacobus Pool [1.1.4.1], geboren in 1716 in Noorder Drachten. Lutske is overleden.
2 Sjieuwkjen Jacobus Pool, geboren in 1719 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.2.
3 Jurjen Jacobus Pool, geboren op 19-05-1720 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.
Kinderen van Jacobus en Goytske:
4 Wybe Jacobus Pool, geboren in 1723 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.
5 Pieter Jacobus Pool, geboren in 1724 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.5.
Kinderen van Jacobus en Klaaske:
6 Klaas Jacobus Pool, geboren in 1726 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.6.
7 Jan Jacobus Pool, geboren in 1728 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.
8 Liefke Jacobus Pool, geboren in 1730 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.
9 Johannes Jacobus Pool, geboren in 1732 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.
10 Jannes Jacobus Pool, geboren in 1734 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.10.
1.1.4.2 Sjieuwkjen Jacobus Pool is geboren in 1719 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Aukjen Akke Jans. Sjieuwkjen is overleden in 1785 in na deze datum te Zevenhuizen, 65 of 66 jaar oud. Sjieuwkjen trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1738 in Drachten met Melle Jans Baron, 22 of 23 jaar oud. Melle is geboren in 1715 in Noorder Drachten. Melle is overleden in 1785 in Zevenhuizen, 69 of 70 jaar oud.
1.1.4.3 Jurjen Jacobus Pool is geboren op 19-05-1720 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Aukjen Akke Jans. Hij is gedoopt op 19-05-1720 in Drachten. Jurjen is overleden in 1792 in na deze datum te Noorderdrachten, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Jurjen: veenbaas en veenboer
Jurjen:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1742 in plm met Leentje Jurjens, 19 of 20 jaar oud. Leentje is geboren in 1722 in plm. Leentje is overleden in 1751 in Noorderdrachten, 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 10-12-1752 in Drachten met Jeltje Johannes, 26 of 27 jaar oud. Jeltje is geboren in 1725 in Noorderdrachten. Jeltje is overleden in 1761 in Ureterp, 35 of 36 jaar oud.
(3) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1763 in Ureterp met Antje Roels, 27 of 28 jaar oud. Antje is geboren in 1735 in Ureterp. Antje is overleden in 1780 in Ureterp, 44 of 45 jaar oud.
(4) trouwde, 61 jaar oud, op 14-10-1781 in Drachten met Ybeltje Sytses, 30 of 31 jaar oud. Ybeltje is geboren in 1750 in Zuiderdrachten. Ybeltje is overleden in 1792 in na dit jaar te Zuider Drachten, 41 of 42 jaar oud.
Kinderen van Jurjen en Leentje:
1 Harmke Jurjens Pool [1.1.4.3.1], geboren op 17-02-1743 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 17-02-1743 in Leeuwarden. Harmke is overleden.
2 Jacobus Jurjens Pool, geboren op 16-08-1744 in Leeuwarden. Volgt 1.1.4.3.2.
Kinderen van Jurjen en Jeltje:
3 Martinus Jurjens Pool, geboren in 1754 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.3.
4 Johannes Jurjens van der Schaaf, geboren in 1757 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.3.4.
Kinderen van Jurjen en Antje:
5 Lammert Jurjens Pool [1.1.4.3.5], geboren op 04-12-1764 in Ureterp. Hij is gedoopt op 12-12-1784 in Ureterp. Lammert is overleden in 1784 in na dit jaar te Ureterp, 19 of 20 jaar oud. Lammert bleef ongehuwd.
6 Roelof Jurjens Pool [1.1.4.3.6], geboren op 04-12-1764 in Ureterp. Hij is gedoopt op 27-04-1789 in Ureterp. Roelof is overleden op 07-06-1846 in Haskerland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1846.
Notitie bij Roelof: Neemt in 1811 de naam pool aan, geen kinderen. Mairie Haske (Haskerland) folie 104v
Pool, Roelof, Nijehaske
k. geen
Mairie Haske (Nijehaske), fol. 104v

1812 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Obligatie
- Hendrik Jans Symons, veenbaas te Luinjeberd
- Roelof Pool, koopman te Heerenwal

1814 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Donatie
Betreft een gift tot stijving van de lands kas, kapitaal fl. 500
- Roelof Pool te Nijehaske
- Jacob Broers te Tjalleberd

1815 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Tjalleberd, koopsom fl. 297
- Roelof Elias de Vries, arbeider te Giethoorn, verkoper
- Roelof Pool, koopman te Nijehaske, koper

1815 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Tjalleberd, koopsom fl. 300
- Roelof Pool te Nijehaske, verkoper
- Wieger Geerts Schipper te Tjalleberd, koper

1816 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Koopakte
Betreft de verkoop van een nieuw huisje te Oudehaske,koopsom fl. 401
- De erven Sjuke Pieters te Oudehaske, verkoper
- Hendrik Dalmolen te Nijehaske
- Geert Lutes Sierdsma te Westermeer
- Merk Minnes Minnesma te Haskerhorne
- Jelle Petrus Jacobus Greydanus te Heerenveen
- Tymen Luten Krikke te Oudehaske, koper
- Roelof Pool te Nijehaske, koper

1817 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis te Nijehaske, koopsom fl. 500
- Lykele Baniers Fenema te Nijehaske, verkoper
- Roelof Pool te Nijehaske, koper

Een 10-tal van dit soort akten:
1821 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Cessie
Betreft een kapitaal van fl. 200
- Grietje Jurjens te Heerenveen, gehuwd met Wilhelmus Johannes de Bree
- Roelof Pool te Nijehaske
- Ids Pieters Klompmaker te Oudehaske


1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en drie graven op het kerkhof te Gorredijk, koopsom fl. 126
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1825 Joure, notaris D. de Vries
Aanneming
Betreft een gift onder de levenden
- Roelof Pool te Nijehaske
- Algemene Armen te Nijehaske
- Henricus Walrada Dalmolen te Nijehaske, voogd
- Sjoerd Hemminga te Nijehaske, voogd

1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1819 Heerenveen, notaris W.B.?Kool?van?Heerens
Decharge
Betreft een inschrijving
- Roelof Pool te Heerenwal
- Eeukjen Hessels te Oranjewoud, weduwe van Jelle Jelles, schuldenaar

1824 Joure, notaris D. de Vries
Schenking
Betreft een schuldevordering en de helft van een huisje met stede en grond te Oudehaske, kapitaal fl. 193
- Roelof Pool te Nijehaske, schenker
- Algemene Armvoogdij te Nijehaske, begiftigde
- Tymen Luten Krikke te Oudehaske, schuldenaar

1830 Joure, notaris R.?de?Jong?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis op de Heerenwal te Nijehaske, koopsom fl. 430
- Roelof Pool te Nijehaske, verkoper in kwaliteit
- Ebele Ayzes de Vries te Nijehaske, koper

1831 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk weid- en klynland in de 7e stelle te Oudehaske, koopsom fl. 1600
- Roelof Pool te Heerenveen, verkoper
- Jelle Meinesz te Balk, koper
- Jan ten Wolde te Amsterdam, koper

1832 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Testament
- Roelof Pool te Heerenwal

1844 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Obligatie
- Evert Jans Post te Oudeschoot, schuldenaar
Betreft een kapitaal van fl. 500; rente 5 %
- Roelof Pool te Nieuweschoot, schuldeiser

1846 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Hypotheek
Betreft de sucessierechten terzake de blote eigendom der nagelaten goederen
- wijlen Roelof Pool
- Antje Kornelis van der Velde te Nijehaske, weduwe van Wessel Jelles Woustra, schuldenaar in kwaliteit, tevens als voogd over haar kinderen
- Het Rijk der Nederlanden, schuldeiser

1846 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Inventaris
- Roelof Pool, erflater; in leven woonachtig te Nijehaske
- Antje Kornelis van der Velde te Nijehaske, vruchtgebruiker

1847 Heerenveen, notaris G.?Peeting
Royement, akte niet aanwezig
Betreft 2 hypothecaire inschrijvingen
- wijlen Roelof Pool
Betreft 2 inschrijvingen
- Antje Cornelis van der Velde te Nijehaske, erfgenaam in de blote eigendom, vruchtgebruiker, schuldeiser voor zich en in kwaliteit, tevens als voogd over haar kinderen
- Evert Jans Post te Oudeschoot, schuldenaar
Roelof bleef ongehuwd.
7 Aukjen Jurjens Pool, geboren in 1766 in Ureterp. Volgt 1.1.4.3.7.
8 Pijttje Jurjens (Pietje) Pool, geboren op 12-04-1771 in Ureterp. Volgt 1.1.4.3.8.
9 Lutske Jurjens Pool, geboren op 22-05-1773 in Ureterp. Volgt 1.1.4.3.9.
1.1.4.3.2 Jacobus Jurjens Pool is geboren op 16-08-1744 in Leeuwarden, zoon van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Leentje Jurjens. Hij is gedoopt op 16-08-1744 in Leeuwarden. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 19 jaar oud, op 11-12-1763 in Leeuwarden Jacobijnerkerk met Johanna Hervord, nadat zij op 26-11-1763 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in Leeuwarden.
1.1.4.3.3 Martinus Jurjens Pool is geboren in 1754 in Noorderdrachten, zoon van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Jeltje Johannes. Martinus is overleden op 20-12-1824 in Gorredijk, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1824.
Notitie bij Martinus: Pool, Martinus Jurjens, Gorredijk
Mairie Gorredijk, fol. 4
Hij behoudt de naam Pool
Martinus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 14-05-1780 in Drachten met Froukjen Pieters, 21 of 22 jaar oud. Froukjen is geboren in 1758 in Zuider Drachten. Froukjen is overleden in 1824 in voor deze datum te Gorredijk, 65 of 66 jaar oud.
1.1.4.3.4 Johannes Jurjens van der Schaaf is geboren in 1757 in Noorder Drachten, zoon van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Jeltje Johannes. Johannes is overleden in 1812 in >1811, 54 of 55 jaar oud. Johannes begon een relatie met Rinske Annes. Rinske is geboren in 1760 in Zuiderdrachten. Rinske is overleden in 1812 in >1811, 51 of 52 jaar oud.
Kind van Johannes en Rinske:
1 Jurjen Johannes van der Schaaf [1.1.4.3.4.1], geboren op 09-09-1809 in Noorderdrachten. Jurjen is overleden op 10-07-1814 in Smallingerland, 4 jaar oud.
1.1.4.3.7 Aukjen Jurjens Pool is geboren in 1766 in Ureterp, dochter van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Antje Roels. Aukjen is overleden op 25-06-1833 in Zevenhuizen, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Aukjen: 1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en drie graven op het
kerkhof te Gorredijk, koopsom fl. 126
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper
Aukjen:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-12-1790 in Drachten met Jasper Freerks, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 23-10-1790 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Jasper is geboren in 1764 in Noorderdrachten, zoon van Freerk Jaspers en Eelkjen Reinerts. Jasper is overleden in <1803 Noorderdrachten.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 21-08-1803 in Drachten met Albert Wopkes Lap, 44 of 45 jaar oud, nadat zij op 31-07-1803 in Drachten in ondertrouw zijn gegaan. Albert is geboren in 1758 in Noorderdrachten. Albert is overleden op 13-02-1826 in Noorderdrachten, 67 of 68 jaar oud.
Kind van Aukjen en Jasper:
1 Freerk Jaspers Pool, geboren op 16-07-1791 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.
1.1.4.3.7.1 Freerk Jaspers Pool is geboren op 16-07-1791 in Noorderdrachten, zoon van Jasper Freerks en Aukjen Jurjens Pool (zie 1.1.4.3.7). Freerk is overleden op 29-05-1866 in Wesstellingwerf, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1866.
Notitie bij Freerk: Vermelding bij zijn militaire dienst
Pool, Freerk Jaspers; geb.Drachten 15.12.1791 z.v. Jasper en Aukje Jurjens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; na dien korporaal 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 94;
hij heeft deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht tegen Belgie. Hij heeft daarvoor het "Metalen Kruis" ontvangen
Dat er tussen 1829 en 1836 geen kinderen zijn geboren kom met vrij grote zekerheid dat hij 4 jaar in dienst is geweest van 1830 t/m 1834. Vrijwel niemand kon naar huis omdat men geen reiskostenvergoeding kreeg en een zeer karig traktement had.
Freerk:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1820 in Smallingerland akte 22 met Freerkje Jelles Drijfstra, 21 jaar oud. Freerkje is geboren op 06-04-1799 in Noorderdrachten. Freerkje is overleden op 06-01-1824 in Noorderdrachten, 24 jaar oud.
(2) begon een relatie, 33 of 34 jaar oud, in 1825 in plm dit jaar met Geeske Jans (ook Hilligje) de Haas (ook Harkelans), 39 of 40 jaar oud. Geeske is geboren in 1785. Geeske is overleden op 19-08-1878 in Weststellingwerf, 92 of 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1878. Geeske trouwde voorheen met Willem Klop.
Kinderen van Freerk en Freerkje:
1 Jasper Freerks Pool, geboren op 06-12-1820 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.
2 Geertje Freerks Pool [1.1.4.3.7.1.2], geboren op 27-06-1823 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1823. Geertje is overleden op 23-08-1827 in Groningen, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1827. Geertje bleef ongehuwd.
Kinderen van Freerk en Geeske:
3 Roel(of) Freerks Pool, geboren op 19-02-1826 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.
4 Aukjen Freerks Pool, geboren op 07-12-1829 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.4.
5 Antje Freerks Pool, geboren op 22-01-1836 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.
6 Hendrica of Frederika Pool, geboren op 15-02-1838 in Dragten Smallingerland. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.
1.1.4.3.7.1.1 Jasper Freerks Pool is geboren op 06-12-1820 in Noorderdrachten, zoon van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1) en Freerkje Jelles Drijfstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1820. Jasper is overleden op 28-05-1873 in Smallingerland, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1873. Jasper trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1843 in Smallingerland akte 7 met Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch), 27 of 28 jaar oud. Hiltje is geboren in 1815 in Lippenhuizen gem. Opsterland, dochter van Andries Annes van den Bos en Trijntje Roels de Boer. Hiltje is overleden.
Kinderen van Jasper en Hiltje:
1 Freerkje Pool, geboren op 28-06-1843 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.
2 Trijntje Pool, geboren op 05-08-1846 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.
3 Andries Pool [1.1.4.3.7.1.1.3], geboren op 02-07-1849 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1849. Andries is overleden.
4 Freerk Jaspers Pool, geboren op 11-06-1852 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.4.
5 Marijke Pool, geboren op 05-03-1855 in Drachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.5.
6 Anne Jaspers Pool, geboren op 29-05-1858 in Drachten. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.
1.1.4.3.7.1.1.1 Freerkje Pool is geboren op 28-06-1843 in Rottevalle, dochter van Jasper Freerks Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1843. Freerkje is overleden op 19-01-1890 in Smallingerland, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1890. Freerkje trouwde, 23 jaar oud, op 18-08-1866 in Smallingerland akte 53 met Jan Veenstra, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1843 in Drachten, zoon van Brand Feitzes Veenstra en Sijke Sjoerds Modderman. Jan is overleden.
Kinderen van Freerkje en Jan:
1 Hiltje Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.1], geboren in 1870 in Drachten. Hiltje is overleden.
2 Brand Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.2], geboren in 1872 in Drachten. Brand is overleden.
3 Trijntje Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.3], geboren in 1874 in Drachten. Trijntje is overleden.
4 Andries Veenstra, geboren in 1876 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.4.
5 Tjitske Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.5], geboren in 1878 in Drachten. Tjitske is overleden.
6 Marijjke Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.6], geboren in 1880 in Drachten. Marijjke is overleden.
7 Feikje Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.7], geboren in 1885 in Drachten. Feikje is overleden op 20-03-1924 in Termunten, 38 of 39 jaar oud.
8 Anna Veenstra [1.1.4.3.7.1.1.1.8], geboren in 1887 in Drachten. Anna is overleden.
1.1.4.3.7.1.1.1.4 Andries Veenstra is geboren in 1876 in Smallingerland, zoon van Jan Veenstra en Freerkje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Andries is overleden op 13-05-1950 in Zuidwolde gr., 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-?-1950. Andries trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-03-1904 in Aduard met Froukje Bruining, 27 of 28 jaar oud. Froukje is geboren in 1876.
1.1.4.3.7.1.1.2 Trijntje Pool is geboren op 05-08-1846 in Rottevalle, dochter van Jasper Freerks Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1846. Trijntje is overleden op 15-09-1888 in Smallingerland, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1888. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1871 in Smallingerland akte 37 met Johannes Noordenbos, 22 of 23 jaar oud. Johannes is geboren in 1848 in Oudega, zoon van Dirk Johannes Noordenbos en Joltje Dirks Jager. Johannes is overleden.
Kinderen van Trijntje en Johannes:
1 Johannes Noordenbos [1.1.4.3.7.1.1.2.1], geboren in 1872. Johannes is overleden op 26-07-1874 in Smallingerland, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1874.
2 Dirk Noordenbos, geboren op 25-04-1872 in Oudega. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.2.
3 Hiltje Noordenbos, geboren op 17-05-1874 in Oudega. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.3.
4 Dirk Noordenbos [1.1.4.3.7.1.1.2.4], geboren op 06-01-1876 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1876.
5 Jasper Noordenbos, geboren op 30-01-1878 in Oudega. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.5.
6 Egbertje Noordenbos [1.1.4.3.7.1.1.2.6], geboren op 13-05-1880 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1880. Egbertje is overleden op 18-07-1880 in Smallingerland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1880.
7 Egbertje Noordenbos [1.1.4.3.7.1.1.2.7], geboren op 20-09-1881 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1881. Egbertje is overleden op 13-03-1888 in Smallingerland, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1888.
1.1.4.3.7.1.1.2.2 Dirk Noordenbos is geboren op 25-04-1872 in Oudega, zoon van Johannes Noordenbos en Trijntje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1872. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1900 in Smallingeland akte 40 met Antje Gjalts van der Lei, 23 of 24 jaar oud. Antje is geboren in 1876 in Suameer.
1.1.4.3.7.1.1.2.3 Hiltje Noordenbos is geboren op 17-05-1874 in Oudega, dochter van Johannes Noordenbos en Trijntje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1874. Hiltje is overleden op 30-08-1899 in Tietjerksteradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1899. Hiltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1898 in Tietjerksteradeel akte 94 met Rein Taekes Douma, 23 of 24 jaar oud. Rein is geboren in 1874 in Bergum.
1.1.4.3.7.1.1.2.5 Jasper Noordenbos is geboren op 30-01-1878 in Oudega, zoon van Johannes Noordenbos en Trijntje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1878. Jasper:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-11-1901 in Smallingeland akte 82 met Wypkje Boonstra, 19 of 20 jaar oud. Wypkje is geboren in 1881 in Drogeham.
(2) begon een relatie, 40 jaar oud, op 06-12-1918 in Smallingeland akte 99 met Atje van der Wal, 35 of 36 jaar oud. Atje is geboren in 1882 in Oudega.
1.1.4.3.7.1.1.4 Freerk Jaspers Pool is geboren op 11-06-1852 in Smallingerland, zoon van Jasper Freerks Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1852. Freerk is overleden op 11-03-1934 in Grootegast, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1934. Freerk trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1880 in Grootegast akte 5 met Antje Veenema, 33 of 34 jaar oud. Antje is geboren in 1846 in Opende Gem. Grootegast, dochter van Jannes Eppes Veenema en Gietkje Kornelis de Haan. Antje is overleden.
Kinderen van Freerk en Antje:
1 Jasper Pool, geboren op 22-10-1880 in Opende Gem Grootegast. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.4.1.
2 Jannes Pool, geboren op 25-04-1882 in Grootegast. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.4.2.
3 Sijke Pool [1.1.4.3.7.1.1.4.3], geboren op 28-04-1884 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1884. Sijke is overleden op 28-02-1905 in Grootegast, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1905.
4 Anne Pool [1.1.4.3.7.1.1.4.4], geboren op 19-12-1888 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1888. Anne is overleden op 25-12-1899 in Grootegast, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1899.
1.1.4.3.7.1.1.4.1 Jasper Pool is geboren op 22-10-1880 in Opende Gem Grootegast, zoon van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.4) en Antje Veenema. Jasper is overleden op 26-06-1952 in Surhuizum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1952. Jasper trouwde, 21 jaar oud, op 17-04-1902 in Achtkarspelen akte 16 met Sijtske Wobbes, 22 jaar oud. Sijtske is geboren op 28-12-1879 in Opende. Sijtske is overleden op 10-?-58 in Surhuizum, 1820 of 1821 jaar oud.
Kinderen van Jasper en Sijtske:
1 Antje Pool, geboren op 11-07-1902 in Opende Gem Grootegast. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.4.1.1.
2 Hiltje Pool [1.1.4.3.7.1.1.4.1.2], geboren op 25-08-1904 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1904. Hiltje is overleden op 24-02-1907 in Grootegast, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1907.
3 Hiltje Pool [1.1.4.3.7.1.1.4.1.3], geboren in 1913 in Grootegast. Hiltje is overleden op 22-04-1916 in Grootegast, 2 of 3 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.1.4.1.1 Antje Pool is geboren op 11-07-1902 in Opende Gem Grootegast, dochter van Jasper Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.4.1) en Sijtske Wobbes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1902. Antje trouwde, 17 jaar oud, op 03-02-1920 in Grootegast akte 2 met Andries Scholte, 22 of 23 jaar oud. Andries is geboren in 1897 in Opende Gem. Grootegast.
1.1.4.3.7.1.1.4.2 Jannes Pool is geboren op 25-04-1882 in Grootegast, zoon van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.4) en Antje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1882. Jannes is overleden op 23-09-1939 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1939.
Notitie bij Jannes: Moeder bruid Saakje Hamstra
Jannes trouwde, 29 jaar oud, op 18-11-1911 in Achtkarspelen 99 met Aukje Kooistra.
1.1.4.3.7.1.1.5 Marijke Pool is geboren op 05-03-1855 in Drachten, dochter van Jasper Freerks Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1855. Marijke is overleden op 05-03-1944 in Opende Groningen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1944. Marijke trouwde, 23 jaar oud, op 22-02-1879 in Achtkarspelen akte 8 met Gabe Elzinga, 30 of 31 jaar oud. Gabe is geboren in 1848 in Surhuisterveen, zoon van Riekele Andries Elzinga en Etje Gabes Bron. Gabe is overleden.
1.1.4.3.7.1.1.6 Anne Jaspers Pool is geboren op 29-05-1858 in Drachten, zoon van Jasper Freerks Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hiltje Annes (Andries) van den Bos(ch). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1858. Anne is overleden op 01-06-1942 in Grootegast, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1942.
Notitie bij Anne: 1892 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met grond te Opeinde, koopsom fl. 220
- Hendrik Lykeles Helmers te Opeinde, verkoper; en anderen
- Anne Pool te Surhuisterveen, koper

1892 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 260
- Anne Pool te Opeinde, schuldenaar
- Hermanus Klazes Sipma te Surhuisterveen, schuldeiser
Anne trouwde, 21 jaar oud, op 20-03-1880 in Achtkarspelen akte 8 met Froukje Drost, 22 jaar oud. Froukje is geboren op 31-12-1857 in Surhuisterveen, dochter van Betje Jans Drost. Froukje is overleden op 12-07-1938 in Opende Gr., 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1938.
Kinderen van Anne en Froukje:
1 Elisabeth Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.1], geboren op 13-04-1878 in Surhuisterveen. Elisabeth is overleden op 25-01-1961 in Drachten, 82 jaar oud.
2 Aaltje Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.2], geboren op 14-07-1881 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1881. Aaltje is overleden op 29-06-1883 in Achtkarspelen, 1 jaar oud.
3 Jasper Pool, geboren op 04-09-1883 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.3.
4 Hiltje Pool, geboren op 25-10-1885 in Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.4.
5 Hiske Pool, geboren op 21-07-1888 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.5.
6 Ytzen Pool, geboren op 25-08-1896 in Opende Gr.. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.6.
1.1.4.3.7.1.1.6.3 Jasper Pool is geboren op 04-09-1883 in Surhuisterveen, zoon van Anne Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6) en Froukje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1883. Jasper is overleden op 14-06-1948 in Surhuisterveen, 64 jaar oud.
Notitie bij Jasper: 1924 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 100
- Jasper Annes Pool te Surhuisterveen, schuldenaar
- Stichting Landarbeiders Wet te Buitenpost, schuldeiser
Jasper trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1905 in Achtkarspelen akte 55 met Ybeltje Dijkstra, 24 jaar oud. Ybeltje is geboren op 18-10-1880 in Surhuisterveen, dochter van Steffen Martens Dijkstra en Sytske Waatzes van Dijk. Ybeltje is overleden op 23-07-1963 in Surhuisterveen, 82 jaar oud.
Kinderen van Jasper en Ybeltje:
1 Anne Pool, geboren op 22-05-1911. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.3.1.
2 Marten Pool, geboren op 09-12-1912. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.3.2.
1.1.4.3.7.1.1.6.3.1 Anne Pool is geboren op 22-05-1911, zoon van Jasper Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6.3) en Ybeltje Dijkstra. Anne is overleden op 28-01-1993 in Surhuizum, 81 jaar oud. Anne trouwde met Lutske Nauta. Lutske is geboren op 03-02-1909. Lutske is overleden op 09-06-1970 in Surhuizum, 61 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.1.6.3.2 Marten Pool is geboren op 09-12-1912, zoon van Jasper Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6.3) en Ybeltje Dijkstra. Marten is overleden op 30-05-1990 in Niezijl, 77 jaar oud. Marten trouwde met Martina Helmantel. Martina is geboren op 13-03-1910 in Grootegast. Martina is overleden op 30-05-2003 in Niezijl, 93 jaar oud.
Kinderen van Marten en Martina:
1 Grietje Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.3.2.1].
2 Klazina Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.3.2.2].
3 Jasperdina Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.3.2.3].
4 Ybeltje Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.3.2.4].
1.1.4.3.7.1.1.6.4 Hiltje Pool is geboren op 25-10-1885 in Achtkarspelen, dochter van Anne Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6) en Froukje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1885. Hiltje is overleden op 25-05-1960 in Groningen, 74 jaar oud. Hiltje trouwde, 19 jaar oud, op 19-11-1904 in Achtkarspelen akte 95 met Popke Gjaltema, 20 of 21 jaar oud. Popke is geboren in 1883 in Surhuisterveen, zoon van Pieter Gjaltema en Iefke Piekstra. Popke is overleden.
Notitie bij Popke: Gemeentetimmerman
Kinderen van Hiltje en Popke:
1 Anne Gjaltema [1.1.4.3.7.1.1.6.4.1], geboren in 1909 in Achtkarspelen. Anne is overleden op 01-03-1918 in Grootegast, 8 of 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1918.
2 Iefke Gjaltema [1.1.4.3.7.1.1.6.4.2], geboren in 1911. Iefke is overleden op 17-10-1840 in Grootegast, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1940.
1.1.4.3.7.1.1.6.5 Hiske Pool is geboren op 21-07-1888 in Surhuisterveen, dochter van Anne Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6) en Froukje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1888. Hiske is overleden op 26-05-1973 in Drachten, 84 jaar oud. Hiske trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1915 in Achtkarspelen akte 29 met Andries van der Hoek, 27 of 28 jaar oud. Andries is geboren in 1887 in Surhuisterveen, zoon van Jacob van der Hoek en Froukje Drost. Andries is overleden.
1.1.4.3.7.1.1.6.6 Ytzen Pool is geboren op 25-08-1896 in Opende Gr., zoon van Anne Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6) en Froukje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1896. Ytzen is overleden op 29-12-1969 in Opende Gem. Grootegast, 73 jaar oud. Ytzen trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1919 in Oldekerk akte 4 met Dirkje Bijlsma, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op 02-12-1892 in Niekerk. Dirkje is overleden op 09-02-1981 in Opende Gem. Grootegast, 88 jaar oud.
Kinderen van Ytzen en Dirkje:
1 Anne Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.6.1].
2 Eelke Pool, geboren op 25-02-1923 in Opende Gem. Grootegast. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.
1.1.4.3.7.1.1.6.6.2 Eelke Pool is geboren op 25-02-1923 in Opende Gem. Grootegast, zoon van Ytzen Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6.6) en Dirkje Bijlsma. Eelke is overleden op 28-02-2002 in Opende Gem. Grootegast, 79 jaar oud. Eelke trouwde met Nieske Merkus. Nieske is geboren op 12-02-1925 in Surhuisterveen.
Kinderen van Eelke en Nieske:
1 Ietsen Pool, geboren op 09-11-1952. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.1.
2 Freerkje Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.2], geboren op 14-08-1954 in Opende Gem. Grootegast.
1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.1 Ietsen Pool is geboren op 09-11-1952, zoon van Eelke Pool (zie 1.1.4.3.7.1.1.6.6.2) en Nieske Merkus. Ietsen trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1974 in Buitenpost met Baukje Hoeksma, 19 jaar oud. Baukje is geboren op 12-02-1955 in Surhuisterveen.
Kinderen van Ietsen en Baukje:
1 Aafke Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.1.1], geboren op 01-05-1977 in Surhuisterveen.
2 Nieske Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.1.2], geboren op 12-04-1980 in Surhuisterveen.
3 Gea Pool [1.1.4.3.7.1.1.6.6.2.1.3], geboren op 14-07-1982 in Drachten.
1.1.4.3.7.1.3 Roel(of) Freerks Pool is geboren op 19-02-1826 in Noorderdrachten, zoon van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1) en Geeske Jans (ook Hilligje) de Haas (ook Harkelans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1826. Roel(of) is overleden op 26-05-1858 in Groningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1858. Roel(of) trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1851 in Baarderadeel akte 7 met Berber Hendriks Jelgersma, 15 of 16 jaar oud. Berber is geboren in 1835 in Huins, dochter van Hendrik Jelles Jelgersma en Hinke Hessels Kuipers. Berber is overleden.
Kinderen van Roel(of) en Berber:
1 Hendrik Pool [1.1.4.3.7.1.3.1], geboren op 29-12-1851 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1851. Hendrik is overleden op 04-03-1876 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1876.
2 Pietje Pool [1.1.4.3.7.1.3.2], geboren op 30-05-1857 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1857. Pietje is overleden.
1.1.4.3.7.1.4 Aukjen Freerks Pool is geboren op 07-12-1829 in Noorderdrachten, dochter van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1) en Geeske Jans (ook Hilligje) de Haas (ook Harkelans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1829. Aukjen is overleden op 24-11-1879 in Wolvega gem. Weststellingwerf, 49 jaar oud. Aukjen trouwde, 22 jaar oud, op 15-06-1852 in Weststellingwerf akte 50 met Jacob Klazes Krol, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 23-10-1826 in Weststellingwerf, zoon van Klaas Alberts Krol en Geesje Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1826. Jacob is overleden op 02-12-1909 in Weststellingwerf, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1909.
Kinderen van Aukjen en Jacob:
1 Geesje Krol [1.1.4.3.7.1.4.1], geboren op 07-07-1853 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1853.
2 Hiltje Krol [1.1.4.3.7.1.4.2], geboren op 20-04-1855 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1855.
3 Klaasje Krol [1.1.4.3.7.1.4.3], geboren op 19-01-1858 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1858.
4 Frerikje Krol [1.1.4.3.7.1.4.4], geboren op 29-01-1860 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1860.
5 Aaltje Krol [1.1.4.3.7.1.4.5], geboren op 01-01-1863 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1863.
6 NN Krol [1.1.4.3.7.1.4.6], levenloos geboren kind, geboren op 21-07-1866 in Noordwolde. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1866.
1.1.4.3.7.1.5 Antje Freerks Pool is geboren op 22-01-1836 in Noorderdrachten, dochter van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1) en Geeske Jans (ook Hilligje) de Haas (ook Harkelans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1836. Antje is overleden op 28-09-1921 in Ooststellingwerf, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1921. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1863 in Weststellingwerf akte 71 met Sietze Bosch.
Kinderen van Antje en Sietze:
1 Annigje Bosch [1.1.4.3.7.1.5.1], geboren op 15-07-1860 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1860. Annigje is overleden.
2 Hilligje Bosch [1.1.4.3.7.1.5.2], geboren op 25-04-1862 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1862. Hilligje is overleden.
3 Fredrik Bosch [1.1.4.3.7.1.5.3], geboren op 04-07-1863 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1863. Fredrik is overleden.
4 Jacob Bosch [1.1.4.3.7.1.5.4], geboren op 22-02-1867 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1867. Jacob is overleden op 23-12-1867 in Noordwolde, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1867.
5 Jan Bosch [1.1.4.3.7.1.5.5], geboren op 22-02-1867 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1867. Jan is overleden.
6 Jacob Bosch [1.1.4.3.7.1.5.6], geboren op 14-11-1868 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1868. Jacob is overleden.
7 Klaasje Bosch [1.1.4.3.7.1.5.7], geboren op 31-07-1871 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1871. Klaasje is overleden.
8 Roelof Bosch [1.1.4.3.7.1.5.8], geboren op 11-07-1874 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1874. Roelof is overleden.
9 Hiltje Bosch [1.1.4.3.7.1.5.9], geboren op 09-07-1876 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1876. Hiltje is overleden.
10 Klaasje Bosch [1.1.4.3.7.1.5.10], geboren op 21-07-1878 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1878. Klaasje is overleden.
1.1.4.3.7.1.6 Hendrica of Frederika Pool is geboren op 15-02-1838 in Dragten Smallingerland, dochter van Freerk Jaspers Pool (zie 1.1.4.3.7.1) en Geeske Jans (ook Hilligje) de Haas (ook Harkelans). Hendrica is overleden op 03-04-1893 in Ter Apelkanaal, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1893.
Notitie bij Hendrica: Uit dit politieblad blijkt dat Hendrica en Frederica dezelfde persoon is.

politieblad 25 mei 1877 wordt door de officier van justitie maastricht opsporing,aanhouding,opzending en berigt gevraagt van no.653 pool,hiltje geboren te steggerda den 21 oct,1859 en daarnaast no.654. pool frederika of hendrika,moeder van hiltje beiden laatst wonende te steenwijkerwold.
tegen haar is door arrond.regtbank te zwolle regtsingang met bevel tot dagvaarding in persoon verleend,tegen de eerste wegens oplichting,tegen de laatste ter medepligtigheid daaraan.

De mevrouw Hillechien Herkelens, die ook genoemd wordt en gehuwd met Willem Klop zal de moeder van Frederica zijn, Dan zijn het dochter, moeder en grootmoeder die gezocht worden. ze zijn dan respectievelijk 17, plm 39 en plm 77 jaar.

Op een bladzijde uit het bevolkingsregister uit 1870 van Weststellingwerf staat het volgende gezin:
Eilers Wessel hoofd Hij vertrekt in 1870 naar Hoorn
Pool Frederika geboren 1838 Zij vertrekt in 1871 naar Tuk Steenwijkerwold
Zij krijgt in 1971 daar nog een dochter Frederika
Mogelijk is Hessel niet de vader omdat hij vertrekt
Pool Helena (dit is hiltje) geboren 1859
Pool Johannes geboren 1865
Pool Annegje geboren 1867
Pool Trijntje geboren 1860 (volgends de geboorteakte moet dit zijn 1861)
Pool Roelof geboren 1863
Pool levenloos kind 1869

Zij woont in 1873 in Vlagtwedden en verhuist in 1873 naar Odoorn (endrica genoemd) ook J. Mulder vertrekt in dat jaar van Vlagtwedde naar Odoorn en zij trouwen daar met elkaar.

Opvallend is dat in het huwelijk met Wessel haar naam Hendrica is, en bij huwelijk met Jan Mulder is de naam weer Frederika.
Hendrica:
(1) begon een relatie, 20 of 21 jaar oud, in 1859 in Steggerda met Wessel Johannes Eilers, 39 of 40 jaar oud. Wessel is geboren op 07-01-1819 in Noordwolde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1819. Wessel is overleden in 1873 in vlagtwedde, 53 of 54 jaar oud. Wessel trouwde voorheen op 17-06-1847 in Weststellingwerf akte 37 met Joanna (ook Janke) Lieuwes Haarsma (1810-1878).
Notitie bij Wessel: Op een bladzijde uit het bevolkingsregister uit 1870 van Weststellingwerf staat het volgende gezin:
Eilers Wessel hoofd Hij vertrekt in 1870 naar Hoorn
Pool Frederika geboren 1838 Zij vertrekt in 1871 naar Tuk Steenwijkerwold
Zij krijgt in 1971 daar nog een dochter Frederika
Mogelijk is Hessel niet de vader omdat hij vertrekt
Pool Helena (dit is hiltje) geboren 1859
Pool Johannes geboren 1865
Pool Annegje geboren 1867
Pool Trijntje geboren 1860 (volgends de geboorteakte moet dit zijn 1861)
Pool Roelof geboren 1863
Pool levenloos kind 1869

Hij is dus tussen 1870 en 1873 van Hoorn naar Vlagtwedde gegaan.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 03-11-1883 in Odoorn akte 49 met Jan Mulder, 39 of 40 jaar oud. Jan is geboren in 1843 in Hoogezand, zoon van Hindrik Mulder en Sijtske Heringa. Jan is overleden. Jan is weduwnaar van Jeltje de Vries (1846-1879), met wie hij trouwde op 09-03-1867 in vlagtwedde akte 2.
Notitie bij Jan: Hij woont in 1873 in Vlagtwedde en verhuist in 1873 naar Odoorn . ook Hendrika Pool (Endrica genoemd) vertrekt in dat jaar van Vlagtwedde naar Odoorn en zij trouwen daar met elkaar.
Kinderen van Hendrica en Wessel:
1 Hiltje Pool, geboren op 21-10-1859 in Steggerda. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.1.
2 Trijntje Pool, geboren op 07-06-1861 in Steggerda. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.2.
3 Roelof Pool, geboren op 16-05-1863 in Vinkega. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.3.
4 Johannes Pool, geboren op 02-03-1865 in Steggerda. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.4.
5 Annegje Pool, geboren op 08-02-1867 in Steggerda Weststellingwerf. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.5.
6 NN Pool [1.1.4.3.7.1.6.6], levenloos geboren kind, geboren op 14-11-1869 in Weststellingwerf. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1869.
Kind van Hendrica uit onbekende relatie:
7 Frederika Pool, geboren in 1871 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.7.
1.1.4.3.7.1.6.1 Hiltje Pool is geboren op 21-10-1859 in Steggerda, dochter van Wessel Johannes Eilers en Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1859. Hiltje is overleden op 25-05-1936 in Emmen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1936.
Notitie bij Hiltje: Uit dit politieblad blijkt dat Hendrica en Frederica dezelfde persoon is.

politieblad 25 mei 1877 wordt door de officier van justitie maastricht opsporing,aanhouding,opzending en berigt gevraagt van no.653 pool,hiltje geboren te steggerda den 21 oct,1859 en daarnaast no.654. pool frederika of hendrika,moeder van hiltje beiden laatst wonende te steenwijkerwold.
tegen haar is door arrond.regtbank te zwolle regtsingang met bevel tot dagvaarding in persoon verleend,tegen de eerste wegens oplichting,tegen de laatste ter medepligtigheid daaraan.

De mevrouw Hillechien Herkelens, die ook genoemd wordt en gehuwd met Willem Klop zal de moeder van Frederica zijn, Dan zijn het dochter, moeder en grootmoeder die gezocht worden. ze zijn dan respectievelijk 14, plm 36 en plm 74 jaar.

Arrest van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.
Jaar en Nummer: 1874 nr 25
Verdagten: 1e Hiltje Pool oud 14 jaren
2e`` Hare moeder Frederika Pool
Beide te Tuk Steenwijkerwold
Aard van het misdrijf: Opligting van R.Tulen (of Talen) door de eerst verdagte,
Heelen van de alzoo verkregen goederen door de tweede verdagte.
Datum misdrijf: 14 en 15 january 1874
Bevelschrift en Vonnis: Verstek. Een maand gevangenisstraf. Beteekend
Datum ten uitvoerlegging: 1 maart 1875 berigt Off. Winschoten
Aanmerkingen: 26-1-1874 RC
12-3-1874 Conform B205 29 maart 1874 Als Pol. H
1874 p.393 no. 653 en 654
21 nov. Gez. No 1 verw.corr.zitt
No 2 Buiten vervolgstelling.
Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 12-06-1886 in onstwedde akte 40 met Auke Veenema, 46 jaar oud. Auke is geboren op 13-04-1840 in Marum. Auke is overleden op 22-01-1906 in Emmen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1906. Auke is weduwnaar van Hinderkien Drenth (1842-1881), met wie hij trouwde op 13-02-1867 in onstwedde.
Kinderen van Hiltje en Auke:
1 Hendrica Venema [1.1.4.3.7.1.6.1.1], geboren op 14-03-1887 in Munsterscheveld gem Emmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1887. Hendrica is overleden op 14-11-1905 in Emmen, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
2 Aukje Venema, geboren op 14-03-1890 in onstwedde. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.1.2.
3 Trientje Veenema [1.1.4.3.7.1.6.1.3], geboren in 04-1894 in onstwedde. Trientje is overleden op 31-05-1894 in Musselkanaal, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1894.
4 Johannes Venema, geboren in 1896 in onstwedde. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.1.4.
5 Auke Venema [1.1.4.3.7.1.6.1.5], geboren in 1897 in onstwedde. Auke is overleden.
Notitie bij Auke: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.010
Inventarisnr: 1916
Gemeente: Emmen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 41
Datum: 07-03-1916
Bruidegom Auke Venema
Geboorteplaats: Onstwedde
Bruid Rinkje Hof
Geboorteplaats: Emmen
Vader bruidegom Auke Venema
Moeder bruidegom Hiltje Pool
Vader bruid Rink Rinks Hof
Moeder bruid Metje Beekman
Nadere informatie bruidegom: 23 jaar.; bruid: 23 jaar.; echtscheiding Assen 19-04-1940
1.1.4.3.7.1.6.1.2 Aukje Venema is geboren op 14-03-1890 in onstwedde, dochter van Auke Veenema en Hiltje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6.1). Aukje is overleden op 11-04-1972 in Emmen, 82 jaar oud. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 30-03-1911 in Emmen akte 50 met Hitje Habing, 23 jaar oud. Hitje is geboren op 01-09-1887 in Nieuw Buinen gem borger. Hitje is overleden op 07-01-1973 in Emmen, 85 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.6.1.4 Johannes Venema is geboren in 1896 in onstwedde, zoon van Auke Veenema en Hiltje Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6.1). Johannes is overleden op 03-01-1946 in Assen, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1946. Johannes:
(1) begon een relatie, 19 of 20 jaar oud, op 10-03-1916 in Odoorn akte 16 met Grietje Roelsma, 23 of 24 jaar oud. De relatie werd verbroken op 10-06-1919 in Vonnis Assen. Grietje is geboren in 1892 in Odoorn. Grietje is overleden.
(2) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-08-1919 in Emmen akte 256 met Geesje Brakel, 20 of 21 jaar oud. Geesje is geboren in 1898 in Emmen, dochter van Harm Brakel en Aaltje Bosma. Geesje is overleden.
1.1.4.3.7.1.6.2 Trijntje Pool is geboren op 07-06-1861 in Steggerda, dochter van Wessel Johannes Eilers en Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1861. Trijntje is overleden op 06-01-1911 in Odoorn, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1911. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1891 in Odoorn akte 37 met Jakob Smit, 28 of 29 jaar oud. Jakob is geboren in 1862 in onstwedde, zoon van Albert Smit en Annechien Kleinman. Jakob is overleden.
1.1.4.3.7.1.6.3 Roelof Pool is geboren op 16-05-1863 in Vinkega, zoon van Wessel Johannes Eilers en Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1863. Roelof is overleden op 19-04-1906 in Odoorn, 42 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 08-02-1890 in onstwedde met Jantje Wind, 20 of 21 jaar oud. Jantje is geboren in 1869 in Termunten. Jantje is overleden.
Kinderen van Roelof en Jantje:
1 Frederik Pool [1.1.4.3.7.1.6.3.1], geboren in 1892 in vlagtwedde. Frederik is overleden op 14-10-1914 in Zwolle, 21 of 22 jaar oud.
2 Gessien Pool [1.1.4.3.7.1.6.3.2], geboren in 1894 in vlagtwedde. Gessien is overleden op 24-02-1951 in Groningen, 56 of 57 jaar oud.
3 Wessel Pool [1.1.4.3.7.1.6.3.3], geboren op 08-01-1896 in Vetstukken gem Odoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1896. Wessel is overleden op 24-10-1907 in valthermond, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1907.
4 Condina Pool [1.1.4.3.7.1.6.3.4], geboren op 18-01-1898 in Weerdingerveen gem. Emmen. Condina is overleden.
1.1.4.3.7.1.6.4 Johannes Pool is geboren op 02-03-1865 in Steggerda, zoon van Wessel Johannes Eilers en Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1865. Johannes is overleden op 09-11-1937 in Emmen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1937. Johannes:
(1) trouwde met Janke Stuiver. Janke is overleden in na 1937.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 07-07-1893 in Emmen akte 91 met Arendtje de Jonge. Arendtje is een dochter van Pieter de Jonge en Fennechien Dost.
Kinderen van Johannes en Arendtje:
1 Fennechien Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.1], geboren op 02-10-1893 in Emmen Weerdingermarke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1893. Fennechien is overleden.
2 Frederika Pool, geboren op 01-05-1895 in Weerdingermarke. Volgt 1.1.4.3.7.1.6.4.2.
3 Pietertje Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.3], geboren op 06-03-1897 in Weerdingerveen gem Emmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1897. Pietertje is overleden op 22-07-1900 in Emmen Weerdingermarke, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1900.
4 Wessel Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.4], geboren op 02-12-1898 in Weerdingerveen gem Emmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1898. Wessel is overleden op 22-07-1900 in Emmen Weerdingermarke, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1900.
5 Pietertje Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.5], geboren op 12-10-1900 in Weerdingerveen gem Emmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1900. Pietertje is overleden.
6 Arendje Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.6], geboren op 05-11-1902 in Nieuw Weerdinge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1902. Arendje is overleden.
7 Wessel Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.7], geboren in 1904 in Emmen Weerdingermarke. Wessel is overleden op 18-08-1905 in Emmen Weerdingermarke, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1905.
8 Hillechien Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.8], geboren in 1905 in Emmen. Hillechien is overleden op 19-07-1909 in Emmen, 3 of 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1909.
9 Hillechien Pool [1.1.4.3.7.1.6.4.9], geboren in 1910 in Emmen. Hillechien is overleden op 03-04-1912 in Emmen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1912.
1.1.4.3.7.1.6.4.2 Frederika Pool is geboren op 01-05-1895 in Weerdingermarke, dochter van Johannes Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6.4) en Arendtje de Jonge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1895. Frederika is overleden. Frederika trouwde, 22 jaar oud, op 12-07-1917 in Emmen akte 192 met Willem Kuiper, 19 jaar oud. Willem is geboren op 07-10-1897 in Emmer Compacuum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1897. Willem is overleden op 20-10-1932 in Emmen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1932.
1.1.4.3.7.1.6.5 Annegje Pool is geboren op 08-02-1867 in Steggerda Weststellingwerf, dochter van Wessel Johannes Eilers en Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1867. Annegje is overleden.
Notitie bij Annegje: Ook Annechien genoemd
Annegje trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1894 in Leek akte 20 met Klaas Pops, 32 of 33 jaar oud. Klaas is geboren in 1861 in Nuis gem. Marum. Klaas is overleden.
1.1.4.3.7.1.6.7 Frederika Pool is geboren in 1871 in Steenwijkerwold, dochter van Hendrica of Frederika Pool (zie 1.1.4.3.7.1.6). Frederika is overleden op 15-09-1920 in Zevenhuizen gem. Leek, 48 of 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1920.
Notitie bij Frederika: Op een bladzijde uit het bevolkingsregister uit 1870 van Weststellingwerf staat het volgende gezin:
Eilers Wessel hoofd Hij vertrekt in 1870 naar Hoorn
Pool Frederika geboren 1838 Zij vertrekt in 1871 naar Tuk Steenwijkerwold
Zij krijgt in 1971 daar nog een dochter Frederika
Mogelijk is Hessel niet de vader omdat hij vertrekt
Pool Helena (dit is hiltje) geboren 1859
Pool Johannes geboren 1865
Pool Annegje geboren 1867
Pool Trijntje geboren 1860 (volgends de geboorteakte moet dit zijn 1861)
Pool Roelof geboren 1863
Pool levenloos kind 1869
Frederika trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-08-1897 in Leek akte 44 met Willem Klinker, 31 of 32 jaar oud. Willem is geboren in 1865 in Enumatil, zoon van Harke Klinker en Jeltje Visser. Willem is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1899.
Kinderen van Frederika en Willem:
1 NN Klinker [1.1.4.3.7.1.6.7.1], levenloos geboren kind, geboren op 27-09-1897 in Leek. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1897.
2 NN Klinker [1.1.4.3.7.1.6.7.2], levenloos geboren kind, geboren op 08-05-1898 in Leek. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1898.
3 Harke Klinker [1.1.4.3.7.1.6.7.3], geboren op 07-03-1899 in Zevenhuizen gem. Leek. Harke is overleden op 09-04-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
4 Annechien Klinker [1.1.4.3.7.1.6.7.4], geboren in 1906 in Zevenhuizen. Annechien is overleden op 24-12-1930 in Elders, 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1931.
5 NN Klinker [1.1.4.3.7.1.6.7.5], geboren op 20-08-1910 in Zevenhuizen gem. Leek. NN is overleden op 20-08-1910 in Zevenhuizen gem. Leek, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1910.
1.1.4.3.8 Pijttje Jurjens (Pietje) Pool is geboren op 12-04-1771 in Ureterp, dochter van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Antje Roels. Zij is gedoopt op 12-12-1784 in Ureterp en Siegerswoude. Pijttje is overleden in 1827 in na dit jaar te Noorder Drachten, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Pijttje: 1826 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Boelgoed
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, verkoper

1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en drie graven op het
kerkhof te Gorredijk, koopsom fl. 126
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1826 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, verkoper
Pijttje trouwde, 50 jaar oud, op 30-06-1821 in Smallingerland akte 23 met Wilt Jeens van der Klok, 53 of 54 jaar oud. Wilt is geboren in 1767 in Lippenhuizen gem. Opsterland. Wilt is overleden.
1.1.4.3.9 Lutske Jurjens Pool is geboren op 22-05-1773 in Ureterp, dochter van Jurjen Jacobus Pool (zie 1.1.4.3) en Antje Roels. Zij is gedoopt op 12-12-1784 in Ureterp en Siegerswoude. Lutske is overleden op 23-06-1823 in Ureterp, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1825.
Notitie bij Lutske: 1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en drie graven op het
kerkhof te Gorredijk, koopsom fl. 126
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper

1825 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Aukjen Jurjens Pool te Zevenhuizen, gehuwd met Albert Wopkes Lap, verkoper
- Pietje Jurjens Pool te Drachten, gehuwd met Wilt Jeens de Klok, verkoper
- Lutske Jurjens Pool te Ureterp, gehuwd met Kornelis Andries van der Velde, verkoper
- Roelof Jurjens Pool te Nijehaske, verkoper
Lutske trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1795 met Kornelis Andries van der Velde, 24 of 25 jaar oud. Kornelis is geboren in 1770. Kornelis is overleden in 1823, 52 of 53 jaar oud.
1.1.4.4 Wybe Jacobus Pool is geboren in 1723 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Goytske Wybes. Hij is gedoopt op 25-03-1767 in Noorderdrachten Volwassenendoop. Wybe is overleden in 1788 in Noorderdrachten, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Wybe: Veenbaas, Huisman, Boer
Wybe trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-08-1748 in Drachten met Antje Jans de Haas, 16 jaar oud. Antje is geboren op 29-12-1731 in Zuiderdrachten, dochter van Jan Hendriks en Froukjen Jelkes. Zij is gedoopt op 25-03-1767 in Noorderdrachten Volwassenendoop. Antje is overleden in 1798 in Noorderdrachten, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Antje: 1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater
Kinderen van Wybe en Antje:
1 Jan Wybes Pool, geboren op 23-05-1750 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.
2 Aukjen Wybes Pool, geboren op 03-03-1753 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.2.
3 Froukjen Wybes Pool, geboren op 10-10-1755 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.3.
4 Lutske Wybes Pool, geboren op 25-05-1758 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.4.
5 Jacobus Wybes Pool, geboren op 12-03-1761 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.
6 Geeske Wybes Pool, geboren op 16-02-1764 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.6.
7 Hindrik Wybes Pool, geboren op 08-01-1767 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.7.
8 Pieter Wybes Pool [1.1.4.4.8], geboren in 06-1771 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 16-06-1771 in Noorderdrachten. Pieter is overleden.
9 Trijntje Wybes Pool, geboren op 27-10-1773 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.9.
1.1.4.4.1 Jan Wybes Pool is geboren op 23-05-1750 in Noorderdrachten, zoon van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Hij is gedoopt op 09-11-1788 in Noorderdrachten Volwassenendoop. Jan is overleden op 01-03-1820 in Noorderdrachten, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1820.
Notitie bij Jan: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Depot
Betreft een olografisch testament
- Antie Popkes, in leven gehuwd met Jan W. Pool; overleden

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Wiebes Pool, huisman te Drachten, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast als toeziend voogd
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje
Jans Pool, requirant, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 1385
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 19-03-1775 met Antje Popkes van der Vlugt, 28 jaar oud. Antje is geboren op 17-04-1746 in Noorderdrachten. Antje is overleden op 01-05-1817 in Noorderdrachten, 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Tryntje Jans Pool, geboren op 05-04-1777 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.
2 Wiebe Jans Pool, geboren op 29-06-1782 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.2.
3 Antje Jans Pool, geboren op 04-11-1784 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.3.
1.1.4.4.1.1 Tryntje Jans Pool is geboren op 05-04-1777 in Noorderdrachten, dochter van Jan Wybes Pool (zie 1.1.4.4.1) en Antje Popkes van der Vlugt. Zij is gedoopt op 22-06-1777 in Drachten. Tryntje is overleden op 23-08-1811 in Noorderdrachten, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1811.
Notitie bij Tryntje: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v
Tryntje trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1800 in Drachten met Melle Minderts Pool, 25 jaar oud. Zie 1.1.4.8.5 voor persoonsgegevens van Melle.
Kinderen van Tryntje en Melle:
1 Jan Melles Pool [1.1.4.4.1.1.1], geboren op 17-11-1800 in Noorderdrachten. Jan is overleden op 21-05-1880 in Drachten, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1880.
Notitie bij Jan: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachtstercompagnie, requirant, tevens als voogd over Antje en Jacobus Melles Pool
- Mindert Melles Pool te Drachten, requirant
- Wiebe Jans Pool te Opeinde als toeziend voogd
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra, requirant
- Jitske Jakobs Schroor te Drachtstercompagnie, weduwe van Melle Minderts Pool, requirant, tevens als moeder van en voogd over Romkjen, Trijntjen, Berend, Klaaske, Jakobjen en Jeen Melles Pool

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, appelhof en land te Drachten, diverse koopsommen
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Janna Jans Rinkema te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, koper
- Harmen Johannes de Boer te Drachten, koper
- Symon Johannes de Boer te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1830 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
- Jan Melles Pool, huisman te Drachten, verkoper
- Jan Jakobs van der Berg, herbergier te Drachten

1832 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachten als toeziend voogd
- Iebele Freerks Vaatstra, kuiper te Rottevalle, verkoper, tevens als vader van en voogd over Joukjen Iebeles Vaatstra

1839 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, een schuur en land te Drachten, diverse koopsommen, in totaal fl. 10.234
- Sjouke Schiere te Drachten, verkoper
koper o.a.
- Jan Melles Pool te Drachten, koper

1845 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verkoper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper

1850 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van de Folgeralaan en gronden te Drachten, diverse koopsommen
- Martinus Manger Cats te Drachten, verkoper
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verkoper
- Fokke Sytzes Reiding te Drachten, verkoper
- Pieter Klazes Pel te Drachten, verkoper
Betreft de koop van de Folgeralaan en gronden, koopsom fl. 6
kopers o.a.
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper

1855 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
Jan bleef ongehuwd.
2 Liefke Melles Pool, gedoopt op 23-01-1803 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.2.
3 Mindert Melles Pool, geboren op 04-10-1804 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.
4 Antje Melles Pool, geboren op 08-03-1807 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.4.
5 Jacobus Melles Pool, geboren op 21-02-1809 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.
6 Tryntje Melles Pool [1.1.4.4.1.1.6], geboren op 19-08-1811 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 15-09-1811 in Drachten. Tryntje is overleden op 16-09-1811 in Noorderdrachten, 28 dagen oud.
Notitie bij Tryntje: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v
1.1.4.4.1.1.2 Liefke Melles Pool, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Tryntje Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.1). Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Drachten. Liefke is overleden op 12-05-1884 in Ureterp, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1884.
Notitie bij Liefke: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachtstercompagnie, requirant, tevens als voogd over Antje en Jacobus Melles Pool
- Mindert Melles Pool te Drachten, requirant
- Wiebe Jans Pool te Opeinde als toeziend voogd
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra, requirant
- Jitske Jakobs Schroor te Drachtstercompagnie, weduwe vanMelle Minderts Pool, requirant, tevens als moeder van en voogd over Romkjen, Trijntjen, Berend, Klaaske, Jakobjen en Jeen Melles Pool

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater

1847 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Testament
- Liefke Melles Pool te Ureterp, testator

1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Harmen Tjeerds Leistra

1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verkoping
Betreft hooi
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Harmen Tjeerds Leistra

1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boelgoed
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Tjeerds Leistra

1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Marum, koopsom fl. 652
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Tjeerds Leistra, verkoper
- Rink Sietses Dijkstra te Marum, koper
- Edsge Eeuwes de Haan te Marum, koper
- Hedzer Veenhuizen te Marum, koper
- Hendrik Ras te Marum, koper
- Boele Jagersma te Marum, koper

1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Inventaris
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Sjoerds Leistra

1873 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Tjeerds Leistra

1874 Drachten, notaris E. J. Attema
Verhuring
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Tjeerds Leistra

1879 Drachten, notaris E. J. Attema
Verhuring
- Liefke Melles Pool te Ureterp, weduwe van Douwe Tjeerds Leistra

1882 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Liefke Melles Pool te Ureterp, schuldenaar
- Eilard Jacobus Attema te Drachten, schuldeiser1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Inventaris
- Liefke Melles Pool, in leven weduwe van Douwe Tjeerds
Leistra, erflater
- Melle Douwes Leistra te Drachten
Liefke trouwde, 20 jaar oud, op 01-02-1823 in Smallingerland akte 6 met Douwe Tjeerds Leistra, 34 of 35 jaar oud. Douwe is geboren in 1788 in Opeinde. Douwe is overleden.
Kind van Liefke en Douwe:
1 Antje Douwes Leistra, geboren op 28-06-1843 in Opeinde. Volgt 1.1.4.4.1.1.2.1.
1.1.4.4.1.1.2.1 Antje Douwes Leistra is geboren op 28-06-1843 in Opeinde, dochter van Douwe Tjeerds Leistra en Liefke Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.2). Antje is overleden in 1913 in plm te Drachten, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Antje: 1886 Drachten, notaris P.?C.?Simon
Testament
- Antje Douwes Leistra te Drachten, gehuwd met Jacobus Klazes Pool

1894 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Antje Douwes Leistra te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes Pool

1894 Drachten, notaris J.?Posthumus
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Drachten en Boorbergum
- Jan Kuipers te Rottevalle, verkoper
- Jan Andries van Dijk te Drachten, verkoper
- Jan Klazes de Jong te Rottevalle, verkoper
- Antje Douwes Leistra te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes Pool, verkoper
- Johannes Galenus Willem Hendrik Baron van Sytzama te Zutphen, verkoper
- Willem van Blom te Drachten, koper; inhouding
Betreft de koop van vastigheden, koopsom fl 1.200
- Pastorie N.H. Gemeente te Drachten, koper; inhouding

1895 Drachten, notaris J.?Posthumus
Boelgoed
- Antje Douwes Leistra te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes Pool

1895 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.800
- Antje Douwes Leistra te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes Pool, schuldenaar
- Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, schuldeiser

1907 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Antje Douwes Leistra te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes Pool

1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Antje Douwes Leistra te Drachtster Compagnie, weduwe van Jacobus Klazes Pool
Antje trouwde, 42 jaar oud, op 26-06-1886 in Smallingerland akte 58 met Jacobus Klazes Pool, 47 jaar oud. Zie 1.1.4.8.3.5.3 voor persoonsgegevens van Jacobus.
1.1.4.4.1.1.3 Mindert Melles Pool is geboren op 04-10-1804 in Noorderdrachten, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Tryntje Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.1). Hij is gedoopt op 07-11-1804 in Noorderdrachten. Mindert is overleden op 22-04-1860 in Smallingerlamd, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1860.
Notitie bij Mindert: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachtstercompagnie, requirant, tevens als voogd over Antje en Jacobus Melles Pool
- Mindert Melles Pool te Drachten, requirant
- Wiebe Jans Pool te Opeinde als toeziend voogd
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra, requirant
- Jitske Jakobs Schroor te Drachtstercompagnie, weduwe van Melle Minderts Pool, requirant, tevens als moeder van en
voogd over Romkjen, Trijntjen, Berend, Klaaske, Jakobjen en Jeen Melles Pool

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos en leyen te Drachten,
diverse koopsommen
- Jan Frima, landeigenaar en lid Provinciale Staten van Drenthe te Peize, verkoper
- Jelle Jitses de Boer te Drachten, koper
- Wiebe Jitses de Boer te Drachten, koper
- Jan Binnes Bolleman te Drachten, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper
- Willem Reinders Reindersma te Ureterp, koper
- Oene Sietses Sietsema te Drachten, koper
- Wiebe Geerts Veenstra te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, appelhof en land te Drachten, diverse koopsommen
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Janna Jans Rinkema te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, koper
- Harmen Johannes de Boer te Drachten, koper
- Symon Johannes de Boer te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos en leyen te Drachten,diverse koopsommen
o.a.
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper


1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te Drachten, koopsom fl. 1350
- Jacobus Melles Pool te Drachten, verkoper
- Mindert Melles Pool te Drachten, verkoper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 450
- Mindert Melles Pool te Drachten, schuldenaar
- Gerhard van der Meer te Drachten, schuldeiser

1849 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Rient Reins Kuipers te Drachten, huurder
- Jacobus Melles Pool te Drachten, huurder
- Mindert Melles Pool te Drachten, huurder

1855 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen land
- Gerben Arends de Boer te Drachtster Compagnie, verkoper

Betreft de koop van bouwland te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 380
- Mindert Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1846 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verkoper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper

1850 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van de Folgeralaan en gronden, koopsom fl. 6
- Grietenij Bestuur van Smallingerland te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper
Mindert trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1839 in Smallingerland akte 25 met Hiltje Klazes Veenstra, 29 jaar oud. Hiltje is geboren op 30-08-1809 in Rottevalle. Hiltje is overleden op 03-03-1846 in Noorder Drachten, 36 jaar oud.
Kind van Mindert en Hiltje:
1 Melle Minderts Pool, geboren op 15-11-1839 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.
1.1.4.4.1.1.3.1 Melle Minderts Pool is geboren op 15-11-1839 in Rottevalle, zoon van Mindert Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3) en Hiltje Klazes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1839. Melle is overleden op 12-05-1910 in Drachten, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1910.
Notitie bij Melle: Boer en landbouwer

Vermeldingen in het register van naamsaanneming:
Pool, Melle Minderts, Noorderdrachten 177
k. Jan 11, Liefke 8, Mindert 7, Antje 4, Jakobus 2
vgl. Pool J.W., Jager S.J. en J.S., v.d. Heide J.S.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 114

Jager, Johannes Sietses, Noorderdrachten 177
k. Hiltje 10, Sietze 6, Antje 3, Riemkjen 11 weken
N.B. Vader Sietse Johannes Jager nog in leven te Noorderdrachten (deze neemt naam aan)
Vgl. Jager S.J., Pool M.M., v.d. Heide J.S.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 109

Jager, Sietse Johannes, Noorderdrachten 177
k. Froukjen 53, Ureterp, Johannes 50
kk. (van Froukjen), Ytje 27, Antje 22, Jelle 17, Sietse 25, Tabe 20, Bouke 12, (van Johannes), Hiltje 10, Sietse 6, Antje 3,
Riemkjen 11 weken
Vgl. Jager J.S., Pool M.M., v.d. Heide J.

1877 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Drachtster Compagnie en Drachten, diverse koopsommen
- Egbert Sjoerds Veenstra te Drachten, verkoper
- Syke Egberts Veenstra te Drachten, verkoper
- Henricus Douma te Gorredijk, verkoper
Betreft de koop van een kamp land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 951
- Melle Minderts Pool te Drachtster Compagnie, koper

1878 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft diverse onroerende goederen te Drachtster Compagnie, diverse koopsommen
o.a.
- Melle Minderts Pool te Drachtster Compagnie, koper


1879 Augustinusga, notaris E.J.?Heringa
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Melle Minderts Pool te Drachten, schuldenaar
- Jacob Petrus Mulder te Oostermeer, schuldeiser

1881 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boelgoed
- Wiebe Jitzes de Boer te Drachtster Compagnie, verkoper

1882 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
- Jitze Wiebes de Boer te Ureterp, divident
- Gerrit Wiebes de Boer te Opeinde, divident
- Melle Minderts Pool te Drachtster Compagnie, divident

1881 Drachten, notaris W.?van?Blom
Schenking
Betreft huizen en landen te Drachten, Rottevalle en Grootegast, waarde fl. 22.000 tevens vruchtgebruik ter waarde van fl. 6500
- Wiebe Jitzes de Boer te Drachten, schenker
- Jitze Wiebes de Boer te Ureterp, begiftigde
- Gerrit Wiebes de Boer te Opeinde, begiftigde
- Antje Wiebes de Boer te Drachten, gehuwd met Melle Pool, begiftigde
- Ynske Wiebes de Boer te Drachten, gehuwd met Pieter Jans van der Vlugt, begiftigde
- Jantje Wiebes de Boer te Drachten, gehuwd met Wiebe Jans van der Vlugt, begiftigde
- Trijntje Wiebes de Boer te Kootstertille, begiftigde

1882 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een strook grond te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 600
- Gerrit Wiebes de Boer te Opeinde, verkoper
- Melle Minderts Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Gemeente Smallingerland, koper

1884 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boelgoed
- Melle Pool te Drachten, verkoper

1885 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Melle Minderts Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Johannes Hendriks van der Meulen te Drachten, schuldeiser1895 Drachten, notaris J.?Posthumus
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Drachten, Oudega Smallingerland en Rottevalle, koopsom fl. 5.456
- Eelke Jans van der Vlugt te Opeinde, verkoper
koper o.a.
- Melle Minderts Pool te Drachten, koper

1896 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land en hok, heide, land te Drachten, koopsom fl. 2001, fl. 100, fl. 635 en tevens assurantiegeld ad fl. 1350
- Sikke Gerbens Klaver te Drachtster Compagnie, verkoper
- Lambert Willem van Kleffens te Veenwouden, verkoper
- Karel Johannes Kalt te Heerenveen, koper
- Melle Minderts Pool te Drachten, koper
- Evert Errits de Boer te Drachten, koper
- Berend Duursma te Drachten, medeschuldenaar

1900 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Wiebe Melles Pool te Drachten, schuldenaar
- Melle Minderts Pool te Drachten, schuldeiser

1910 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van een huis en landen te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 24.349; verdeelsom fl. 1329
Verkoper o.a.
- Jan Eizes Pool te Oostermeer, verkoper
Koper o.a.
- Melle Minderts Pool te Drachtstercompagnie, koper
Melle begon een relatie, 23 jaar oud, op 02-05-1863 in Smallingerland met Antje Wiebes de Boer, 26 jaar oud. Antje is geboren op 20-11-1836 in Noorder Drachten. Antje is overleden.
Kinderen van Melle en Antje:
1 Mindert Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.1], geboren op 25-08-1863 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1863. Mindert is overleden op 28-09-1947 in Drachtster Compagnie, 84 jaar oud.
Notitie bij Mindert: 1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Drachten
- Jan Wiebes van der Vlugt te Drachten, verkoper
Koper o.a.
- Mindert Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper
2 Wiebe Pool, geboren op 29-01-1865 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.
3 Minke Pool, geboren op 25-01-1867 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.3.
4 Hiltje Pool, geboren op 31-01-1869 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.4.
5 Trijntje Pool, geboren op 09-09-1870 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.5.
6 Taetske Pool, geboren op 17-01-1873 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.6.
7 Jitze Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.7], geboren op 26-07-1875 in Smallingerland. Jitze is overleden.
8 Jitze Pool, geboren op 26-01-1876 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.8.
9 Sietske Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.9], geboren op 26-07-1877 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1877. Sietske is overleden op 11-01-1879 in Smallingeland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1879.
10 Lippe Pool, geboren op 05-03-1880 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.
11 Levenloos Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.11], levenloos geboren kind, geboren op 05-03-1880 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1880.
1.1.4.4.1.1.3.1.2 Wiebe Pool is geboren op 29-01-1865 in Surhuisterveen, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1865. Wiebe is overleden op 10-03-1947 in Smallingerland, 82 jaar oud. Wiebe trouwde, 35 jaar oud, op 11-05-1900 in Smallingeland akte 27 met Abeltje van Kammen, 24 of 25 jaar oud. Abeltje is geboren in 1875 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen, dochter van Jozef Sjoerds van Kammen en Klaaske Willems Piers. Abeltje is overleden.
Kinderen van Wiebe en Abeltje:
1 Antje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.1], geboren op 07-01-1901 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1901. Antje is overleden op 06-10-1927 in Smallingeland, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1927.
Notitie bij Antje: Verpleegster (diacones) in het Diakonessen Ziekenhuis in Groningen
Antje bleef ongehuwd.
2 Klaske Pool, geboren op 19-09-1902 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.2.
3 Melle Pool, geboren op 15-03-1904 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.
4 Jozef Pool, geboren op 14-03-1906 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.4.
5 Minke Pool, geboren op 04-04-1908 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.
6 Elizabeth Cornelia Pool, geboren op 10-02-1910 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.6.
7 Hiltje Pool, geboren op 02-10-1912 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.
8 Klasina Pool, geboren op 13-05-1914 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.
9 Mindert Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.9], geboren in 06-1916 in Smallingeland. Mindert is overleden op 15-02-1917 in Smallingeland, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1917. Hij is begraven in Drachtstercompagnie.
1.1.4.4.1.1.3.1.2.2 Klaske Pool is geboren op 19-09-1902 in Smallingerland, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1902. Klaske is overleden op 05-02-1989 in Drachten, 86 jaar oud. Zij is begraven in nordelijke begraafplaats Drachten. Klaske:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1930 in plm dit jaar met Siemen Grupstra, 20 of 21 jaar oud. Siemen is geboren op 07-05-1909 in Schoterland. Siemen is overleden op 26-03-1932 in Schoterland, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1932. Klaske en Siemen bleven kinderloos.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 18-04-1952 met Gerben Land, 58 jaar oud. Gerben is geboren op 07-10-1893 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1893. Gerben is overleden op 03-06-1973, 79 jaar oud. Klaske en Gerben bleven kinderloos.
1.1.4.4.1.1.3.1.2.3 Melle Pool is geboren op 15-03-1904 in Smallingerland, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Melle is overleden op 27-11-1984 in Suameer, 80 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Marum. Melle trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1940 met Jacobje (Japikje) van der Bij, 31 of 32 jaar oud. Jacobje is geboren op 16-03-1908 in Suameer. Jacobje is overleden op 21-06-1990 in Suameer, 82 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Marum.
Kinderen van Melle en Jacobje:
1 Abeltje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.1].
2 Yttje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.2].
3 Gerrit Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.3].
4 Wiebe Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.4].
5 NN Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.3.5].
1.1.4.4.1.1.3.1.2.4 Jozef Pool is geboren op 14-03-1906 in Smallingerland, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Jozef is overleden op 17-07-1980 in Ureterp, 74 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp kerk. Jozef trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1932 met Geeske Popkema, 23 jaar oud. Geeske is geboren op 18-09-1908. Geeske is overleden op 15-05-1989 in Ureterp, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp kerk.
Kinderen van Jozef en Geeske:
1 Tjitske Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.4.1].
2 Wiebe Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.4.2], geboren op 04-05-1933 in Gersloot. Wiebe is overleden op 30-03-1999 in Ureterp, 65 jaar oud.
3 Marcus Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.2.4.3], geboren op 24-03-1944. Marcus is overleden op 26-12-1989, 45 jaar oud.
1.1.4.4.1.1.3.1.2.5 Minke Pool is geboren op 04-04-1908 in Smallingerland, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Minke is overleden op 08-03-2000 in Beetsterzwaag, 91 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag algemene begraafplaats. Minke trouwde, 20 jaar oud, in 03-1929 met Klaas Kielstra, 24 of 25 jaar oud. Klaas is geboren op 04-03-1904. Klaas is overleden op 12-07-1971, 67 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag algemene begraafplaats.
Kinderen van Minke en Klaas:
1 Jeen Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.1].
2 Anna Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.2].
3 Trijntje Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.3].
4 Abeltje Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.4].
5 Wiebe Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.5].
6 Tiete Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.6].
7 Klaske Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.7].
8 Sijke Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.8].
9 Elizabeth Cornelia Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.9].
10 Alie Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.10].
11 Melle Kielstra [1.1.4.4.1.1.3.1.2.5.11].
1.1.4.4.1.1.3.1.2.6 Elizabeth Cornelia Pool is geboren op 10-02-1910 in Smallingerland, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Elizabeth is overleden op 31-03-1999 in Drachtstercompagnie, 89 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Drachtstercompagnie. Elizabeth trouwde, 35 jaar oud, op 11-05-1945 met Durk Hendrik de Graaf, 26 jaar oud. Durk is geboren op 15-04-1919. Durk is overleden op 25-11-1975 in Drachtster Compagnie, 56 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag algemene begraafplaats. Elizabeth en Durk bleven kinderloos.
1.1.4.4.1.1.3.1.2.7 Hiltje Pool is geboren op 02-10-1912 in Smallingerland, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Hiltje is overleden op 08-12-2002 in Orillia Ontario Canada, 90 jaar oud. Hiltje trouwde met Hendrick Renkema. Hendrick is geboren op 03-04-1908. Hendrick is overleden in 2002 in voor dit jaar in Canada, 93 of 94 jaar oud.
Kinderen van Hiltje en Hendrick:
1 Gerald Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.1].
2 Wiebe Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.2].
3 Egbert Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.3].
4 Anne Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.4].
5 Fenya Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.5].
6 Abel Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.6].
7 Henry Renkema [1.1.4.4.1.1.3.1.2.7.7].
1.1.4.4.1.1.3.1.2.8 Klasina Pool is geboren op 13-05-1914 in Smallingerland, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.2) en Abeltje van Kammen. Klasina is overleden op 02-06-2001 in Ureterp, 87 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp kerk. Klasina trouwde, 20 jaar oud, op 24-05-1934 met Jan Drost, 28 jaar oud. Jan is geboren op 04-12-1905 in Zwollerkerspel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1905. Jan is overleden op 06-08-1998 in Ureterp, 92 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp kerk.
Kinderen van Klasina en Jan:
1 Abeltje Drost [1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.1].
2 Klaas Drost [1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.2].
3 Froukje Drost [1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.3].
4 Antje Drost [1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.4].
5 Klaas Drost [1.1.4.4.1.1.3.1.2.8.5].
1.1.4.4.1.1.3.1.3 Minke Pool is geboren op 25-01-1867 in Drachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1867. Minke is overleden.
Notitie bij Minke: 1896 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Minke Melles Pool te Ureterp, requirant
- Bastiaan de Jong te Ureterp, requirant
- Wiebe Melles Pool te Drachten, taxateur

1905 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Aanbieding
- Minke Melles Pool te Drachten als moeder van en voogdes over Antje de Jong
- Bastiaan Hendriks de Jong te Ureterp als toeziend voogd
Minke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1893 in Smallingerland akte 60 met Fokke de Jong, 27 of 28 jaar oud. Fokke is geboren in 1865 in Ureterp, zoon van Hendrik (Andries) de Jong en Maaike Bastiaans Aardema. Fokke is overleden in 1903 in plm dit jaar, 37 of 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-07-1905 in Achtkarspelen akte 60 met Geert Veenstra, 30 of 31 jaar oud. Geert is geboren in 1874 in Rottevalle, zoon van Wytze Jacobus Veenstra en Jitske Geerts van der Velde. Geert is overleden.
1.1.4.4.1.1.3.1.4 Hiltje Pool is geboren op 31-01-1869 in Smallingerland, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1869. Hiltje is overleden. Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1895 in Smallingerland akte 40 met Binne Jongsma, 23 of 24 jaar oud. Binne is geboren in 1871 in Beetsterzwaag gem. Opsterland, zoon van Hendrik Jans Jongsma en Janke Hayes Haisma. Binne is overleden.
Kinderen van Hiltje en Binne:
1 Melle Jongsma [1.1.4.4.1.1.3.1.4.1], geboren op 04-09-1896 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1896. Melle is overleden.
2 Hendrik Jongsma [1.1.4.4.1.1.3.1.4.2], geboren op 16-04-1898 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1898. Hendrik is overleden.
3 Jan Jongsma [1.1.4.4.1.1.3.1.4.3], geboren op 30-08-1900 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1900. Jan is overleden.
1.1.4.4.1.1.3.1.5 Trijntje Pool is geboren op 09-09-1870 in Drachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1870. Trijntje is overleden op 03-10-1945 in Drachtster Compagnie, 75 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 25-06-1898 in Smallingerland akte 54 met Wiebe Lindeboom, 19 of 20 jaar oud. Wiebe is geboren in 1878 in Drachten, zoon van Gjalt Sipkes Lindeboom en Rinske Postma. Wiebe is overleden.
1.1.4.4.1.1.3.1.6 Taetske Pool is geboren op 17-01-1873 in Smallingerland, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1873. Taetske is overleden op 12-01-1956 in Ureterp, 82 jaar oud. Taetske trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1899 in Smallingerland akte 24 met Gerrit de Boer, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1872 in Ureterp gem Opsterland, zoon van Jitze Wiebes de Boer en Trijntje Jans Maas. Gerrit is overleden.
1.1.4.4.1.1.3.1.8 Jitze Pool is geboren op 26-01-1876 in Smallingerland, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Jitze is overleden op 17-10-1966 in Smallingeland, 90 jaar oud.
Notitie bij Jitze: 1902 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een strook heide te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 1000
- Jitze Melles Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Peter Wilhelm Janssen te Amsterdam, koper

1906 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Drachtster
Compagnie, koopsom fl. 13.498 - Kornelis Schuurman te Drachtstercompagnie, verkoper
verkoper o.a.
- Jitze Pool te Drachtstercompagnie, verkoper

1911 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Jitze Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Hendrik Gjalt Landmeter van der Meulen te Arnhem, schuldeiser
Jitze begon een relatie, 23 jaar oud, op 12-05-1899 in Smallingerland akte 25 met Janke Schuurman, 23 of 24 jaar oud. Janke is geboren in 1875, dochter van Frans (Klazes) Schuurman en Janke Kornelis de Boer. Janke is overleden op 29-08-1923 in Smallingerland, 47 of 48 jaar oud.
Kinderen van Jitze en Janke:
1 Melle Pool, geboren op 12-10-1902 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.8.1.
2 Frans Pool, geboren op 01-11-1905 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.8.2.
3 Levenloos Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.8.3], levenloos geboren kind, geboren op 20-01-1912 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1912.
4 Cornelis (Kees) Pool, geboren in 1915 in Drachtstercompagnie. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.8.4.
1.1.4.4.1.1.3.1.8.1 Melle Pool is geboren op 12-10-1902 in Drachten, zoon van Jitze Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.8) en Janke Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1902. Melle is overleden op 26-06-1965, 62 jaar oud. Melle begon een relatie, 34 jaar oud, op 21-05-1937 in Drachten met Freerkje Weening, 27 jaar oud. Freerkje is geboren op 28-11-1909 in Surhuisterveen. Freerkje is overleden op 30-09-1994 in Surhuisterveen, 84 jaar oud.
Kind van Melle en Freerkje:
1 Aaltje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.8.1.1].
1.1.4.4.1.1.3.1.8.2 Frans Pool is geboren op 01-11-1905 in Drachtser Compagnie, zoon van Jitze Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.8) en Janke Schuurman. Frans is overleden op 01-?-1983 in Drachten, 77 of 78 jaar oud. Frans trouwde met van de Velde. Zij is geboren op 21-03-1909 in Nijega. Zij is overleden op 06-?-1986 in Drachten, 76 of 77 jaar oud.
1.1.4.4.1.1.3.1.8.4 Cornelis (Kees) Pool is geboren in 1915 in Drachtstercompagnie, zoon van Jitze Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.8) en Janke Schuurman. Cornelis is overleden in 2000 in Pembroke Ont. Canada, 84 of 85 jaar oud. Cornelis trouwde met Geeske de Jong. Geeske is geboren in 1915. Geeske is overleden op 27-01-1990 in Pembroke Ont. Canada, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Cornelis en Geeske:
1 Jitske Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.8.4.1].
1.1.4.4.1.1.3.1.10 Lippe Pool is geboren op 05-03-1880 in Drachten, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1) en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1880. Lippe is overleden op 19-04-1952 in Grootegast, 72 jaar oud.
Notitie bij Lippe: 1911 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Lippe Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Neine Geertruida van der Meer te Winsum, gehuwd met Jacob Nieweg, schuldeiser

1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 800
- Lippe Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Dirk Prins te Oudega, Smallingerland, schuldeiser
Lippe trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1907 in Drachten Smallingerland akte 44 met Trientje Kooistra, 22 jaar oud. Trientje is geboren op 23-04-1885 in Grootegast, dochter van Folkert Kooistra en Grietje Heuker. Trientje is overleden op 31-03-1956 in Oldehove, 70 jaar oud.
Kinderen van Lippe en Trientje:
1 Mindert Pool, geboren op 09-08-1908 in Drachtstercompagnie. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.
2 Folkert Pool, geboren op 06-08-1911 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.
1.1.4.4.1.1.3.1.10.1 Mindert Pool is geboren op 09-08-1908 in Drachtstercompagnie, zoon van Lippe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10) en Trientje Kooistra. Mindert begon een relatie met Wietske Oosterhoff. Wietske is geboren op 29-06-1911 in Saaksum Oldenhove.
Kinderen van Mindert en Wietske:
1 Sijbrich Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.1], geboren op 17-09-1934 in Doezum Grootegast.
2 Lippe Pool, geboren op 05-01-1936 in Grootegast. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.2.
3 Albert Pool, geboren op 30-04-1939 in Oldehove. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.3.
4 Folkert Pool, geboren op 14-11-1940 in Oldehove. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.4.
5 Nienke Grietje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.5], geboren op 26-07-1942 in Oldehove. Nienke is overleden op 30-03-1944 in Oldehove, 1 jaar oud.
6 Nienke Antje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.6], geboren op 03-01-1945 in Oldehove. Nienke is overleden op 04-03-1945 in Oldehove, 2 maanden oud.
7 Tonnis Pieter Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.7], geboren op 04-08-1947 in Oldehove.
8 Melle Grietinus Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.8], geboren op 06-10-1949 in Oldehove.
9 Nienke Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.9], geboren op 16-02-1952 in Oldehove.
10 Egbert Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.10], geboren op 06-04-1955 in Oldehove.
1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.2 Lippe Pool is geboren op 05-01-1936 in Grootegast, zoon van Mindert Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1) en Wietske Oosterhoff. Lippe trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1963 in Ezinge met Aafke Wierenga, 19 jaar oud. Aafke is geboren op 30-11-1943 in Suttum (Ezinge).
1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.3 Albert Pool is geboren op 30-04-1939 in Oldehove, zoon van Mindert Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1) en Wietske Oosterhoff. Albert trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1963 in Ten Boer met Trijntje Elisabeth Ritzema, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 31-12-1942 in Ten Boer.
1.1.4.4.1.1.3.1.10.1.4 Folkert Pool is geboren op 14-11-1940 in Oldehove, zoon van Mindert Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10.1) en Wietske Oosterhoff. Folkert trouwde, 27 jaar oud, op 22-11-1967 in Baambrugge (Abcoude) met Arendje Janny Tinholt, 24 jaar oud. Arendje is geboren op 29-10-1943 in Baambrugge (Abcoude).
1.1.4.4.1.1.3.1.10.2 Folkert Pool is geboren op 06-08-1911 in Drachtser Compagnie, zoon van Lippe Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10) en Trientje Kooistra. Folkert is overleden op 29-03-1987 in Woldendorp Termunten, 75 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Landbouwer in Woldendorp (Termunten)
Folkert trouwde, 34 jaar oud, op 30-04-1946 in Grootegast met Boukje Boersma, 25 jaar oud. Boukje is geboren op 13-05-1920 in Sebaldeburen (Grootegast).
Kinderen van Folkert en Boukje:
1 Lippe Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.1], geboren op 18-06-1947 in Woldendorp Termunten.
2 Trientje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.2], geboren op 21-05-1948 in Woldendorp Termunten.
3 Wietze Pool, geboren op 17-07-1949 in Woldendorp Termunten. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.
4 Nienko Pool, geboren op 08-05-1953 in Groningen. Volgt 1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.4.
1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3 Wietze Pool is geboren op 17-07-1949 in Woldendorp Termunten, zoon van Folkert Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10.2) en Boukje Boersma. Wietze trouwde, 40 jaar oud, op 12-09-1989 in Groningen met Willemina Geessina ((Wilma)) Vos, 28 jaar oud. (Wilma) is geboren op 14-07-1961 in Baamsum (Termunten).
Kinderen van Wietze en (Wilma):
1 Folkert Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.1], geboren in 1990 in Woldendorp (Delfzijl).
2 Mindert Folkert Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.2], geboren in 1991 in Woldendorp (Delfzijl).
3 Nynke Trientje Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.3], geboren in 1992 in Woldendorp (Delfzijl).
4 Melle Grietinus Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.4], geboren op 15-01-1994 in Woldendorp (Delfzijl).
5 Petra Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.5], geboren in 1995 in Woldendorp (Delfzijl).
6 Lippe Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.6], geboren in 1997 in Woldendorp (Delfzijl).
7 Jitze Keimpe Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.3.7], geboren op 04-?-1998 in Woldendorp (Delfzijl).
1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.4 Nienko Pool is geboren op 08-05-1953 in Groningen, zoon van Folkert Pool (zie 1.1.4.4.1.1.3.1.10.2) en Boukje Boersma. Nienko trouwde, 23 jaar oud, op 04-02-1977 in Ferwerderadeel met Tjitske Elisabeth Andringa, 23 jaar oud. Tjitske is geboren op 15-10-1953 in Westernijkerk (ferwerderadeel).
Kinderen van Nienko en Tjitske:
1 Sander Nico Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.4.1], geboren op 23-07-1980 in Zijldijk (’t Zandt Gronigen).
2 Arnoud Pool [1.1.4.4.1.1.3.1.10.2.4.2], geboren op 09-04-1983 in Zijldijk (’t Zandt Gronigen). Arnoud is overleden op 16-05-1992 in Zijldijk (Loppersum Gronigen), 9 jaar oud.
1.1.4.4.1.1.4 Antje Melles Pool is geboren op 08-03-1807 in Noorderdrachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Tryntje Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.1). Zij is gedoopt op 12-04-1807 in Drachten. Antje is overleden op 16-11-1830 in Rottevalle, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1830.
Notitie bij Antje: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v
Antje trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1829 in Smallingerland akte 20 met Ybele Freerks Vaatstra, 26 of 27 jaar oud. Ybele is geboren in 1802 in Surhuizum gem Achtkarspelen, zoon van Freerk Ybeles Vaatstra en Joukjen (Alles) Ytsma. Ybele is overleden in na 1830.
1.1.4.4.1.1.5 Jacobus Melles Pool is geboren op 21-02-1809 in Noorderdrachten, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Tryntje Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.1). Hij is gedoopt op 07-05-1809 in Drachten. Jacobus is overleden op 10-03-1902 in Smallingeland, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1902.
Notitie bij Jacobus: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos en leyen te Drachten,diverse koopsommen
o.a.
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, appelhof en land te Drachten,
diverse koopsommen
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Janna Jans Rinkema te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, koper
- Harmen Johannes de Boer te Drachten, koper
- Symon Johannes de Boer te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1837 Drachten, notaris Karst J.v.d. Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 300
- Ludser Liebbes Ytsma te Drachten, verkoper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Romkje Jeens de Boer te Drachten, cessionaris


1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te
Drachten, koopsom fl. 1350
- Jacobus Melles Pool te Drachten, verkoper
- Mindert Melles Pool te Drachten, verkoper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper


1832 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
- Bontje Geeukes van Houten te Drachten, gehuwd met Sierd Sierds van den Berg, verkoper

Betreft de koop van bos en land, koopsom fl. 81
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachten, diverse koopsommen
o.a.
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Jitske Jakobs Schroor te Drachten, koper

1844 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 250
- Jacobus Melles Pool te Drachten, schuldenaar
- Romkjen Jeens de Boer te Drachten, schuldeiser

1848 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en landen te Drachten
- Sierd Jakobs van den Berg te Drachten
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie
- Popke Jakobs van den Berg te Drachten
- Mindert Jakobs van den Berg te Drachten
- Hinke Jakobs van den Berg te De Wilgen, gehuwd met Reitze
Ubeles Ypinga
- Jeltje Wolters Posthuma te Drachten
- Wietso Benedictus van der Veen te Drachten
- Jan Sierds Zoveele te Drachten

1849 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Rient Reins Kuipers te Drachten, huurder
- Jacobus Melles Pool te Drachten, huurder
- Mindert Melles Pool te Drachten, huurder

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Drachten, koopsom fl. 600
o.a
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
- Jogchum Sjoerds Modderman te Drachtster Compagnie
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Obligatie
- Jakobus Melles Pool te Drachten, schuldenaar
- Wietso Benedictus van der Veen te Drachten, schuldeiser

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van bouwland te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 300
- Bintje Geeukes van Houten te Drachten, verkoper
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1863 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van leyen te Rottevalle, koopsom fl. 200
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1866 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van een huis en land, koopsom fl. 1693
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper


1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Obligatie
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Feye Fokkes Overzet te Surhuisterveen, schuldeiser


1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van land te Drachtster Compagnie, koopsomfl. 400
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
inclusief twee koeien te Drachtster Compagnie, opbrengst
fl. 3433
o.a.
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Reintje Diepstra te Oldekerk, schuldenaar
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldeiser

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Cornelis Philippus de Groot te Veendam, schuldeiser

1877 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Drachtster Compagnie en Drachten, diverse koopsommen
- Egbert Sjoerds Veenstra te Drachten, verkoper
- Syke Egberts Veenstra te Drachten, verkoper
- Henricus Douma te Gorredijk, verkoper
Betreft de koop van een kamp land te Drachtster Compagnie,koopsom fl. 700
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, koper

1883 Drachten, notaris E. J. Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Gerryt ten Cate te Wolvega
- Jakobus Melles Pool

1888 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 800
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Siebe Fokkes Eringa te De Wilp, schuldeiser

1889 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft een huis en grond; 2 kampen land te Drachten en Drachtster Compagnie, koopsom fl. 491 en fl. 881
- Tjibbe Egberts Veenstra te Rottevalle, verkoper en divident
- Jacobus Melles Pool te Drachten, verkoper
- Frans Klazes Schuurman te Drachten, koper
- Liekele Adema te Drachten, divident

1891 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Jakobus Melles Pool te Drachtster Compagnie

1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Melles Pool te Drachten, requirant
- Jacobus Pool te Drachten, requirant
- Jan Pool te Drachten, requirant
- Jeen Pool te Drachten, requirant
- Sierd Pool te Surhuisterveen, requirant
- Johannes Wilkens te Nijega, requirant
- Popke Boersma te Leek, requirant
- Jelke van der Vee te Drachten, taxateur

1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie

1902 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- de Erven Jacobus Melles Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Sipke Tjeerds Jager te Drachten, verkoper
- Popke Jakobs van den Berg te Hijum, verkoper
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1834 in Smallingerland akte 5 met Grietje Jacobs van de Berg, 18 jaar oud. Grietje is geboren op 15-11-1815 in Noorderdrachten. Grietje is overleden op 15-02-1895 in Drachtster Compagnie, 79 jaar oud.
Notitie bij Grietje: 1891 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Grietje Jakobs van der Berg te Drachtster Compagnie, gehuwd met Jacobus Melles Pool
Kinderen van Jacobus en Grietje:
1 Melle Jacobus Pool, geboren op 28-05-1840 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.1.
2 Jacobus Jacobus Pool [1.1.4.4.1.1.5.2], geboren op 28-01-1843 in Noorder Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1843. Jacobus is overleden.
Notitie bij Jacobus: 1882 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, requirant
- Jan Wietzes van der Velde te Twijzel, schuldenaar
- Berend Rienks van der Meer te Ureterp, schuldeiser

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat aan huizen, hokken, erf en grond, kampland te Drachten, waarde fl. 2000
- Sierd Pool te Surhuisterveen, afgever
- Jacobus Pool te Drachten, afgever en begiftigde
- Wietze Pool te Drachten, afgever
- Jeen Pool te Marum, afgever
- Johannes Brouwer te Marum, afgever
- Gepke Pool te Bakkeveen, afgever

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Sierd Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Wietze Pool te Drachten, verkoper
- Jeen Pool te Marum, verkoper
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper

1914 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Testament
- Jacobus Jacobus Pool te Drachtster Compagnie
3 Jan Jacobus Pool, geboren op 19-12-1845 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.3.
4 Sierd Jacobus Pool, geboren op 01-09-1848 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.4.
5 Mindert Jacobus Pool [1.1.4.4.1.1.5.5], geboren op 07-03-1851 in Nooderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1851. Mindert is overleden op 11-10-1866 in Drachten, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1866.
6 Trijntje Jacobus Pool, geboren op 12-08-1854 in Nooderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.6.
7 Jeen Jacobus Pool, geboren op 27-07-1859 in Nooderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.
1.1.4.4.1.1.5.1 Melle Jacobus Pool is geboren op 28-05-1840 in Noorder Drachten, zoon van Jacobus Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5) en Grietje Jacobs van de Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1840. Melle is overleden op 03-03-1882 in Opsterland, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1882.
Notitie bij Melle: 1881 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boelgoed
- Melle Jacobus Pool te Bakkeveen, verkoper

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 14.333
Verkopers o.a.
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper en divident
- Wietze Pool te Drachten, verkoper en divident
- Jeen Pool te Marum, verkoper en divident
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper en divident
Koper o.a.
- Melle Pool te Drachten, koper
Melle trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1870 in Smallingerland akte 38 met Grietje Wytzes Boersema, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1842 in Marum Provincie Groningen, dochter van Wietse Boersema en Gepke Burgstra. Grietje is overleden.
Notitie bij Grietje: Bij de geboorte van de kinderen wordt zij vermeld als Boersma
Kinderen van Melle en Grietje:
1 Jacobus Melles Pool [1.1.4.4.1.1.5.1.1], geboren op 22-03-1872 in Surhuizum gem. Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1872. Jacobus is overleden op 20-05-1875 in Achtkarspelen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1875.
2 Wytze Pool [1.1.4.4.1.1.5.1.2], geboren op 18-04-1873 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1873. Wytze is overleden.
Notitie bij Wytze: 1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 14.333
Verkopers o.a.
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper en divident
- Wietze Pool te Drachten, verkoper en divident
- Jeen Pool te Marum, verkoper en divident
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper en divident
Koper o.a.
- Melle Pool te Drachten, koper

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat aan huizen, hokken, erf en grond, kampland te Drachten, waarde fl. 2000
- Sierd Pool te Surhuisterveen, afgever
- Jacobus Pool te Drachten, afgever en begiftigde
- Wietze Pool te Drachten, afgever
- Jeen Pool te Marum, afgever
- Johannes Brouwer te Marum, afgever
- Gepke Pool te Bakkeveen, afgever


1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Sierd Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Wietze Pool te Drachten, verkoper
- Jeen Pool te Marum, verkoper
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper

1925 Drachten, notaris J.?de?Jong
Koopakte met hypotheek
- Wietse Melles Pool te Drachtster
3 Margaretha Pool, geboren op 17-05-1874 in Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.1.3.
4 Gepke Melles Pool [1.1.4.4.1.1.5.1.4], geboren op 05-08-1876 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-?-1876. Gepke is overleden op 18-11-1876 in Opsterland, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1876.
5 Gepke Melles Pool [1.1.4.4.1.1.5.1.5], geboren op 02-11-1877 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1877. Gepke is overleden op 17-04-1878 in Opsterland, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1878.
6 Gepke Melles Pool, geboren op 23-01-1880 in Opsterland. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.1.6.
1.1.4.4.1.1.5.1.3 Margaretha Pool is geboren op 17-05-1874 in Achtkarspelen, dochter van Melle Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.1) en Grietje Wytzes Boersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1874. Margaretha is overleden. Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1898 in Opsterland akte 50 met Johannes Brouwer.
1.1.4.4.1.1.5.1.6 Gepke Melles Pool is geboren op 23-01-1880 in Opsterland, dochter van Melle Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.1) en Grietje Wytzes Boersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1880. Gepke is overleden op 03-04-1923 in Opsterland, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1923.
Notitie bij Gepke: 1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 14.333
Verkopers o.a.
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper en divident
- Wietze Pool te Drachten, verkoper en divident
- Jeen Pool te Marum, verkoper en divident
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper en divident
Koper o.a.
- Melle Pool te Drachten, koper

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat aan huizen, hokken, erf en grond, kampland te Drachten, waarde fl. 2000
- Sierd Pool te Surhuisterveen, afgever
- Jacobus Pool te Drachten, afgever en begiftigde
- Wietze Pool te Drachten, afgever
- Jeen Pool te Marum, afgever
- Johannes Brouwer te Marum, afgever
- Gepke Pool te Bakkeveen, afgever

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Sierd Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Wietze Pool te Drachten, verkoper
- Jeen Pool te Marum, verkoper
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper
Gepke trouwde, 36 jaar oud, op 08-06-1916 in Opsterland akte 86 met Jouke Jongsma.
1.1.4.4.1.1.5.3 Jan Jacobus Pool is geboren op 19-12-1845 in Noorder Drachten, zoon van Jacobus Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5) en Grietje Jacobs van de Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1845. Jan is overleden op 13-07-1901 in Drachtster Compagnie, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1901.
Notitie bij Jan: 1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van 2 kampen land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 1000
- Martzen Tjallings de Boer te Drachtster Compagnie, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, koper

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een kamp land te Drachten, koopsom fl. 450
- Martzen Tjallings de Boer te Drachtster Compagnie, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, koper

1888 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen en tevens een zitplaats in de N.H. Kerk en pacht te Drachten, diverse koopsommen
koper o.a.
- Jan Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, koper

1889 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jan Tjeerds Buursma te Ureterp, requirant
- Jan Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, requirant
- Jan Gerrits de Vries, erflater
- Martzen Tjallings de Boer, erflater
- Berend Duursma te Drachtster Compagnie, taxateur
- Jelke van der Vee te Drachtster Compagnie, taxateur
- Frans Schuurman te Drachtster Compagnie, taxateur

1889 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
- Jan Tjeerds Buursma te Ureterp, divident
- Jan Jacobus Pool te Drachten, divident

1891 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jan Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, requirant
- Pieter Jans van der Vlugt te Drachtster Compagnie, requirant
- Rinske Jans de Vries, erflater


1891 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een kampje land te Ureterp, koopsom fl. 262
- Jan Tjeerds Buursma te Ureterp, verkoper en koper
- Tjeerd de Vries te Ureterp, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Jurjen Wietzes Veenstra te Ureterp, koper

1891 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en landen te Ureterp en Drachten, waarde fl. 1887 en fl. 3036
- Jan Tjeerds Bruinsma te Ureterp, divident
- Tjeerd Aukes de Vries te Drachten, divident
- Jan Jacobus Pool te Drachten, divident
Jan begon een relatie, 25 jaar oud, op 07-10-1871 in Smallingerland akte 55 met Rinskjen Jans de Vries, 20 jaar oud. Rinskjen is geboren op 13-11-1850 in Noorder Drachten, dochter van Jan (Gerrits) de Vries en Martzen Tjallings de Boer. Rinskjen is overleden op 14-01-1891 in Drachtster Compagnie, 40 jaar oud.
Kinderen van Jan en Rinskjen:
1 Martzen Pool, geboren op 12-08-1873 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.3.1.
2 Grietje Pool [1.1.4.4.1.1.5.3.2], geboren op 04-03-1876 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1876. Grietje is overleden op 29-03-1877 in Smallingeland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1877.
3 Grietje Pool, geboren op 05-12-1879 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.3.3.
1.1.4.4.1.1.5.3.1 Martzen Pool is geboren op 12-08-1873 in Drachten, dochter van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.3) en Rinskjen Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1873. Martzen is overleden op 03-08-1917 in Smallingeland, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1917. Martzen trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1898 in Smallingerland akte 30 met Steffen van der Vee, 25 of 26 jaar oud. Steffen is geboren in 1872 in Ureterp gem Opsterland, zoon van Jelke Steffens van der Vee en Engeltje (Jeens) Wouda. Steffen is overleden.
Kinderen van Martzen en Steffen:
1 Jelke van der Vee [1.1.4.4.1.1.5.3.1.1], geboren op 06-06-1899 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1899. Jelke is overleden.
2 Renskje van der Vee [1.1.4.4.1.1.5.3.1.2], geboren op 28-06-1902 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1902. Renskje is overleden in 1904 in Opsterland, 1 of 2 jaar oud.
3 Rinskje van der Vee [1.1.4.4.1.1.5.3.1.3], geboren in 1905 in Opsterland. Rinskje is overleden op 05-02-1909 in Smallingerland, 3 of 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1909.
1.1.4.4.1.1.5.3.3 Grietje Pool is geboren op 05-12-1879 in Drachten, dochter van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.3) en Rinskjen Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1879. Grietje is overleden op 01-09-1913 in Smallingeland, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1913. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 23-08-1901 in Smallingerland akte 71 met Elias Krans, 22 of 23 jaar oud. Elias is geboren in 1878 in Muntendam Provincie Groningen, zoon van Jan Krans en Zwaantje Bos. Elias is overleden.
1.1.4.4.1.1.5.4 Sierd Jacobus Pool is geboren op 01-09-1848 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5) en Grietje Jacobs van de Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1848. Sierd is overleden op 21-04-1914 in Surhuisterveen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1914.
Notitie bij Sierd: 1887 Augustinusga, notaris J.H.?Sickler
Provisionele en finale toewijzing
- Wemke Bartholomeus Schurer te Surhuisterveen, weduwe van Johannes Simons Luimstra, verkoper in kwaliteit
Betreft de koop van een huis, schuur en land te Surhuisterveen, koopsom fl. 900
- Willem Gaukes Witteveen te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een stuk bouwland te Surhuisterveen, koopsom fl. 635
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, koper

1896 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Provisionele en finale toewijzing
- Jacob Havinga te Surhuisterveen, verkoper
Betreft de koop van een boerenhuizing, schuur, lytshuis, wagenhuis, stookhut, hok, erf en grond en enige stukken weiland en bouwland te Surhuisterveen, koopsom fl. 15.521
- Tjerk Klazes Poppenga te Oostermeer, koper
Betreft de koop van 2 stukken bouwland te Surhuisterveen koopsom fl. 860
- Sien Jacobus Pool te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een stuk bouwland te Surhuizum, koopsom fl. 326
- Baukje Tobias van der Velde te Surhuizum, weduwe van Bindert Jolts Zijlstra, koper

1898 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 200
- Minze Pieters van der Sluis te Surhuisterveen, schuldenaar
- Boele Gerrits van der Heide te Surhuisterveen, schuldenaar
- Klaas Pieters van der Sluis te Surhuisterveen, schuldenaar
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, schuldeiser

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 14.333
Verkopers o.a.
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper en divident
- Wietze Pool te Drachten, verkoper en divident
- Jeen Pool te Marum, verkoper en divident
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper en divident
Koper o.a.
- Melle Pool te Drachten, koper

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat aan huizen, hokken, erf en grond, kampland te Drachten, waarde fl. 2000
- Sierd Pool te Surhuisterveen, afgever
- Jacobus Pool te Drachten, afgever en begiftigde
- Wietze Pool te Drachten, afgever
- Jeen Pool te Marum, afgever
- Johannes Brouwer te Marum, afgever
- Gepke Pool te Bakkeveen, afgever

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Sierd Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Wietze Pool te Drachten, verkoper
- Jeen Pool te Marum, verkoper
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper

1906 Augustinusga, notaris A.M.?Harterink
Royement, akte niet aanwezig
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen

1906 Augustinusga, notaris A.M.?Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Wolter Hendriks Veenstra te Surhuisterveen, schuldenaar
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, schuldeiser

1908 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te
Drachten, koopsom fl. 5351
- Evert Errits de Boer te Drachten, verkoper
- Pastorie N.H. Gemeente te Drachtster Compagnie, koper
- Engbert Gerrits van der Meulen te Drachten, koper
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, koper
Sierd begon een relatie, 29 jaar oud, op 03-08-1878 in Samallingerland akte 73 met Janke Gerrits van de Velde, 23 of 24 jaar oud. Janke is geboren op 01-?-1854 in Surhuisterveen. Janke is overleden.
Notitie bij Janke: 1919 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Koopcontrakt
Betreft een huis en grond te Surhuisterveen, koopsom fl. 3000
- Sjoerd Alberts Mijnheer te Surhuisterveen, verkoper
- Janke Geerts van der Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Pool, koper

1919 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Koopcontrakt
Betreft een huis en grond te Surhuisterveen, koopsom fl. 3000
- Janke Gerrits van der Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Pool, verkoper
- Aafke Pool te Surhuisterveen, weduwe van Wiebe Wijnalda, koper

1919 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Provisionele en finale veiling
Betreft de verkoop van grond te Oostermeer, koopsom fl. 3112
- Durk Tillema te Surhuisterveen, verkoper
- Geert Wytzes Veenstra te Rottevalle, koper
<>
Betreft de verkoop van bouwland te Surhuisterveen, koopsom
fl. 1691
- Familie de Haan, verkoper
- Janke van der Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Pool, koper

1921 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Jan Machiels Sluis te Surhuisterveen, schuldenaar

1917 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
- Bonne Hylkema te Drachten, verkoper
Betreft de koop van maden en weiland te Oudega, Smallingerland/Drachten, koopsom fl. 1013
- Janke Gerrits van der Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Jacobus Pool, koper
- Janke Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Pool, schuldeiser
Kinderen van Sierd en Janke:
1 Aafke Pool, geboren op 11-09-1879 in Achtkarspelen (Surhuisterveen). Volgt 1.1.4.4.1.1.5.4.1.
2 Jacobus Jacobus Pool [1.1.4.4.1.1.5.4.2], geboren op 21-05-1881 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1881. Jacobus is overleden op 24-05-1881 in Achtkarspelen, 3 dagen oud.
3 Grietje Pool [1.1.4.4.1.1.5.4.3], geboren op 26-09-1882 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1882. Grietje is overleden op 21-01-1887 in Achtkarspelen, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1887.
4 Trijntje Pool, geboren op 14-04-1885 in Surhuisterveen gem Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.4.4.
5 Jacobus Pool, geboren op 31-05-1889 in Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.4.5.
6 Grietje Pool [1.1.4.4.1.1.5.4.6], geboren op 24-01-1893 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1893. Grietje is overleden op 01-06-1894 in Achtkarspelen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1894.
1.1.4.4.1.1.5.4.1 Aafke Pool is geboren op 11-09-1879 in Achtkarspelen (Surhuisterveen), dochter van Sierd Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.4) en Janke Gerrits van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1879. Aafke is overleden op 08-01-1974 in Drachtser Compagnie, 94 jaar oud.
Notitie bij Aafke: 1908 Augustinusga, notaris A.M.?Harterink
Inventaris
- Aafke Sierds Pool te Surhuisterveen, weduwe van Wiebe Douwes Wijnalda; en anderen

1919 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Koopcontrakt
Betreft een huis en grond te Surhuisterveen, koopsom fl. 3000
- Janke Gerrits van der Velde te Surhuisterveen, weduwe van Sierd Pool, verkoper
- Aafke Pool te Surhuisterveen, weduwe van Wiebe Wijnalda, koper

1923 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Koopakte met hypotheek
Betreft een huis en grond te Boelenslaan, koopsom fl. 5100 en kapitaal fl. 3400
- Aafke Sierds Pool te Boelenslaan, weduwe van Wiebe Woudstra, verkoper en schuldeiser
- Lammert Sybes Woudstra te Boelenslaan, koper en schuldenaar
Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1901 in Achtkarspelen akte 53 met Wiebe Wijnalda, 26 of 27 jaar oud. Wiebe is geboren in 1874 in Surhuisterveen, zoon van Douwe Douwes Wijnalda en Aatje Berends Renkema. Wiebe is overleden.
1.1.4.4.1.1.5.4.4 Trijntje Pool is geboren op 14-04-1885 in Surhuisterveen gem Achtkarspelen, dochter van Sierd Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.4) en Janke Gerrits van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1885. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1909 in Smallingerland akte 28 met Dirk Hendrik Wilkens, 25 of 26 jaar oud. Dirk is geboren in 1883 in Nijega, zoon van Jan Christiaan Wilkens en Cornelia Seinstra. Dirk is overleden.
1.1.4.4.1.1.5.4.5 Jacobus Pool is geboren op 31-05-1889 in Achtkarspelen, zoon van Sierd Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.4) en Janke Gerrits van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1889. Jacobus is overleden.
Notitie bij Jacobus: 1923 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Pieter Michiels van der Sluis te Boelenslaan, schuldenaar
- Jacobus Sierds Pool te Boelenslaan, schuldeiser
Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 30-05-1919 in Achtkarspelen akte 61 met Hendrikje Witzenburg, 36 of 37 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1882 in Achtkarspelen, dochter van Johanns Jans Witzenburg en Maaike Lykeles Lykelema. Hendrikje is overleden.
1.1.4.4.1.1.5.6 Trijntje Jacobus Pool is geboren op 12-08-1854 in Nooderdrachten, dochter van Jacobus Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5) en Grietje Jacobs van de Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1854. Trijntje is overleden op 31-05-1931 in Nijega, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1931.
Notitie bij Trijntje: 1921 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Trijntje Jacobus Pool te Nijega; geboren te Drachtster Compagnie 12 augustus 1854

1923 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
- Trijntje Jacobus Pool te Nijega, weduwe van Johannes
Hendriks Wilkens
Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1880 in Smallingerland akte 17 met Johannes Wilkens, 29 of 30 jaar oud. Johannes is geboren in 1850 in Oudega, zoon van Hendrik Wilkens en Sietske Duizenbergen. Johannes is overleden in 1922 in plm dit jaar, 71 of 72 jaar oud.
1.1.4.4.1.1.5.7 Jeen Jacobus Pool is geboren op 27-07-1859 in Nooderdrachten, zoon van Jacobus Melles Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5) en Grietje Jacobs van de Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1859. Jeen is overleden op 12-06-1930 in Siegerswoude, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1930.
Notitie bij Jeen: Boer en bakker

1885 Augustinusga, notaris J.H.?Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur, hok, erf en tuin te Drachten, koopsom fl. 1700
- Hermanus Klazes Sipma te Surhuisterveen, verkoper
- Jeen Jacobus Pool te Drachten, koper

1892 Drachten, notaris J.?Posthumus
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Drachten
- Jeen Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, verkoper

1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Melles Pool te Drachten, requirant
- Jacobus Pool te Drachten, requirant
- Jan Pool te Drachten, requirant
- Jeen Pool te Drachten, requirant
- Sierd Pool te Surhuisterveen, requirant
- Johannes Wilkens te Nijega, requirant
- Popke Boersma te Leek, requirant
- Jelke van der Vee te Drachten, taxateur

1894 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en land te Drachten, waarde fl. 7200
- Geert Kornelis van der Veer te Drachtster Compagnie, divident
- Jeen Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, divident
- Jan Geerts van der Veer te Drachtster Compagnie, divident
- Kornelis Geerts van der Veer te Drachtster Compagnie, divident

1896 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft huizen en landen te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 6430
- Jan Geerts van der Veer te Drachtster Compagnie, verkoper en divident
- Kornelis Geerts van der Veer te Drachtster Compagnie, verkoper en divident
- Jeen Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, verkoper en divident
- Jan Jogchums Modderman te Drachten, koper
- Hendrik Talman te Drachten, koper
- Wiebe Jans van der Vlugt te Drachten, koper
- Taede Hendriks de Jong te Drachten, koper

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 14.333
Verkopers o.a.
- Sierd Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper en divident
- Wietze Pool te Drachten, verkoper en divident
- Jeen Pool te Marum, verkoper en divident
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper en divident
Koper o.a.
- Melle Pool te Drachten, koper


1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat aan huizen, hokken, erf en grond, kampland te Drachten, waarde fl. 2000
- Sierd Pool te Surhuisterveen, afgever
- Jacobus Pool te Drachten, afgever en begiftigde
- Wietze Pool te Drachten, afgever
- Jeen Pool te Marum, afgever
- Johannes Brouwer te Marum, afgever
- Gepke Pool te Bakkeveen, afgever

1903 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Sierd Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Wietze Pool te Drachten, verkoper
- Jeen Pool te Marum, verkoper
- Gepke Pool te Bakkeveen, verkoper

1905 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 1330, Fl. 670 en fl. 650
Verkoper o.a.
- Jeen Jacobus Pool te Marum, verkoper
- Alle Hoekes de Jong te Drachtster Compagnie, koper
- Jitse Wiebes van der Vlugt te Drachten, koper
- Kornelis Weersinga te Drachten, koper
Jeen begon een relatie, 24 jaar oud, op 17-11-1883 in Smallingerland akte 62 met Jits Geerts van de Veer, 22 jaar oud. Jits is geboren op 25-10-1861 in Nooderdrachten. Jits is overleden.
Kinderen van Jeen en Jits:
1 Jacobus (Jeens) Pool, geboren op 14-05-1884 in Samallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.1.
2 Geert Jeens (Sierd) Pool, geboren op 13-07-1886 in Samallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.2.
3 Reintje Pool, geboren op 20-04-1889 in Donkerbroek. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.3.
4 Grietje Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.4], geboren op 06-01-1892 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1892. Grietje is overleden.
5 Jan Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.5], geboren op 05-06-1895 in Samallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1895. Jan is overleden op 24-06-1895 in Samallingerland, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1895.
Notitie bij Jan: 1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Melles Pool te Drachten, requirant
- Jacobus Pool te Drachten, requirant
- Jan Pool te Drachten, requirant
- Jeen Pool te Drachten, requirant
- Sierd Pool te Surhuisterveen, requirant
- Johannes Wilkens te Nijega, requirant
- Popke Boersma te Leek, requirant
- Jelke van der Vee te Drachten, taxateur
6 Trijntje Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.6], geboren op 05-06-1895 in Samallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1895. Trijntje is overleden op 31-01-1896 in Samallingerland, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1896.
7 Jan Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.7], geboren op 03-10-1897 in Samallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1897. Jan is overleden.
1.1.4.4.1.1.5.7.1 Jacobus (Jeens) Pool is geboren op 14-05-1884 in Samallingerland, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7) en Jits Geerts van de Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1884. Jeens is overleden op 16-02-1978 in De Wilp, 93 jaar oud.
Notitie bij Jeens: 1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Melles Pool te Drachten, requirant
- Jacobus Pool te Drachten, requirant
- Jan Pool te Drachten, requirant
- Jeen Pool te Drachten, requirant
- Sierd Pool te Surhuisterveen, requirant
- Johannes Wilkens te Nijega, requirant
- Popke Boersma te Leek, requirant
- Jelke van der Vee te Drachten, taxateur
Jeens trouwde, 39 jaar oud, op 26-04-1924 in Drachten met Klaaske Pijpker, 21 jaar oud. Klaaske is geboren op 27-09-1902 in Marum. Klaaske is overleden op 25-04-1977 in Drachten, 74 jaar oud.
Kinderen van Jeens en Klaaske:
1 Jitske Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.1.1].
2 Trientje Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.1.2].
3 Jeen Pool. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.1.3.
4 Anna Pool. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.1.4.
1.1.4.4.1.1.5.7.1.3 Jeen Pool, zoon van Jacobus (Jeens) Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7.1) en Klaaske Pijpker. Jeen trouwde met T Jeensma.
1.1.4.4.1.1.5.7.1.4 Anna Pool, dochter van Jacobus (Jeens) Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7.1) en Klaaske Pijpker. Anna trouwde met Geeert Knol.
1.1.4.4.1.1.5.7.2 Geert Jeens (Sierd) Pool is geboren op 13-07-1886 in Samallingerland, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7) en Jits Geerts van de Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1886. Geert is overleden op 13-09-1947 in Donkerbroek, 61 jaar oud.
Notitie bij Geert: 1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jacobus Melles Pool te Drachten, requirant
- Jacobus Pool te Drachten, requirant
- Jan Pool te Drachten, requirant
- Jeen Pool te Drachten, requirant
- Sierd Pool te Surhuisterveen, requirant
- Johannes Wilkens te Nijega, requirant
- Popke Boersma te Leek, requirant
- Jelke van der Vee te Drachten, taxateur
Geert begon een relatie, 24 jaar oud, op 18-01-1911 in Samallingerland akte 3 met Johanna Krans, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1888, dochter van Jan Krans en Zwaantje Bos. Johanna is overleden in 1958, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Geert en Johanna:
1 Jitske Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.2.1].
2 Zwaantje Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.2.2], geboren op 21-05-1911 in Samallingerland. Zwaantje is overleden op 01-03-1926 in Donkerbroek, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1926.
3 Jeen Pool [1.1.4.4.1.1.5.7.2.3], geboren op 13-10-1913 in Opsterland.
4 Jan Pool, geboren op 10-11-1918 in Donkerbroek. Volgt 1.1.4.4.1.1.5.7.2.4.
1.1.4.4.1.1.5.7.2.4 Jan Pool is geboren op 10-11-1918 in Donkerbroek, zoon van Geert Jeens (Sierd) Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7.2) en Johanna Krans. Jan begon een relatie met Jantje de Jong.
1.1.4.4.1.1.5.7.3 Reintje Pool is geboren op 20-04-1889 in Donkerbroek, dochter van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.1.1.5.7) en Jits Geerts van de Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1889. Reintje is overleden op 24-12-1963 in De Wilp, 74 jaar oud. Reintje trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1910 in Marum akte 8 met Harm Krol, 26 of 27 jaar oud. Harm is geboren in 1883 in Marum, zoon van Engbert Krol en Geeske Louwes. Harm is overleden op 05-06-1937 in De Wilp, 53 of 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1937.
1.1.4.4.1.2 Wiebe Jans Pool is geboren op 29-06-1782 in Noorderdrachten, zoon van Jan Wybes Pool (zie 1.1.4.4.1) en Antje Popkes van der Vlugt. Hij is gedoopt op 08-09-1782 in Drachten. Wiebe is overleden op 10-11-1865 in Opende Gr., 83 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v


Bij huwelijk is de naam van de moeder Antje Pykes

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos en leyen te Drachten,diverse koopsommen
o.a.
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper


1834 Augustinusga, notaris M. de Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/14 deel in een huis, tuin en erven en een stuk bouwland en weiland te Surhuisterveen, koopsom fl. 250
- Maria Elisabeth Stevens van Kammen te Drachten, gehuwd met Wiebe Jans Pool, verkoper
- Doedinia Stevens van Kammen te Surhuisterveen, koper; en anderen

1834 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 350
- Doedinia Stevens van Kammen te Surhuisterveen, schuldenaar; en anderen
- Wiebe Jans Pool te Drachten, schuldeiser
- Maria Elisabeth Stevens van Kammen te Drachten, schuldeiser

1836 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Huurcontract
Betreft de verhuur van een zathe en landen voor 2 jaar te Grootegast, huursom fl. 300 per jaar
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verhuurder
- Wietze Lammerts Kuipers te Grootegast, huurder


1836 Augustinusga, notaris M.de Vries
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een stuk heideveld te Opende, koopsom fl. 320
- Douwe Jans Wadman te Bergum, verkoper in kwaliteit
- Wybe Jans Pool te Drachten, koper

1839 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk heideveld te Opende, koopsom fl. 195
- Berend Lubbes Top te Opende, verkoper
- Wobbegien Lubbes Top te Opende, verkoper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper

1839 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis en enige stukken land te Grootegast, Groningen, huursom fl. 315 per jaar
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verhuurder
- Wietze Lammerts Kuipers te Grootegast, Groningen, huurder

1841 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Royement, akte niet aanwezig
- Wiebe Jans Pool te Drachten
- Elisabeth Stevens van Kammen te Drachten

1841 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Royement, akte niet aanwezig
- Wiebe Jans Pool te Drachten
- Elisabeth Stevens van Kammen te Drachten

1864 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Wybe Jans Pool te Opende, schuldenaar
- Klaas Tjebbes te Workum, schuldeiser in kwaliteit
- Horatius Albarda te Leeuwarden, schuldeiser in kwaliteit

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Wiebes Pool, huisman te Drachten, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast als toeziend voogd
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, requirant, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1821 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Kwitantie
- Wiebe Jans Pool te Drachten als toeziend voogd
Betreft zie akte no. 1703
- Popke Jans van der Vlucht te Drachten, gehuwd met Antje Jans Pool, passant
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht, passant
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool als voogd over zijn minderjarige kinderen

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachtstercompagnie, requirant, tevens als voogd over Antje en Jacobus Melles Pool
- Mindert Melles Pool te Drachten, requirant
- Wiebe Jans Pool te Opeinde als toeziend voogd
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds
Leistra, requirant
- Jitske Jakobs Schroor te Drachtstercompagnie, weduwe van Melle Minderts Pool, requirant, tevens als moeder van en voogd over Romkjen, Trijntjen, Berend, Klaaske, Jakobjen en Jeen Melles Pool

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jan Melles Pool te Drachten
- Mindert Melles Pool te Drachten
- Wiebe Jans Pool te Drachten; zie akte no 1690
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, in leven gehuwd met wijlen Antje Popkes, erflater

1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te Drachten, koopsom fl. 1350
- Jacobus Melles Pool te Drachten, verkoper
- Mindert Melles Pool te Drachten, verkoper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1850 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van de Folgeralaan en gronden te Drachten, diverse koopsommen
- Martinus Manger Cats te Drachten, verkoper
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verkoper
- Fokke Sytzes Reiding te Drachten, verkoper
- Pieter Klazes Pel te Drachten, verkoper
Betreft de koop van de Folgeralaan en gronden, koopsom fl. 6
kopers o.a.
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper

1851 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verkoping
Betreft de verkoop van heidezoden
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie, verkoper

1852 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verkoping
Betreft de verkoop van zoden
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie, verkoper

1865 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Obligatie
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Fokke Bastiaans Aardema te Grootegast, schuldeiser

1855 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
- Wietze Oenes van der Meer te Ureterp, verhuurder
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verhuurder
Huurders o.a.
- Wiebe Jans Pool te Drachten, huurder
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, huurder
- Steven Wiebes Pool te Drachten, huurder
- Steven Wiebes Pool te Midwolde, huurder
Wiebe trouwde, 34 jaar oud, op 30-04-1817 in Ooststellingwerf akte 20 met Maria Elisabeth Stevens van Kammen, 25 jaar oud. Maria is geboren op 10-03-1792 in Oosterwolde Gem Ooststellingwerf, dochter van Steven van Kammen en Elisabeth de Wal. Maria is overleden op 29-01-1875 in Drachten, 82 jaar oud.
Notitie bij Maria: 1867 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Benoeming
Betreft scheidslieden
- Maria Elisabeth van Kammen te Noordwijk, Marum, weduwe
van Wiebe Jans Pool; en anderen

1868 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Provisionele toewijzijng, continuatie en finale toewijzing
- Ate Pieters Hoeksma te Opende, verkoper
Betreft de koop van een huis en molen, tuin en een perceel
land te Opende, koopsom fl. 4556
- Jacob Kornelis Swieringa te Leermens, Groningen, koper
Betreft de koop van een huis te Opende, koopsom fl. 450
- Maria Elisabeth van Kammen te Noordwijk, Groningen,
weduwe van Wiebe Jans Pool, koper

1868 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Volmacht, akte niet aanwezig
- Maria Elisabeth van Kammen te Noordwijk, Groningen,
weduwe van Wiebe Jans Pool, lastgever; en anderen
- Tije Jans van der Meulen te Surhuisterveen, lasthebber

1871 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Decharge
- Maria Elisabeth van Kammen te Noordwijk, Groningen,
weduwe van Wiebe Jans Pool
Kinderen van Wiebe en Maria:
1 Jan Wiebes Pool, geboren op 30-08-1818 in Grootegast. Volgt 1.1.4.4.1.2.1.
2 Stephanus Wiebes Pool, geboren op 17-08-1820 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.2.2.
3 Antje Wiebes Pool, geboren op 30-12-1822 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.2.3.
4 Hendrik Wiebes Pool, geboren op 24-05-1824 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.2.4.
5 Elizabeth Wiebes Pool [1.1.4.4.1.2.5], geboren op 05-12-1827 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1827. Elizabeth is overleden op 13-08-1839 in Smallingerland, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1839.
6 Elisabeth Wiebes Pool [1.1.4.4.1.2.6], geboren op 25-05-1830 in Noorderdrachten. Elisabeth is overleden op 14-08-1839 in Noorderdrachten, 9 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: 1862 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Decharge
- Elisabeth Jans Pool te Surhuisterveen
- Durk Abrahams Nicolai te Drogeham
7 Tryntje Wiebes Pool, geboren op 25-05-1830 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.1.2.7.
1.1.4.4.1.2.1 Jan Wiebes Pool is geboren op 30-08-1818 in Grootegast, zoon van Wiebe Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.2) en Maria Elisabeth Stevens van Kammen. Jan is overleden op 24-12-1898 in Drachten, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1898.
Notitie bij Jan: 1868 Augustinusga, notaris N. Sickler
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Jan Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Wytze Tjerks van der Wal te Surhuisterveen, schuldeiser

1877 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk heideveld en veengrond te Opende, koopsom fl. 2000
- Jan Wiebes Pool te Drachten, verkoper
- Hendrik Fokkes van der Veen te Bergum, koper

1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boelgoed
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie

1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Ureterp, koopsom fl. 781
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Hendrik Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Stephanus Wiebes Pool te Grootegast, verkoper
- Engbert Berends de Jong te Ureterp, koper

1882 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Gepke Egberts de Haan te Bakkeveen, weduwe van Luitzen Luitzens Brouwer, schuldeiser

1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie; en kinderen

1885 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Jan Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Wiebe Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Hielke Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Hendrik Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Jeen Tjeerds Jager te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Jan Pieters Franx te De Wilgen, schuldeiser

1898 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 06-01-1844 in Smallingerland akte 11 met Froukjen Taedes de Jong, 27 jaar oud. Froukjen is geboren op 20-03-1816 in Opeinde. Froukjen is overleden in 1897 in <1898 Drachten, 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Jan en Froukjen:
1 Wiebe Jans Pool [1.1.4.4.1.2.1.1], geboren op 10-07-1845 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1845. Wiebe is overleden op 02-11-1917 in Smallingerland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1917.
Notitie bij Wiebe: 1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Fokke Bastiaans Aardema te Nietap Dr.
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie

1869 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Pieter Klases Pel te Ureterp
- Wiebe Jans Pool te Grootegast

1893 Drachten, notaris J.?Posthumus
Inventaris
- Jeen Tjeerds Jager te Drachtster Compagnie, weduwnaar van
Maria Jans Pool als vader van en voogd over Froukje,
Geertje, Tjeerd, Jeltje, Wiebe en Hendrik Jeens Jager
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie als toeziend voogd
- Frans Klazes Schuurman te Drachtster Compagnie, schatter1899 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie

1899 Drachten, notaris J.?Posthumus
Afgifte
Betreft een legaat
- Wiebe Jans Pool te Drachten
- Hendrik Jans Pool te Drachten
- Jeen Tjeerds Jager te Drachten
- Wobbe Oosting te Tolbert
- Gerrit Mulder te Duurswoude
Wiebe bleef ongehuwd.
2 Tjeerd jans Pool [1.1.4.4.1.2.1.2], geboren in 1847. Tjeerd is overleden op 06-12-1871 in Smallingeland, 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1871.
3 Maria Pool, geboren in 1850 in Grootegast Prov. Groningen. Volgt 1.1.4.4.1.2.1.3.
4 Hielke Jans Pool [1.1.4.4.1.2.1.4], geboren in 1853. Hielke is overleden op 28-11-1887 in Smallingerland, 33 of 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1887.
Notitie bij Hielke: 1885 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Jan Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Wiebe Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Hielke Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Hendrik Jans Pool te Drachten, schuldenaar
- Jeen Tjeerds Jager te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Jan Pieters Franx te De Wilgen, schuldeiser
Hielke bleef ongehuwd.
5 Hendrik Jans Pool [1.1.4.4.1.2.1.5], geboren in 1859. Hendrik is overleden op 02-04-1941 in Smallingeland, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1941.
Notitie bij Hendrik: 1899 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagnie

1899 Drachten, notaris J.?Posthumus
Afgifte
Betreft een legaat
- Wiebe Jans Pool te Drachten
- Hendrik Jans Pool te Drachten
- Jeen Tjeerds Jager te Drachten
- Wobbe Oosting te Tolbert
- Gerrit Mulder te Duurswoude

1917 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verkoping
Betreft hout
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagnie

1918 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagn

1919 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verkoping
Betreft de verkoop van nagras
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagnie, verkoper

1919 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verhuring
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagnie


1920 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verhuring
- Hendrik Jans Pool te Drachtster Compagnie
- Eeuwe Beek te Drachten, verhuurder
1.1.4.4.1.2.1.3 Maria Pool is geboren in 1850 in Grootegast Prov. Groningen, dochter van Jan Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.1.2.1) en Froukjen Taedes de Jong. Maria is overleden op 01-06-1893 in Smallingerland, 42 of 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1893.
Notitie bij Maria: 1893 Drachten, notaris J.?Posthumus
Inventaris
- Jeen Tjeerds Jager te Drachtster Compagnie, weduwnaar van
Maria Jans Pool als vader van en voogd over Froukje,
Geertje, Tjeerd, Jeltje, Wiebe en Hendrik Jeens Jager
- Wiebe Jans Pool te Drachtster Compagnie als toeziend voogd
- Frans Klazes Schuurman te Drachtster Compagnie, schatter
Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 13-05-1871 in Smallingeland akte 11 met Jeen Jager, 21 of 22 jaar oud. Jeen is geboren in 1849 in Drachten, zoon van Tjeerd Jeens Jager en Geertje Sipkes Wellinga. Jeen is overleden.
1.1.4.4.1.2.2 Stephanus Wiebes Pool is geboren op 17-08-1820 in Noorderdrachten, zoon van Wiebe Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.2) en Maria Elisabeth Stevens van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1820. Stephanus is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1856.
Notitie bij Stephanus: 1855 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
- Wietze Oenes van der Meer te Ureterp, verhuurder
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verhuurder
Huurders o.a.
- Wiebe Jans Pool te Drachten, huurder
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, huurder
- Steven Wiebes Pool te Drachten, huurder
- Steven Wiebes Pool te Midwolde, huurder

1868 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Volmacht, akte is wel aanwezig
- Stephanus Wiebes Pool te Grootegast, lastgever
- Teije Jans van der Meulen te Surhuisterveen, lasthebber

1861 Buitenpost, notaris Chr. Houdijn Beekhuis
Boelgoed
Betreft de verkoop van veulens opbrengst fl. 2183
- Jan Luurs te Buitenpost, verkoper
- Stefanus Wiebes Pool te Grootegast, koper

1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Ureterp, koopsom fl. 781
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Hendrik Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Stephanus Wiebes Pool te Grootegast, verkoper
- Engbert Berends de Jong te Ureterp, koper
Stephanus trouwde, 28 jaar oud, op 09-06-1849 in Tietjerksteradeel akte 41 met Hielkjen Tietes Bosgra, 22 of 23 jaar oud. Hielkjen is geboren in 1826 in Bergum, dochter van Tiete Okkes Bosgra en Tjitske Wybes Lautenbach. Hielkjen is overleden.
Notitie bij Hielkjen: Ook Hieltje of Hiltje genoemd
Kinderen van Stephanus en Hielkjen:
1 Tiete Pool [1.1.4.4.1.2.2.1], geboren op 12-10-1850 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1850. Tiete is overleden.
2 Maria Elisabeth Pool [1.1.4.4.1.2.2.2], geboren in 04-1852 in Midwolde. Maria is overleden op 29-04-1853 in Midwolde, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1853.
3 Wiebe Pool [1.1.4.4.1.2.2.3], geboren in 1855 in Midwolde. Wiebe is overleden op 03-02-1859 in Midwolde, 3 of 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1859.
4 Maria Elisabeth Pool [1.1.4.4.1.2.2.4], geboren op 05-03-1856 in Midwolde. Maria is overleden op 26-03-1856 in Midwolde, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1856.
5 Wijbe Pool [1.1.4.4.1.2.2.5], geboren op 01-08-1859 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1859. Wijbe is overleden.
6 Tjitske Pool [1.1.4.4.1.2.2.6], geboren op 02-01-1862 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1862. Tjitske is overleden.
7 Okke Pool [1.1.4.4.1.2.2.7], geboren op 12-10-1864 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1864. Okke is overleden.
8 Antje Pool [1.1.4.4.1.2.2.8], geboren op 01-03-1868 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1868. Antje is overleden.
1.1.4.4.1.2.3 Antje Wiebes Pool is geboren op 30-12-1822 in Noorderdrachten, dochter van Wiebe Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.2) en Maria Elisabeth Stevens van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1822. Antje is overleden op 10-11-1846 in Ureterp, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1846. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 15-05-1843 in Opsterland akte 19 met Rikele Uilkes Bijma.
Notitie bij Rikele: 1855 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Inventaris
- Rykele Uilkes Bijma te Ureterp, weduwnaar van Antje Wiebes Pool, requirant
1.1.4.4.1.2.4 Hendrik Wiebes Pool is geboren op 24-05-1824 in Noorderdrachten, zoon van Wiebe Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.2) en Maria Elisabeth Stevens van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1824. Hendrik is overleden op 03-04-1911 in Opende Gr, 86 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 1855 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
- Wietze Oenes van der Meer te Ureterp, verhuurder
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verhuurder
Huurders o.a.
- Wiebe Jans Pool te Drachten, huurder
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, huurder
- Steven Wiebes Pool te Drachten, huurder


1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Ureterp, koopsom
fl. 781
- Jan Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Hendrik Wiebes Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Stephanus Wiebes Pool te Grootegast, verkoper
- Engbert Berends de Jong te Ureterp, koper

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van vastigheden te Rottevalle Smallingerland, waarde fl. 23.528
- Atze Tjerks van Dijk te Rottevalle, divident
- Bouwe Jansma te Rottevalle, divident
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, divident

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 stukken hooiland te Opeinde, koopsom fl. 2115 en fl. 677
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, verkoper met anderen

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk hooiland te Witveen bij Oostermeer, koopsom fl. 7000
- Hendrik Pool te Drachten, verkoper met anderen1901 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verkoping en verhuring
Betreft de verkoop van hout en zoodveld
- Hendrik Wiebes Pool te Drachten, verkoper
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1857 in Smallingerland akte 27 met Geeske Liekeles Bosma, 25 jaar oud. Geeske is geboren op 03-04-1832 in Nijega, dochter van Liekele Jelles Bosma en Hendrikje Sjoerds Wijma. Geeske is overleden op 16-05-1902 in Opende Gr, 70 jaar oud.
Notitie bij Geeske: 1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Geeske Liekeles Bosma te Drachten, gehuwd met Hendrik Wiebes Pool
Kinderen van Hendrik en Geeske:
1 Maria Elizabeth Pool, geboren op 29-08-1859 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.1.2.4.1.
2 Hendrikje Pool [1.1.4.4.1.2.4.2], geboren op 15-11-1860 in Samallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1860. Hendrikje is overleden.
3 Antje Pool [1.1.4.4.1.2.4.3], geboren op 29-05-1864 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1864. Antje is overleden op 01-11-1865 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1865.
1.1.4.4.1.2.4.1 Maria Elizabeth Pool is geboren op 29-08-1859 in Smallingerland, dochter van Hendrik Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.1.2.4) en Geeske Liekeles Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1859. Maria is overleden op 24-10-1942 in Smallingerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1942. Maria:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-12-1879 in Smallingerland akte 82 met Ritske Vissia, 26 of 27 jaar oud. Ritske is geboren in 1852 in Olterterp, zoon van Egbert (Ritskes) Vissia en Froeckjen Tjidsgers Meetsma. Ritske is overleden in 1882 in plm dit jaar, 29 of 30 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 22-03-1883 in Smallingerland akte 14 met Auke de Jong, 28 of 29 jaar oud. Auke is geboren in 1854 in Opeinde. Auke is overleden in 1942 in voor dit jaar, 87 of 88 jaar oud.
1.1.4.4.1.2.7 Tryntje Wiebes Pool is geboren op 25-05-1830 in Noorderdrachten, dochter van Wiebe Jans Pool (zie 1.1.4.4.1.2) en Maria Elisabeth Stevens van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1830. Tryntje is overleden op 08-02-1915 in Noordwijk gem. Marum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1915. Tryntje trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1854 in Smallingerland akte 39 met Siebrand Cornelis Hazenberg, 26 jaar oud. Siebrand is geboren op 01-03-1828 in Noordwijk, zoon van Kornelis Tieses Hazenberg en Tirntje Siebrands. Siebrand is overleden op 11-06-1898 in Noordwijk, 70 jaar oud.
Kinderen van Tryntje en Siebrand:
1 Cornelis Siebrands Hazenberg. Volgt 1.1.4.4.1.2.7.1.
2 Antje Cornelis Hazenberg. Volgt 1.1.4.4.1.2.7.2.
1.1.4.4.1.2.7.1 Cornelis Siebrands Hazenberg, zoon van Siebrand Cornelis Hazenberg en Tryntje Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.1.2.7). Cornelis begon een relatie met Maaike (Ates) Zijlstra.
1.1.4.4.1.2.7.2 Antje Cornelis Hazenberg, dochter van Siebrand Cornelis Hazenberg en Tryntje Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.1.2.7). Antje begon een relatie met Tjerk Bouwes van der Meulen.
Kind van Antje en Tjerk:
1 Abeltje van der Meulen. Volgt 1.1.4.4.1.2.7.2.1.
1.1.4.4.1.2.7.2.1 Abeltje van der Meulen, dochter van Tjerk Bouwes van der Meulen en Antje Cornelis Hazenberg (zie 1.1.4.4.1.2.7.2). Abeltje begon een relatie met Jakob Petrus Mulder.
1.1.4.4.1.3 Antje Jans Pool is geboren op 04-11-1784 in Noorderdrachten, dochter van Jan Wybes Pool (zie 1.1.4.4.1) en Antje Popkes van der Vlugt. Zij is gedoopt op 30-01-1785 in Drachten. Antje is overleden op 06-07-1861 in Noorderdrachten, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1861.
Notitie bij Antje: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Pool, Jan Wiebes, Noorderdrachten 142
k. Wiebe 29, Antje 27
kk. (v. Trijntje, overleden, en Melle Minderts) Jan 11, Liefke 8, Antje 4,
Jakobus 2, Mindert 7
vgl. Pool M.M.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Wiebes Pool, huisman te Drachten, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast als toeziend voogd
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, requirant, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 1385
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1821 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Kwitantie
- Wiebe Jans Pool te Drachten als toeziend voogd
Betreft zie akte no. 1703
- Popke Jans van der Vlucht te Drachten, gehuwd met Antje Jans Pool, passant
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht, passant
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool als voogd over zijn minderjarige kinderen

1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te Drachten, koopsom fl. 1350
- Jacobus Melles Pool te Drachten, verkoper
- Mindert Melles Pool te Drachten, verkoper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis, schuur en land te
Drachtstercompagnie, huursom fl. 80
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verhuurder

1839 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van land en een huis te Drachten,
koopsom fl. 1800
- Sijke Eedsges van der Veen te Lippenhuizen, gehuwd met Ubele Jakobs Veenland, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1840 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 3000
- Haaye Alles van Bruggen te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, koper

- Hendrik Roels de Jong te Drachten, huurder

1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Drachten, diverse huursommen
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verhuurder
- Hendrik Hendriks Kielstra te Drachten, huurder
- Feitse Jacobus Pool te Drachten, huurder
- Jan Jacobus Pool te Drachten, huurder
- Mindert Jans Veenstra te Drachten, huurder
- Rinse Wietzes Wietzema te Drachten, huurder

1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verkoping
Betreft de verkoop van hout, koopsom fl. 54
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verkoper
- Romke Durks Posthuma, herbergier te Drachten


1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
- Jan Popkes van der Vlugt, huisman te Drachten als toeziend voogd
- Wiebe Popkes van der Vlugt, huisman te Drachten
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, requirant, tevens als moeder van en voogd over Mindert Popkes van der Vlugt

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract en borgtocht
Betreft de verhuur van een huis, erf en land, huursom fl. 85
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verhuurder
- Oene Jacobus Meyer te Drachten, huurder
- Jacobus Hendriks Meyer te Drachten, borg

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 400
- Mindert Jans van der Vlugt te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1844 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van leyen te Drachten, koopsom fl. 50
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool, boer te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1847 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, land en reed te Drachten, koopsom fl. 125
- Jan Sjoerds Veenstra te Rottevalle, verkoper
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1849 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huwelijksvoorwaarden
- Klaas Franzes Schuurman te Ureterp, contractant
- Antje Jans Pool te Ureterp, contractant

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt
- Jan Popkes van der Vlugt te Drachten
- Wieke Popkes van der Vlugt te Drachten
- Mindert Popkes van der Vlugt te Drachten

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Testament
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 6200
- Antje Jans Pool te Drachtster Compagnie, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verkoper
- Mindert Popkes van der Vlugt te Drachtster Compagnie, verkoper
- Mindert Jakobs van der Berg te Boornbergum, gehuwd met Elizabeth Gerrits Gerritsma, koper

1857 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Antje Jans Pool te Drachten; deels geroyeerd
- Popke Jans van der Vlugt
- Mindert Popkes van der Vlugt te Drachten
- Mindert Jakobs van den Berg; met echtgenote

1861 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl.1500
- Antje Jans Pool te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, verkoper
- Mindert Sipkes van der Vlugt te Drachten, verkoper
- Jitse Jelles de Boer te Drachtster Compagnie, koper
- Jan Rienks de Boer te Drachtster Compagnie, koper

1857 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Antje Jans Pool te Drachten; deels geroyeerd
- Popke Jans van der Vlugt
- Mindert Popkes van der Vlugt te Drachten
- Mindert Jakobs van den Berg; met echtgenote

1864 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Inventaris
- Antje Jans Pool te Ureterp, weduwe van Klaas Frankes Schuurman als voogd over haar kinderen

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
- Klaas Franses Schuurman, erflater
- Kornelis Riekles de Boer te Ureterp als voogd
- Antje Jans Pool te Ureterp als voogd
- Frans Klases Schuurman te Donkerbroek
- Jan Klases Schuurman te Ureterp
- Boke Klases Schuurman te Opeinde
Antje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1808 in Smallingerland met Popkke Jans van der Vlugt, 22 of 23 jaar oud. Popkke is geboren in 1785. Popkke is overleden op 11-03-1837 in Smallingerland, 51 of 52 jaar oud.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 17-03-1849 in Opsterland 10 met Klaas Frenkes Schuurman.
Notitie bij Klaas: 1849 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huwelijksvoorwaarden
- Klaas Franzes Schuurman te Ureterp, contractant
- Antje Jans Pool te Ureterp, contractant
1.1.4.4.2 Aukjen Wybes Pool is geboren op 03-03-1753 in Noorderdrachten, dochter van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Zij is gedoopt op 24-03-1788 in Surhuisterveen. Aukjen is overleden in 1790 in Surhuisterveen, 36 of 37 jaar oud. Aukjen begon een relatie, 27 jaar oud, op 20-08-1780 in Surhuisetrveen met Tjerk (Wybrens) Poppinga, 36 jaar oud. Wybrens is geboren op 29-10-1743 in Surhuisterveev. Wybrens is overleden.
1.1.4.4.3 Froukjen Wybes Pool is geboren op 10-10-1755 in Noorderdrachten, dochter van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Zij is gedoopt op 03-07-1767 in Noorderdrachten. Froukjen is overleden op 10-03-1817 in Noorderdrachten, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1817.
Notitie bij Froukjen: 1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Froukjen Wiebes Pool te Drachten, gehuwd met Sint Hanses
Baron
Froukjen begon een relatie, 21 jaar oud, op 29-07-1777 in Drachten met Sinte Hanses Baron, 24 jaar oud. Sinte is geboren op 27-05-1753 in Drachten. Sinte is overleden.
1.1.4.4.4 Lutske Wybes Pool is geboren op 25-05-1758 in Noorderdrachten, dochter van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Zij is gedoopt op 03-07-1767 in Noorderdrachten. Lutske is overleden op 29-03-1846 in Noorderdrachten, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1846.
Notitie bij Lutske: 1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 800
- Hendrik Hanses Baron te Drachten, schuldenaar
- Lutske Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Aafke Jelmers van der Meer te Rottevalle, weduwe van Eebe
Sjoerds van der Veen, schuldeiser

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hendrik Hanses Baron te Drachten, schuldenaar
- Lutske Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Aafke Jelmers van der Meer te Rottevalle, weduwe van Eebe
Sjoerds van der Veen, schuldeiser, tevens als grootmoeder
van en voogd over Aafke Kornelis Iest

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hendrik Hanses Baron te Drachten, schuldenaar
- Lutske Wiebes Pool te Drachten, schuldenaar
- Aafke Kornelis Iest te Rottevalle, kleindochter van Aafke
Jelmers van der Meer, schuldeiser, onder voogdij

1851 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van huizen en land te
Rottevalle/Drachten, waarde fl. 2250
- Hendrik Hanzes Baron, in leven gehuwd met Lutske Mebes
Pool, erflater
- Wiebe Hendriks Baron te Drachten
- Hans Hendriks Baron te Drachten
- Pieter Hendriks Baron te Drachten
- Sint Hendriks Baron te Drachten
- Bontje Hendriks Baron te Boornbergum, gehuwd met Wouter
Pieters Pietersma
- Gooitzen Mebes Eenling te Rottevalle
- Harmen Hendriks Bethlehem te Oldeberkoop
Lutske begon een relatie, 21 jaar oud, op 13-02-1780 in Drachten met Hendrik Hanzes Baron, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-07-1758 in Drachten. Hendrik is overleden op 11-01-1848 in Noorder Drachten, 89 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 1834 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van landen met houtgewas te Drachten,
diverse koopsommen
- Hendrik Hanses Baron te Drachten, gehuwd met Lutske
Wiebes Pool, verkoper
- Sint Hendriks Baron te Drachten, koper
- Anne Jeens de Boer te Drachten, koper
- Oene Sietses Sietsema te Drachten, koper
1.1.4.4.5 Jacobus Wybes Pool is geboren op 12-03-1761 in Noorderdrachten, zoon van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Hij is gedoopt op 03-07-1767 in Noorderdrachten. Jacobus is overleden in 1803 in 1803/1806 Noorderdrachten, 41 of 42 jaar oud. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1786 met Sjoukjen Jans Pool, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 09-03-1760 in Drachten. Sjoukjen is overleden op 14-06-1824 in Noorderdrachten, 64 jaar oud.
Notitie bij Sjoukjen: Neemt in 1811 de naam Pool aan

Pool, Jacobus Wiebes weduwe, Sjoukjen Jans, Noorderdrachten 222
k. Wiebe 22, Jan 19, Antje 16, Hendrik 7
Mairie Drachten, deel 1, fol. 129
Kinderen van Jacobus en Sjoukjen:
1 Wiebe Jacobus Pool, geboren op 21-06-1789 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.
2 Jan Jacobus Pool [1.1.4.4.5.2], geboren op 27-08-1792 in Noorderdrachten. Jan is overleden op 08-03-1825 in Noorderdrachten, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1825.
Notitie bij Jan: 1824 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Wiebe Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Hendrik Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jacobus Pool te Opeinde, verkoper
Jan bleef ongehuwd.
3 Antje Jacobus Pool, geboren op 15-10-1795 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.3.
4 Hendrik Jacobus Pool, geboren op 23-07-1803 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.4.
1.1.4.4.5.1 Wiebe Jacobus Pool is geboren op 21-06-1789 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Wybes Pool (zie 1.1.4.4.5) en Sjoukjen Jans Pool. Hij is gedoopt op 26-07-1789 in Drachten. Wiebe is overleden op 10-10-1834 in Noorderdrachten, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1834.
Notitie bij Wiebe: 1824 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Wiebe Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Hendrik Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jacobus Pool te Opeinde, verkoper
Wiebe trouwde, 29 jaar oud, op 29-08-1818 in Smallingerland akte 35 met Grietje Roels de Jong, 25 of 26 jaar oud. Grietje is geboren in 1792 in Noorderdrachten, dochter van Roel Hendriks de Jong en Trijntje Douwes. Grietje is overleden.
Kinderen van Wiebe en Grietje:
1 Jacobus Wiebes Pool, geboren op 23-02-1819 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.1.
2 Roel Wiebes Pool, geboren op 02-11-1820 in Nooderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.2.
3 Sjouke Wiebes Pool, geboren op 29-10-1822 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.
4 Trijntje Wiebes Pool [1.1.4.4.5.1.4], geboren op 28-10-1824 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1824. Trijntje is overleden op 04-07-1908 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1908. Trijntje bleef ongehuwd.
5 Jantje Wiebes Pool, geboren op 23-11-1826 in Zuiderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.5.
6 Fokjen Wiebes Pool, geboren op 27-11-1828 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.6.
7 Syke Wiebes Pool, geboren op 04-11-1831 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.7.
8 Antje Wiebes Pool, geboren op 23-03-1834 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.8.
1.1.4.4.5.1.1 Jacobus Wiebes Pool is geboren op 23-02-1819 in Noorderdrachten, zoon van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1819. Jacobus is overleden op 19-11-1891 in Nijehaske, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1891.
Notitie bij Jacobus: 1886 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen en tevens 2 zitplaatsen Drachten en recht tot pachtheffing,diverse koopsommen
- Louis Jurjens Zijlstra te Drachten, verkoper
Koper o.a.
- Jacobus Pool te Drachtster Compagnie, koper
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1849 in Smallingerland akte 34 met Antje Sietzes Bleeker, 29 jaar oud. Antje is geboren op 21-01-1820 in Zuiderdrachten. Antje is overleden in 1890 in <1891, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Antje:
1 Grietje Pool, geboren op 03-03-1850 in Drachten. Volgt 1.1.4.4.5.1.1.1.
2 Sietze Pool [1.1.4.4.5.1.1.2], geboren op 05-11-1853 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1853. Sietze is overleden op 25-09-1855 in Smallingerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1855.
3 Sietze Jacobus Pool, geboren op 22-07-1858 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.5.1.1.3.
1.1.4.4.5.1.1.1 Grietje Pool is geboren op 03-03-1850 in Drachten, dochter van Jacobus Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.1) en Antje Sietzes Bleeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1850. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1873 in AEngwierden akte 27 met Arend Jacobus Stuiver, 22 of 23 jaar oud. Arend is geboren in 1850 in Terband, zoon van Jacob Arends Stuiver en Hiltje Botes de Vries. Arend is overleden.
1.1.4.4.5.1.1.3 Sietze Jacobus Pool is geboren op 22-07-1858 in Smallingerland, zoon van Jacobus Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.1) en Antje Sietzes Bleeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1858. Sietze is overleden. Sietze:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1882 in Haskerland akte 32 met Afke Wiegers Ruiter, 23 jaar oud. Afke is geboren op 11-01-1859 in AEngwierden, dochter van Wieger Thiedus Ruiter en Aagje Jans Oord. Afke is overleden in voor 1908.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 08-08-1908 in Leeuwarderadeel akte 66 met Trijntje Wijer, 59 of 60 jaar oud. Trijntje is geboren in 1848 in Leeuwarden, dochter van Bartele Sierks Wijer en Trijntje Hendriks Veening. Trijntje is overleden.
Kinderen van Sietze en Afke:
1 Jacobus Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.1], geboren op 03-09-1883 in Oostellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1883. Jacobus is overleden.
2 Wieger Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.2], geboren op 07-01-1885 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1885. Wieger is overleden.
3 Antje Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.3], geboren op 01-09-1886 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1886. Antje is overleden op 19-07-1887 in Haskerland, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1887.
4 Anne Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.4], geboren op 13-10-1888 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1888. Anne is overleden.
5 Antje Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.5], geboren op 22-10-1890 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1890. Antje is overleden op 11-03-1892 in Haskerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1892.
6 Jan Pool [1.1.4.4.5.1.1.3.6], geboren op 24-01-1893 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1893. Jan is overleden.
7 Andries Pool, geboren op 05-11-1895 in Haskerland. Volgt 1.1.4.4.5.1.1.3.7.
8 Grietje Pool, geboren op 06-10-1897 in Haskerland. Volgt 1.1.4.4.5.1.1.3.8.
1.1.4.4.5.1.1.3.7 Andries Pool is geboren op 05-11-1895 in Haskerland, zoon van Sietze Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1.1.3) en Afke Wiegers Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1895. Andries is overleden. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 27-03-1920 in Leeuwarden akte 63 met Ypkje Bakker.
1.1.4.4.5.1.1.3.8 Grietje Pool is geboren op 06-10-1897 in Haskerland, dochter van Sietze Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1.1.3) en Afke Wiegers Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1897. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 19-01-1918 in Leeuwarden akte 8 met Jan de Vries.
1.1.4.4.5.1.2 Roel Wiebes Pool is geboren op 02-11-1820 in Nooderdrachten, zoon van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1820. Roel is overleden op 08-06-1845 in Veendam, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1845. Roel trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1845 in Smallingerland akte 26 met Aaltje Tabes Numan, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 13-01-1823 in Noorderdrachten, dochter van Tabe Roels Numan en Lijsbet Hendriks Nooitgedacht. Aaltje is overleden.
1.1.4.4.5.1.3 Sjouke Wiebes Pool is geboren op 29-10-1822 in Noorderdrachten, zoon van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1822. Sjouke is overleden op 22-06-1895 in Schoterland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1895.
Notitie bij Sjouke: wonende te Het Meer bij geboorte Wiebe
wonende teBenedenknijpe bij geboorte Janke
wonende te Bovenknijpe bij geboorte Trijntje, Grietje en Hendrikje

1895 Heerenveen, notaris M.A.J.?Verkouteren
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis, erf en tuingrond te Bovenknijpe, koopsom fl. 356
- Jelle Johannes Engbert Boschloo te Heerenveen, hypothecaire schuldeiser en verkoper voor zich en in kwaliteit, tevens als voogd over Aleida Gerarda Boschloo
- Jan Bubberman te Leeuwarden, hypothecaire schuldeiser en verkoper
- Arnold Gerard Smijter te Beetsterzwaag, hypothecaire schuldeiser en verkoper
- Engbert Hendrik Philippus Boschloo te Leiden,
hypothecaire schuldeiser en verkoper
- Sjouke Wiebes Pool; in leven schuldenaar en overleden te Bovenknijpe
- Gerben Johannes Koopman te Benedenknijpe, koper
Sjouke trouwde, 25 jaar oud, op 24-09-1848 in Schoterland akte 67 met Jantje Hendriks Hylkema, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 23-06-1824 in Boven Knijpe, dochter van Hendrik Hylkes Hylkema en Janke Johannes Looyenga. Jantje is overleden.
Kinderen van Sjouke en Jantje:
1 Wiebe Pool, geboren op 30-06-1849 in Het Meer Schoterland. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.1.
2 Janke Pool, geboren op 29-03-1851 in Schoterland. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.2.
3 Trijntje Pool, geboren op 26-06-1854 in Schoterland. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.3.
4 Grietje Pool [1.1.4.4.5.1.3.4], geboren op 04-01-1858 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1858. Grietje is overleden op 20-12-1933 in Haskerland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1933.
5 Hendrikje Pool, geboren op 20-09-1862 in Schoterland. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.5.
1.1.4.4.5.1.3.1 Wiebe Pool is geboren op 30-06-1849 in Het Meer Schoterland, zoon van Sjouke Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.3) en Jantje Hendriks Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1849. Wiebe is overleden op 19-01-1911 in Schoterland, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1911.
Notitie bij Wiebe: 1900 Heerenveen, notaris M.A.J.?Verkouteren
Koopakte
Betreft de verkoop van enig wei- en bouwland te Benedenknijpe, koopsom fl. 525, contant
- Beint Wiegers van der Brug te Het Meer, verkoper
- Wiebe Sjoukes Pool te Benedenknijpe, koper
Wiebe trouwde, 45 jaar oud, op 09-09-1894 in Schoterland akte 82 met Durkje Mercurius, 48 of 49 jaar oud. Durkje is geboren in 1845 in Langezwaag gem opsterland, dochter van Alle Willem Mercurius en Janke Durks de jong. Durkje is overleden.
1.1.4.4.5.1.3.2 Janke Pool is geboren op 29-03-1851 in Schoterland, dochter van Sjouke Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.3) en Jantje Hendriks Hylkema. Janke is overleden. Janke trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1881 in Haskerland akte 8 met Hotze Boersma, 30 of 31 jaar oud. Hotze is geboren in 1850 in Tjerkwerd, zoon van Jacob Hotzes Boersma en Jiskjen Tjeerds Algra. Hotze is overleden.
1.1.4.4.5.1.3.3 Trijntje Pool is geboren op 26-06-1854 in Schoterland, dochter van Sjouke Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.3) en Jantje Hendriks Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1854. Trijntje is overleden op 01-09-1924 in Haskerland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1924. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 13-08-1882 in Haskerland akte 28 met Freerk Postma, 21 of 22 jaar oud. Freerk is geboren in 1860 in Langweer gemeente Doniawerstal, zoon van Freerk Freerks Postma en Ytje Popkes Bakker. Freerk is overleden.
Notitie bij Freerk: 1902 Joure, notaris K.?Velding
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Freerk Postma te Joure, bruidegom van Trijntje Pool

Wat met deze huwelijkstoestemming bedoeld wordt weet ik niet; ze zijn op 13-8-1882 getrouwd en deze akte is van 1902.
1.1.4.4.5.1.3.5 Hendrikje Pool is geboren op 20-09-1862 in Schoterland, dochter van Sjouke Wiebes Pool (zie 1.1.4.4.5.1.3) en Jantje Hendriks Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1862. Hendrikje is overleden op 15-04-1936 in Wymbritseradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1936. Hendrikje trouwde, 20 jaar oud, op 23-12-1882 in Wymbritseradeel akte 86 met Anne de Haas, 23 jaar oud. Anne is geboren op 13-02-1859 in Wonseradeel, zoon van Harmen Annes de Haas en Trijntje Siebes Heinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1859. Anne is overleden op 08-03-1936 in Wymbritseradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1936.
Kinderen van Hendrikje en Anne:
1 Jantje de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.1], geboren op 30-11-1883 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1883. Jantje is overleden.
2 Trijntje de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.2], geboren op 27-03-1885 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1885. Trijntje is overleden.
3 Janke de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.3], geboren op 06-07-1886 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1886. Janke is overleden.
4 Antje de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.4], geboren op 21-11-1888 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1888. Antje is overleden.
5 Sjouke de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.5], geboren op 30-03-1890 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1890. Sjouke is overleden.
6 Akke de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.6], geboren op 12-11-1891 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1891. Akke is overleden.
7 Wybrigje de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.7], geboren op 10-02-1894 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1894. Wybrigje is overleden.
8 Harmen de Haas, geboren op 30-10-1897 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.4.4.5.1.3.5.8.
9 Siebe de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.9], geboren op 12-04-1899 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1899. Siebe is overleden.
10 Catharina de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.10], geboren op 12-04-1899 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1899. Catharina is overleden.
11 Tietje de Haas [1.1.4.4.5.1.3.5.11], geboren op 09-10-1901 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1901. Tietje is overleden.
1.1.4.4.5.1.3.5.8 Harmen de Haas is geboren op 30-10-1897 in Wymbritseradeel, zoon van Anne de Haas en Hendrikje Pool (zie 1.1.4.4.5.1.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1897. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1921 in Workum akte 22 met Jaai Visser, 16 of 17 jaar oud. Jaai is geboren in 1904 in Wolsum. Jaai is overleden.
1.1.4.4.5.1.5 Jantje Wiebes Pool is geboren op 23-11-1826 in Zuiderdrachten, dochter van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1826. Jantje is overleden op 03-01-1876 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1876. Jantje trouwde, 43 jaar oud, op 24-11-1869 in Leeuwarden akte 212 met Jetse Hylkema.
1.1.4.4.5.1.6 Fokjen Wiebes Pool is geboren op 27-11-1828 in Noorderdrachten, dochter van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1828. Fokjen is overleden. Fokjen trouwde, 41 jaar oud, op 13-11-1870 in Sloten akte 6 met Bouwe Bruinsma, 60 of 61 jaar oud. Bouwe is geboren in 1809 in Warns gem. Hemeler Oldeferd, zoon van Titte Bouwes Bruinsma Bruinsma en Gertje Ottes. Bouwe is overleden.
1.1.4.4.5.1.7 Syke Wiebes Pool is geboren op 04-11-1831 in Noorderdrachten, dochter van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1831. Syke is overleden op 05-01-1914 in Haskerland, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1914. Syke trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1862 in Haskerland akte 23 met Fokke Johannes Schoegje, 25 of 26 jaar oud. Fokke is geboren in 1836 in Joure, zoon van Johannes Fokkes Schoegje en Lijsbeth Arends Visser. Fokke is overleden.
1.1.4.4.5.1.8 Antje Wiebes Pool is geboren op 23-03-1834 in Noorderdrachten, dochter van Wiebe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4.5.1) en Grietje Roels de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1834. Antje is overleden op 05-05-1911 in AEngwierden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1911.
Notitie bij Antje: 1879 Drachten, notaris E. J. Attema
Boelgoed
- Antje Wiebes Pool te Drachten, weduwe van Tjeerd Douwes Leistra

1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
- Melle Douwes Leistra te Drachten, verkoper
- de erven Douwe Tjeerds Leistra, verkoper
Betreft de koop van een huis en land te Ureterp, koopsom
fl. 3009
- Antje Wiebes Pool te Drachten, weduwe van Tjeerd Douwes Leistra, koper

1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Verkoping
Betreft de verkoop van afbraak
- Melle Douwes Leistra te Drachten, verkoper
- Antje Wiebes Pool, weduwe van Tjeerd Douwes Leistra, koper

1885 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Ureterp, koopsom fl. 1100
- Melle Douwes Leistra te Drachten, verkoper, tevens als vader van en voogd over Aaltje, Liefke, Johannes en Douwe Leistra
- Antje Wiebes Pool te Drachten, weduwe van Tjeerd Douwes Pool, koper
Antje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 16-05-1852 in Opsterland akte 52 met Tjeerd Douwes Leistra.
Notitie bij Tjeerd: In notariele akten ook Pool genoemd
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1862 in Schoonhoven akte 46 met Pieter Ypey, 24 of 25 jaar oud. Pieter is geboren in 1837 in Heerenveen, zoon van Eltje Dirks Ypey en Antje Pieters Roersma. Pieter is overleden.
1.1.4.4.5.3 Antje Jacobus Pool is geboren op 15-10-1795 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Wybes Pool (zie 1.1.4.4.5) en Sjoukjen Jans Pool. Zij is gedoopt op 22-10-1795 in Drachten. Antje is overleden op 24-09-1864 in Noorderdrachten, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1864.
Notitie bij Antje: 1858 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Obligatie
- Antje Jacobus Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Jitske Jans Krol te Rottevalle, schuldeiser

1866 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Jitske Jans Krol
- Atse Andries van Dijk te Rottevalle
- Antje Jacobus Pool te Opeinde, weduwe van Hendrik Teyes Dalstra
Antje trouwde, 28 jaar oud, op 11-09-1824 in Smallingerland akte 44 met Hendrik Teyes Dolstra, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1797 in Duurswoude gem Opsterland, zoon van Teye Hendriks Dolstra en Hiltje Freerks. Hendrik is overleden.
1.1.4.4.5.4 Hendrik Jacobus Pool is geboren op 23-07-1803 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Wybes Pool (zie 1.1.4.4.5) en Sjoukjen Jans Pool. Hendrik is overleden op 03-01-1872 in Noorderdrachten, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1872.
Notitie bij Hendrik: Pool, Hendrik Jacobus geb.ca.1804 z.v. Jacobus Wiebes overl. en Sjoukje Jans in de Noorderdrachten; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Drachten dl.1 fol.114; hij heeft deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht in 1831 tegen belgie


1845 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
- Hielke Andries van Dijk, herbergier te Opeinde
- Hendrik Jacobus Pool, arbeider te Opeinde, verkoper

1824 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Wiebe Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Hendrik Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jacobus Pool te Opeinde, verkoper

1845 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van 2 huizen en landen te Drachten, koopsom fl. 1550
Koper o.a.
- Hendrik Jacobus Pool te Rottevalle, koper

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boelgoed
- Hendrik Jacobus Pool te Drachten

1871 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, bouw- en weidland te Rottevalle, koopsom fl. 2200
- Hendrik Jacobus Pool te Rottevalle, verkoper
- Jisk Ages de Vries te Drogeham, koper

1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Houtigehage
- Jan Nanes Benedictus te Rottevalle, verkoper

1871 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Nane Dictus Benedictus te Rottevalle, schuldenaar
- Hendrik Jacobus Pool te Rottevalle, schuldeiser


- de erven Hendrik Jacobus Pool, in leven gehuwd met Wietske Nanes Benedictus, verkoper
Betreft de koop van een huis, schuur en land te Houtigehage, koopsom fl. 2615
- Nane Jans Benedictus te Houtigehage, koper
Betreft de koop van een arbeidershuis te Houtigehage, koopsom fl. 303
- Diemer Gerkes Veenstra te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een arbeidershuis, koopsom fl. 195
- Fokke Fokkes Postma te Drachten, koper
Hendrik trouwde, 46 jaar oud, op 23-03-1850 in Smallingerland akte 8 met Wytske Nanus Benedictus, 37 jaar oud. Wytske is geboren op 16-12-1812 in Rottevalle, dochter van Nane Diktus Benedictus en Janke Jans Nieuwenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1812. Wytske is overleden in 1873 in >1872 Drachten, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wytske: 1872 Drachten, notaris E. J. Attema
Boelgoed
- Wietske Nanes Benedictus te Houtigehage, weduwe van Hendrik Jacobus Pool

1875 Drachten, notaris E. J. Attema
Testament
- Wietske Nanes Benedictus te Houtigehage, weduwe van Hendrik Jakobus Pool
1.1.4.4.6 Geeske Wybes Pool is geboren op 16-02-1764 in Noorderdrachten, dochter van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Zij is gedoopt op 03-07-1767 in Noorderdrachten. Geeske is overleden in 1800 in plm. Noorderdrachten, 35 of 36 jaar oud. Geeske begon een relatie, 24 jaar oud, op 28-09-1788 in Drachten met Lammert (Gerrits) Visser, 30 jaar oud. Gerrits is geboren op 11-06-1758 in Drachten. Gerrits is overleden op 30-10-1836 in Steggerda, 78 jaar oud.
1.1.4.4.7 Hindrik Wybes Pool is geboren op 08-01-1767 in Noorderdrachten, zoon van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Hij is gedoopt op 03-07-1767 in Noorderdrachten. Hindrik is overleden op 17-08-1836 in Zevenhuizen, 69 jaar oud.
Notitie bij Hindrik: Notaris J. Tonckens te Norg (toegang 0114.65), 17 augustus 1821, aktenr. 141
Betreft: verhuur van onroerende goederen.
Genoemde personen: Hendrik Wijbes Pool (Zevenhuizen); Coenraad Willem Sloet tot Twee Nijnuisen (Vollenhove).
Hindrik trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1794 in Drachten met Antje Meinderts, 20 jaar oud. Antje is een dochter van Jans Meindert en Tryntje Jacobs. Zij is gedoopt op 17-08-1773 in Noorderdrachten. Antje is overleden op 12-10-1846 in Zevenhuizen, 73 jaar oud.
Kinderen van Hindrik en Antje:
1 Liefke Hendriks Pool [1.1.4.4.7.1], geboren op 24-12-1794 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 01-02-1795 in Noorderdrachten. Liefke is overleden op 02-05-1864 in Zevenhuizen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1864.
2 Antje Hendriks Pool, geboren op 24-10-1797 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.7.2.
3 Klaaske Hendriks Pool [1.1.4.4.7.3], geboren in Zevenhuizen. Zij is gedoopt op 01-06-1800 in Midwolde (Leek). Klaaske is overleden in 1811 in >1811 Zevenjuizen, 10 of 11 jaar oud.
4 Wybe Hendriks Pool, geboren op 09-11-1802 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.
5 doodgeboren (Hendriks) Pool [1.1.4.4.7.5], geboren op 29-11-1806 in Zevenhuizen. Hendriks is overleden op 29-11-1806 in Zevenhuizen, geen dag oud.
1.1.4.4.7.2 Antje Hendriks Pool is geboren op 24-10-1797 in Noorderdrachten, dochter van Hindrik Wybes Pool (zie 1.1.4.4.7) en Antje Meinderts. Zij is gedoopt op 19-11-1797 in Noorderdrachten. Antje is overleden op 14-05-1837 in Zevenhuizen, 39 jaar oud. Antje trouwde met Jan Wopkes Hoekstra.
Kind van Antje en Jan:
1 Grietje Jans Hoekstra, geboren op 03-07-1814 in Leek. Volgt 1.1.4.4.7.2.1.
1.1.4.4.7.2.1 Grietje Jans Hoekstra is geboren op 03-07-1814 in Leek, dochter van Jan Wopkes Hoekstra en Antje Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.2). Grietje is overleden op 22-02-1884 in Nietap, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1884.
Notitie bij Grietje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0167.021
Inventarisnr: 1884
Gemeente: Roden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 23-02-1884 Overledene Grietje Jans Hoekstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-02-1884
Overlijdensplaats: Nietap (Roden) Vader Jan Wopkes Hoekstra Moeder Antje Hendriks Pool Partner Derk Beerends Cazemier
Relatie: echtgenote Nadere informatie geboortepl: Leek; geboortedatum: 06-03-1826; beroep overl.: zonder;
Grietje trouwde, 42 jaar oud, op 23-05-1857 in Roden akte 8 met Derk Beerends Cazemier, 42 jaar oud. Derk is geboren op 03-07-1814 in Leek. Derk is overleden.
1.1.4.4.7.4 Wybe Hendriks Pool is geboren op 09-11-1802 in Zevenhuizen, zoon van Hindrik Wybes Pool (zie 1.1.4.4.7) en Antje Meinderts. Hij is gedoopt op 28-11-1802 in Midwolde. Wybe is overleden op 30-05-1879 in Zevenhuizen, 76 jaar oud. Wybe:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1825 in Leek akte 10 met Syke Jans Ritskes, 24 jaar oud. Syke is geboren op 09-01-1801 in Oudkerk, dochter van Jan Ritskes en Hinke Hendriks. Zij is gedoopt op 08-02-1801 in Oudkerk. Syke is overleden op 16-03-1835 in Zevenhuizen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1836 in Leek akte 20 met Sytske Jans Ritskes, 29 jaar oud. Sytske is geboren op 07-03-1807 in Oudkerk, Grietenij Tietjerksteradeel, dochter van Jan Ritskes en Hinke Hendriks. Zij is gedoopt op 28-06-1807 in Oudkerk. Sytske is overleden op 04-12-1889 in Zevenhuizen, 82 jaar oud.
Kinderen van Wybe en Syke:
1 Antje Pool, geboren op 27-01-1826 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.1.
2 Hinke (Henke) Pool, geboren op 20-01-1828 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.
3 Liefke Pool, geboren op 06-01-1830 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.
4 Grietje Pool [1.1.4.4.7.4.4], geboren op 23-07-1833 in Zevenhuizen. Grietje is overleden op 08-08-1834 in Zevenhuizen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1834.
Kinderen van Wybe en Sytske:
5 Syke Pool, geboren op 01-10-1836 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.
6 Hendrik Pool, geboren op 03-09-1838 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.
7 Grietje Pool, geboren op 13-12-1840 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.
8 Jantje Pool, geboren op 29-06-1846 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.8.
1.1.4.4.7.4.1 Antje Pool is geboren op 27-01-1826 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Syke Jans Ritskes. Antje is overleden op 31-10-1894 in Opeinde, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1894. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1852 in Opsterland akte 52 met Tjeerd Louwes Leistra, 26 of 27 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1825 in Opeinde Smallingerland. Tjeerd is overleden.
Kinderen van Antje en Tjeerd:
1 Douwe Leistra [1.1.4.4.7.4.1.1], geboren op 18-06-1853 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1853. Douwe is overleden.
2 Wiebe Leistra, geboren op 19-10-1856 in Opsterland. Volgt 1.1.4.4.7.4.1.2.
3 Melle Leistra [1.1.4.4.7.4.1.3], geboren op 30-10-1859 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1859. Melle is overleden.
1.1.4.4.7.4.1.2 Wiebe Leistra is geboren op 19-10-1856 in Opsterland, zoon van Tjeerd Louwes Leistra en Antje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1856. Wiebe is overleden op 02-11-1912 in Marum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1912. Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1884 in Smallingerland akte 18 met Sietske Bandringa, 21 jaar oud. Zie 1.1.4.4.7.4.5.2 voor persoonsgegevens van Sietske.
1.1.4.4.7.4.2 Hinke (Henke) Pool is geboren op 20-01-1828 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Syke Jans Ritskes. Hinke is overleden op 13-06-1883 in Zevenhuizen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1883. Hinke trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1851 in Leek akte 19 met Berent Casimier, 25 jaar oud. Berent is geboren op 24-12-1825 in Zevenhuizen. Berent is overleden op 27-12-1916 in Zevenhuizen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1916.
Kinderen van Hinke en Berent:
1 Mettje Casimier, geboren op 07-07-1852 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.1.
2 Sietske Casimier, geboren op 30-09-1854 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.2.
3 Wiebe Casimier [1.1.4.4.7.4.2.3], geboren op 18-04-1857 in Zevenhuizen. Wiebe is overleden op 03-08-1930 in Zevenhuizen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1930. Wiebe bleef ongehuwd.
4 Abel Casimier [1.1.4.4.7.4.2.4], geboren op 12-02-1860 in Zevenhuizen. Abel is overleden op 31-01-1931 in Zevenhuizen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1931. Abel bleef ongehuwd.
5 Hendrik Casimier [1.1.4.4.7.4.2.5], geboren op 13-05-1863 in Zevenhuuizen. Hendrik is overleden op 30-10-1904 in Zevenhuizen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1904. Hendrik bleef ongehuwd.
6 Seike Casimier, geboren op 23-07-1867 in Zeveenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.6.
7 Geert Casimier, geboren op 15-12-1870 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.7.
1.1.4.4.7.4.2.1 Mettje Casimier is geboren op 07-07-1852 in Zevenhuizen, dochter van Berent Casimier en Hinke (Henke) Pool (zie 1.1.4.4.7.4.2). Mettje is overleden op 13-12-1926 in Niekerk gem oldekerk, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1926. Mettje trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1877 in Leek akte 17 met Douwe Leistra, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1854 in Ureterp. Douwe is overleden op 20-11-1909 in Zevenhuizen, 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1909.
Kinderen van Mettje en Douwe:
1 Antje Leistra [1.1.4.4.7.4.2.1.1], geboren in 1878 in Zevenhuizen. Antje is overleden op 27-11-1885 in Zevenhuizen, 6 of 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1885.
2 Henke Leistra [1.1.4.4.7.4.2.1.2], geboren in 1880 in Zevenhuizen. Henke is overleden op 24-08-1902 in Zevenhuizen, 21 of 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1902.
3 Tjitske Leistra [1.1.4.4.7.4.2.1.3], geboren in 1883 in Zevenhuizen. Tjitske is overleden op 25-03-1885 in Zevenhuizen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1885.
4 Berend Leistra [1.1.4.4.7.4.2.1.4], geboren in 08-1884 in Zevenhuizen. Berend is overleden op 30-12-1885 in Zevenhuizen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1886.
5 Antje Leistra, geboren in 1887 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.1.5.
6 Berend Leistra, geboren in 1891 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.1.6.
7 Tjeerd Leistra [1.1.4.4.7.4.2.1.7], geboren in 05-1893 in Zevenhuizen. Tjeerd is overleden op 07-07-1893 in Zevenhuizen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1893.
8 Seike Leistra, geboren in 1895 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.1.8.
1.1.4.4.7.4.2.1.5 Antje Leistra is geboren in 1887 in Zevenhuizen, dochter van Douwe Leistra en Mettje Casimier (zie 1.1.4.4.7.4.2.1). Antje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 03-05-1913 in Leek akte 20 met Pieter Bethlehem, 25 of 26 jaar oud. Pieter is geboren in 1887 in Ureterp gem. Opsterland.
1.1.4.4.7.4.2.1.6 Berend Leistra is geboren in 1891 in Zevenhuizen, zoon van Douwe Leistra en Mettje Casimier (zie 1.1.4.4.7.4.2.1). Berend trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-05-1917 in Leek akte 19 met Wilhelmina van der Heide, 25 of 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1891 in Zevenhuizen.
1.1.4.4.7.4.2.1.8 Seike Leistra is geboren in 1895 in Zevenhuizen, dochter van Douwe Leistra en Mettje Casimier (zie 1.1.4.4.7.4.2.1). Seike trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-05-1918 in Leek akte 44 met Jan de Boer, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1893 in Zevenhuizen.
1.1.4.4.7.4.2.2 Sietske Casimier is geboren op 30-09-1854 in Zevenhuizen, dochter van Berent Casimier en Hinke (Henke) Pool (zie 1.1.4.4.7.4.2). Sietske is overleden op 13-10-1891 in Roderesch gem Roden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1891. Sietske trouwde, 21 jaar oud, op 17-07-1876 in Roden akte 13 met Jan Boer, 39 of 40 jaar oud. Jan is geboren in 1836 in Roden. Jan is overleden.
Kinderen van Sietske en Jan:
1 Hinke Boer, geboren op 21-08-1876 in Roden. Volgt 1.1.4.4.7.4.2.2.1.
2 Berend Boer [1.1.4.4.7.4.2.2.2], geboren op 02-06-1885 in Roden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1885. Berend is overleden op 10-04-1892 in Roderesch gem Roden, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1892.
3 Geert Boer [1.1.4.4.7.4.2.2.3], geboren op 16-02-1889 in Roden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1889. Geert is overleden op 29-03-1891 in Roderesch gem Roden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1891.
1.1.4.4.7.4.2.2.1 Hinke Boer is geboren op 21-08-1876 in Roden, dochter van Jan Boer en Sietske Casimier (zie 1.1.4.4.7.4.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1876. Hinke is overleden op 06-03-1901 in Westervelde gem. Norg, 24 jaar oud. Hinke trouwde, 22 jaar oud, op 03-12-1898 in norg akte 23 met Geert Egberts, 24 of 25 jaar oud. Geert is geboren in 1873 in norg.
1.1.4.4.7.4.2.6 Seike Casimier is geboren op 23-07-1867 in Zeveenhuizen, dochter van Berent Casimier en Hinke (Henke) Pool (zie 1.1.4.4.7.4.2). Seike is overleden op 18-05-1916 in Zevenhuizen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1916. Seike trouwde, 37 jaar oud, op 04-02-1905 in Leek akte 3 met Pieter van der Veen, 39 of 40 jaar oud. Pieter is geboren in 1865 in Dokkum. Pieter is overleden.
1.1.4.4.7.4.2.7 Geert Casimier is geboren op 15-12-1870 in Zevenhuizen, zoon van Berent Casimier en Hinke (Henke) Pool (zie 1.1.4.4.7.4.2). Geert is overleden op 06-11-1931 in Zevenhuizen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1931. Geert trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1898 in Leek akte 19 met Aagtje Huizinga, 20 of 21 jaar oud. Aagtje is geboren in 1877 in Zevenhuizen. Aagtje is overleden.
1.1.4.4.7.4.3 Liefke Pool is geboren op 06-01-1830 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Syke Jans Ritskes. Liefke is overleden op 19-02-1902 in Zevenhuizen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1902. Liefke trouwde, 23 jaar oud, op 30-04-1853 in Leek akte 7 met Wietse Louwes, 29 of 30 jaar oud. Wietse is geboren in 1823. Wietse is overleden op 09-12-1887 in Zevenhuizen, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1887.
Kinderen van Liefke en Wietse:
1 Seike Louwes, geboren in 1853 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.1.
2 Pietje Louwes, geboren in 1856 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.2.
3 Wiebe Louwes, geboren in 1859 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.3.
4 Sietske Louwes, geboren op 28-03-1862 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.4.
5 Jacobje Louwes, geboren in 1865 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.5.
6 Aaltje Louwes [1.1.4.4.7.4.3.6], geboren in 1866 in Zevenhuizen. Aaltje is overleden op 20-09-1885 in Zevenhuizen, 18 of 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1889.
1.1.4.4.7.4.3.1 Seike Louwes is geboren in 1853 in Zevenhuizen, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.3). Seike is overleden op 28-07-1905 in Kostverloren gem Hoogkerk, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1905. Seike trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 26-10-1872 in Leek akte 39 met Jan Harms Schuil, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1846 in Zevenhuizen, zoon van Harm Schuil en Dieuwkje Wint.
1.1.4.4.7.4.3.2 Pietje Louwes is geboren in 1856 in Zevenhuizen, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.3). Pietje is overleden op 28-11-1883 in Zevenhuizen, 26 of 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1883. Pietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-11-1880 in Opsterland akte 122 met Yntze de Groot, 28 of 29 jaar oud. Yntze is geboren in 1851 in Hoornsterzwaag gem Schoterland.
1.1.4.4.7.4.3.3 Wiebe Louwes is geboren in 1859 in Zevenhuizen, zoon van Wietse Louwes en Liefke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.3). Wiebe is overleden op 03-08-1934 in Marum, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1934. Wiebe trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-04-1884 in Leek akte 7 met Trientje Kloosterman, 19 of 20 jaar oud. Trientje is geboren in 1864 in Zevenhuizen.
1.1.4.4.7.4.3.4 Sietske Louwes is geboren op 28-03-1862 in Zevenhuizen, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.3). Van de geboorte is aangifte gedaan. Sietske is overleden op 21-09-1895 in Groningen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1895. Sietske trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1885 in Leek akte 32 met Hendrik Smid, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-03-1860 in Leek, zoon van Albert Smid en Trijntje Beereboom. Hendrik is overleden op 20-03-1940 in Meppel, 79 jaar oud. Hendrik trouwde later op 02-06-1898 in Meppel met Aafke Kadijk (1870-1938).
Notitie bij Hendrik: Machinist en schipper
Kinderen van Sietske en Hendrik:
1 Wietse Smid, geboren op 09-04-1887 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.4.1.
2 Trijntje Smid, geboren op 01-07-1889 in Kollumerland. Volgt 1.1.4.4.7.4.3.4.2.
1.1.4.4.7.4.3.4.1 Wietse Smid is geboren op 09-04-1887 in Zevenhuizen, zoon van Hendrik Smid en Sietske Louwes (zie 1.1.4.4.7.4.3.4). Van de geboorte is aangifte gedaan. Wietse trouwde met NN.
Kind van Wietse en NN:
1 Jenny Smid [1.1.4.4.7.4.3.4.1.1].
1.1.4.4.7.4.3.4.2 Trijntje Smid is geboren op 01-07-1889 in Kollumerland, dochter van Hendrik Smid en Sietske Louwes (zie 1.1.4.4.7.4.3.4). Van de geboorte is aangifte gedaan. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1914 in Meppel met Willem Massier, 22 jaar oud. Willem is geboren op 02-11-1891 in Meppel, zoon van Jan Massier en Hilligje Slont. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1891.
1.1.4.4.7.4.3.5 Jacobje Louwes is geboren in 1865 in Zevenhuizen, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.3). Jacobje is overleden op 13-03-1932 in Zevenhuizen, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1932. Jacobje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 21-08-1886 in Leek akte 19 met Derk Holman, 27 of 28 jaar oud. Derk is geboren in 1858 in Zevenhuizen.
1.1.4.4.7.4.5 Syke Pool is geboren op 01-10-1836 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Sytske Jans Ritskes. Syke is overleden op 12-06-1904 in Zevenhuizen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1904. Syke trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1861 in Leek akte 10 met Jan Bandringa, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1838 in Tolbert, zoon van Pebe Menses Bandringa en Tetje Tjeerds Heemstra. Jan is overleden op 03-12-1921 in Marum, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1921.
Kinderen van Syke en Jan:
1 Pebe Bandringa, geboren in 1861 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.1.
2 Sietske Bandringa, geboren op 09-05-1863 in Roderwolde. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.2.
3 Wiebe Bandringa, geboren op 11-04-1865 in Roderwolde. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.3.
4 Tjeerd Bandringa, geboren op 27-01-1868 in Roderwolde. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.4.
5 Tetje Bandringa, geboren op 17-08-1873 in Roderwolde. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.5.
6 Grietje Bandringa, geboren op 25-04-1876 in Roderwolde. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.6.
7 Hendrik Bandringa, geboren in 1880 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.5.7.
1.1.4.4.7.4.5.1 Pebe Bandringa is geboren in 1861 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Pebe is overleden op 06-11-1950 in Marum, 88 of 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1950. Pebe trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 08-04-1905 in Leek akte 8 met Jeltje Alkema, 25 of 26 jaar oud. Jeltje is geboren in 1879 in Roden.
1.1.4.4.7.4.5.2 Sietske Bandringa is geboren op 09-05-1863 in Roderwolde, dochter van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1863. Sietske is overleden op 04-12-1936 in Nuis gem. Marum, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1936. Sietske trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1884 in Smallingerland akte 18 met Wiebe Leistra, 27 jaar oud. Zie 1.1.4.4.7.4.1.2 voor persoonsgegevens van Wiebe.
1.1.4.4.7.4.5.3 Wiebe Bandringa is geboren op 11-04-1865 in Roderwolde, zoon van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1865. Wiebe is overleden op 09-01-1945 in Zevenhuizen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1945. Wiebe trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1891 in Leek akte 13 met Aaltje van der Ploeg, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1870 in Bedum.
1.1.4.4.7.4.5.4 Tjeerd Bandringa is geboren op 27-01-1868 in Roderwolde, zoon van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1868. Tjeerd is overleden op 11-05-1928 in Zevenhuizen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1928. Tjeerd trouwde, 35 jaar oud, op 16-05-1903 in Leek akte 15 met Jeltje Aardema, 21 of 22 jaar oud. Jeltje is geboren in 1881 in Niebert gem Marum.
1.1.4.4.7.4.5.5 Tetje Bandringa is geboren op 17-08-1873 in Roderwolde, dochter van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1873. Tetje is overleden op 23-01-1920 in Nieuwolda, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1920. Tetje trouwde, 22 jaar oud, op 22-04-1896 in Leek akte 9 met Heertjen Tjaard Hoeksema, 35 of 36 jaar oud. Heertjen is geboren in 1860 in Appingedam.
1.1.4.4.7.4.5.6 Grietje Bandringa is geboren op 25-04-1876 in Roderwolde, dochter van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1876. Grietje is overleden op 19-08-1942 in Grootegast, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1942. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1901 in Leek met Berend Gjaltema, 32 of 33 jaar oud. Berend is geboren in 1868 in Marum.
1.1.4.4.7.4.5.7 Hendrik Bandringa is geboren in 1880 in Zevenhuizen, zoon van Jan Bandringa en Syke Pool (zie 1.1.4.4.7.4.5). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 11-05-1907 in Leek akte 16 met Janke Cazemier, 24 of 25 jaar oud. Janke is geboren in 1882 in Tolbert, dochter van Jan Cazemier en Aaltje de Boer. Janke is overleden.
1.1.4.4.7.4.6 Hendrik Pool is geboren op 03-09-1838 in Zevenhuizen, zoon van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Sytske Jans Ritskes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1838. Hij is gedoopt op 05-09-1838 in Zevenhuizen. Hendrik is overleden op 05-09-1911 in Zevenhuizen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1911. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 08-05-1869 in Leek akte 13 met Hinderika de Boer, 27 jaar oud. Hinderika is geboren op 13-08-1841 in Roden, dochter van Cornelis Jans de Boer en Jantje Jans Hillebrands. Hinderika is overleden op 25-10-1919 in Zevenhuizen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1919.
Kinderen van Hendrik en Hinderika:
1 Sietske Pool, geboren op 25-03-1870 in Tolbert. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.1.
2 Jantje Pool [1.1.4.4.7.4.6.2], geboren op 23-08-1871 in Zevenhuizen. Jantje is overleden op 16-07-1928 in Zevenhuizen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1928.
3 Wiebe Pool, geboren op 21-01-1873 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.
4 Geeske Pool [1.1.4.4.7.4.6.4], geboren op 10-04-1875 in Peize. Geeske is overleden op 28-01-1878 in Peize, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1878.
5 Geeske Pool [1.1.4.4.7.4.6.5], geboren op 20-03-1879 in Peize. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1879. Geeske is overleden op 29-06-1904 in Zevenhuizen, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1904.
1.1.4.4.7.4.6.1 Sietske Pool is geboren op 25-03-1870 in Tolbert, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6) en Hinderika de Boer. Sietske is overleden op 24-02-1928 in Oostwold, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1928.
Notitie bij Sietske: Moeder bruid Hinderika de Boer
Sietske trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1899 in Leek akte 15 met Klaas Huizinga, 27 of 28 jaar oud. Klaas is geboren in 1871 in Midwolde. Klaas is overleden.
1.1.4.4.7.4.6.3 Wiebe Pool is geboren op 21-01-1873 in Zevenhuizen, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6) en Hinderika de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1873. Wiebe is overleden op 22-07-1935 in Echten gem Ruinen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1935. Wiebe:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-1901 in Leek akte 17 met Emke Schuil, 26 jaar oud. Emke is geboren op 26-04-1875 in Tolbert (vlg. grafschrift), dochter van Anne Schuil en Willemke Renkema. Emke is overleden op 05-09-1920 in Oldekerk, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1920.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 04-05-1922 in Oldekerk akte 5 met Emke Ouwenga, 29 jaar oud. Emke is geboren op 01-02-1893 in Lutjegast, dochter van Hendrik Ouwenga en Renskje de Vries. Emke is overleden op 23-03-1978 in Wijnjewoude, 85 jaar oud. Emke begon eerder een relatie met Minne van de Maar (ovl. 1920).
Kinderen van Wiebe en Emke (1):
1 Hendrik Pool, geboren op 29-01-1902 in Aduard. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.1.
2 Anne Pool, geboren op 24-09-1903 in Wierum. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.2.
3 Henderika Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.3], geboren op 30-12-1904 in Wierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1904. Henderika is overleden op 22-02-1991 in Steenwijk, 86 jaar oud.
4 Willie Pool, geboren op 22-08-1906 in Hoogkerk?. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.4.
5 Geeske Pool, geboren op 02-07-1909 in Hoogkerk ?. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.5.
6 Iektje Pool, geboren op 28-12-1912 in Hoogkerk ?. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.6.
7 Sietse Jan Pool, geboren op 12-12-1914 in Hoogkerk. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.
Kind van Wiebe en Emke (2):
8 Jacobus Hendrik Pool, geboren op 01-01-1924 in Boerakker. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.8.
1.1.4.4.7.4.6.3.1 Hendrik Pool is geboren op 29-01-1902 in Aduard, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1902. Hendrik is overleden op 29-01-1990 in Hoogeveen, 88 jaar oud. Hendrik trouwde met Arendje Sol. Arendje is geboren op 29-06-1909.
Kinderen van Hendrik en Arendje:
1 Emmy Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.1.1].
2 Wiebe Pool, geboren in 1940 in Diever. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.1.2.
1.1.4.4.7.4.6.3.1.2 Wiebe Pool is geboren in 1940 in Diever, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.1) en Arendje Sol. Wiebe begon een relatie met Cornelia Moes.
Kinderen van Wiebe en Cornelia:
1 Petra Janine Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.1.2.1].
2 Ariane Hester Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.1.2.2].
3 Martiijn Emiel (Artijn Emiel) Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.1.2.3].
1.1.4.4.7.4.6.3.2 Anne Pool is geboren op 24-09-1903 in Wierum, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1903. Anne is overleden.
Kinderen van Anne uit onbekende relatie:
1 Dina Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.2.1].
2 Dity [1.1.4.4.7.4.6.3.2.2].
3 Emke Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.2.3].
4 Rika Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.2.4].
5 Henk Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.2.5], geboren op 02-11-1944. Henk is overleden op 17-11-1986, 42 jaar oud. Hij is begraven in Berghuizen dr..
1.1.4.4.7.4.6.3.4 Willie Pool is geboren op 22-08-1906 in Hoogkerk?, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Willie is overleden op 11-02-1980 in Zuidwoldde, 73 jaar oud. Willie trouwde met Geert Lindemulder. Geert is geboren op 13-08-1902. Geert is overleden op 09-06-1984 in Zuidwolde, 81 jaar oud.
Kinderen van Willie en Geert:
1 Iektje Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.1].
2 Aly Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.2].
3 Grietje Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.3].
4 Berend Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.4].
5 Wiebe Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.5].
6 Miny Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.6].
7 Willy Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.7].
8 Riek Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.8].
9 Geeske Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.9].
10 Emmy Lindemulder [1.1.4.4.7.4.6.3.4.10], geboren op 13-08-1940.
1.1.4.4.7.4.6.3.5 Geeske Pool is geboren op 02-07-1909 in Hoogkerk ?, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Geeske is overleden op 26-08-1990 in Hoogeveen, 81 jaar oud. Geeske trouwde met Egbert Sol.
Kinderen van Geeske en Egbert:
1 Emmy Sol [1.1.4.4.7.4.6.3.5.1].
2 Roelof Sol [1.1.4.4.7.4.6.3.5.2].
1.1.4.4.7.4.6.3.6 Iektje Pool is geboren op 28-12-1912 in Hoogkerk ?, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Iektje is overleden op 11-11-1992 in Coevoreden, 79 jaar oud. Iektje trouwde met Jan Neutel. Jan is geboren op 14-03-1915. Jan is overleden op 18-02-1988 in Coevorden, 72 jaar oud. Hij is begraven in Coevorden Ballast.
Kinderen van Iektje en Jan:
1 Roelof Neutel [1.1.4.4.7.4.6.3.6.1].
2 Emke Neutel [1.1.4.4.7.4.6.3.6.2].
1.1.4.4.7.4.6.3.7 Sietse Jan Pool is geboren op 12-12-1914 in Hoogkerk, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Schuil. Sietse is overleden op 24-10-1993 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1993 in Zwolle Bergklooster. Sietse trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1939 in Zwolle met Gerridina Bosch, 20 jaar oud. Gerridina is geboren op 04-05-1919 in Zwollerkerspel, dochter van Derk Jan Bosch en Driesje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1919. Gerridina is overleden op 02-03-2001 in Zwolle, 81 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-2001 in Zwolle Bergklooster.
Kinderen van Sietse en Gerridina:
1 Wiebe Pool, geboren op 13-08-1940 in Zwolle. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.
2 Albertha Driesje Pool, geboren op 28-10-1943 in Zwolle. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.
3 Jan Emko Pool, geboren op 13-09-1946 in Zwolle. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.3.
1.1.4.4.7.4.6.3.7.1 Wiebe Pool is geboren op 13-08-1940 in Zwolle, zoon van Sietse Jan Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.7) en Gerridina Bosch. Hij is gedoopt op 18-08-1940 in Zwolle. Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1967 in Amsterdam met Adriana Cornelia Geertruida van de Pol, 23 jaar oud, nadat zij op 21-11-1967 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd uitgesproken op 09-09-1983 in Zwolle (Scheiding). Adriana is geboren op 29-08-1944 in Bodegraven, dochter van Jacob van de Pol en Dina Maria Gijsbertha Ververs. Adriana is overleden op 19-05-1998 in Zwolle, 53 jaar oud. Zij is begraven op 23-05-1998 in Zwolle, Kranenburg.
Kinderen van Wiebe en Adriana:
1 Judith Pool, geboren op 22-02-1968 in Zwolle. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.1.
2 Mirjam Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.2], geboren op 25-02-1971 in Zwolle. Zij is gedoopt op 28-02-1971 in Zwolle Plantagekerk.
1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.1 Judith Pool is geboren op 22-02-1968 in Zwolle, dochter van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.7.1) en Adriana Cornelia Geertruida van de Pol. Zij is gedoopt op 26-05-1968 in Zwolle Plantagekerk. Judith trouwde, 39 jaar oud, op 31-01-2008 in Zwolle met Arend Jan (René) Wiegant, 41 jaar oud. René is geboren op 04-10-1966, zoon van Frans Wiegant en Sientje de Jong.
Kinderen van Judith en René:
1 Iris Adriana Wiegant [1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.1.1], geboren op 06-08-1999 in Zwolle.
2 Luka Wiegant [1.1.4.4.7.4.6.3.7.1.1.2], geboren op 24-07-2002 in Zwolle.
1.1.4.4.7.4.6.3.7.2 Albertha Driesje Pool is geboren op 28-10-1943 in Zwolle, dochter van Sietse Jan Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.7) en Gerridina Bosch. Albertha trouwde, 18 jaar oud, op 23-08-1962 in Zwolle met Gezinus Berend Keuken, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-08-1962 in Zwolle Plantagekerk. Gezinus is geboren op 30-10-1937 in Dedemsvaart, zoon van Berend Keuken en Albertje Kamps.
Kinderen van Albertha en Gezinus:
1 Evelyn Keuken, geboren op 13-02-1967 in Uxbridge Ontario Canada. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.1.
2 Michael Keuken [1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.2], geboren op 12-12-1968 in Uxbridge Ontario Canada.
3 Christopher Keuken [1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.3], geboren op 04-04-1975 in Scarboriugh Ontario Canada.
1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.1 Evelyn Keuken is geboren op 13-02-1967 in Uxbridge Ontario Canada, dochter van Gezinus Berend Keuken en Albertha Driesje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.7.2). Evelyn begon een relatie met Carl mc Combs. Carl is geboren op 13-08-1967.
Kinderen van Evelyn en Carl:
1 Sarah mc Combs [1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.1.1], geboren op 30-08-1989 in Scarborough Canada.
2 Scott mc Combs [1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.1.2], geboren op 29-11-1990 in Simcoe Canada.
3 Jennifer mc Combs [1.1.4.4.7.4.6.3.7.2.1.3], geboren op 21-02-1992 in Simcoe Canada.
1.1.4.4.7.4.6.3.7.3 Jan Emko Pool is geboren op 13-09-1946 in Zwolle, zoon van Sietse Jan Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.7) en Gerridina Bosch. Jan is overleden op 14-07-1998 in Zwolle, 51 jaar oud. Hij is begraven op 18-07-1998 in Zwolle Kranenburg. Jan begon een relatie met Klaasje (Karin) Dammers. Karin is geboren op 24-07-1953 in Zwolle.
Kinderen van Jan en Karin:
1 Patricia Juliette Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.7.3.1], geboren op 28-07-1977 in Zwolle.
2 Joel Emko Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.7.3.2], geboren op 13-12-1983 in Zwolle.
1.1.4.4.7.4.6.3.8 Jacobus Hendrik Pool is geboren op 01-01-1924 in Boerakker, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3) en Emke Ouwenga. Jacobus trouwde met Martje Eringa. Martje is geboren in 1925 in Wijnjeterp.
Kinderen van Jacobus en Martje:
1 Sybe Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.8.1].
2 Emmy Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.8.2].
3 Wiebe Pool, geboren op 02-06-1947 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.4.4.7.4.6.3.8.3.
4 Luit Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.8.4], geboren op 25-07-1955 in Wijnjeterp.
1.1.4.4.7.4.6.3.8.3 Wiebe Pool is geboren op 02-06-1947 in Wijnjeterp, zoon van Jacobus Hendrik Pool (zie 1.1.4.4.7.4.6.3.8) en Martje Eringa. Wiebe trouwde met Jacobje ten Hoor. Jacobje is een dochter van Jan ten Hoor en Trijntje Gorter.
Kinderen van Wiebe en Jacobje:
1 Marco Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.8.3.1].
2 Reina Pool [1.1.4.4.7.4.6.3.8.3.2].
1.1.4.4.7.4.7 Grietje Pool is geboren op 13-12-1840 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Sytske Jans Ritskes. Grietje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1904. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1862 in Leek akte 33 met Pieter Kok, 31 of 32 jaar oud. Pieter is geboren in 1830 in Grijpskerk, zoon van Pieter Geerts Kok en Lammina Danekes. Pieter is overleden op 16-03-1905 in Noordhorn gem. Zuishorn, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1905.
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Sijtske Kok [1.1.4.4.7.4.7.1], geboren op 28-04-1863 in Zuidhorn. Sijtske is overleden op 05-05-1863 in Leek, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1863.
2 Pieter Kok, geboren in 1865 in Leek. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.2.
3 Sietske Kok, geboren in 1868 in Leens. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.3.
4 Lamina Kok, geboren in 1870 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.4.
5 Sijke Kok, geboren in 1874 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.5.
6 Jantje Kok, geboren in 1876 in Zevenhuizen. Volgt 1.1.4.4.7.4.7.6.
7 Wiebe Kok [1.1.4.4.7.4.7.7], geboren in 1879 in Zevenhuizen. Wiebe is overleden op 22-12-1885 in Zevenhuizen, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1885.
1.1.4.4.7.4.7.2 Pieter Kok is geboren in 1865 in Leek, zoon van Pieter Kok en Grietje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.7). Pieter is overleden op 18-01-1915 in Leek, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1915. Pieter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 27-08-1892 in Leek 30 met Jantje de Graaff.
1.1.4.4.7.4.7.3 Sietske Kok is geboren in 1868 in Leens, dochter van Pieter Kok en Grietje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.7). Sietske is overleden op 28-06-1921 in Noordhorn gem. Zuishorn, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1932. Sietske trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-05-1891 in Zuidhorn akte 15 met Egbertus Hendrikus Siccama, 32 of 33 jaar oud. Egbertus is geboren in 1858 in Noordhorn gem. Zuishorn. Egbertus is overleden.
1.1.4.4.7.4.7.4 Lamina Kok is geboren in 1870 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Kok en Grietje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.7). Lamina is overleden. Lamina trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-05-1894 in Leek akte 25 met Jacob van der Ploeg.
1.1.4.4.7.4.7.5 Sijke Kok is geboren in 1874 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Kok en Grietje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.7). Sijke is overleden op 19-01-1913 in Zevenhuizen, 38 of 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1913. Sijke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 23-05-1896 in Leek akte 18 met Kornelis van der Ploeg.
1.1.4.4.7.4.7.6 Jantje Kok is geboren in 1876 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Kok en Grietje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.7). Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 26-05-1898 in Zuidhorn akte 11 met Pieter Westra.
1.1.4.4.7.4.8 Jantje Pool is geboren op 29-06-1846 in Zevenhuizen, dochter van Wybe Hendriks Pool (zie 1.1.4.4.7.4) en Sytske Jans Ritskes. Jantje is overleden op 22-04-1914 in Terwispel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1914. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1867 in Opsterland akte 35 met Jacob van Zwol. Jacob trouwde later in 1888 met Elisabeth Bijlsma.
Kinderen van Jantje en Jacob:
1 Feitze van Zwol [1.1.4.4.7.4.8.1], geboren op 28-10-1867 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1867.
2 Wiebe van Zwol [1.1.4.4.7.4.8.2], geboren op 18-11-1869 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1869.
3 Roeel van Zwol [1.1.4.4.7.4.8.3], geboren op 16-11-1871 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1871.
4 Sytske van Zwol, geboren op 05-01-1874 in Terwispel. Volgt 1.1.4.4.7.4.8.4.
5 Harmen van Zwol [1.1.4.4.7.4.8.5], geboren op 07-08-1877 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1877.
6 Jeltje van Zwol, geboren op 14-08-1881 in Terwispel. Volgt 1.1.4.4.7.4.8.6.
1.1.4.4.7.4.8.4 Sytske van Zwol is geboren op 05-01-1874 in Terwispel, dochter van Jacob van Zwol en Jantje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1874. Sytske trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1897 in Opsterland akte 74 met Harmen Huisman, 26 of 27 jaar oud. Harmen is geboren in 1870 in Terwispel.
1.1.4.4.7.4.8.6 Jeltje van Zwol is geboren op 14-08-1881 in Terwispel, dochter van Jacob van Zwol en Jantje Pool (zie 1.1.4.4.7.4.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1881. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1906 in Opsterland akte 74 met Rein de Vries, 27 of 28 jaar oud. Rein is geboren in 1878 in Boornbergum gem Smallingerland.
1.1.4.4.9 Trijntje Wybes Pool is geboren op 27-10-1773 in Noorderdrachten, dochter van Wybe Jacobus Pool (zie 1.1.4.4) en Antje Jans de Haas. Zij is gedoopt op 28-11-1773 in Noorderdrachten. Trijntje is overleden op 09-01-1809 in Noorderdrachten, 35 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 18-01-1795 met Douwe Jans Hüdoff, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1772 in Noorderdrachten. Douwe is overleden in 1801 in Noorderdrachten, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Naamsaanneming

Pool, Douwe Jans (en Tryntje Wilbes) kinderen
k. Syke 16, Wiebe 13, Jan 11
door de voogd, Zint Hanses Baron.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 125
Kinderen van Trijntje en Douwe:
1 Syke Douwes Pool, geboren op 22-02-1796 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.9.1.
2 Wiebe Douwes Pool, geboren op 30-05-1798 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.9.2.
3 Jan Douwes Pool, geboren op 25-04-1800 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.4.9.3.
1.1.4.4.9.1 Syke Douwes Pool is geboren op 22-02-1796 in Noorderdrachten, dochter van Douwe Jans Hüdoff en Trijntje Wybes Pool (zie 1.1.4.4.9). Zij is gedoopt op 06-03-1796 in Drachten. Syke is overleden op 22-03-1839 in Noorderdrachten, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1839.
Notitie bij Syke: Voogd bij naamsaanneming: Sinte Hanses Baron Noorderdrachten 218
Syke trouwde, 24 jaar oud, op 27-01-1821 in Smallingerland akte 22 met Kornelis Kornelis Haayema, 29 of 30 jaar oud. Kornelis is geboren in 1791 in Burum gem. Kollumerland. Kornelis is overleden.
1.1.4.4.9.2 Wiebe Douwes Pool is geboren op 30-05-1798 in Noorderdrachten, zoon van Douwe Jans Hüdoff en Trijntje Wybes Pool (zie 1.1.4.4.9). Hij is gedoopt op 17-06-1798 in Drachten. Wiebe is overleden op 02-09-1874 in Noorderdrachten, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1874.
Notitie bij Wiebe: Voogd bij naamsaanneming: Sinte Hanses Baron Noorderdrachten 218

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verkoping
- Wiebe Douwes Pool, huisman te Opeinde, verkoper
- Minse Sietses Sietsma, herbergier te Lippenhuizen

1830 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huurcontract en borgtocht
Betreft de verhuur van een huis, een schuur en land te Opeinde, huursom fl. 65 per jaar
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, verhuurder
- Jan Douwes Pool te Rottevalle, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, borg

1832 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Inventaris
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, requirant, tevens als voogd over Sietske Rienks de Vries, kind van wijlen Rienk en Johannes de Vries
- Wietske Jans de Boer te Drachten, gehuwd met Hans Jakobs Hoekstra, requirant

1833 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van boekweit
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper

1833 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en hof, land te Opeinde, Nijega, totale koopsom fl. 5716
- Fokjen Molles Pasma te Drachten, gehuwd met Minne Haaikes van der Werf, verkoper
- Hiltje Molles Pasma te Olterterp, gehuwd met Hedzer Liebbes van der Kooi, verkoper
- Aukjen Molles Pasma te Opeinde, gehuwd met Taeke Jans Meek, verkoper
- Liebbe Molles Pasma te Opeinde, verkoper
- Sjoerd Molles Pasma te Opeinde, verkoper
- Molle Liebbes Pasma, in leven gehuwd met Antje Roels, erflaters
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper
- Joukjen Douwes Iest te Opeinde, koper
- Sierk Willems van den Burg te Opeinde, koper
- Hielke Andries van Dijk te Opeinde, koper
- Petrus Warnders de Boer te Rottevalle, koper
- Liebbe Molles Pasma te Opeinde, koper
- Hedzer Liebbes van der Kooi te Olterterp, koper

1834 Drachten, notaris J.G.van Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van hout
- Cecilia Johanna van Heemstra te Veenklooster, verkoper
- Jannes Harmens Rinsma te Opeinde, verkoper
- Trijntje Bokes Bokkema te Opeinde, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Hielke Andries van Dijk te Opeinde, verkoper
- Jeen Taekes Taekema te Ureterp, verkoper


1834 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Boelgoed
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper

1835 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
Betreft de verhuur van land te De Tieke, huursommen fl. 30, fl. 29 en fl. 23
- Iekjen Jans van der Meulen te Driesum, gehuwd met Douwe Gerrits Agema, verhuurder
- Bieuwe Jans van der Meulen te Drachten, verhuurder, tevens als voogd over Joukjen en Hendriks Jans van der Meulen
- Joukjen Jans van der Meulen te Opeinde, verhuurder
- Hendrik Jans van der Meulen te Opeinde, verhuurder
- Tjeerd Jans van der Meulen te Opeinde, verhuurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder
1835 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van aardappelen
- Rinze Foppes de Boer te Opeinde, verkoper
- Boke Liebbes Bosma te Opeinde, verkoper
- Hielke Andries van Dijk te Opeinde, verkoper
- Broor Reinders Kielstra te Opeinde, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Tjeerd Jans Posthuma te Opeinde, verkoper1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verhuring
Betreft de verhuur van land en schar te Opeinde, huursom
fl. 67
- Boke Liebbes Bosma te Opeinde, verhuurder
- Sierk Willems van der Burg te Opeinde, verhuurder
- Izaak Douma te Opeinde, verhuurder
- Adam Johannes de Boer, huurder
- Rinse Foppes de Boer te Opeinde, huurder
- Broor Reinders Kielstra te Opeinde, huurder
- Jan Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Gerben Douwes Veenstra, huurder

1836 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Drachten en Opeinde, diverse huursommen, totaal fl. 137
- Hielke Andries van Dijk te Opeinde, verhuurder
- Bieuwe Jans van der Meulen te Drachten, verhuurder
Betreft de huur van land te Drachten
- Hendrik Oenes Schriemer te Drachten, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder

1837 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Opeinde, diverse huursommen
- Bieuwe Jans van der Meulen te Drachten, verhuurder
- Tjeerd Jans van der Meulen te Opeinde, verhuurder
- Johannes Tjeerds Leistra te Birstum, verhuurder
- Liebbe Tjeerds Leistra te Opeinde, verhuurder
- Rienk Wietzes Leistra te Opeinde, huurder
- Broor Reinders Kielstra te Opeinde, huurder
- Sjoerd Hendriks van der Veen te Opeinde, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Jannes Jurjens van der Velde te Opeinde, huurder
- Wietze Tjeerds Westra te Nijega, huurder

1837 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van aardappelen
- Broor Reinders Kielstra te Opeinde, verkoper
- Douwe Tjeerds Leistra te Opeinde, verkoper
- Libbe Hidzers van Kammen te Opeinde, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper

1837 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van houtgewas
- Hector Livius Haersma van Vierssen te Oudega Smallingerland, verkoper
- Sietze Piers Minnema te Oudega Smallingerland, verkoper
- Hendrik Jans Mulder te Oudega Smallingerland, verkoper
- Johan de Sitter te Leeuwarden, verkoper
- Aurelia Livia van Vierssen te Leeuwarden, verkoper
- Sophia Henrietta van Vierssen te Leeuwarden, verkoper
- Catharina van Vierssen te Leeuwarden, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Hendrik Hendriks de Jong te Opeinde, verkoper
- Kornelis Martinus Haersma de Wit te Buitenpost, verkoper
- Johannes Engberts van der Meulen te Drachten, verkoper
- Maurits Pico Diderik baron van Harinxma Thoe Slooten te Drachten, verkoper

1839 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en landen te Opeinde, Oudega Sm, totale opbrengst fl. 12.494
- Jannes Harmens Rinsma te Opeinde, verkoper
Betreft de koop van 2 huizen en landen te Opeinde
o.a.
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper

1845 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper

1848 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van land te Opeinde, koopsom fl. 1800
- Iekjen Jans van der Meulen te Driesum, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van hooiland te Opeinde, koopsom fl. 100
- Johannes Jans Wouda te Opeinde, verkoper
- Tjeerd Jans Posthumus te Opeinde, koper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder; samen met anderen

1857 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Testament
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, testator

1863 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Testament
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, testator

1822 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een stuk veenland in de Wieren te Oudega, koopsom fl. 60
- Marten Wieberens Bruinsma te Opeinde, verkoper
- Lolke Fokkes Veenstra te Opeinde, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper

1823 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een perceel veenland te Oudega, koopsom fl. 60
- Marten Wieberens Bruinsma te Opeinde, verkoper
- Lokke Fokkes Veenstra te Opeinde, verkoper
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, koper
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, koper

1823 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
Betreft de verhuur van vastigheden
- Lokke Fokkes Veenstra te Opeinde, verhuurder
huurder o.a.
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder

1823 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, verkoper
- Gerrit Wieberens van der Hei te Nijega, verkoper

1824 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van een bijenvolk
- Wiebe Douwes Pool te Lippenhuizen, verkoper

1824 Oudega, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Wiebe Douwes Pool te Lippenhuizen, verkoper
- Wieger Geerts Landman te Oostermeer, verkoper

1872 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde

1874 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jeen Melles Pool te Opeinde, requirant
- Wiebe Douwes Pool, erflater
Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1822 in Smallingerland akte 12 met Baukjen Johannes de Vries, 22 jaar oud. Baukjen is geboren op 26-08-1799 in Opeinde. Zij is gedoopt op 22-09-1799 in Opeinde. Baukjen is overleden op 11-01-1872 in Opeinde, 72 jaar oud.
1.1.4.4.9.3 Jan Douwes Pool is geboren op 25-04-1800 in Noorderdrachten, zoon van Douwe Jans Hüdoff en Trijntje Wybes Pool (zie 1.1.4.4.9). Hij is gedoopt op 18-05-1800 in Drachten. Jan is overleden op 30-04-1881 in Drachten, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1881.
Notitie bij Jan: Voogd bij naamsaanneming: Sinte Hanses Baron Noorderdrachten 218

1830 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huurcontract en borgtocht
Betreft de verhuur van een huis, een schuur en land te Opeinde, huursom fl. 65 per jaar
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, verhuurder
- Jan Douwes Pool te Rottevalle, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, borg

1831 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Boelgoed
- Wiemer Hattums Hoekstra te Oudega Smallingerland, verkoper
- Jan Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Pieter Lammerts Rozema te Nijega, verkoper


1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verhuring
Betreft de verhuur van land en schar te Opeinde, huursom fl. 67
- Boke Liebbes Bosma te Opeinde, verhuurder
- Sierk Willems van der Burg te Opeinde, verhuurder
- Izaak Douma te Opeinde, verhuurder
- Adam Johannes de Boer, huurder
- Rinse Foppes de Boer te Opeinde, huurder
- Broor Reinders Kielstra te Opeinde, huurder
- Jan Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Gerben Douwes Veenstra, huurder

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verkoping
Betreft de verkoop van rogge, opbrengst fl. 684
- Bateld Foppes Bijma te Surhuisterveen, verkoper
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, verkoper
- Jan Douwes Pool te Opeinde, verkoper
- Douwe Izaaks Douma, herbergier te Opeinde

1848 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
- Adam Johannes de Boer te Opeinde, verhuurder
- Hendrik Teyes Dalstra, huurder
- Jan Douwes Pool, huurder

1876 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat
- Jan Douwes Pool te Opeinde
- Jeen Pool te Opeinde
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1825 in Smallingerland akte 14 met Froukjen Hinnes Terpstra, 22 of 23 jaar oud. Froukjen is geboren in 1802 in Bergum. Froukjen is overleden op 02-07-1880 in Drachten, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Jan en Froukjen:
1 doodgeboren Jans Pool [1.1.4.4.9.3.1], geboren op 01-10-1826 in Drachten. doodgeboren is overleden op 01-10-1826 in Drachten, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1826.
2 Douwe Jans Pool [1.1.4.4.9.3.2], geboren op 05-01-1828 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1828. Douwe is overleden op 05-12-1858 in Opeinde, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1858.
3 Hinke Jans Pool, geboren op 06-04-1830 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.4.9.3.3.
4 Wiepkjen Jans Pool, geboren op 08-03-1833 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.4.9.3.4.
5 doodgeboren Jans Pool [1.1.4.4.9.3.5], levenloos geboren kind, geboren op 06-01-1839 in Smallingerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1839.
6 Wipkjen Jans Pool [1.1.4.4.9.3.6], geboren op 22-06-1842 in Opeinde. Wipkjen is overleden.
1.1.4.4.9.3.3 Hinke Jans Pool is geboren op 06-04-1830 in Rottevalle, dochter van Jan Douwes Pool (zie 1.1.4.4.9.3) en Froukjen Hinnes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1830. Hinke is overleden op 11-03-1898 in Tietjerksteradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1898. Hinke trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1859 in Tietjerksteradeel akte 46 met Popke Klazes Douma, 28 of 29 jaar oud. Popke is geboren in 1830 in Bergum, zoon van Popke Klazes Douma en Hittje Hiddes Postma. Popke is overleden.
1.1.4.4.9.3.4 Wiepkjen Jans Pool is geboren op 08-03-1833 in Smallingerland, dochter van Jan Douwes Pool (zie 1.1.4.4.9.3) en Froukjen Hinnes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1833. Wiepkjen is overleden op 18-03-1894 in Utingeradeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1894. Wiepkjen trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1860 in Utingeradeel akte 12 met Dirk Willems Wierstra, 31 of 32 jaar oud. Dirk is geboren in 1828 in Oldeboorn, zoon van Dirk Willems Wierstra en Joukjen Lieuwes Schouwstra. Dirk is overleden.
1.1.4.5 Pieter Jacobus Pool is geboren in 1724 in Noorder Drachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Goytske Wybes. Pieter is overleden in 1770 in Noorderdrachten, 45 of 46 jaar oud. Pieter trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-05-1749 met Geeske Jans, 20 jaar oud. Geeske is geboren op 22-02-1729 in Noorderdrachten. Geeske is overleden op 02-07-1810 in Noorderdrachten, 81 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Geeske:
1 Jan Pieters Pool [1.1.4.5.1], geboren in 1756 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 15-03-1767 in Drachten. Jan is overleden in voor 1806 Noorderdrachten.
2 Jacobus Pieters Pool [1.1.4.5.2], geboren in 1765 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 15-03-1767 in Drachten. Jacobus is overleden in voor 1806 Noorderdrachten.
1.1.4.6 Klaas Jacobus Pool is geboren in 1726 in Noorder Drachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Klaaske Klazes. Klaas is overleden in 1805 in Noorderdrachten, 78 of 79 jaar oud. Klaas trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 13-10-1754 in Drachten met Wytske Johanes Thijsses, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op 26-04-1734 in Boornbergum. Wytske is overleden in 1785 in na 1784 Noorderdrachten, 50 of 51 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Wytske:
1 Antje Klazes Pool [1.1.4.6.1], geboren in 1759 in Noorderdrachten. Antje is overleden.
2 Jacobus Klazes van der Bij (ook Bijker), geboren op 18-12-1762 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.2.
3 Johannes Klazes Pool, geboren in 1766 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.3.
4 Jurjen Klazes Pool, geboren op 07-11-1769 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.4.
5 Thys Klazes Pool, geboren in 1771 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.
6 Klaaske Klazes Pool [1.1.4.6.6], geboren in 1773 in Noorderdrachten. Klaaske is overleden.
7 Pyter Klazes Pool, geboren op 02-04-1776 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.7.
1.1.4.6.2 Jacobus Klazes van der Bij (ook Bijker) is geboren op 18-12-1762 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.6) en Wytske Johanes Thijsses. Jacobus is overleden op 21-02-1833 in Noorderdrachten, 70 jaar oud. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1786 in Drachten met Klaaske Minderts Pool, 23 of 24 jaar oud. Zie 1.1.4.8.1 voor persoonsgegevens van Klaaske.
1.1.4.6.3 Johannes Klazes Pool is geboren in 1766 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.6) en Wytske Johanes Thijsses. Johannes is overleden op 06-05-1830 in Harkema Opeinde, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1830.
Notitie bij Johannes: 1820 Buitenpost, notaris J.?Romein
Verhuring
- Jouke Ates van der Veer te Harkema Opeinde, verhuurder; en anderen
- Jan Jacobs Bijlsma te Harkema Opeinde, huurder
- Johannes Klazes Pool te Balk, borg

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachtstercompagnie, koopsom fl. 770
- Pieter Klases Pool, huisman te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en schuur op afbraak te Drachten, koopsom fl. 308
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, hof en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool, huisman te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van landen te Drachten, koopsom fl. 770
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

- Thijs Klases Pool te Drachten, koper
Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-08-1792 met Korneliske Linzes Molenaar, 27 jaar oud. Korneliske is geboren op 27-12-1764 in Ureterp. Korneliske is overleden in 1830 in <1830 Harkema Opeinde, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Korneliske:
1 Linse Johannes Pool, geboren op 11-02-1794 in Ureterp. Volgt 1.1.4.6.3.1.
2 Wytske (Johannes) Pool, geboren op 26-02-1796 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.3.2.
3 Aukjen Johannes Pool, geboren in 1798 in Sloten. Volgt 1.1.4.6.3.3.
4 Klaaske Johannes Pool, geboren in 1800 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.3.4.
5 Klaas Johannes Pool [1.1.4.6.3.5], geboren op 31-02-1804 in Ureterp. Klaas is overleden op 25-09-1807 in Opsterland, 3 jaar oud.
1.1.4.6.3.1 Linse Johannes Pool is geboren op 11-02-1794 in Ureterp, zoon van Johannes Klazes Pool (zie 1.1.4.6.3) en Korneliske Linzes Molenaar. Hij is gedoopt op 23-03-1794 in Ureterp. Linse is overleden op 19-09-1849 in Gaasterland, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1849.
Notitie bij Linse: Schipper, wonende te Sloten de naam is ook Lense

1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een deel van een huis en schuur, land en heide te Drachten, koopsom fl. 280
- Tjibbele Jans de Boer, verkoper
- Aukje Johannes Pool, verkoper
- Klaaske Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Linse Johannes Pool, verkoper
- Sieberen Gooyes Schuitema, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper
Linse trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1822 in Gaasterland akte 22 met Anna Stoffels (Jans) Doornspleet, 22 jaar oud. Anna is geboren op 05-09-1799 in Balk, dochter van Jan Stoffels Doornspleet en Sybrig Annekes Schots. Zij is gedoopt op 06-10-1799 in Balk. Anna is overleden op 19-08-1849 in Sloten Gaasterland, 49 jaar oud.
Notitie bij Anna: Bij de geboorten van de kinderen wordt de naam van de moeder genoemd ala An Jans Dorenspleet
Kinderen van Linse en Anna:
1 Korneliske Linzes Pool [1.1.4.6.3.1.1], geboren op 04-05-1823 in Balk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1823. Korneliske is overleden op 12-07-1823 in Gaasterland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1823.
2 Johannis Linzes Pool, geboren op 01-11-1824 in Balk. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.
3 Jan Linzes Pool [1.1.4.6.3.1.3], geboren op 16-12-1826 in Mirns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1826. Jan is overleden op 24-08-1904 in Wonseradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1904. Jan bleef ongehuwd.
4 Siebrigjen Linzes Pool [1.1.4.6.3.1.4], geboren in 1830 in Mirns. Siebrigjen is overleden op 28-05-1831 in Schoterland, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1831.
5 Klaas Linzes Pool, geboren op 03-03-1832 in Balk gemeente Gasterland. Volgt 1.1.4.6.3.1.5.
6 Hendrik Linzes Pool, geboren op 08-05-1834 in Nijehaske. Volgt 1.1.4.6.3.1.6.
7 Linze Linzes Pool [1.1.4.6.3.1.7], geboren op 03-03-1836 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1836. Linze is overleden.
8 Siebrigjen Linzes Pool, geboren op 04-01-1838 in Sloten. Volgt 1.1.4.6.3.1.8.
9 Korneliske Linzes Pool, geboren op 24-03-1841 in Balk. Volgt 1.1.4.6.3.1.9.
10 Antje Linzes Pool [1.1.4.6.3.1.10], geboren in 1843. Antje is overleden op 07-01-1859 in Wonseradeel, 15 of 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1859.
1.1.4.6.3.1.2 Johannis Linzes Pool is geboren op 01-11-1824 in Balk, zoon van Linse Johannes Pool (zie 1.1.4.6.3.1) en Anna Stoffels (Jans) Doornspleet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1824. Johannis is overleden op 08-12-1898 in Wonseradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1898.
Notitie bij Johannis: Wonende te Makkum Wonseradeel, beroep schipper
Johannis trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1854 in Wonseradeel akte 65 met Hendrikje (Jacobus) ten Zweege, 22 of 23 jaar oud. Jacobus is geboren in 1831 in Makkum. Jacobus is overleden op 22-08-1910 in Wonseradeel, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1910.
Notitie bij Jacobus: Ook genoemd Tenzwege
Kinderen van Johannis en Jacobus:
1 Linze Pool [1.1.4.6.3.1.2.1], geboren op 21-04-1855 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1855. Linze is overleden op 17-02-1862 in Wonseradeel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1862.
Notitie bij Linze: Overlijdensakte Wonseradeel, 1862
Aangiftedatum 18 februari 1862, blad nr. 11
Linze Johannes Pool, overleden 17 februari 1862, man
Oud 6 jaar
2 Jacobus Pool [1.1.4.6.3.1.2.2], geboren op 22-06-1856 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1856. Jacobus is overleden.
3 Jan Pool, geboren op 01-10-1857 in Makkum Wonseradeel. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.3.
4 Akke Pool [1.1.4.6.3.1.2.4], geboren op 23-01-1860 in Oudehorne. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1860. Akke is overleden op 09-07-1866 in Meppel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1866.
5 Linze Pool, geboren op 14-03-1863 in Makkum, Wonseradeel. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.5.
6 Willem Pool [1.1.4.6.3.1.2.6], geboren op 13-03-1865 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1865. Willem is overleden.
7 Hendrik Pool, geboren op 07-06-1868 in Haskerland. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.
8 Akke Pool [1.1.4.6.3.1.2.8], geboren op 07-04-1872 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1872. Akke is overleden.
9 Klaas Pool [1.1.4.6.3.1.2.9], geboren op 07-10-1875 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1875. Klaas is overleden.
1.1.4.6.3.1.2.3 Jan Pool is geboren op 01-10-1857 in Makkum Wonseradeel, zoon van Johannis Linzes Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2) en Hendrikje (Jacobus) ten Zweege. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1857. Jan is overleden op 08-04-1932 in Martenshoek gem. Hoogezand, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1932.
Notitie bij Jan: Smidsknecht later kachelsmid
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1884 in Groningen met Jantje van der Werf, 24 of 25 jaar oud. Jantje is geboren in 1859 in Groningen. Jantje is overleden op 23-01-1937 in Martenshoek gem. Hoogezand, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Hendrikje Pool [1.1.4.6.3.1.2.3.1], geboren in 1886 in Groningen. Hendrikje is overleden op 31-05-1938 in Veendam, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1938.
2 Hendrik Pool, geboren in 1889 in Groningen. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.3.2.
3 Mettina Pool [1.1.4.6.3.1.2.3.3], geboren in 1898 in Hoogezand.
1.1.4.6.3.1.2.3.2 Hendrik Pool is geboren in 1889 in Groningen, zoon van Jan Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.3) en Jantje van der Werf.
Notitie bij Hendrik: Boekhouder
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 12-05-1917 in Hoogezand met Maria Leutscher, 26 of 27 jaar oud. Maria is geboren in 1890 in Kalkwijk gem. Hoogezand, dochter van Berend Leutscher en Roelfien Kremer.
Kind van Hendrik en Maria:
1 Henny Pool [1.1.4.6.3.1.2.3.2.1], geboren op 04-08-1926 in Hoogezand-Sappemeer. Henny is overleden op 09-04-1984 in Hoogezand-Sappemeer, 57 jaar oud. Zij is begraven in Koepelkerk in Sappemeer.
Notitie bij Henny: Omdat er een embargo van 100 jaar op de geboorteakten ligt, is de geboorte van Henny nog niet te vinden.
Zeer waarschijnlijk is zij de dochter van Hendrik Pool en Maria Leutscher
1.1.4.6.3.1.2.5 Linze Pool is geboren op 14-03-1863 in Makkum, Wonseradeel, zoon van Johannis Linzes Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2) en Hendrikje (Jacobus) ten Zweege. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1863. Linze is overleden.
Notitie bij Linze: Beroep Pannenbakker
Linze:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-06-1888 in Groningen akte 164 met Jantje Danhof, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 01-10-1863 in Andel (Baflo), dochter van Reinold Danhof en Gezina Eitjes. Jantje is overleden op 27-06-1906 in Oosterhoogebrug, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1906.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13-03-1909 in Noorddijk akte 4 met Hiltje Drentje, 40 of 41 jaar oud. Hiltje is geboren in 1868 in Garnwerd gem. Ezinge. Hiltje is overleden.
Notitie bij Hiltje: beroep: winkeliersche
Kinderen van Linze en Jantje:
1 Johannes Pool [1.1.4.6.3.1.2.5.1], geboren in 08-1889 in Groningen. Johannes is overleden op 30-08-1890 in Groningen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1890.
2 Johannes Pool, geboren in 1893 in Groningen. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.5.2.
3 Reinolt Pool, geboren in 1896 in Groningen. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.5.3.
1.1.4.6.3.1.2.5.2 Johannes Pool is geboren in 1893 in Groningen, zoon van Linze Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.5) en Jantje Danhof. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 24-05-1913 in Hoogezand akte 47 met Hinderika Catharina Koning, 19 of 20 jaar oud. Hinderika is geboren in 1893 in Hoogezand. Hinderika is overleden.
1.1.4.6.3.1.2.5.3 Reinolt Pool is geboren in 1896 in Groningen, zoon van Linze Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.5) en Jantje Danhof. Reinolt is overleden op 04-04-1951 in Groningen, 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1951.
Notitie bij Reinolt: beroep boekdrukker
Reinolt trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 07-05-1917 in Groningen akte 170 met Jantje Groenboom, 17 of 18 jaar oud. Jantje is geboren in 1899 in Groningen. Jantje is overleden.
1.1.4.6.3.1.2.7 Hendrik Pool is geboren op 07-06-1868 in Haskerland, zoon van Johannis Linzes Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2) en Hendrikje (Jacobus) ten Zweege. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1938. Hendrik is overleden op 03-05-1950 in Enschede, 81 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Stoker, medewerker waterleidingbedrijf
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 26-07-1894 in Amsterdam met Tjetske Benedictus Noorderwerf, 23 jaar oud. Tjetske is geboren op 16-04-1871 in Franeker, dochter van Benedictus Jacobus Noorderwerf en Tietje Pieters Brijker. Tjetske is overleden op 18-06-1960 in Eibergen, 89 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Tjetske:
1 Hendrika Pool, geboren op 19-04-1895 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.1.
2 Benedictus Pool, geboren op 22-03-1897 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.2.
3 Titia Pool, geboren op 10-11-1898 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.3.
4 Jacobus Pool [1.1.4.6.3.1.2.7.4], geboren op 31-12-1900 in Amsterdam. Jacobus is overleden op 03-06-1908 in Amsterdam, 7 jaar oud.
5 Willem Pool, geboren op 23-01-1902 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.5.
6 Hendrik Pool, geboren op 10-06-1905 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.6.
1.1.4.6.3.1.2.7.1 Hendrika Pool is geboren op 19-04-1895 in Amsterdam, dochter van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7) en Tjetske Benedictus Noorderwerf. Hendrika is overleden op 05-05-1987 in Doetinchem, 92 jaar oud. Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1922 in Amsterdam met Nicolaas Henricus Wegman, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op 28-10-1894 in Nieuwer Amstel. Nicolaas is overleden op 15-07-1968 in Doetinchem, 73 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Politieagent
1.1.4.6.3.1.2.7.2 Benedictus Pool is geboren op 22-03-1897 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7) en Tjetske Benedictus Noorderwerf. Benedictus is overleden op 15-03-1965 in Amssterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij Benedictus: Hofmeester Grote vaart
Benedictus trouwde, 26 jaar oud, op 11-07-1923 in Amsterdam met Adriana Maria Grautman, 21 of 22 jaar oud. Adriana is geboren in 1901 in Amsterdam. Adriana is overleden.
Notitie bij Adriana: Winkeljuffrouw
Kind van Benedictus en Adriana:
1 Agnes Tjietske Pool, geboren in 1924 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.2.1.
1.1.4.6.3.1.2.7.2.1 Agnes Tjietske Pool is geboren in 1924 in Amsterdam, dochter van Benedictus Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7.2) en Adriana Maria Grautman. Agnes trouwde met Gerardus Albertus Vink.
1.1.4.6.3.1.2.7.3 Titia Pool is geboren op 10-11-1898 in Amsterdam, dochter van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7) en Tjetske Benedictus Noorderwerf. Titia is overleden op 20-04-1987 in Amsterdam, 88 jaar oud. Titia trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1925 in Amsterdam met Cornelis Vlielander.
1.1.4.6.3.1.2.7.5 Willem Pool is geboren op 23-01-1902 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7) en Tjetske Benedictus Noorderwerf. Willem is overleden op 27-11-1947 in Amsterdam, 45 jaar oud. Willem ging samenwonen met Ida Meerman.
1.1.4.6.3.1.2.7.6 Hendrik Pool is geboren op 10-06-1905 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7) en Tjetske Benedictus Noorderwerf. Hendrik is overleden op 11-04-1965 in castricum, 59 jaar oud. Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 07-03-1937 in Amsterdam met Klazina Karolina Helena Meerman, 27 jaar oud. Klazina is geboren op 06-12-1909 in Amsterdam. Klazina is overleden op 10-06-1966 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Klazina:
1 Folkje Klazina Margaretha Pool, geboren in 1937 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.6.1.
2 Hendrik Charles Albertus Pool, geboren in 1941 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.
1.1.4.6.3.1.2.7.6.1 Folkje Klazina Margaretha Pool is geboren in 1937 in Amsterdam, dochter van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7.6) en Klazina Karolina Helena Meerman. Folkje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1960 in Amsterdam met Wouter Cornelis Fijnenberg, 27 of 28 jaar oud. Wouter is geboren in 1932 in Amsterdam.
1.1.4.6.3.1.2.7.6.2 Hendrik Charles Albertus Pool is geboren in 1941 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7.6) en Klazina Karolina Helena Meerman.
Notitie bij Hendrik: Stempel- en gereedschapmaker
Hendrik trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1968 in Amsterdam met E;isabeth Stijntje Hoogland.
Kinderen van Hendrik en E;isabeth:
1 Linda Elisabeth Pool [1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.1].
2 Karin Klazina Pool, geboren in 1969 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.2.
3 Ronald Hendrik Pool, geboren in 1971 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.3.
1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.2 Karin Klazina Pool is geboren in 1969 in Amsterdam, dochter van Hendrik Charles Albertus Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7.6.2) en E;isabeth Stijntje Hoogland.
Notitie bij Karin: Kassiere
Karin trouwde met Marc Dekker. Marc is geboren in 1963 in Haarlem.
1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.3 Ronald Hendrik Pool is geboren in 1971 in Amsterdam, zoon van Hendrik Charles Albertus Pool (zie 1.1.4.6.3.1.2.7.6.2) en E;isabeth Stijntje Hoogland.
Notitie bij Ronald: administratief medewerker
Ronald trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 2004 in Nijkerk met Karin Jans, 31 of 32 jaar oud. Karin is geboren in 1972 in Flevoland.
Kind van Ronald en Karin:
1 Richard Enrico Pool [1.1.4.6.3.1.2.7.6.2.3.1], geboren in 2001 in Almere.
1.1.4.6.3.1.5 Klaas Linzes Pool is geboren op 03-03-1832 in Balk gemeente Gasterland, zoon van Linse Johannes Pool (zie 1.1.4.6.3.1) en Anna Stoffels (Jans) Doornspleet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1832. Klaas is overleden op 23-10-1859 in Haulerwijjk, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1859. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1858 in Ferwerderadeel akte 3 met Anna Cornelis (Antje) de Wit, 23 jaar oud. Antje is geboren op 26-12-1834 in Gorredijk gem. Opsterland, dochter van Cornelis de Wit en Henriette Nawijn. Antje is overleden.
Notitie bij Antje: Komt ook voor in de akten als: Antje Kornelis de Wit
Kind van Klaas en Antje:
1 Linze Klazes Pool [1.1.4.6.3.1.5.1], geboren op 10-01-1859 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1859. Linze is overleden op 23-10-1859 in Ooststeliingwerf, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1859.
1.1.4.6.3.1.6 Hendrik Linzes Pool is geboren op 08-05-1834 in Nijehaske, zoon van Linse Johannes Pool (zie 1.1.4.6.3.1) en Anna Stoffels (Jans) Doornspleet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1834. Hendrik is overleden. Hendrik:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 19-06-1862 in Wonseradeel akte 84 met Sjoerdtje Gerrits van der Linde, 23 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 01-10-1838 in Wonseradeel, dochter van Gerrit Jaspers van der Linde en Ymkjen Jappes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1838. Sjoerdtje is overleden in voor 1900.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 02-11-1900 in Genemuiden met Jansje Bekendam, 60 of 61 jaar oud. Jansje is geboren in 1839 in Genemuiden. Jansje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Sjoerdtje:
1 An Hendriks Pool [1.1.4.6.3.1.6.1], geboren op 04-01-1864 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1864. An is overleden.
2 Gerrit Hendriks Pool, geboren op 20-03-1865 in Makkum. Volgt 1.1.4.6.3.1.6.2.
1.1.4.6.3.1.6.2 Gerrit Hendriks Pool is geboren op 20-03-1865 in Makkum, zoon van Hendrik Linzes Pool (zie 1.1.4.6.3.1.6) en Sjoerdtje Gerrits van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1865. Gerrit is overleden op 23-07-1909 in Zwolle, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1909. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 26-05-1897 in Zwolle akte 84 met Lutien Danser, 26 jaar oud. Lutien is geboren op 07-04-1871 in Hooogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1871. Lutien is overleden.
1.1.4.6.3.1.8 Siebrigjen Linzes Pool is geboren op 04-01-1838 in Sloten, dochter van Linse Johannes Pool (zie 1.1.4.6.3.1) en Anna Stoffels (Jans) Doornspleet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1838. Siebrigjen is overleden op 11-08-1904 in Wonseradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1904. Siebrigjen trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1862 in Wonseradeel akte 97 met Jacob Meinsma. Jacob is overleden in voor 11-8-1904.
1.1.4.6.3.1.9 Korneliske Linzes Pool is geboren op 24-03-1841 in Balk, dochter van Linse Johannes Pool (zie 1.1.4.6.3.1) en Anna Stoffels (Jans) Doornspleet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1841. Korneliske is overleden op 20-03-1915 in Harlingen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1915. Korneliske trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1867 in Wonseradeel akte101 met Barend Visser. Barend is overleden in voor 2-3-1915.
1.1.4.6.3.2 Wytske (Johannes) Pool is geboren op 26-02-1796 in Noorderdrachten, dochter van Johannes Klazes Pool (zie 1.1.4.6.3) en Korneliske Linzes Molenaar. Johannes is overleden op 18-09-1834 in Stroobos, 38 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1819 in Smallingerland akte 18 met Jan Jacobs Bijlsma, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1790 in Harkema Opeinde. Jan is overleden.
1.1.4.6.3.3 Aukjen Johannes Pool is geboren in 1798 in Sloten, dochter van Johannes Klazes Pool (zie 1.1.4.6.3) en Korneliske Linzes Molenaar. Aukjen is overleden op 03-12-1881 in Gemeente Lemsterland, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1881.
Notitie bij Aukjen: 1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een deel van een huis en schuur,
land en heide te Drachten, koopsom fl. 280
- Tjibbele Jans de Boer, verkoper
- Aukje Johannes Pool, verkoper
- Klaaske Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Linse Johannes Pool, verkoper
- Sieberen Gooyes Schuitema, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper
Aukjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19-07-1823 in Sloten akte 5 met Sible Jans de Boer, 28 of 29 jaar oud. Sible is geboren in 1794 in Sloten, zoon van Jan Izaks de Boer en Jeltje Priest. Sible is overleden.
1.1.4.6.3.4 Klaaske Johannes Pool is geboren in 1800 in Noorderdrachten, dochter van Johannes Klazes Pool (zie 1.1.4.6.3) en Korneliske Linzes Molenaar. Klaaske is overleden.
Notitie bij Klaaske: 1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een deel van een huis en schuur,
land en heide te Drachten, koopsom fl. 280
- Tjibbele Jans de Boer, verkoper
- Aukje Johannes Pool, verkoper
- Klaaske Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Linse Johannes Pool, verkoper
- Sieberen Gooyes Schuitema, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper
Klaaske trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-08-1825 in Wymbritseradeel akte 38 met Sybren Gooyes Schuitema.
1.1.4.6.4 Jurjen Klazes Pool is geboren op 07-11-1769 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.6) en Wytske Johanes Thijsses. Jurjen is overleden op 13-02-1827 in Noorderdrachten, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1827.
Notitie bij Jurjen: Naamsaanneming Pool
Pool, Jurjen Klasses, Noorderdrachten 175
Mairie Drachten, deel 1, fol. 108v

1821 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 200
- Jurjen Klases Pool te Drachten, schuldenaar
- Sytse Fokkes Reiding te Drachten, schuldeiser
Jurjen trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1794 in Drachten met Jeltje Fokkes, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op 21-08-1773 in Ureterp. Zij is gedoopt op 12-09-1773 in Ureterp en Siegerswoude. Jeltje is overleden op 09-08-1830 in Noorderdrachten, 56 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: 1828 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachten, diverse koopsommen
- Jeltje Fokkes te Drachten, weduwe van Jurjen Klases Pool,
verkoper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, koper
- Ludser Liebbes Ytsma te Drachten, koper

1830 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 485
- Jeltje Fokes te Drachten, weduwe van Jurjen Klases Pool,
verkoper
- Evert Pieters Bron te Drachten, koper
- Sjouke Jans Schiere te Drachten, koper

1830 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
- Jacobus Klases van der Bij te Drachten, verkoper
- Jeltje Folkes te Drachten, in leven weduwe van Jurjen
Klases Pool, erflater
1.1.4.6.5 Thys Klazes Pool is geboren in 1771 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.6) en Wytske Johanes Thijsses. Thys is overleden op 11-06-1822 in Noorderdrachten, 50 of 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1822.
Notitie bij Thys: Neemt in 1811 de naam Pool aan voor hem en zijn beide kinderen, Noorderdrachten 157
Mairie Drachten deel 1 folie 99v

Pool, Tijs Klazes, Noorderdrachten 157
k. Klaas 4, Roel 3
Mairie Drachten, deel 1, fol. 99v

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hoogveen en ondergrond te Drachten, diverse koopsommen
- Wietse Liebbes Bouma te Opeinde, verkoper
- Hector Livius van Haersma te Oudega Smallingerland, verkoper
- Geert Hendriks Haagsma te Drachten, koper
- Koop Hendriks Haagsma te Oostermeer, koper
- Sjoerd Kornelis Leiker te Drachten, koper
- Romke Lieuwes Lieuwema te Drachten, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper
- Tjeerd Pieters Veenstra te Rottevalle, koper
- Koop Roels van der Velde te Rottevalle, koper
- Oene Koops van der Velde te Rottevalle, koper
- Johannes Rienks van Warners te Oostermeer, koper
- Gecommitteerden Rottevalster brug, vaarten en vallaten te Rottevalle, koper

1822 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Transport
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1333
- Thijs Klases Pool te Drachten, schuldenaar
- Symon Franken te Grouw, cessionaris
- Meine Fokes Wieland te Drachten, cedent
Thys trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 17-06-1804 met Durkjen Roels, 38 of 39 jaar oud. Durkjen is geboren in 1765 in Noorderdrachten. Durkjen is overleden op 16-08-1844 in Noorderdrachten, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Durkjen: 1835 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/2 gedeelte in enige vastigheden en heide, bouwland en weiland te Drachten, koopsom fl. 350
- Durkjen Roels te Drachten, weduwe van Tys Klazes Pool, verkoper
- Klaas Tysses Pool te Drachten, verkoper
- Roel Tysses Pool te Drachten, verkoper
- Jochem Sierds van der Berg te Drachten, koper
Kinderen van Thys en Durkjen:
1 Klaas Thijsses Pool, geboren op 12-02-1805 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.1.
2 Roel Thijsses Pool, geboren op 03-11-1807 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.
1.1.4.6.5.1 Klaas Thijsses Pool is geboren op 12-02-1805 in Noorderdrachten, zoon van Thys Klazes Pool (zie 1.1.4.6.5) en Durkjen Roels. Klaas is overleden op 02-11-1882 in Drachten, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1882.
Notitie bij Klaas: 1858 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Obligatie
- Klaas Tijsses Pool te Drachten, schuldenaar
- Aaltje Wybrens de Boer te Drachten, schuldenaar
- Jitske Jans Pool te Rottevalle, schuldeiser1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 17440
o.a.
- Eise Jans Pool te Drachtster Compagnie, koper
- Klaas Thijsses Pool te Drachtster Compagnie, koper

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Klaas Thijsses Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Riemkje Willems Tjepkema te Drachten, weduwe van Dirk Johannes van der Keulen, schuldeiser
Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 13-07-1833 in Smallingerland akte 23 met Aaltje Adrijaantje de Boer, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1811 in Noorderdrachten. Aaltje is overleden.
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Durkjen Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.1], geboren op 23-03-1834 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1834. Durkjen is overleden op 14-01-1892 in Drachten, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1892.
2 Wieberen Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.2], geboren op 18-12-1835 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1835. Wieberen is overleden op 05-09-1872 in Drachten, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1872. Wieberen bleef ongehuwd.
3 Liske Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.3], geboren op 25-11-1838 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1838. Liske is overleden op 25-07-1843 in Drachten, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1843.
4 Thys Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.4], geboren op 12-12-1840 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1840. Thys is overleden op 03-02-1843 in Drachten, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1843.
5 Thys Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.5], geboren op 22-06-1844 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1844. Thys is overleden op 10-06-1901 in Drachten, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1901. Thys bleef ongehuwd.
6 Roel Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.6], geboren op 10-01-1848 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1848. Roel is overleden op 06-02-1924 in Drachten, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1924.
Notitie bij Roel: 1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Siebrigje Hoeksma te Drachten, schuldeiser
- Hendrik Klazes Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar

1915 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Inventaris
- Sjoukje Hedddema te Drachtster Compagnie, weduwe van Hendrik Klazes Pool
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie

1917 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Verkoping
Betreft hout
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie
- Sjoukje Heddema te Drachtster Compagnie, weduwe van Hendrik Klazes Pool
Roel bleef ongehuwd.
7 Liskjen Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.7], geboren op 10-01-1848 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1848. Liskjen is overleden op 11-10-1854 in Drachten, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1854.
8 Hendrik Klazes Pool, geboren op 01-01-1854 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.1.8.
9 Liskje Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.9], geboren op 27-05-1855 in Noorderdrachten. Liskje is overleden in 1857 in <1858, 1 of 2 jaar oud.
10 Liskjen Klazes Pool [1.1.4.6.5.1.10], geboren op 27-05-1858 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1858. Liskjen is overleden op 27-05-1861 in Noorderdrachten, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1861.
1.1.4.6.5.1.8 Hendrik Klazes Pool is geboren op 01-01-1854 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.1) en Aaltje Adrijaantje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1854. Hendrik is overleden op 15-12-1914 in Drachten, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1914.
Notitie bij Hendrik: 1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Siebrigje Hoeksma te Drachten, schuldeiser
- Hendrik Klazes Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar

1915 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Inventaris
- Sjoukje Hedddema te Drachtster Compagnie, weduwe van Hendrik Klazes Pool
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie

1917 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Verkoping
Betreft hout
- Roel Klazes Pool te Drachtster Compagnie
- Sjoukje Heddema te Drachtster Compagnie, weduwe van Hendrik Klazes Pool
Hendrik trouwde, 46 jaar oud, op 18-10-1900 in Smallingerland akte 78 met Sjoukje Wietzes Heddema, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op 22-05-1880 in Drachten, dochter van Wietze Wietzes Heddema en Antje Hoff. Sjoukje is overleden in 1915 in >1814, 34 of 35 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Sjoukje:
1 Antje Pool [1.1.4.6.5.1.8.1], geboren op 06-09-1902 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1902. Antje is overleden.
2 Dirkje Pool [1.1.4.6.5.1.8.2], geboren in 12-1912 in Smallingeland. Dirkje is overleden op 29-03-1913 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1913.
1.1.4.6.5.2 Roel Thijsses Pool is geboren op 03-11-1807 in Noorderdrachten, zoon van Thys Klazes Pool (zie 1.1.4.6.5) en Durkjen Roels. Roel is overleden op 26-11-1868 in Drachten, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1868.
Notitie bij Roel: 1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 400
- Sjoerd Jans Buursma te Drachtster Compagnie, verkoper
- Roel Tijsses Pool te Drachtster Compagnie, koper

1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Houtigehage,koopsom fl. 357
- Trijntje Geerts Haagsma te Houtigehage, gehuwd met Warnder Petrus de Boer, verkoper
- Bontje Hermana Loos te Houtigehage, weduwe van Arjen Onnes de Jong, verkoper
- Taapke Rinses Groenewoud te Houtigehage, weduwe van Roel Tijsses Pool, koper
Roel:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 17-05-1838 in Smallingerland akte 18 met Romkjen Melles Pool, 25 jaar oud. Zie 1.1.4.8.5.7 voor persoonsgegevens van Romkjen.
(2) begon een relatie, 37 jaar oud, op 08-03-1845 in Rottevalle akte 4 met Taapke Rinzes Groenewoud, 23 of 24 jaar oud. Taapke is geboren in 1821 in Rottevalle. Taapke is overleden op 24-09-1887 in Smallingerland, 65 of 66 jaar oud.
Notitie bij Taapke: 1869 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Obligatie
- Taapke Rinses Groenewoud te Drachten, weduwe van Roel Tijsses Pool
- Jitske Krol te Rottevalle
Kind van Roel en Romkjen:
1 Thys Roels Pool, geboren op 09-08-1839 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.
Kinderen van Roel en Taapke:
2 Rinze Roels Pool, geboren op 27-05-1845 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.
3 Durkjen Roels Pool, geboren op 30-01-1847 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.3.
4 Klaas Roels Pool, geboren op 17-04-1849 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.4.
5 Liske Roels Pool, geboren op 27-11-1851 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.5.
6 Anne Roels Pool [1.1.4.6.5.2.6], geboren op 23-03-1854 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1854. Anne is overleden op 31-03-1854 in Drachten, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1854.
7 Minke Roels Pool, geboren op 20-03-1855 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.7.
8 Anne Roels Pool, geboren op 20-12-1857 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.8.
9 Jacobje (Roels) Pool [1.1.4.6.5.2.9], geboren op 07-02-1860 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1860. Roels is overleden op 04-02-1862 in Drachten, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1862.
10 Japikje Roels Pool, geboren op 16-03-1863 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.10.
1.1.4.6.5.2.1 Thys Roels Pool is geboren op 09-08-1839 in Noorderdrachten, zoon van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Romkjen Melles Pool (zie 1.1.4.8.5.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1839. Thys is overleden op 06-04-1902 in Drachten, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1902.
Notitie bij Thys: 1870 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Rottevalle, koopsom fl. 1205 en overdracht fl. 23
- Jantje Wobbes Kamminga te Rottevalle, weduwe van Libbe Jans Jansma, verkoper
- Klaas Jans Jansma te Opende, Groningen, verkoper, tevens als voogd over Aukjen Libbes Jansma
- Thijs Roels Pool te Drachten, koper

1886 Drachten, notaris P.?C.?Simon
Obligatie
- Thijs Roels Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Rinze Minzes van der Sluis te Rottevalle, schuldeiser

1892 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Thijs Roels Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Christiaan Boosman te Drachten, schuldeiser
Thys trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1869 in Smallingerland akte 32 met Tietje Jans Jansma, 28 jaar oud. Tietje is geboren op 22-07-1840 in Ureterp. Tietje is overleden op 12-08-1892 in Drachten, 52 jaar oud.
Kinderen van Thys en Tietje:
1 Roel Thijsses Pool, geboren op 09-11-1871 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.1.
2 Aukje Thysses Pool, geboren op 31-07-1874 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.2.
3 Romkje Thysses Pool, geboren op 07-05-1877 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.3.
4 Jan Thijsses Pool, geboren op 15-09-1880 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.
5 Fopkje Thijsses Pool, geboren op 10-02-1884 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.5.
1.1.4.6.5.2.1.1 Roel Thijsses Pool is geboren op 09-11-1871 in Drachten, zoon van Thys Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1) en Tietje Jans Jansma. Roel is overleden op 17-05-1916 in Smallingeland, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1916.
Notitie bij Roel: 1902 Drachten, notaris J.?Posthumus
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl 689
- Roel Thysses Pool te Drachten
Roel trouwde, 32 jaar oud, op 20-05-1904 in Smallingerland akte 53 met Hinke de Haan, 24 jaar oud. Hinke is geboren op 10-07-1879 in Rottevalle gem Achtkarspelen, dochter van Frans Sjoerds de Haan en Geeske Ebes Brander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1879. Hinke is overleden op 17-04-1950 in Grootegast, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1950.
Kinderen van Roel en Hinke:
1 Geeske Pool [1.1.4.6.5.2.1.1.1], geboren in 1906 in Smallingerland. Geeske is overleden op 19-07-1909 in Smallingerland, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1909.
2 Thijs Pool [1.1.4.6.5.2.1.1.2], geboren in 1907 in Smallingerland. Thijs is overleden op 13-06-1909 in Smallingerland, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1909.
1.1.4.6.5.2.1.2 Aukje Thysses Pool is geboren op 31-07-1874 in Drachten, dochter van Thys Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1) en Tietje Jans Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1874. Aukje is overleden op 03-02-1937 in Smallingeland, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1937.
Notitie bij Aukje: 1912 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Aukje Thysses Pool te Drachtster Compagnie, gehuwd met Meine de Haan
Aukje trouwde, 45 jaar oud, op 15-03-1920 in Smallingerland akte 11 met Meine de Haan, 42 of 43 jaar oud. Meine is geboren in 1877 in Surhuisterveen, zoon van Han Meines de Haan en Antje (Kornelis) Tedema. Meine is overleden.
Notitie bij Meine: 1912 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Meine de Haan te Drachtster Compagnie, gehuwd met Aukje Thysses Pool
1.1.4.6.5.2.1.3 Romkje Thysses Pool is geboren op 07-05-1877 in Drachten, dochter van Thys Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1) en Tietje Jans Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1877. Romkje is overleden.
Notitie bij Romkje: 1909 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Romkje Thysses Pool te Rottevalle, gehuwd met Jouke Aukes Pijl
Romkje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1902 in Smallingerland akte 17 met Jouke Pijl, 24 of 25 jaar oud. Jouke is geboren in 1877 in Nijega, zoon van Auke Joukes Pijl en Atje Huizinga. Jouke is overleden in 1919 in plm, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Jouke: 1909 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Jouke Aukes Pijl te Rottevalle, gehuwd met Romkje Thysses Pool
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 30-03-1912 in Smallingerland akte 11 met Feike Hietman, 31 of 32 jaar oud. Feike is geboren in 1880 in Nijega, zoon van Thee (Annes) Hietman en Bieuwkjen de Jong. Feike is overleden.
1.1.4.6.5.2.1.4 Jan Thijsses Pool is geboren op 15-09-1880 in Drachten, zoon van Thys Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1) en Tietje Jans Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1880. Jan is overleden op 26-02-1912 in Drachten, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1912. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1907 in Smallingerland akte 26 met Sietske Veenstra, 21 jaar oud. Sietske is geboren op 16-08-1885 in Drachten, dochter van Durk Veenstra en Siemkje de Haan. Sietske is overleden op 12-07-1963 in Daarle, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sietske:
1 Thijs Pool, geboren in 1907 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.
2 Dirk Pool, geboren op 11-10-1909 in Oostermeer Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.
3 Roel Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.3], geboren in 03-1911 in Tietjerksteradeel. Roel is overleden op 06-03-1912 in Tietjerksteradeel, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1912.
4 Jan (Thijsses) Pool, geboren in 1912 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.4.
1.1.4.6.5.2.1.4.1 Thijs Pool is geboren in 1907 in Tietjerksteradeel, zoon van Jan Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4) en Sietske Veenstra. Thijs is overleden in 1976 in Lethbridge/Albertha Canada, 68 of 69 jaar oud. Thijs begon een relatie, 30 of 31 jaar oud, in 1938 in Drachten met Antje (Annie) Pool, 31 of 32 jaar oud. Antje is geboren op 16-12-1906 in Drachten. Antje is overleden op 23-04-1998 in Lethbridge/Albertha Canada, 91 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Antje:
1 Jan (John) Pool, geboren in 1934 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.1.
2 Roel (Cornelius) Pool, geboren in 1936 in Drachtster Compagnie. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.2.
3 Melle Pool, geboren in 1938 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.3.
4 Frank Pool, geboren in 1942 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.4.
5 Dirk Pool, geboren in 1946 in Drachtser Compagnie. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.1.5.
6 Siemkje (Shirley) Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.1.6], geboren in 1949 in Drachtser Compagnie.
7 Bontje Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.1.7], geboren in 1951 in Lethbridge Canada.
8 Annie Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.1.8], geboren in 1953 in Lethbridge Canada.
9 Jenny Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.1.9], geboren in 1955 in Lethbridge Canada.
1.1.4.6.5.2.1.4.1.1 Jan (John) Pool is geboren in 1934 in Drachtser Compagnie, zoon van Thijs Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.1) en Antje (Annie) Pool. Jan begon een relatie met Agnes Bonyville.
1.1.4.6.5.2.1.4.1.2 Roel (Cornelius) Pool is geboren in 1936 in Drachtster Compagnie, zoon van Thijs Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.1) en Antje (Annie) Pool. Roel begon een relatie met Kelly Regina.
1.1.4.6.5.2.1.4.1.3 Melle Pool is geboren in 1938 in Drachtser Compagnie, zoon van Thijs Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.1) en Antje (Annie) Pool. Melle begon een relatie met Diabna Langley. Diabna is geboren in Abbotsford BC Canada.
1.1.4.6.5.2.1.4.1.4 Frank Pool is geboren in 1942 in Drachtser Compagnie, zoon van Thijs Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.1) en Antje (Annie) Pool. Frank begon een relatie met Rita taber.
1.1.4.6.5.2.1.4.1.5 Dirk Pool is geboren in 1946 in Drachtser Compagnie, zoon van Thijs Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.1) en Antje (Annie) Pool. Dirk begon een relatie met Barbara Picture Bulle.
1.1.4.6.5.2.1.4.2 Dirk Pool is geboren op 11-10-1909 in Oostermeer Tietjerksteradeel, zoon van Jan Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4) en Sietske Veenstra. Dirk is overleden op 28-10-1987 in Nederhorst den Berg, 78 jaar oud. Hij is begraven in Algemene begraafplaats Nederhorst den Berg. Dirk begon een relatie, 29 jaar oud, op 05-07-1939 in Nieuwer Amstel met Cornelia Johanna Verburg, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 17-06-1914 in Nieuwe Amstel. Cornelia is overleden op 28-10-2003 in Nederhorst den Berg, 89 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Jan Pool, geboren op 28-11-1940 in Nederhorst den Berg. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.
2 Aaltje Adrijaantje Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.2], geboren op 11-04-1942 in Nederhorst den Berg.
3 Willem Pool, geboren op 08-08-1944 in Nederhorst den Berg. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.3.
4 Dirk Cornelis Johannes Pool, geboren op 22-12-1947 in Nederhorst den Berg. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.4.
5 Sietske Pool, geboren op 09-06-1950 in Nederhorst den Berg. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.5.
6 Cornelia Johanna Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.6], geboren op 14-05-1954 in Nederhorst den Berg.
1.1.4.6.5.2.1.4.2.1 Jan Pool is geboren op 28-11-1940 in Nederhorst den Berg, zoon van Dirk Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.2) en Cornelia Johanna Verburg. Jan begon een relatie, 22 of 23 jaar oud, in 1963 in Nederhorst den Berg met Alida Hoegee, 20 of 21 jaar oud. Alida is geboren op 28-05-1942 in Utrecht.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Marjolein Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.1], geboren op 18-06-1964 in Nederhorst den Berg.
2 Erik Jan Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.2], geboren op 26-12-1965 in Nederhorst den Berg. Erik is overleden op 05-01-1968 in Hilversum, 2 jaar oud.
3 Liane Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.3], geboren op 06-04-1969 in Nederhorst den Berg.
4 Ilonka Alida Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.4], geboren op 05-04-1971 in Nederhorst den Berg.
5 Erwin Pool, geboren op 13-11-1973 in Harmelen. Volgt 1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.5.
1.1.4.6.5.2.1.4.2.1.5 Erwin Pool is geboren op 13-11-1973 in Harmelen, zoon van Jan Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.2.1) en Alida Hoegee. Erwin begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1997 in Woerden met Suzanna.
1.1.4.6.5.2.1.4.2.3 Willem Pool is geboren op 08-08-1944 in Nederhorst den Berg, zoon van Dirk Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.2) en Cornelia Johanna Verburg. Willem begon een relatie met Maatje Helena Bruggen. Maatje is geboren op 18-06-1950 in Zutphen.
Kinderen van Willem en Maatje:
1 Annette Cornelia Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.3.1], geboren op 31-01-1970 in Nederhorst den Berg.
2 Willem Hendrik Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.3.2], geboren op 05-12-1972 in Amsterdam Watergraafsmeer.
3 Marcel Benjamin Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.3.3], geboren op 18-02-1976 in castricum.
4 Cornelia Johanna Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.3.4], geboren op 24-09-1978 in castricum.
1.1.4.6.5.2.1.4.2.4 Dirk Cornelis Johannes Pool is geboren op 22-12-1947 in Nederhorst den Berg, zoon van Dirk Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.2) en Cornelia Johanna Verburg. Dirk begon een relatie met Elisabeth Schouten. Elisabeth is geboren op 19-12-1946 in Kortenhoef.
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Wendy Belinda Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.4.1], geboren op 30-05-1969 in Nederhorst den Berg.
2 Esther Deborah Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.4.2], geboren op 30-05-1969 in Nederhorst den Berg.
3 Dirk Cornelis Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.2.4.3], geboren op 11-05-1970 in Nederhorst den Berg.
1.1.4.6.5.2.1.4.2.5 Sietske Pool is geboren op 09-06-1950 in Nederhorst den Berg, dochter van Dirk Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4.2) en Cornelia Johanna Verburg. Sietske trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1974 in Nederhorst den Berg met Gerhardus Engelbertus Paulus Vrieling, 28 jaar oud. Gerhardus is geboren op 30-06-1946 in Stad Delden.
1.1.4.6.5.2.1.4.4 Jan (Thijsses) Pool is geboren in 1912 in Tietjerksteradeel, zoon van Jan Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1.4) en Sietske Veenstra. Thijsses begon een relatie, 24 of 25 jaar oud, op 25-04-1937 in Daarle met Geertje Stolte. Geertje is geboren in Ommen.
Kinderen van Thijsses en Geertje:
1 Jan Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.4.1], geboren in 1938 in Drachtser Compagnie. Jan is overleden.
2 Siemkje Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.4.2], geboren in 1941 in Drachtster Compagnie.
3 Meindert Pool [1.1.4.6.5.2.1.4.4.3], geboren in 1948 in Drachtser Compagnie.
1.1.4.6.5.2.1.5 Fopkje Thijsses Pool is geboren op 10-02-1884 in Drachten, dochter van Thys Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.1) en Tietje Jans Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1884. Fopkje is overleden. Fopkje trouwde, 21 jaar oud, op 15-07-1905 in Smallingerland akte 64 met Folkert (Jans) de Haan, 21 of 22 jaar oud. Jans is geboren in 1883 in Garijp gem Tietjerksteradeel, zoon van Jan Harmens de Haan en Janke Linzes Dijkstra. Jans is overleden.
1.1.4.6.5.2.2 Rinze Roels Pool is geboren op 27-05-1845 in Noorderdrachten, zoon van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1845. Rinze is overleden op 30-11-1926 in Rottevalle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1926.
Notitie bij Rinze: 1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Rottevalle, koopsom fl. 200
- Tjeerd Jans Wouters te Drachten, verkoper
- Rinze Roels Pool te Ureterp, koper
Rinze trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1870 in Smallingerland akte 36 met Margrietha Sytses Jonker, 27 of 28 jaar oud. Margrietha is geboren in 1842 in Oudega, dochter van Sietze Jans Jonker en Aurelia Henrietta Weber. Margrietha is overleden in 1911 in <1912, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Rinze en Margrietha:
1 Taapke Rinzes Pool, geboren op 13-08-1871 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.1.
2 Aukje Rinzes Pool, geboren op 21-10-1873 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.2.
3 Roelofke Rinzes Pool, geboren op 13-07-1876 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.3.
4 Sytze Rinzes Pool, geboren op 27-05-1879 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.4.
5 Klaas Rinzes Pool, geboren op 02-09-1881 in Drachten. Volgt 1.1.4.6.5.2.2.5.
6 Jan Rinzes Pool [1.1.4.6.5.2.2.6], geboren op 22-05-1885 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1885. Jan is overleden op 20-03-1888 in Smallingeland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1888.
1.1.4.6.5.2.2.1 Taapke Rinzes Pool is geboren op 13-08-1871 in Drachten, dochter van Rinze Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.2) en Margrietha Sytses Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1871. Taapke is overleden op 22-01-1912 in Smallingeland, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1912. Taapke trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1893 in Smallingerland akte 45 met Louw Spoelstra, 22 of 23 jaar oud. Louw is geboren in 1870 in Rottevalle, zoon van Jelle (Louwes) Spoelstra en Antje (Liebbes) Postma. Louw is overleden.
1.1.4.6.5.2.2.2 Aukje Rinzes Pool is geboren op 21-10-1873 in Drachten, dochter van Rinze Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.2) en Margrietha Sytses Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1873. Aukje is overleden op 26-03-1912 in Nijega, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1912. Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1899 in Smallingerland akte 47 met Roel Siebenga, 24 of 25 jaar oud. Roel is geboren in 1874 in Nijega, zoon van Willem Siebenga en Tjitske de Boer. Roel is overleden.
1.1.4.6.5.2.2.3 Roelofke Rinzes Pool is geboren op 13-07-1876 in Drachten, dochter van Rinze Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.2) en Margrietha Sytses Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1876. Roelofke is overleden op 19-10-1934 in Achtkarspelen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1934. Roelofke trouwde, 23 jaar oud, op 18-11-1899 in Smallingerland akte 82 met Teye Jonkman, 22 of 23 jaar oud. Teye is geboren in 1876 in Opeinde, zoon van Durk Jonkman en Antje Dalstra. Teye is overleden.
1.1.4.6.5.2.2.4 Sytze Rinzes Pool is geboren op 27-05-1879 in Drachten, zoon van Rinze Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.2) en Margrietha Sytses Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1879. Sytze is overleden. Sytze trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1903 in Smallingerland akte 65 met Jantje van der Meer, 23 of 24 jaar oud. Jantje is geboren in 1879, dochter van Ritske Johannes van der Meer en Aaltje Popkes. Jantje is overleden.
Kinderen van Sytze en Jantje:
1 Ritske Pool [1.1.4.6.5.2.2.4.1], geboren in 1908 in Smallingeland. Ritske is overleden op 28-03-1909 in Smallingeland, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1909.
2 Levenloos Pool [1.1.4.6.5.2.2.4.2], levenloos geboren kind, geboren op 25-01-1911 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1911.
1.1.4.6.5.2.2.5 Klaas Rinzes Pool is geboren op 02-09-1881 in Drachten, zoon van Rinze Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.2) en Margrietha Sytses Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1881. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: 1921 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
- Klaas Jans Jansma te Opeinde, verkoper; en anderen
Betreft de koop van een huis en percelen land, koopsom
fl. 3992
- Klaas Rinzes Pool te Houtigehage, koper
Betreft de koop van percelen land, koopsom fl. 1855
- Johannes Booi te Houtigehage, k
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1909 in Smallingerland akte 14 met Janke Wynia, 31 of 32 jaar oud. Janke is geboren in 1877. Janke is overleden.
1.1.4.6.5.2.3 Durkjen Roels Pool is geboren op 30-01-1847 in Drachten, dochter van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1847. Durkjen is overleden op 27-04-1905 in Achtkarspelen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1905. Durkjen trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1873 in Opsterland akte 52 met Rinze de Vries. Rinze is overleden in 1905 in voor dit jaar.
1.1.4.6.5.2.4 Klaas Roels Pool is geboren op 17-04-1849 in Drachten, zoon van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1849. Klaas is overleden op 05-09-1919 in Drachten, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1919.
Notitie bij Klaas: 1879 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van grond te Houtigehage, koopsom fl. 175
- Tjeerd Jans Wouters te Drachten, verkoper
- Klaas Roels Pool te Houtigehage, koper

1883 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Klaas Roels Pool te Houtigehage, schuldenaar
- Fokke Siebes Glastra te Rottevalle, schuldeiser

1883 Drachten, notaris E. J. Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Tjeerd Jans Wouters te Drachten
- Klaas Roels Pool

1912 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Klaas Roels Pool te Houtigehage, schuldenaar
- Pieter Oetzes Veenstra te Rottevalle, schuldeiser

1917 Drachten, notaris J.?Posthumus
Koopakte
Betreft de koop van diverse onroerende goederen te
Drachten, koopsom fl. 450
- Klaas Roels Pool te Houtigehage, koper
- Jeltje Taekema te Houtigehage, weduwe van Auke Baukes Doetjes, verkoper

1917 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 800
- Klaas Roels Pool te Houtigehage, schuldenaar
- Pieter Oetzes Veenstra te Rottevalle, schuldeiser
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1874 in Smallingerlandakte 31 met Tjettje Durks van der Heide, 22 jaar oud. Tjettje is geboren op 11-11-1851 in Surhuisterveen. Tjettje is overleden op 01-02-1945 in Opende G, 93 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Tjettje:
1 Geeske Pool, geboren op 24-03-1875 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.4.1.
2 Taapke Pool, geboren op 16-12-1876 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.4.2.
3 Durkje Pool, geboren op 13-07-1879 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.4.3.
1.1.4.6.5.2.4.1 Geeske Pool is geboren op 24-03-1875 in Smallingerland, dochter van Klaas Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.4) en Tjettje Durks van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1875. Geeske is overleden op 09-09-1914 in Smallingerland, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1914. Geeske trouwde, 19 jaar oud, op 09-06-1894 in Smallingerland akte 64 met Ruurd de Graaf, 23 of 24 jaar oud. Ruurd is geboren in 1870 in Drachten, zoon van Durk de Graaf en Janke Blom. Ruurd is overleden.
1.1.4.6.5.2.4.2 Taapke Pool is geboren op 16-12-1876 in Smallingerland, dochter van Klaas Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.4) en Tjettje Durks van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1876. Taapke is overleden.
Notitie bij Taapke: Bevolking Smallingerland
Taapke Pool
geb: 16 december 1876
Vertrokken naar Duitsland

Bevolking Smallingerland
Taapke Pool
geb: 16 december 1876
Gekomen van Duitsland
Taapke:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 28-08-1897 in Smallingerland akte 69 met Douwe de Jager, 19 of 20 jaar oud. Zie 1.1.4.7.3.3.8.1 voor persoonsgegevens van Douwe.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 22-03-1902 in Achtkarspelen akte 10 met Jan Ettema, 33 of 34 jaar oud. Jan is geboren in 1868 in Surhuisterveen, zoon van Ernst Ettema en Antje Harings Loonstra. Jan is overleden.
1.1.4.6.5.2.4.3 Durkje Pool is geboren op 13-07-1879 in Smallingerland, dochter van Klaas Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.4) en Tjettje Durks van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1879. Durkje is overleden. Durkje trouwde, 21 jaar oud, op 19-01-1901 in Achtkarspelen akte 1 met Johannes Hoeksma, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1875 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen, zoon van Jakob Hoeksma en Harmke (Johannes) Smids. Johannes is overleden.
1.1.4.6.5.2.5 Liske Roels Pool is geboren op 27-11-1851 in Smallingerland, dochter van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1851. Liske is overleden.
Notitie bij Liske: 1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Huwelijksvoorwaarden
- Riekele Kalsbeek Zijlstra te Kortezwaag
- Liske Roelofs Pool te Beetsterzwaag
Liske trouwde met Riekele Kalsbeek Zijlstra.
1.1.4.6.5.2.7 Minke Roels Pool is geboren op 20-03-1855 in Drachten, dochter van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1855. Minke is overleden op 07-05-1923 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1923. Minke trouwde, 30 jaar oud, op 10-09-1885 in Smallingerland akte 62 met Oene van Dijk, 36 of 37 jaar oud. Oene is geboren in 1848 in Drachten, zoon van Roel Oenes van Dijk en Sjoukjen Mients de Jong. Oene is overleden in voor 7 mei 1923.
1.1.4.6.5.2.8 Anne Roels Pool is geboren op 20-12-1857 in Drachten, zoon van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1857. Anne is overleden op 29-07-1918 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1918. Anne trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1887 in Smallingerland akte 13 met Saapke Gerrits Kootstra, 16 jaar oud. Saapke is geboren op 01-10-1870 in Drachten, dochter van Gerrit Gerrits Kootstra en Jeltje Scheeper. Saapke is overleden.
Kinderen van Anne en Saapke:
1 Roel Pool [1.1.4.6.5.2.8.1], geboren op 12-03-1888 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1888. Roel is overleden op 09-04-1888 in Smallingerland, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1888.
2 Jeltje Pool [1.1.4.6.5.2.8.2], geboren op 24-05-1889 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1889. Jeltje is overleden.
3 Taapke Pool, geboren op 17-01-1891 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.8.3.
4 Roel Pool, geboren op 04-08-1892 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.8.4.
5 Gerritje Pool, geboren op 29-06-1894 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.8.5.
6 Rinze Pool [1.1.4.6.5.2.8.6], geboren op 28-06-1896 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1896. Rinze is overleden.
7 Gjalt Pool [1.1.4.6.5.2.8.7], geboren op 02-03-1898 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1898. Gjalt is overleden op 14-02-1899 in Smallingerland, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1899.
8 Lutske Pool [1.1.4.6.5.2.8.8], geboren op 03-06-1899 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1899. Lutske is overleden.
9 Dirkje Pool, geboren op 17-09-1900 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.5.2.8.9.
10 Gjalt Pool [1.1.4.6.5.2.8.10], geboren op 22-02-1902 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1902. Gjalt is overleden.
11 Klaas Pool [1.1.4.6.5.2.8.11], geboren op 12-12-1903 in Smallingerland. Klaas is overleden op 13-01-1904 in Smallingerland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1904.
12 Liskje Pool [1.1.4.6.5.2.8.12], geboren op 11-?-1907 in Smallingerland. Liskje is overleden op 05-06-1908 in Leeuwarden, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1908.
1.1.4.6.5.2.8.3 Taapke Pool is geboren op 17-01-1891 in Smallingerland, dochter van Anne Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.8) en Saapke Gerrits Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1891. Taapke is overleden. Taapke trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1913 in Leeuwarden akte 228 met Taekele Wiersma.
1.1.4.6.5.2.8.4 Roel Pool is geboren op 04-08-1892 in Smallingerland, zoon van Anne Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.8) en Saapke Gerrits Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1892. Roel is overleden. Roel trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1917 in Leeuwarden akte 90 met Doetje Bron.
1.1.4.6.5.2.8.5 Gerritje Pool is geboren op 29-06-1894 in Smallingerland, dochter van Anne Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.8) en Saapke Gerrits Kootstra. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 04-09-1915 in Leeuwarden akte 195 met Jan Vaas.
1.1.4.6.5.2.8.9 Dirkje Pool is geboren op 17-09-1900 in Smallingerland, dochter van Anne Roels Pool (zie 1.1.4.6.5.2.8) en Saapke Gerrits Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1900. Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1922 in Gouda akte 32 met Arie Gravesteijn, 23 of 24 jaar oud. Arie is geboren in 1898 in Gouda.
1.1.4.6.5.2.10 Japikje Roels Pool is geboren op 16-03-1863 in Drachten, dochter van Roel Thijsses Pool (zie 1.1.4.6.5.2) en Taapke Rinzes Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1863. Japikje is overleden.
Notitie bij Japikje: ook Japikje genoemd (Bij huwelijk)
Japikje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1888 in Smallingerland akte 22 met Evert Hazewindus, 22 of 23 jaar oud. Evert is geboren in 1865 in Lemmer, zoon van Uilke Ebes Hazewindus en Neeltje Gosses Ferwerda. Evert is overleden.
1.1.4.6.7 Pyter Klazes Pool is geboren op 02-04-1776 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.6) en Wytske Johanes Thijsses. Pyter is overleden op 20-10-1842 in Drachten, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1842.
Notitie bij Pyter: Neemt in 1811 de naam Pool

Pool, Pieter Klases, Noorderdrachten 174
k. Wietske 9, Wopke 5, Antje 2, Klaas 8 weken
Mairie Drachten, deel 1, fol. 108
Pyter trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1802 met Tryntje Wopkes, 23 jaar oud. Tryntje is geboren op 30-12-1778 in Ureterp. Zij is gedoopt op 13-07-1837 in Drachten. Tryntje is overleden op 13-07-1837 in Drachten, 58 jaar oud.
Notitie bij Tryntje: 1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, hof en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool, huisman te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en schuur op afbraak te Drachten, koopsom fl. 308
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachtstercompagnie, koopsom fl. 770
- Pieter Klases Pool, huisman te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en leyen te Drachten, koopsom fl. 109
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van landen te Drachten, koopsom fl. 770
- Pieter Klases Pool te Drachten, verkoper
- Johannes Klases Pool te Balk, koper
- Thijs Klases Pool te Drachten, koper

1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Kwitantie
Betreft een kapitaal van fl. 291
- Pieter Klases Pool te Drachten
- Karst Jans van der Veen te Drachten
Kinderen van Pyter en Tryntje:
1 Wytske Pieters Pool, geboren in 1805 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.7.1.
2 Wopke Pieters Pool [1.1.4.6.7.2], geboren in 1806 in Noorderdrachten. Wopke is overleden op 18-09-1832 in Noorderdrachten, 25 of 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1832. Wopke bleef ongehuwd.
3 Antje Pieters Pool, geboren in 1809 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.7.3.
4 Klaas Pieters Pool [1.1.4.6.7.4], geboren op 16-12-1811 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1811. Klaas is overleden op 16-03-1836 in Noorderdrachten, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1836.
Notitie bij Klaas: 1832 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Nummerverwisseling
- Fedde Alles Kalverboer te Drachten, zoon van Marijke Kornelis Duursma, requirant
- Janke Gjalts van Rijzen te Drachten, requirant en medevoogd
- Klaas Pieters Pool te Drachten, zoon van Pieter Klazes Pool, requireerde
- Fedde Wietzes Kalverboer te Drachten, borg
5 Hinke Pieters Pool, geboren in 1816 in Drachten gem Smallingerland. Volgt 1.1.4.6.7.5.
6 Jeltje Pieters Pool, geboren op 06-01-1818 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.6.7.6.
1.1.4.6.7.1 Wytske Pieters Pool is geboren in 1805 in Noorderdrachten, dochter van Pyter Klazes Pool (zie 1.1.4.6.7) en Tryntje Wopkes. Wytske is overleden op 01-02-1873 in Terwispel, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1873.
Notitie bij Wytske: Gemeente Leek
Brontype boek
Registernaam Huwelijksregister 1827
Periode register 1827
Akte subtype huwelijk
Aktenummer 4
Huwelijksdatum 28-03-1827
Bruidegom Tjeert Jakobs van der veen
Bruidegom leeftijd 34 jaar
Bruidegom plaats geboorte Ter Wispel
Vader bruidegom Jakob Ebbels
Moeder bruidegom Pietje Tjeerds
Bruid Wietske Pieters Pool
Bruid leeftijd 23 jaar
Bruid plaats geboorte Drachten
Vader bruid Pieter Klasens Pool
Moeder bruid Trijntje Wopkes
Wytske trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 23-08-1827 in Leek akte 44 met Tjeerd Jacobs van der Veen, 33 of 34 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1793 in Ter Wispel. Tjeerd is overleden.
1.1.4.6.7.3 Antje Pieters Pool is geboren in 1809 in Noorderdrachten, dochter van Pyter Klazes Pool (zie 1.1.4.6.7) en Tryntje Wopkes. Antje is overleden op 20-06-1862 in Drachten, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1862. Antje bleef ongehuwd.
Kinderen van Antje uit onbekende relatie:
1 Pieter Pool [1.1.4.6.7.3.1], geboren op 20-02-1837 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1837. Pieter is overleden.
2 Adam Pool [1.1.4.6.7.3.2], geboren op 22-05-1840 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1840. Adam is overleden op 02-11-1843 in Smallingerland, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1843.
3 Jan Pool [1.1.4.6.7.3.3], geboren op 29-08-1842 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1842. Jan is overleden op 06-09-1860 in Smallingeland, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1860.
1.1.4.6.7.5 Hinke Pieters Pool is geboren in 1816 in Drachten gem Smallingerland, dochter van Pyter Klazes Pool (zie 1.1.4.6.7) en Tryntje Wopkes. Hinke is overleden op 18-04-1876 in Surhuisterveen, 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1876. Hinke trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 20-08-1859 in Achtkarspelen akte 47 met Lammert Teyes Dalstra, 39 of 40 jaar oud. Lammert is geboren in 1819 in Drachten gem Smallingerland, zoon van Teye Hendriks Dalstra en Hiltje Freerks. Lammert is overleden.
Kind van Hinke en Lammert:
1 Pieter Pool [1.1.4.6.7.5.1], geboren op 10-11-1856 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1856. Pieter is overleden.
1.1.4.6.7.6 Jeltje Pieters Pool is geboren op 06-01-1818 in Noorderdrachten, dochter van Pyter Klazes Pool (zie 1.1.4.6.7) en Tryntje Wopkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1818. Jeltje is overleden op 27-03-1876 in Rottevalle, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1876.
Notitie bij Jeltje: 1875 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Testament
- Jeltje Pieters Pool te Rottevalle
Jeltje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1842 met Jan Harmens Nijboer, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1816. Jan is overleden in 1867, 50 of 51 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 16-05-1867 in Achtkarspelen akte 22 met Pieter van der Kam. Pieter is een zoon van Hotze Piekes van der Kam en Anna van der Laan.
1.1.4.7 Jan Jacobus Pool is geboren in 1728 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Klaaske Klazes. Jan is overleden in 1795 in Noorderdrachten, 66 of 67 jaar oud. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 30-01-1752 met Aalke Eisses, 24 jaar oud. Aalke is geboren in 10-1727 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 13-08-1786 in Drachten. Aalke is overleden in 1788 in Noorderdrachten, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aalke:
1 Jacobus Jans Pool [1.1.4.7.1], geboren in 1762 in Noorderdrachten. Jacobus is overleden op 01-04-1812 in Noorderdrachten, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1812. Jacobus bleef ongehuwd.
2 Klaaske Jans Pool, geboren in 1762 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.2.
3 Eize Jans Pool, geboren in 1766 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.
4 Aaltje Jans Pool, geboren in 1771 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.4.
5 Liefke Jans Pool, geboren in 1774 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.5.
1.1.4.7.2 Klaaske Jans Pool is geboren in 1762 in Noorderdrachten, dochter van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.7) en Aalke Eisses. Klaaske is overleden op 09-12-1827 in Noorderdrachten, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1827.
Notitie bij Klaaske: 1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een boerenplaats
- Eise Jans Pool te Drachten, requirant
- Aaltje Jans Pool te Rottevalle, gehuwd met Arnoldus
Johannes Boom
- Liefke Jans Pool te Drachten, gehuwd met Jan Hendriks
Oedses
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas

1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land en leyen te Drachten, koopsom
fl. 410
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas, verkoper

1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te
Drachten, koopsom fl. 2000
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas, verkoper
- Douwe Jans Veenhuizen te Drachten, gehuwd met Aaltje
Klases Kijlstra, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Arnoldus Johannes Boom te Rottevalle, gehuwd met Aaltje
Jans Pool
- Jan Hendriks Oedzes te Drachten, gehuwd met Liefke Jans
Pool
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Aaltje Klases Kijlstra te Drachten, gehuwd met Douwe Jans
Veenhuizen
Klaaske trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1795 met Wopke Jentjes Veenbaas.
1.1.4.7.3 Eize Jans Pool is geboren in 1766 in Noorderdrachten, zoon van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.7) en Aalke Eisses. Eize is overleden op 26-09-1823 in Noorderdrachten, 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1823.
Notitie bij Eize: Neemt in 1811 de naam Pool aan

Pool, Eize Jans, Noorderdrachten 166
k. Aalke 13, Jeltje 11, Jan 7, Eize 4
Mairie Drachten, deel 1, fol. 105v

1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Rinskjen Hanses te Drachten, schuldenaar
- Errit Pieters de Oude te Drachten, schuldeiser
- Eise Jans Pool te Drachten, schuldenaar

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 180
- Berend Bordses Bordzinga te Terwispel, verkoper
- Wietske Bordses Bordzinga te Rottevalle, gehuwd met Jan
Jans Siedses, verkoper
- Sietske Bordses Bordzinga te Drachten, weduwe van Jan
Hendriks Overal, verkoper
- Eise Jans Pool te Drachten, koper

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, erf, land en heide te
Drachten, koopsom fl. 3000
- Eise Jans Pool te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, gehuwd met Aafke
Eises Pool, koper

1827 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 300
- Eise Eises Pool te Marum, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper
- Aalke Eises Pool te Drachten, koper
Eize trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 12-06-1796 met Rinskjen Hanzes Jager, 28 of 29 jaar oud. Rinskjen is geboren in 1767 in Noorderdrachten. Rinskjen is overleden op 27-08-1824 in Beetsterzwaag, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Rinskjen: Bij huwelijk Aalke is haar naam Renske Johannes
Kinderen van Eize en Rinskjen:
1 Aalke Eises Pool, geboren op 27-02-1797 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.1.
2 Jeltje Eises Pool, geboren op 26-03-1799 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.2.
3 Jan Eises Pool, geboren op 28-01-1802 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.
4 Eise Eises Pool, geboren in 1805 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.4.
1.1.4.7.3.1 Aalke Eises Pool is geboren op 27-02-1797 in Noorderdrachten, dochter van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3) en Rinskjen Hanzes Jager. Aalke is overleden op 19-03-1839 in Noorderdrachten, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1839.
Notitie bij Aalke: 1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Transport
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1725
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, schuldeiser
- Aalke Eises Pool te Drachten, schuldeiser
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Eise Eises Pool te Drachten, cedent
- Jan Eises Pool te Drachten, cedent
- Jeltje Eises Pool te Beetsterzwaag, gehuwd met Oege
Tjetses Reitsma, cedent

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis, schuur en land te
Drachten
- Eise Eises Pool te Marum, divident
- Jan Eises Pool te Drachten, gehuwd met Janna Jans
Rinkema, divident
- Aalke Eises Pool te Drachten, gehuwd met Jogchum Sierds
van der Berg, divident

1827 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 300
- Eise Eises Pool te Marum, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper
- Aalke Eises Pool te Drachten, koper

1839 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Inventaris
- Aalke Eizes Pool, erflater
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, requirant, tevens als vader van en voogd over Sierd, Rinske, Eize, Tamme, Hinke en Jacobus Jogchums van den Berg
Aalke trouwde, 20 jaar oud, op 07-02-1818 in Smallingerland akte 3 met Jogchum Sierds van der Berg, 25 of 26 jaar oud. Jogchum is geboren in 1792 in Drachten. Jogchum is overleden.
1.1.4.7.3.2 Jeltje Eises Pool is geboren op 26-03-1799 in Noorderdrachten, dochter van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3) en Rinskjen Hanzes Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1822. Jeltje is overleden op 25-06-1872 in Haulerwijk, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1872.
Notitie bij Jeltje: 1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Transport
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1725
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, schuldeiser
- Aalke Eises Pool te Drachten, schuldeiser
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Eise Eises Pool te Drachten, cedent
- Jan Eises Pool te Drachten, cedent
- Jeltje Eises Pool te Beetsterzwaag, gehuwd met Oege
Tjetses Reitsma, cedent

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land, koopsom
fl. 500
- Jeltje Eises Pool te Beetsterzwaag, gehuwd met Oege
Tjitses Reitsma, verkoper
- Jan Eises Pool te Drachten, gehuwd met Janna Jans
Rinkema, koper

1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Cessie
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1860
- Everhardus ter Horst te Leeuwarden, schuldenaar
- Jan Eises Pool te Drachten, cessionaris
- Jeltje Eises Pool te Haulerwijk, weduwe van Oege Tjitses
Reitsma, cedent
- Petrus Johannes Metz te Heerenveen, borg
Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1823 in Smallingerland akte 11 met Oege Tjidzes Reidsma, 28 of 29 jaar oud. Oege is geboren in 1794 in Rottevalle. Oege is overleden.
Kind van Jeltje uit onbekende relatie:
1 Rinske Pool [1.1.4.7.3.2.1], geboren op 06-02-1822 in Smallingerland. Rinske is overleden.
1.1.4.7.3.3 Jan Eises Pool is geboren op 28-01-1802 in Noorderdrachten, zoon van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3) en Rinskjen Hanzes Jager. Jan is overleden op 03-08-1862 in Drachten, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1862.
Notitie bij Jan: 1837 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van een stuk heide te Drachten, koopsom
fl. 90
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Hendrik Gauwes Gauwenga te Drachten, koper

1824 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen, schuur, land en erf te
Drachten, diverse koopsommen
- Halbe Roels Brandsma te Drachten, verkoper, tevens als
toeziend voogd
- Sjoerd Sietses Postma te Drachten, verkoper, tevens als
voogd over de minderjarige kinderen van Gerrit Sietses
Postma
- Roel Halbes Brandsma te Drachten, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper

1825 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
- Douwe Jans Veenhuizen te Drachten, gehuwd met Aaltje
Klases Kijlstra, verkoper
- Jan Eises Pool te Drachten, gehuwd met Janke Jans
Rinkema, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris


1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Transport
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1725
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, schuldeiser
- Aalke Eises Pool te Drachten, schuldeiser
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Eise Eises Pool te Drachten, cedent
- Jan Eises Pool te Drachten, cedent
- Jeltje Eises Pool te Beetsterzwaag, gehuwd met Oege
Tjetses Reitsma, cedent

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Hypotheek
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, schuldeiser
- Jan Eises Pool te Drachten, schuldenaar

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis, schuur en land te
Drachten
- Eise Eises Pool te Marum, divident
- Jan Eises Pool te Drachten, gehuwd met Janna Jans
Rinkema, divident
- Aalke Eises Pool te Drachten, gehuwd met Jogchum Sierds
van der Berg, divident

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen bos en leyen te Drachten,
diverse koopsommen
- Jan Frima, landeigenaar en lid Provinciale Staten van
Drenthe te Peize, verkoper
- Jelle Jitses de Boer te Drachten, koper
- Wiebe Jitses de Boer te Drachten, koper
- Jan Binnes Bolleman te Drachten, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Wiebe Jans Pool te Drachten, koper
- Willem Reinders Reindersma te Ureterp, koper
- Oene Sietses Sietsema te Drachten, koper
- Wiebe Geerts Veenstra te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hiem, appelhof en land te Drachten,
diverse koopsommen
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Janna Jans Rinkema te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, koper
- Harmen Johannes de Boer te Drachten, koper
- Symon Johannes de Boer te Drachten, koper
- Jacobus Melles Pool te Drachten, koper
- Jan Melles Pool te Drachten, koper
- Mindert Melles Pool te Drachten, koper
- Popke Jans van der Vlugt te Drachten, koper

1829 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 300
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Janna Jans Rinkema te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, koper

1832 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van bos, land en leyen te Drachten,
diverse koopsommen
- Sytse Fokkes Reiding te Drachten, verkoper
- Ambrosius Ayso van Boelens te Olterterp, koper
- Jakob Gerrits Gerritsma te Drachten, koper
- Jan Eises Pool te Drachten, koper

1837 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 325
- Hillebrand Gerrits Bos te Rottevalle, schuldenaar
- Jan Eises Pool te Drachten, schuldeiser

1839 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract en borgtocht
Betreft de verhuur van een plaatsje te Suameer, huursom
fl. 133
- Kornelis Jans Bosma te Drachten, verhuurder
- Lieuwe Lieuwes van der Lei te Rottevalle, huurder
Betreft een plaatsje, kapitaal fl. 300
- Jan Eises Pool te Drachten, borg

1840 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Cessie
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1860
- Everhardus ter Horst te Leeuwarden, schuldenaar
- Jan Eises Pool te Drachten, cessionaris
- Jeltje Eises Pool te Haulerwijk, weduwe van Oege Tjitses
Reitsma, cedent
- Petrus Johannes Metz te Heerenveen, borg

1841 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1400
- Jan Eises Pool te Drachten, schuldenaar
- Klaas Fritses de Vries te Grouw, schuldeiser

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Royement, akte niet aanwezig
Betreft een hypotheek
- Hillebrand Gerrits Bos te Rottevalle, schuldenaar
- Jan Eises Pool te Drachten, schuldeiser

1844 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van leyen te Drachten, koopsom fl. 50
- Jan Eises Pool te Drachten, verkoper
- Antje Jans Pool, boer te Drachten, weduwe van Popke Jans van der Vlugt, koper

1848 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van leyen te Drachten, koopsom fl. 300
- Jan Eizes Pool te Drachten, verkoper
- Jan Binnes Bolleman te Drachten, koper
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 03-07-1824 in Smallingerland akte 41 met Janna (Jans) Rinkema, 22 jaar oud. Jans is geboren op 28-09-1801 in Westerzand onder Sebaldebureen. Zij is gedoopt op 10-10-1801 in Grootegast Provincie Groningen. Jans is overleden op 23-03-1870 in Drachten, 68 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jans:
1 Antje Jans Pool, geboren op 16-04-1825 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.1.
2 Eize Jans Pool, geboren op 09-09-1827 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.
3 Rinske (Renske) Jans Pool, geboren op 12-02-1830 in Jans. Volgt 1.1.4.7.3.3.3.
4 Annigje Jans Pool, geboren op 23-09-1831 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.4.
5 Jan Jans Pool, geboren op 01-09-1834 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.
6 Harmen Jans Pool [1.1.4.7.3.3.6], geboren op 02-10-1836 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1836. Harmen is overleden op 02-04-1840 in Noorderdrachten, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1840.
7 Marten Jans Pool, geboren op 17-12-1839 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.
8 Martje Jans Pool, geboren op 04-05-1843 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.8.
9 Garendina (Jans) Pool, geboren op 18-03-1846 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.9.
1.1.4.7.3.3.1 Antje Jans Pool is geboren op 16-04-1825 in Noorderdrachten, dochter van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1825. Antje is overleden op 30-08-1913 in Ureterp, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1913.
Notitie bij Antje: 1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Antje Jans Pool te Ureterp, requirant
- Willem Sjirks van den Burg te Ureterp, taxateur

1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van huizen, land, hooiland en maden te
Ureterp en Boornbergum, waarde totaal fl. 12.596
- Antje Jans Pool te Ureterp, divident
en anderen

1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Antje Jans Pool te Ureterp

1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van 6 kampen land te Ureterp, waarde fl. 4554
- Antje Jans Pool te Ureterp, divident
- Siebe Kornelis de Boer te Ureterp, divident
Antje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17-03-1849 in Opsterland akte 10 met Klaas Frances Schuurman. Klaas is overleden in 1864 in voor dit jaar.
Notitie bij Klaas: 1914 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Boedelscheiding
- Klaas Franzes Schuurman te Ureterp, in leven gehuwd met Antje Jans Pool, erflater
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 16-02-1865 in Opsterland akte 2 met Kornelis Rykeles de Boer.
1.1.4.7.3.3.2 Eize Jans Pool is geboren op 09-09-1827 in Noorderdrachten, zoon van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1827. Eize is overleden op 25-12-1909 in Boelenslaan, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1909.
Notitie bij Eize: 1853 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Dirk Broos te Drachten, verkoper
- Jan Johannes Kuipers te Drachten, koper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper

1857 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verkoper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper
- Jan Jans Pool te Drachten, koper

1858 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Pieter Klazes Pel te Ureterp, verkoper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper

1861 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Boedelscheiding
- Minke Gerrits de Vries te Drachten, divident
- Wietze Wilts van der Lei te Drachten, divident, tevens als vader van en voogd over Trijntje, Fokjen, Minke, Geertje en Gerrit Wietzes van der Lei
- Jan Gerrits de Vries te Drachten, divident
- Eize Jans Pool te Drachten, divident
- Gerrit Jans de Vries, in leven gehuwd met Trijntje Pieters Petrusma, erflaters

1861 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van 2 kampen land te Drachten, koopsom fl. 2000
- Yfke Kornelis Landmeter te Drachten, verkoper
- Renske Broos te Drachten, verkoper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper

1863 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land, grond en heideveld te Drachten; Rottevalle, diverse koopsommen, in totaal fl. 3077
- Wiebe Jitzes de Boer te Drachten, verkoper
Koper o.a.
- Eize Jans Pool te Drachten, koper

1866 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Rienk Gerbens Kijlstra te Drachten, verkoper
- Poppe van der Meer te Drachten, verkoper
- Thijs Kussendrager te Drachten, verkoper
- Heinze Tjeerds Gaastra te Beets, koper
- Eize Jans Pool te Drachten koper1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 17440
- Eize Jogchums van den Berg te Drachtster Compagnie, verkoper; met kinderen
Betreft de koop van een huis
o.a.
- Eise Jans Pool te Drachtster Compagnie, koper
- Klaas Thijsses Pool te Drachtster Compagnie, koper

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Eise Jans Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Antje Kornelis Kooi te Stroobos, weduwe van Anne Wiebes Veenstra, schuldeiser

1881 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van 3 kampen land en reed te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 1900
- Gerrit Wietzes van der Lei te Drachten, verkoper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper

1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Eize Jans Pool te Drachten

1905 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Eize Jans Pool te Drachtster Compagnie
Eize trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1850 in Smallingerland akte 13 met Syke Gerrits de Vries, 30 jaar oud. Syke is geboren op 18-06-1819 in Noorderdrachten. Syke is overleden op 19-05-1905 in Drachtster Compagnie, 85 jaar oud.
Notitie bij Syke: 1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Sijke Gerrits de Vries te Drachten, gehuwd met Eize Jans Pool
Kinderen van Eize en Syke:
1 levenloos Pool [1.1.4.7.3.3.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 04-08-1850 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1850.
2 Janna (Jans) Pool, geboren op 12-12-1851 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.2.
3 Jan Pool, geboren in 1855 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.3.
4 levenloos Pool [1.1.4.7.3.3.2.4], levenloos geboren kind, geboren op 20-02-1859 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1859.
5 Trijntje Pool, geboren op 14-05-1860 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.5.
1.1.4.7.3.3.2.2 Janna (Jans) Pool is geboren op 12-12-1851 in Drachten, dochter van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.2) en Syke Gerrits de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1851. Jans is overleden op 24-09-1941 in Opsterland, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1941. Jans trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1875 in Smallingerland akte 11 met Willem Weening, 22 of 23 jaar oud. Willem is geboren in 1852 in Harkema Opeinde gem Achtkarspelen. Willem is overleden.
1.1.4.7.3.3.2.3 Jan Pool is geboren in 1855 in Drachten, zoon van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.2) en Syke Gerrits de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1855. Jan is overleden op 19-04-1933 in Tietjerksteradeel, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1933.
Notitie bij Jan: 1897 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en land te Oostermeer, koopsom fl. 1250
- Jeltje Errits Postma te Rottevalle, verkoper
- Jan Eizes Pool te Rottevalle, koper

1900 Drachten, notaris J.?Posthumus
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Jan Eizes Pool te Oostermeer, verkoper
- Sietze Pieters de Boer te Surhuisterveen, verkoper

1907 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Jan Eizes Pool te Oostermeer, schuldenaar
- Diaconie N.H. Gemeente te Drachtstercompagnie, schuldeiser
- Sipke Gjalts Lindeboom te Rottevalle, medeschuldenaar

1910 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing en boedelscheiding
Betreft de verkoop van een huis en landen te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 24.349; verdeelsom fl. 1329
Verkoper o.a.
- Jan Eizes Pool te Oostermeer, verkoper
Koper o.a.
- Melle Minderts Pool te Drachtstercompagnie, koper

1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Jan Eizes Pool te Witveen, gehuwd met Ynje Groenewoud; Witveen onder Oostermeer
Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 08-05-1886 in Smallingerland akte 16 met Ientje (Ynje) Jisks Groenewoud, 21 of 22 jaar oud. Ientje is geboren in 1864 in Rottevalle, dochter van Jisk Rinzes Groenewoud en Jeltje (Errits) Postma. Ientje is overleden in na 19-4-1933.
Notitie bij Ientje: 1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Ynje Groenewoud te Witveen, gehuwd met Jan Eizes Pool; Witveen onder Oostermeer
Kinderen van Jan en Ientje:
1 Jeltje Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.1], geboren op 13-10-1887 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1887. Jeltje is overleden op 15-10-1893 in Smallingeland, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-10-1893.
2 Eize Pool, geboren in 1889 in Drachten gem Smallingerland. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.3.2.
3 Jisk Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.3], geboren op 20-01-1890 in Smallingeland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1890. Jisk is overleden op 17-06-1890 in Smallingeland, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1890.
4 Jisk Pool, geboren op 02-09-1891 in Drachten gem. Smallingerland. Volgt 1.1.4.7.3.3.2.3.4.
5 Gerrit Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.5], geboren op 01-12-1892 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1892. Gerrit is overleden.
6 Jeltje Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.6], geboren op 14-12-1894 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1894. Jeltje is overleden.
Notitie bij Jeltje: Bevolking Tietjerksteradeel
Jeltje Pool, te Rottevalle
geb: 14 december 1894 te Drachten
Vertrokken naar, Noord Amerika, september 1926
N.B. echtgenoot woont elders
7 Syke Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.7], geboren op 08-01-1896 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1896. Syke is overleden.
8 Auwert Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.8], geboren op 01-12-1899 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1899. Auwert is overleden op 02-04-1905 in Tietjerksteradeel, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1905.
9 Jan Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.9], geboren op 08-11-1901 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1901. Jan is overleden.
1.1.4.7.3.3.2.3.2 Eize Pool is geboren in 1889 in Drachten gem Smallingerland, zoon van Jan Pool (zie 1.1.4.7.3.3.2.3) en Ientje (Ynje) Jisks Groenewoud. Eize is overleden.
Notitie bij Eize: Eize (Jans) Pool, uit Drachtstercompagnie, boerderijbrand, 7 mei 1893, en vervolg op 10 mei 1893, Nieuwsblad van het Noorden.
Eize trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 06-06-1914 in Tietjerksteradeel akte 79 met Detje Loonstra, 21 of 22 jaar oud. Detje is geboren in 1892 in Rottevalle gem Achtkarspelen, dochter van Paulus Tjibbes Loonstra en Loltje Rienks van Warners. Detje is overleden op 16-10-1975 in Rottevalle, 82 of 83 jaar oud.
Kinderen van Eize en Detje:
1 Jan Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.1].
2 Lol Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.2].
3 Rienkje Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.3].
4 Jeltje Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.4].
5 Paulus Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.5].
6 Ine Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.6].
7 Tjibbe Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.7].
8 Jisk Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.8].
9 Ted Pool [1.1.4.7.3.3.2.3.2.9].
1.1.4.7.3.3.2.3.4 Jisk Pool is geboren op 02-09-1891 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Jan Pool (zie 1.1.4.7.3.3.2.3) en Ientje (Ynje) Jisks Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1891. Jisk is overleden. Jisk trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1918 in Idaarderadeel akte 7 met Lieuwkje Kleiterp, 21 of 22 jaar oud. Lieuwkje is geboren in 1896 in Teerna, dochter van Evert Kleiterp en Aafke Kingsbergen. Lieuwkje is overleden.
1.1.4.7.3.3.2.5 Trijntje Pool is geboren op 14-05-1860 in Drachten, dochter van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.2) en Syke Gerrits de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1860. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1885 in Smallingerland akte 12 met Sipke Lindeboom, 27 of 28 jaar oud. Sipke is geboren in 1857 in Drachten, zoon van Gjalt Sipkes Lindeboom en Jeltje Fokkes van der Gaast. Sipke is overleden.
1.1.4.7.3.3.3 Rinske (Renske) Jans Pool is geboren op 12-02-1830 in Jans, dochter van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1830. Rinske is overleden. Rinske trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1856 in Opsterland akte 47 met Anne Hennes Posthumus.
Kinderen van Rinske en Anne:
1 Jan Posthumus, geboren in 1859 in Opsterland. Volgt 1.1.4.7.3.3.3.1.
2 Diena Posthumus, geboren in 1871 in Niebert. Volgt 1.1.4.7.3.3.3.2.
1.1.4.7.3.3.3.1 Jan Posthumus is geboren in 1859 in Opsterland, zoon van Anne Hennes Posthumus en Rinske (Renske) Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.3). Jan is overleden. Jan trouwde met Albertje Dijkstra. Albertje is geboren in 1859 in De Wilp. Albertje is overleden.
1.1.4.7.3.3.3.2 Diena Posthumus is geboren in 1871 in Niebert, dochter van Anne Hennes Posthumus en Rinske (Renske) Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.3). Diena is overleden. Diena trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 15-04-1893 in Marum akte 8 met Willem Cazemier, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1869 in Tolbert. Willem is overleden.
1.1.4.7.3.3.4 Annigje Jans Pool is geboren op 23-09-1831 in Noorderdrachten, dochter van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1831. Annigje is overleden op 19-03-1918 in Drachtster Compagnie, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1918. Annigje trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1853 in Smallingerland akte 55 suppl 1-3 met Pieter Everts Bron, 26 of 27 jaar oud. Pieter is geboren in 1826 in Drachten. Pieter is overleden.
1.1.4.7.3.3.5 Jan Jans Pool is geboren op 01-09-1834 in Noorderdrachten, zoon van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1834. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: 1857 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van gras
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verkoper
- Eize Jans Pool te Drachten, koper
- Jan Jans Pool te Drachten, koper


1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Inventaris
- Jan Jans Pool te Drachtster Compagnie
- Eize Jogchums van den Berg te Drachtster Compagnie


1868 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een plaats en land te Drachtster
Compagnie
- Antje Foppes de Boer, erflater
- Jan Jans Pool te Drachtster Compagnie
- Eise Jogchums van den Berg te Drachtster Compagnie

1882 Drachten, notaris E. J. Attema
Volmacht, akte niet aanwezig
- Jan Jans Pool te Bakkeveen

1882 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, schuur, land en heide te Drachtster Compagnie
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Jan Jans Pool te Bakkeveen, verkoper
Jan:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1863 in Smallingerland akte 48 met Antje Foppes de Boer, 29 jaar oud. Antje is geboren op 21-02-1834 in Opeinde, dochter van Foppe Johannes de Boer en Antje (Wolters) de Vries. Antje is overleden in 1868 in Smallingerland, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 28-06-1869 in Smallingerland akte 48 met Martje Gerrits van der Veen, 27 of 28 jaar oud. Martje is geboren in 1841 in Marum Provincie Groningen, dochter van Gerrit Roelfs van der Veen en Dientje Luitjes. Martje is overleden.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jan Jans Pool, geboren op 08-05-1864 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.1.
2 Eise Jans Pool [1.1.4.7.3.3.5.2], geboren op 08-08-1866 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1866. Eise is overleden.
3 Antje Pool [1.1.4.7.3.3.5.3], geboren op 08-12-1867 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1867. Antje is overleden op 17-05-1871 in Smallingerland, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1871.
Kinderen van Jan en Martje:
4 Dientje (Jans) Pool [1.1.4.7.3.3.5.4], geboren op 13-06-1870 in Smallingerlamd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1870. Jans is overleden.
5 Marten Jans Pool, geboren op 11-09-1871 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.5.
6 Gerrit Pool [1.1.4.7.3.3.5.6], geboren op 22-01-1873 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1873. Gerrit is overleden.
7 levenloos Pool [1.1.4.7.3.3.5.7], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1874 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1874.
8 Antje Pool [1.1.4.7.3.3.5.8], geboren op 23-11-1875 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1875. Antje is overleden.
9 Aaltje Pool [1.1.4.7.3.3.5.9], geboren op 18-03-1878 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1878. Aaltje is overleden.
10 Janna Pool [1.1.4.7.3.3.5.10], geboren op 15-02-1881 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1881. Janna is overleden.
11 Geertruida Pool, geboren op 18-09-1883 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.11.
1.1.4.7.3.3.5.1 Jan Jans Pool is geboren op 08-05-1864 in Drachten, zoon van Jan Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5) en Antje Foppes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1864. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: 1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Houtigehage, koopsom fl. 538
- Jan Jans Pool te Rottevalle, verkoper
- Evert Hendriks Penninga te Drachten, verkoper
- Wietze Petrus van der Molen te Drachten, koper


Bevolking Smallingerland
Jan Jans Pool, Arbeider
geb: 8 mei 1864
Gekomen van Noord Amerika, 22 juni 1900

Bevolking Smallingerland
Jan Jans Pool, Arbeider
geb: 8 mei 1864
Gekomen van met vrouw????
Vertrokken naar Noord Amerika, 31 maart 1906
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1888 in Smallingerland akte 9 met Aukje Gerbens de Jong, 42 of 43 jaar oud. Aukje is geboren in 1845 in Drachten. Aukje is overleden in 1894 in Smallingerland, 48 of 49 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 28-12-1895 in Smallingeland akte 82 met Martzen Geerts Bosma, 33 of 34 jaar oud. Martzen is geboren in 1861 in Drachten, dochter van Geert Popkes Bosma en Jeltje Pieters Petrusma. Martzen is overleden.
1.1.4.7.3.3.5.5 Marten Jans Pool is geboren op 11-09-1871 in Smallingerland, zoon van Jan Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5) en Martje Gerrits van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1871. Marten is overleden op 05-04-1931 in Ubbena gem. Vries, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1931.
Notitie bij Marten: 1921 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Vennootschap
Betreft ontbinding
- Marten Pool te Drachten
Marten trouwde, 38 jaar oud, op 13-10-1909 in Zuidlaren akte 21 met Christina van Dellen, 26 jaar oud. Christina is geboren op 07-04-1883 in Uithuizermeeden. Christina is overleden op 23-12-1969 in Assen, 86 jaar oud.
Kinderen van Marten en Christina:
1 Martje Pool, geboren op 12-12-1909 in Zuidlaren. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.5.1.
2 Aaltje Geertruida Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.2], geboren op 17-04-1911 in Zuidlaren. Aaltje is overleden.
3 Jan Gerrit Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.3], geboren op 25-08-1912 in Zuidlaren. Jan is overleden.
4 Dientje Anna Johanna Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.4], geboren op 17-08-1914 in Haren. Dientje is overleden.
5 Albertina Jantje Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.5], geboren op 27-04-1916 in Haren. Albertina is overleden op 14-11-1916 in Noordlaren gem. Haren Gr., 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1916.
6 Marten Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.6], geboren op 29-08-1917 in Haren. Marten is overleden.
7 Albert Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.7], geboren op 15-10-1919 in Haren.
8 Antje Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.8], geboren op 24-02-1921 in Noordlaren gem. Haren Gr.. Antje is overleden op 05-11-1921 in Noordlaren gem. Haren Gr., 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1921.
9 Gerrit Pool, geboren op 05-04-1922 in Noordlaren gem. Haren Gr.. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.5.9.
1.1.4.7.3.3.5.5.1 Martje Pool is geboren op 12-12-1909 in Zuidlaren, dochter van Marten Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5.5) en Christina van Dellen. Martje is overleden. Martje trouwde met Dirk Brinksma. Dirk is overleden. Hij is begraven in Assen.
1.1.4.7.3.3.5.5.9 Gerrit Pool is geboren op 05-04-1922 in Noordlaren gem. Haren Gr., zoon van Marten Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5.5) en Christina van Dellen. Gerrit trouwde met Trijntje van der Veen.
Kind van Gerrit en Trijntje:
1 Albertus Pool [1.1.4.7.3.3.5.5.9.1], geboren op 05-05-1945 in Assen.
1.1.4.7.3.3.5.11 Geertruida Pool is geboren op 18-09-1883 in Smallingerland, dochter van Jan Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5) en Martje Gerrits van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1883. Geertruida is overleden.
Notitie bij Geertruida: In 1943 werd zij restauranthoudster in Assen
Geertruida trouwde met Anne Dijkstra.
Kinderen van Geertruida en Anne:
1 Martjo Dijkstra. Volgt 1.1.4.7.3.3.5.11.1.
2 Jan Dijkstra [1.1.4.7.3.3.5.11.2].
3 Geertruida Dijkstra [1.1.4.7.3.3.5.11.3].
1.1.4.7.3.3.5.11.1 Martjo Dijkstra, zoon van Anne Dijkstra en Geertruida Pool (zie 1.1.4.7.3.3.5.11). Martjo trouwde met Geertruida Ruben.
Kinderen van Martjo en Geertruida:
1 Marrejan Dijkstra [1.1.4.7.3.3.5.11.1.1].
2 Alyce Dijkstra [1.1.4.7.3.3.5.11.1.2].
3 Martje Dijkstra [1.1.4.7.3.3.5.11.1.3].
1.1.4.7.3.3.7 Marten Jans Pool is geboren op 17-12-1839 in Noorderdrachten, zoon van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1839. Marten is overleden op 04-09-1922 in Drachtestercompagnie, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1922.
Notitie bij Marten: 1875 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Oudega Smallingerland en Eernewoude, diverse koopsommen
verkoper o.a.
- Mart Jans Pool te Drachten, verkoper

1875 Drachten, notaris W.?van?Blom
Koopakte en cessie
Betreft de verkoop van een huis, schuur, korenmolen, erf, tuin en grond te Oudega Smallingerland, koopsom fl. 3700
Verkoper o.a.
- Marten Pool te Drachtster Compagnie, verkoper

1875 Drachten, notaris W.?van?Blom
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van landen te Oudega Smallingerland, waarde fl. 22.812
o.a.
- Marten Pool te Drachtster Compagnie, divident en contractant

1878 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, schuldeiser


1882 Drachten, notaris E. J. Attema
Volmacht, akte niet aanwezig
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie

1882 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, schuur, land en heide te Drachtster Compagnie
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Jan Jans Pool te Bakkeveen, verkoper

1883 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en hof en graskamp te Oudega Smallingerland, koopsom fl. 640 en fl. 1400
- Hendrik Beerlings te Oudega Smallingerland, verkoper
- Marten Pool te Drachtster Compagnie, verkoper
- Jakob Pasma te Oudega Smallingerland, koper
- Petrus Huisma te Olterterp, koper

1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Drachten/Oudega
- Sietze Oenes Sietzema te Drachten, verkoper
- Eeuwe Beek te Drachten, verkoper
- Jan Hoeksma te Amsterdam, verkoper
- Hendrik Renger te Drachten, verkoper
Kopers o.a.
Betreft de koop van onroerend goed, koopsom fl. 2770
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, koper

1914 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2700
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Hillebrand Martens Pool te Drachtster Compagnie,
schuldenaar
- Willem Doornbos te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Sietze Oenes Sietzema te Drachten, schuldeiser
Marten begon een relatie, 27 jaar oud, op 21-09-1867 in Smallingerland akte 58 met Tjitske Hillebrands Beerlings, 21 jaar oud. Tjitske is geboren op 24-05-1846 in Oudega, dochter van Hillebrand Cornelis Beerlings en Jantje Jans Mulder. Tjitske is overleden op 01-05-1915 in Drachten, 68 jaar oud.
Kinderen van Marten en Tjitske:
1 Jantje Martens Pool, geboren op 30-07-1868 in Samallingerland. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.1.
2 Jan Martens Pool [1.1.4.7.3.3.7.2], geboren op 08-08-1869 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1869. Jan is overleden op 04-04-1904 in Smallingerland, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1904.
3 Hillebrand Martens Pool, geboren op 11-10-1872 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.3.
4 Janna Martens Pool, geboren op 07-09-1875 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.4.
1.1.4.7.3.3.7.1 Jantje Martens Pool is geboren op 30-07-1868 in Samallingerland, zoon van Marten Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7) en Tjitske Hillebrands Beerlings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1868. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1894 in Smallingerland akte 34 met Aalzen Dijkstra, 25 of 26 jaar oud. Aalzen is geboren in 1868 in Drachten, dochter van Wolter Aalzens Dijkstra en Sjoukje Everts Bouma. Aalzen is overleden.
1.1.4.7.3.3.7.3 Hillebrand Martens Pool is geboren op 11-10-1872 in Drachten, zoon van Marten Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7) en Tjitske Hillebrands Beerlings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1872. Hillebrand is overleden op 12-04-1959 in Smallingerland, 86 jaar oud.
Notitie bij Hillebrand: 1900 Drachten, notaris J.?Posthumus
Veiling en finale toewijzing
Betreft de koop van vastigheden, koopsom fl 937
- Hillebrand Martens Pool te Drachten, koper

1900 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl 600
- Hillebrand Martens Pool te Drachten, schuldenaar
- Johannes Hendriks van der Meulen te Drachten, schuldeiser

1908 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Hillebrand Martens Pool te Drachten, schuldenaar
- Neine Geertruida van der Meulen te Ter Apel, gehuwd met Dr. Jacob Nieweg, schuldeiser

1914 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2700
- Marten Jans Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Hillebrand Martens Pool te Drachtster Compagnie,
schuldenaar
- Willem Doornbos te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Sietze Oenes Sietzema te Drachten, schuldeiser

1918 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
- Hillebrand Pool te Drachtster Compagnie
- Willem Doornbos te Drachtster Compagnie
- Hendrik Renger te Drachten
Hillebrand begon een relatie, 27 jaar oud, op 16-06-1900 in Smallingerland akte 67 met Mintje (Popkes) van der Vlugt, 20 of 21 jaar oud. Popkes is geboren in 1879, dochter van Popke (Wiebes) van der Vlugt en Minke de Jong. Popkes is overleden.
Kinderen van Hillebrand en Popkes:
1 Minke Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.1], geboren op 17-03-1901 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1901. Minke is overleden.
2 Tjitske Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.2], geboren op 02-12-1902 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1902. Tjitske is overleden.
3 Wiepkje Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.3], geboren in 1906 in Smallingeland. Wiepkje is overleden op 29-08-1920 in Smallingeland, 13 of 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1920.
4 Levenloos Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.4], levenloos geboren kind, geboren op 17-06-1908 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1908.
5 Willem Pool, geboren in 1910. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.3.5.
6 Janna Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.6], geboren in 1915 in plm. Janna is overleden in 2005, 89 of 90 jaar oud.
1.1.4.7.3.3.7.3.5 Willem Pool is geboren in 1910, zoon van Hillebrand Martens Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7.3) en Mintje (Popkes) van der Vlugt. Willem is overleden. Willem trouwde met Geeske Bouma. Geeske is geboren in 1910 in plm.
Kinderen van Willem en Geeske:
1 Brand Pool. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.3.5.1.
2 Janke Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.5.2].
3 Evert Pool. Volgt 1.1.4.7.3.3.7.3.5.3.
4 Janna Pool [1.1.4.7.3.3.7.3.5.4], geboren in 1915 in plm. Janna is overleden op 27-02-2005 in Eernerwoude, 89 of 90 jaar oud.
1.1.4.7.3.3.7.3.5.1 Brand Pool, zoon van Willem Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7.3.5) en Geeske Bouma. Brand trouwde met Rie Nicolai.
1.1.4.7.3.3.7.3.5.3 Evert Pool, zoon van Willem Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7.3.5) en Geeske Bouma. Evert trouwde met Janke Mulder.
1.1.4.7.3.3.7.4 Janna Martens Pool is geboren op 07-09-1875 in Drachten, dochter van Marten Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.7) en Tjitske Hillebrands Beerlings. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1875. Janna is overleden op 21-05-1939 in Smallingerland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1939. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1898 in Smallingerland akte 15 met Willem Pieters Doornbos, 29 of 30 jaar oud. Willem is geboren in 1868 in Bergum gem. Tietjerksteradeel, zoon van Pieter Willems Doornbos en Willemke (Gerhardus) Wiersma. Willem is overleden.
1.1.4.7.3.3.8 Martje Jans Pool is geboren op 04-05-1843 in Noorderdrachten, dochter van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1843. Martje is overleden op 15-09-1926 in Drachten, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1926. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 24-10-1863 in Smallingerland akte 67 met Aalse Douwes de Jager, 26 of 27 jaar oud. Aalse is geboren in 1836 in Oostermeer gem. Tietjerksteradeel, zoon van Douwe Alberts de Jager en Wytske (Hendriks) de Vries. Aalse is overleden.
Kind van Martje en Aalse:
1 Douwe de Jager, geboren in 1877 in Drachten. Volgt 1.1.4.7.3.3.8.1.
1.1.4.7.3.3.8.1 Douwe de Jager is geboren in 1877 in Drachten, zoon van Aalse Douwes de Jager en Martje Jans Pool (zie 1.1.4.7.3.3.8). Douwe is overleden in 1900 in plm dit jaar, 22 of 23 jaar oud. Douwe trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 28-08-1897 in Smallingerland akte 69 met Taapke Pool, 20 jaar oud. Zie 1.1.4.6.5.2.4.2 voor persoonsgegevens van Taapke.
1.1.4.7.3.3.9 Garendina (Jans) Pool is geboren op 18-03-1846 in Noorderdrachten, dochter van Jan Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.3) en Janna (Jans) Rinkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1846. Garendina is overleden op 16-05-1920 in Drachten, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1920.
Notitie bij Garendina: 1871 Drachten, notaris W.?van?Blom
Testament
- Garend Dina Jans Pool te Drachten
Garendina trouwde, 24 jaar oud, op 18-08-1870 in Smallingerland akte 79 met Engbert van der Meulen, 51 of 52 jaar oud. Engbert is geboren in 1818 in Drachten. Engbert is overleden.
Kinderen van Garendina en Engbert:
1 Dirk van der Meulen [1.1.4.7.3.3.9.1], geboren op 03-11-1871 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1871.
2 Janna van der Meulen [1.1.4.7.3.3.9.2], geboren op 11-11-1872 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1872.
3 Jan Harmen van der Meulen [1.1.4.7.3.3.9.3], geboren op 15-04-1874 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1874.
4 Ifke van der Meulen [1.1.4.7.3.3.9.4], geboren op 14-12-1878 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1878.
5 Jan van der Meulen [1.1.4.7.3.3.9.5], geboren op 09-12-1882 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1878.
1.1.4.7.3.4 Eise Eises Pool is geboren in 1805 in Noorderdrachten, zoon van Eize Jans Pool (zie 1.1.4.7.3) en Rinskjen Hanzes Jager. Eise is overleden op 19-04-1885 in St. Jacobiparochie, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1885.
Notitie bij Eise: 1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Transport
Betreft een inschuld, kapitaal fl. 1725
- Jogchum Sierds van der Berg te Drachten, schuldeiser
- Aalke Eises Pool te Drachten, schuldeiser
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Eise Eises Pool te Drachten, cedent
- Jan Eises Pool te Drachten, cedent
- Jeltje Eises Pool te Beetsterzwaag, gehuwd met Oege
Tjetses Reitsma, cedent

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis, schuur en land te
Drachten
- Eise Eises Pool te Marum, divident
- Jan Eises Pool te Drachten, gehuwd met Janna Jans
Rinkema, divident
- Aalke Eises Pool te Drachten, gehuwd met Jogchum Sierds
van der Berg, divident

1830 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis, een schuur en land te Ureterp, huursom fl. 76
- Pieter Klazes Pel te Drachten, verhuurder
- Teye Hedzers Brandsma te Drachten, verhuurder
- Eize Eizes Pool te Ureterp, huurder
- Aukjen Roelfs Randel te Ureterp, huurder

1831 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Boelgoed
- Eize Eizes Pool te Ureterp, verkoper


1836 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Huurcontract
Betreft de huur van een kofscheepje, huursom fl. 54
- Eise Eises Pool te Marum, huurder
- Tjeerd Pieters Roorda te Drachten
Eise begon een relatie met Aukjen Roelofs Randel. Aukjen is geboren in 1800 in Marum. Aukjen is overleden op 14-12-1882 in Marssum, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Eise en Aukjen:
1 Rinskje Eizes Pool, geboren op 10-07-1827 in Opende G. Volgt 1.1.4.7.3.4.1.
2 Tryntje Eizes Pool, geboren op 07-01-1830 in Ureterp. Volgt 1.1.4.7.3.4.2.
3 Aalke Eizes Pool, geboren op 28-09-1832 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.7.3.4.3.
4 Maaike Eizes Pool, geboren op 14-03-1835 in Menaldumadeel. Volgt 1.1.4.7.3.4.4.
5 Eiske Eizes Pool, geboren op 17-01-1838 in Marssum. Volgt 1.1.4.7.3.4.5.
6 Roelofke Eizes Pool [1.1.4.7.3.4.6], geboren op 08-02-1841 in Marssum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1841. Roelofke is overleden op 09-02-1842 in Marssum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1842.
1.1.4.7.3.4.1 Rinskje Eizes Pool is geboren op 10-07-1827 in Opende G, dochter van Eise Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.4) en Aukjen Roelofs Randel. Rinskje is overleden. Rinskje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1853 in Het Bildt akte 32 met Bote Hendriks Ney, 22 of 23 jaar oud. Bote is geboren in 1830 in Beetgum gem. Menaldumadeel, zoon van Hendrik Botes Ney en Trijntje Eiberts de Vries. Bote is overleden.
1.1.4.7.3.4.2 Tryntje Eizes Pool is geboren op 07-01-1830 in Ureterp, dochter van Eise Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.4) en Aukjen Roelofs Randel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1830. Tryntje is overleden.
Notitie bij Tryntje: 1920 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Trijntje Eizes Pool te Houtigehage, gehuwd met Sipke Gjalts Lindeboom
Tryntje:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 14-05-1862 in Baarderadeel akte 25 met Sipke Rinzes Sysling, 28 of 29 jaar oud. Sipke is geboren in 1833 in Jorwerd, zoon van Rinze Sipkes Sysling en Antje Douwes Barda. Sipke is overleden.
(2) trouwde, 54 of 55 jaar oud, in 1885 met Sipke Gjalt Lindeboom.
1.1.4.7.3.4.3 Aalke Eizes Pool is geboren op 28-09-1832 in Noorderdrachten, dochter van Eise Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.4) en Aukjen Roelofs Randel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1832. Aalke is overleden op 01-11-1903 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1903. Aalke trouwde, 37 jaar oud, op 09-03-1870 in Menaldumadeel akte 6 met Jan Wiechers Schaap, 36 of 37 jaar oud. Jan is geboren in 1833 in Echten gem Lemsterland, zoon van Wiecher Jans Schaap en Albertje Jannes Jasper. Jan is overleden.
1.1.4.7.3.4.4 Maaike Eizes Pool is geboren op 14-03-1835 in Menaldumadeel, dochter van Eise Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.4) en Aukjen Roelofs Randel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1835. Maaike is overleden op 25-05-1906 in Zuidhorn, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1906.
Kind van Maaike uit onbekende relatie:
1 Aukje Pool, geboren op 21-10-1868 in Nijehaske gem Haskerland. Volgt 1.1.4.7.3.4.4.1.
1.1.4.7.3.4.4.1 Aukje Pool is geboren op 21-10-1868 in Nijehaske gem Haskerland, dochter van Maaike Eizes Pool (zie 1.1.4.7.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1868. Aukje is overleden op 08-07-1946 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Aukje trouwde, 22 jaar oud, op 28-02-1891 in Leeuwarden akte 18 met Wietze Feitzema.
1.1.4.7.3.4.5 Eiske Eizes Pool is geboren op 17-01-1838 in Marssum, dochter van Eise Eises Pool (zie 1.1.4.7.3.4) en Aukjen Roelofs Randel. Eiske is overleden op 19-12-1920 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1920. Eiske trouwde, 30 jaar oud, op 17-12-1868 in Idaarderadeel akte 43 met Durk Ubbels Visser, 51 of 52 jaar oud. Durk is geboren in 1816 in Wartena, zoon van Ulbe Berends Visser en Neeltje Durks. Durk is overleden.
1.1.4.7.4 Aaltje Jans Pool is geboren in 1771 in Noorderdrachten, dochter van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.7) en Aalke Eisses. Aaltje is overleden op 21-01-1837 in Hindeloopen, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1837.
Notitie bij Aaltje: 1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een boerenplaats
- Eise Jans Pool te Drachten, requirant
- Aaltje Jans Pool te Rottevalle, gehuwd met Arnoldus
Johannes Boom
- Liefke Jans Pool te Drachten, gehuwd met Jan Hendriks
Oedses
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas
Aaltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1793 met Arnoldus Johannes Boom.
1.1.4.7.5 Liefke Jans Pool is geboren in 1774 in Noorderdrachten, dochter van Jan Jacobus Pool (zie 1.1.4.7) en Aalke Eisses. Liefke is overleden op 28-03-1826 in Noorderdrachten, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1826.
Notitie bij Liefke: 1814 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een boerenplaats
- Eise Jans Pool te Drachten, requirant
- Aaltje Jans Pool te Rottevalle, gehuwd met Arnoldus
Johannes Boom
- Liefke Jans Pool te Drachten, gehuwd met Jan Hendriks
Oedses
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas

1816 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te
Drachten, koopsom fl. 2000
- Klaaske Jans Pool te Drachten, gehuwd met Wopke Jentjes
Veenbaas, verkoper
- Douwe Jans Veenhuizen te Drachten, gehuwd met Aaltje
Klases Kijlstra, koper
- Diemer Pieters Koopmans te Drachten, cessionaris
- Arnoldus Johannes Boom te Rottevalle, gehuwd met Aaltje
Jans Pool
- Jan Hendriks Oedzes te Drachten, gehuwd met Liefke Jans
Pool
Liefke trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1795 met Jan Hendriks Oedzes.
1.1.4.8 Liefke Jacobus Pool is geboren in 1730 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Klaaske Klazes. Liefke is overleden op 09-09-1815 in Noorderdrachten, 84 of 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1815.
Notitie bij Liefke: Naamsaanneming
Drachten, deel 1 folio 107
Pool, Liefke Jakobus, Noorderdrachten 169
Liefke trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 14-01-1759 in Drachten met Mindert Jeens Venema, 30 of 31 jaar oud. Mindert is geboren in 1728 in Zuiderdrachten. Mindert is overleden in 1785 in Noorderdrachten, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Liefke en Mindert:
1 Klaaske Minderts Pool, geboren in 1762 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.1.
2 Jeen Minderts Venema, geboren in 1764 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.2.
3 Jacobus Minderts Pool, geboren in 1771 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.
4 Alle Minderts Pool, geboren in 1773 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.4.
5 Melle Minderts Pool, geboren in 10-1774 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.
1.1.4.8.1 Klaaske Minderts Pool is geboren in 1762 in Noorderdrachten, dochter van Mindert Jeens Venema en Liefke Jacobus Pool (zie 1.1.4.8). Klaaske is overleden op 19-02-1842 in Noorderdrachten, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Klaaske: 1837 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van land en hei te Ureterp, koopsom fl. 150
- Klaaske Minderts Pool te Drachten, weduwe van Jacobus Klases van der Bij, verkoper
- Sierd Jans de Wind te Ureterp, koper

1842 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van de helft van een stuk leyen en grond
te Drachten, koopsom fl. 250
- Klaaske Minderts te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes van der Bij, verkoper
- Mindert Alles Pool te Drachten, koper
Klaaske trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-06-1786 in Drachten met Jacobus Klazes van der Bij (ook Bijker), 23 jaar oud. Zie 1.1.4.6.2 voor persoonsgegevens van Jacobus.
1.1.4.8.2 Jeen Minderts Venema is geboren in 1764 in Noorderdrachten, zoon van Mindert Jeens Venema en Liefke Jacobus Pool (zie 1.1.4.8). Jeen is overleden in 1845, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Jeen: Bij de naamsaanneming voor Burgerlijk Stand in 1811 wordt in het formulier de naam Venema geschreven, hij ondertekent met Veenema (met 2x een e). Later is het steeds Veenema gebleven.
Kinderen van Jeen uit onbekende relatie:
1 Mindert Veenema [1.1.4.8.2.1], geboren in 1798. Mindert is overleden.
2 Tjibbe Veenema [1.1.4.8.2.2], geboren in 1800. Tjibbe is overleden.
3 Liefke Veenema [1.1.4.8.2.3], geboren in 1804. Liefke is overleden.
4 Meijchiel Veenema [1.1.4.8.2.4], geboren in 1807. Meijchiel is overleden.
5 Tryntje Veenema [1.1.4.8.2.5], geboren in 1810. Tryntje is overleden.
1.1.4.8.3 Jacobus Minderts Pool is geboren in 1771 in Noorderdrachten, zoon van Mindert Jeens Venema en Liefke Jacobus Pool (zie 1.1.4.8). Jacobus is overleden op 05-12-1848 in Noorderdrachten, 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1848.
Notitie bij Jacobus: Neemt in 1811 de naam Pool aan voor hem en zijn eerste 7 kinderen. Noorderdrachten 188.
Mairie Drachten deel 1 fol 114v

Pool, Jakobus Minderts, Noorderdrachten 188
k. Liefke 14, Geeske 12, Trijntje 10, Mindert 7, Klaas 5, Jan 3, Feitse 1
Mairie Drachten, deel 1, fol. 114v

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 150
- Errit Pieters de Oude te Drachten, schuldeiser
- Jacobus Minderts Pool te Drachten, gehuwd met Lijsbert
Klases, schuldenaar

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 700
- Jacobus Minderts Pool te Drachten, schuldenaar
- Romkjen Jeens de Boer, rentenier te Drachten, schuldeiser

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Jacobus Minderts Pool te Drachten

1843 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Testament
- Elisabeth Klases Veenstra te Drachten, gehuwd met Jacobus
Minderts Pool

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Romkjen Jans de Boer
- Jacobus Minderts Pool te Drachten
Jacobus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15-10-1797 in Drachten met Elisabeth Klazes Veenekamp, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1771 in Noorderdrachten. Elisabeth is overleden op 30-12-1852 in Noorderdrachten, 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
1 Liefke Jacobus Pool, geboren op 31-01-1798 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.1.
2 Geeske Jacobus Pool, geboren in 1799 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.2.
3 Tryntje Jacobus Pool, geboren in 11-1803 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.3.
4 Mindert Jacobus Pool, geboren op 05-07-1804 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.4.
5 Klaas Jacobus Pool, geboren op 08-09-1806 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.5.
6 Jeen Jacobus Pool, geboren op 20-09-1808 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.6.
7 Feitze Jacobus Pool, geboren op 18-12-1810 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.
8 Jan Jacobus Pool, geboren op 29-04-1813 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.8.
1.1.4.8.3.1 Liefke Jacobus Pool is geboren op 31-01-1798 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Liefke is overleden op 14-01-1868 in Noorderdrachten, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1868.
Notitie bij Liefke: Voogd bij naamsaanneming: Jakob Klazes Bijker Noorderdrachen 169

Pool, Liefke Jakobus, Noorderdrachten 169
vgl. Byker J.K.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 107
Bijker, Jakobus Klazes, Noorderdrachten 169
vgl. Pool L.J.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 107
Liefke trouwde, 31 jaar oud, op 06-06-1829 in Smallingerland akte 26 met Tjibbe (Jeens) Veenema, 28 of 29 jaar oud. Jeens is geboren in 1800 in Drachten, zoon van Jeen (Minderts) Veenema en Lijsbeth Klazes. Jeens is overleden.
Kind van Liefke en Jeens:
1 Elizabeth Veenema [1.1.4.8.3.1.1], geboren op 30-04-1836 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1836. Elizabeth is overleden.
1.1.4.8.3.2 Geeske Jacobus Pool is geboren in 1799 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Geeske is overleden op 14-04-1871 in Smallingeland, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1871.
Notitie bij Geeske: 1871 Drachten, notaris E. J. Attema
Boelgoed
- Taeke Jelles de Vries te Nijega, zoon van wijlen de echtelieden Jelle Taekes de Vries en Geeske Jacobus Pool, erflater, erfgenaam
Geeske trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 10-06-1820 in Smallingerland akte 32 met Jelle (Taekes) de Vries, 20 of 21 jaar oud. Taekes is geboren in 1799 in Nijega. Taekes is overleden.
1.1.4.8.3.3 Tryntje Jacobus Pool is geboren in 11-1803 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Tryntje is overleden op 22-05-1883 in Noorderdrachten, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1883. Tryntje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 26-11-1828 in Smallingerland akte 33 met Jelle Boonstra, 23 of 24 jaar oud. Jelle is geboren in 1804 in Boornbergum. Jelle is overleden.
Kind van Tryntje en Jelle:
1 Trijntje Jelles Pool [1.1.4.8.3.3.1], geboren op 08-08-1825 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1825. Trijntje is overleden.
1.1.4.8.3.4 Mindert Jacobus Pool is geboren op 05-07-1804 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Mindert is overleden op 16-06-1880 in Drachten, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1880.
Notitie bij Mindert: Pool, Mindert Jacobus geb.ca.1804 z.v. Jacobus Minderts Pool in de Noorderdrachten; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Drachten dl.1 fol.114v;, hij heeft deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht in 1831 tegen Belgie


1847 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
- Tjibbe Haayes Loonstra te Drachten, verkoper
- Binne Klazes Jansma te Drachten, koper
Betreft de koop van een huis en tuin te Rottevalle
- Jan Klazes Jansma te Drachten, koper
- Lieuwe Klazes Jansma te Drachten, koper
- Sietske Klazes Jansma te Drachten, koper
- Mindert Jacobus Pool te Drachten, koper
- Atze Andries van Dijk te Opeinde, cessionaris

1854 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van diverse onroerende goederen te
Rottevalle
- Hiltje Binnes Eelkema te Rottevalle, weduwe van Klaas
Jans Jansma, erflater
- Binne Klases Jansma te Rottevalle
- Mindert Jacobus Pool te Rottevalle
- Teye Klases Jansma te Rottevalle
- Lieuwe Klases Jansma te Boornbergum

1858 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van een huis te Rottevalle, koopsom
fl. 400
- Piet Hendriks Kielstra te Haren, verkoper
- Mindert Jacobus Pool te Rottevalle, koper

1865 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring en verkoping
- Sjoerd Alles van Bruggen te Drachten, verhuurder en
verkoper
- Mindert Jacobus Pool te Bakkeveen, verhuurder en verkoper
Mindert trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1836 in Smallingerland akte 14 met Sietske Klazes Jansma, 25 jaar oud. Sietske is geboren op 05-08-1810 in Rottevalle. Zij is gedoopt op 26-08-1810 in Rottevalle. Sietske is overleden in 1863 in <1864 Drachten, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Sietske: 1846 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boedelscheiding
- Binne Klazes Jansma te Drachten, divident
- Jan Klazes Jansma te Ureterp, divident
- Klaas Jans Jansma, erflater
- Lieuwe Jans Jansma te Rottevalle, divident
- Lieuwe Klazes Jansma te Drachten, divident
- Teye Klazes Jansma te Drachten, divident
- Sietske Klazes Jansma te Drachten, gehuwd met Mindert
Jacobus Pool, divident

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Testament
- Sytske Klazes Jansma te Drachten, gehuwd met Mindert
Jacobus Pool
Kinderen van Mindert en Sietske:
1 Elisabeth Minderts Pool, geboren op 20-05-1837 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.8.3.4.1.
2 Klaas Minderts Pool, geboren op 01-07-1839 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.
3 Hiltje Minderts Pool, geboren op 10-12-1841 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.8.3.4.3.
4 Minderts doodgeboren Pool [1.1.4.8.3.4.4], levenloos geboren kind, geboren op 12-04-1844 in Smallingerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1844.
5 Liefke Minderts Pool, geboren op 06-03-1845 in Rottevalle/ Opeinde. Volgt 1.1.4.8.3.4.5.
6 Jacoba Minderts Pool, geboren op 10-07-1848 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.8.3.4.6.
7 Antje Minderts Pool [1.1.4.8.3.4.7], geboren op 11-04-1850 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1850. Antje is overleden op 12-04-1850 in Smallingeland, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1850.
8 Jantje Minderts Pool [1.1.4.8.3.4.8], geboren op 28-09-1851 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1851. Jantje is overleden op 01-09-1853 in Noorderdrachten, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1853.
1.1.4.8.3.4.1 Elisabeth Minderts Pool is geboren op 20-05-1837 in Rottevalle, dochter van Mindert Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.4) en Sietske Klazes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1837. Elisabeth is overleden op 09-06-1880 in Rottevalle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1880. Elisabeth:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1864 in Smallingerland akte 54 met Frans Eilander, 25 of 26 jaar oud. Frans is geboren in 1838 in Rottevalle, zoon van Foppe Tjerks Eilander en Jantje Franzes Bosgraaf. Frans is overleden in 1872 in plm dit jaar, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 04-09-1874 in Achtkarspelen akte 54 met Tjeerd jacobus van Os, 39 of 40 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1834 in Rottevalle, zoon van Jacobus Jacobus van Os en Hielkjen Wiebes van der Schaaf. Tjeerd is overleden.
1.1.4.8.3.4.2 Klaas Minderts Pool is geboren op 01-07-1839 in Rottevalle, zoon van Mindert Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.4) en Sietske Klazes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1839. Klaas is overleden op 19-01-1915 in Rottevalle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1915.
Notitie bij Klaas: 1871 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van land te Rottevalle, waarde fl. 3000
- Klaas Minderts Pool te Drachten
- Frans Foppes Eilander te Surhuisterveen
- Hiltje Minderts Pool te Drachten
- Koba Minderts Pool te Drachten
- Jan Benedictus te Oostermeer

1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Boelgoed
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle; met de zijnen

1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Verkoping
Betreft de verkoop van vruchten
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, verkoper

1880 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land en klyngrond heide; land te Drachten, koopsom fl. 1807, fl. 119 en fl. 565
- Douwe Binnes Jansma te Drachten, verkoper
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, verkoper
- Sipke Gjalts Lindeboom te Houtigehage, koper
- Gjalt Sipkes Lindeboom te Houtigehage, koper


1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Rottevalle,koopsom fl. 526
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, verkoper
- Oetze Sjoerds Veenstra te Rottevalle, koper
Betreft de verkoop van een huis en erf te Rottevalle,
koopsom fl. 526
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, verkoper
- Oetze Sjoerds Veenstra te Rottevalle, koper
Betreft de verkoop van een huis en erf te Rottevalle,koopsom fl. 526
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, verkoper
- Oetze Sjoerds Veenstra te Rottevalle, koper1881 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Fokke Siebes Glastra te Rottevalle, schuldeiser

1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van landen te Houtigehage
- Jan Heinzes Benedictus te Oostermeer, verkoper
Betreft de koop van land te Houtigehage, koopsom fl. 602
- Klaas Minderts Pool te Houtigehage, koper


1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Fokke Siebes Glastra te Rottevalle, schuldeiser
1905 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Klaas Minderts Pool te Rottevalle, gehuwd met Bontje Pieters Pietersma
Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 11-05-1872 in Smallingerland akte 21 met Bontje Pieters Pietersma, 29 jaar oud. Bontje is geboren op 16-10-1842 in Nooderdrachten, dochter van Pieter Wouters Pietersma en Pietertje Jacobs de Jong. Bontje is overleden op 24-10-1931 in Rottevalle, 89 jaar oud.
Notitie bij Bontje: 1905 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Bontje Pieters Pietersma te Rottevalle, gehuwd met Klaas Minderts Pool
Kinderen van Klaas en Bontje:
1 Mindert Pool, geboren op 16-03-1873 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.1.
2 Pieter Pool, geboren op 20-12-1874 in Samallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.2.
3 doodgeboren Pool [1.1.4.8.3.4.2.3], levenloos geboren kind, geboren op 01-10-1876 in Smallingerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1876.
4 Sietske Pool [1.1.4.8.3.4.2.4], geboren op 09-09-1877 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1877. Sietske is overleden.
5 Klaas Pool, geboren op 10-01-1880 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.5.
6 Pietertje Pool [1.1.4.8.3.4.2.6], geboren op 30-01-1883 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1883. Pietertje is overleden op 14-02-1883 in Smallingerland, 15 dagen oud.
7 Pietertje Pool, geboren op 25-03-1885 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.7.
8 Wouter Pool, geboren op 31-07-1887 in Drachten gem. Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.4.2.8.
1.1.4.8.3.4.2.1 Mindert Pool is geboren op 16-03-1873 in Smallingerland, zoon van Klaas Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3.4.2) en Bontje Pieters Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1873. Mindert is overleden op 26-11-1910 in Tietjerksteradeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1910. Mindert trouwde, 29 jaar oud, op 04-10-1902 in Smallingerland akte 78 met Antje Winia, 26 of 27 jaar oud. Antje is geboren in 1875 in Achtkarspelen, dochter van Sybe Winia en Hanne Beeksma. Antje is overleden.
Kinderen van Mindert en Antje:
1 Johanna Pool [1.1.4.8.3.4.2.1.1], geboren in 1903 in Smallingerland. Johanna is overleden op 16-12-1934 in Smallingerland, 30 of 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1934.
2 Bontje Pool [1.1.4.8.3.4.2.1.2], geboren in 1909 in Tietjerksteradeel. Bontje is overleden op 22-07-1912 in Tietjerksteradeel, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1912.
1.1.4.8.3.4.2.2 Pieter Pool is geboren op 20-12-1874 in Samallingerland, zoon van Klaas Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3.4.2) en Bontje Pieters Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1874. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: 1900 Drachten, notaris W.?van?Blom
Contract
Betreft een Coop. Zuivelcontract
Cooperattor o.a.
- Pieter Pool te Oudega Smallingerland, cooperator

1924 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Ruiling
Betreft erfdienstbaarheid
- Pieter Pool te Oudega
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1902 in Achtkarspelen akte 35 met Froukje Schaafsma, 22 of 23 jaar oud. Zie 1.1.4.8.3.6.6.1 voor persoonsgegevens van Froukje.
1.1.4.8.3.4.2.5 Klaas Pool is geboren op 10-01-1880 in Smallingerland, zoon van Klaas Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3.4.2) en Bontje Pieters Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1880. Klaas is overleden op 06-04-1911 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1911. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1904 in Achtkarspelen akte 27 met Atje Veenstra, 21 of 22 jaar oud. Atje is geboren in 1882 in Rottevalle, dochter van Henderikus Veenstra en Durkje van Warners. Atje is overleden.
Kind van Klaas en Atje:
1 Bontje Pool [1.1.4.8.3.4.2.5.1], geboren in 1908 in Rottevalle. Bontje is overleden op 06-04-1911 in Leeuwarden, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1911.
1.1.4.8.3.4.2.7 Pietertje Pool is geboren op 25-03-1885 in Smallingerland, dochter van Klaas Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3.4.2) en Bontje Pieters Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1885. Pietertje is overleden. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op 30-11-1907 in Achtkarspelen akte 109 met Remmelt Vriesema, 26 of 27 jaar oud. Remmelt is geboren in 1880 in Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts Vriesema en Aaltje Halbes Claus. Remmelt is overleden.
1.1.4.8.3.4.2.8 Wouter Pool is geboren op 31-07-1887 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Klaas Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3.4.2) en Bontje Pieters Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1887. Wouter is overleden. Wouter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 31-03-1910 in Tietjerksteradeel akte 14 met Sijke van der Meulen, 21 of 22 jaar oud. Sijke is geboren in 1888 in Goutum Gem Leeuwarderadeel, dochter van Aan van der Meulen en Hylkje Algra. Sijke is overleden in voor 1920.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 27-08-1920 in Middelburg met Klazina Petronella Baljeu, 27 of 28 jaar oud. Klazina is geboren in 1892 in Middelburg. Klazina is overleden.
1.1.4.8.3.4.3 Hiltje Minderts Pool is geboren op 10-12-1841 in Rottevalle, dochter van Mindert Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.4) en Sietske Klazes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1841. Hiltje is overleden op 06-03-1904 in Tietjerksteradeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1904.
Notitie bij Hiltje: 1871 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van land te Rottevalle, waarde fl. 3000
- Klaas Minderts Pool te Drachten
- Frans Foppes Eilander te Surhuisterveen
- Hiltje Minderts Pool te Drachten
- Koba Minderts Pool te Drachten
- Jan Benedictus te Oostermeer
Hiltje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1873 in Smallingerland akte 42 met Johannes Douwes Poelstra, 34 of 35 jaar oud. Johannes is geboren in 1838 in Garijp. Johannes is overleden in voor 1880.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 22-05-1880 in Tietjerksteradeel akte 66 met Liepe Rienks van Slooten, 29 of 30 jaar oud. Liepe is geboren in 1850 in Rottevalle gem Achtkarspelen, zoon van Rienk Liepes van Slooten en Antje Veenstra. Liepe is overleden in voor 6-3-1904.
Kinderen van Hiltje en Johannes:
1 Sytske Johannes Poelstra [1.1.4.8.3.4.3.1], geboren in 1874 in Tietjerksteradeel. Sytske is overleden op 16-08-1896 in Tietjerksteradeel, 21 of 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1896.
2 Ytje Johannes Poelstra [1.1.4.8.3.4.3.2], geboren op 07-05-1876 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1876. Ytje is overleden.
1.1.4.8.3.4.5 Liefke Minderts Pool is geboren op 06-03-1845 in Rottevalle/ Opeinde, dochter van Mindert Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.4) en Sietske Klazes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1845. Liefke is overleden op 13-10-1916 in Oostermeer, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1916. Liefke trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1871 in Tietjerksteradeel akte 50 met Jan Heinzes Benedictus, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1848 in Oostermeer, zoon van JHeinze Jans Benedictus en Rientje Freerks Hoeksma. Jan is overleden.
1.1.4.8.3.4.6 Jacoba Minderts Pool is geboren op 10-07-1848 in Rottevalle, dochter van Mindert Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.4) en Sietske Klazes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1848. Jacoba is overleden op 30-12-1916 in Smallingeland, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1916.
Notitie bij Jacoba: 1871 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van land te Rottevalle, waarde fl. 3000
- Klaas Minderts Pool te Drachten
- Frans Foppes Eilander te Surhuisterveen
- Hiltje Minderts Pool te Drachten
- Koba Minderts Pool te Drachten
- Jan Benedictus te Oostermeer

1909 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Jacoba Minderts Pool te Nijega, gehuwd met Tjeerd Barelds Henstra
Jacoba trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1881 in Smallingerland akte 6 met Tjeerd Barelds Henstra, 29 of 30 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1851 in Nijega. Tjeerd is overleden.
Notitie bij Tjeerd: 1909 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament
- Tjeerd Barelds Henstra te Nijega, gehuwd met Jacoba Minderts Pool
1.1.4.8.3.5 Klaas Jacobus Pool is geboren op 08-09-1806 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Klaas is overleden op 06-05-1875 in Drachten, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1875.
Notitie bij Klaas: 1841 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van leyen te Drachtstercompagnie,
koopsom fl. 495
- Popke Jans Bosma te Drachten, verkoper
- Klaas Jacobus Pool te Drachten, koper

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Opeinde, diverse huursommen
- Sjoerd Jelkes Hoekstra te Opeinde, verhuurder
- Douwe Douwes Douma te Opeinde, huurder
- Jan Douwes Pool te Opeinde, huurder
- Sjoerd Hendriks van der Veen te Opeinde, huurder

1841 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 650
- Klaas Jacobus Pool te Drachten, schuldenaar
- Sjouke Schiere te Drachten, schuldeiser

1853 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van bos te Drachten, koopsom fl. 450
- Jan Binnes Bolleman te Drachten, verkoper
- Klaas Jacobus Pool te Drachten, koper
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1832 in Smallingerland akte 18 met Klaaske Ruurds van der Meulen, 27 jaar oud. Klaaske is geboren op 17-11-1804 in Noorderdrachten. Klaaske is overleden.
Kinderen van Klaas en Klaaske:
1 Antje Klazes Pool, geboren op 27-03-1833 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.5.1.
2 Elisabeth Klazes Pool [1.1.4.8.3.5.2], geboren op 01-10-1835 in Rottevalle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1835. Elisabeth is overleden op 01-08-1841 in Noorderdrachten, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1841.
3 Jacobus Klazes Pool, geboren op 28-08-1838 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.5.3.
4 Ruurd Klazes Pool [1.1.4.8.3.5.4], geboren op 16-08-1841 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1841. Ruurd is overleden op 25-01-1846 in Noorderdrachten, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1846.
5 Elisabeth Klazes Pool, geboren op 06-12-1844 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.5.5.
1.1.4.8.3.5.1 Antje Klazes Pool is geboren op 27-03-1833 in Noorderdrachten, dochter van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.5) en Klaaske Ruurds van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1833. Antje is overleden op 04-03-1909 in Drachten, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1909. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1858 in Smallingerland akte 29 met Jogchum Popkes Bosma, 30 of 31 jaar oud. Jogchum is geboren in 1827 in Drachten, zoon van Popke Jans Bosma en Trijntje Jogchums Maas. Jogchum is overleden.
1.1.4.8.3.5.3 Jacobus Klazes Pool is geboren op 28-08-1838 in Noorderdrachten, zoon van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.5) en Klaaske Ruurds van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1838. Jacobus is overleden op 10-05-1894 in Drachten, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1894.
Notitie bij Jacobus: 1875 Drachten, notaris E. J. Attema
Testament
- Jakobus Klases Pool te Drachtster Compagnie

1885 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Jacobus Klases Pool te Drachtster Compagnie, schuldenaar
- Christiaan Boosman te Drachten, schuldeiser

1886 Drachten, notaris P.?C.?Simon
Testament
- Jacobus Klazes Pool te Drachten

1889 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en grond; heide te Drachtster Compagnie, koopsom fl. 376 en fl. 43
- Hendrik Renger te Drachten, verkoper
- Jacobus Klazes Pool te Drachtster Compagnie, koper
- Rinze Luitzens Brouwer te Drachtster Compagnie, koper
Jacobus trouwde, 47 jaar oud, op 26-06-1886 in Smallingerland akte 58 met Antje Douwes Leistra, 42 jaar oud. Zie 1.1.4.4.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Antje.
1.1.4.8.3.5.5 Elisabeth Klazes Pool is geboren op 06-12-1844 in Noorderdrachten, dochter van Klaas Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.5) en Klaaske Ruurds van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1844. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth: Bevolking Smallingerland
Elizabeth Klazes Pool
geb: 6 september 1844
Vertrokken naar Noord Amerika, 30 december 1892
Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1870 in Smallingerland akte 39 met Kornelis de Jager, 29 of 30 jaar oud. Kornelis is geboren in 1840 in Ureterp, zoon van Sytze Johannes de Jager en Sibbeltje (Kornelis) de Vries. Kornelis is overleden.
1.1.4.8.3.6 Jeen Jacobus Pool is geboren op 20-09-1808 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Jeen is overleden op 23-03-1875 in Drachten, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1875.
Notitie bij Jeen: 1839 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Surhuisterveen,
koopsom fl. 800
- Pieter Alberts Postmus te Noordwijk, Groningen, verkoper
- Jeen Jacobus Pool te Surhuisterveen, koper

1840 Augustinusga, notaris M. de Vries
Verhuring
Betreft een huis met het vallaat, vaart en weg op de Rode
Schuur, voor 5 jaar te Augustinusga, huursom fl. 424 per
jaar
- Jan Rinderts Hulshoff te Surhuisterveen, verhuurder in
kwaliteit
- Jeen Jakobus Pool te Surhuisterveen, verhuurder in
kwaliteit
- Wybren Tjerks Poppinga te Surhuisterveen, verhuurder in
kwaliteit
- Simon Simons de Vries te Surhuisterveen, verhuurder in
kwaliteit
- Marten Pieters Hoekstra te Surhuisterveen, huurder
- Jan Sapes Schuilinga te Surhuisterveen, huurder

1840 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Verkoping
Betreft de verkoop van een perceel elzen en kaphout op de
Rode Schuur te Augustinusga, koopsom fl. 90
- Jan Rinderts Hulshoff te Surhuisterveen, verkoper
- Jeen Jakobus Pool te Surhuisterveen, verkoper
- Wybren Tjerks Poppinga te Surhuisterveen, verkoper
- Simon Simons de Vries te Surhuisterveen, verkoper
- Rindert Jans Hulshoff te Surhuisterveen, koper

1846 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Volmacht, akte niet aanwezig
- Folkert Lammerts Hoekstra te Surhuisterveen
- Jeen Jacobus Pool te Surhuizum

1853 Augustinusga, notaris M.?de?Vries
Inventaris
- Jeen Jacobus Pool te Surhuisterveen

1857 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Hendrik Jacobus Pool te Rottevalle, schuldenaar
- Egbert Hepkes Buma te Surhuisterveen, schuldeiser

1862 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis, schuur en 3 percelen land te
Surhuisterveen, koopsom fl. 3964
- Jeen Jacobus Pool te Surhuisterveen, verkoper voor zich
en in kwaliteit
- Simon Binnes Hulshoff te Surhuisterveen, koper
<>
- Bareld Hanzes Nieuwenhuis te Surhuisterveen, verkoper
voor zich en in kwaliteit
Betreft de koop van een huis, schuur en een stuk land te
Surhuisterveen, koopsom fl. 1618
- Wybe Wybrens van Dijk te Surhuisterveen, koper
- Andries Wybrens van Dijk te Surhuisterveen, koper
- Klaas Andries Veenstra te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een stuk land te Surhuisterveen,
koopsom fl. 675
- Harm Keys Postma te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een stuk land te Surhuisterveen,
koopsom fl. 351
- Sjoerd Andries Poelstra te Surhuisterveen, koper
- Fokje Harmens Postmus te Surhuisterveen, koper
- Albert Harmens Postmus te Surhuisterveen, koper
Betreft de koop van een stuk land te Surhuisterveen,
koopsom fl. 306
- Bareld Foppes Bijma te Surhuisterveen, koper
Jeen:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1835 in Achtkarspelen akte 49 met Ettje Pieters Postmus, 20 jaar oud. Ettje is geboren op 29-10-1814 in Surhuisterveen, dochter van Pieter Alberts Postmus en Maria Bouwes Postma Postma. Ettje is overleden op 04-06-1850 in Surhuizum, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 30-07-1853 in Achtkarspelen akte 34 met Antje Jans Veenema, 31 jaar oud. Antje is geboren op 22-12-1821 in Roden provincie Drente, dochter van Jan Claassen Veenema en Geessien Hinderikus. Antje is overleden in 1863, 41 of 42 jaar oud.
(3) trouwde, 55 of 56 jaar oud, in 1864 met Fetje de Kleine.
Kinderen van Jeen en Ettje:
1 Marijke Jeens Pool, geboren op 22-05-1835 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.8.3.6.1.
2 Elisabeth Jeens Pool, geboren op 26-10-1837 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.8.3.6.2.
3 Pieter Pool [1.1.4.8.3.6.3], geboren op 24-10-1840 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1840. Pieter is overleden op 03-05-1855 in Achtkarspelen, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1855.
4 Fokjen Jeens Pool [1.1.4.8.3.6.4], geboren op 25-01-1844 in Surhuizum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1844. Fokjen is overleden op 15-08-1911 in Opsterland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1911.
5 Jacobus Jeens Pool, geboren op 20-10-1846 in Surhuizum. Volgt 1.1.4.8.3.6.5.
6 Geesje Jeens Pool, geboren op 27-09-1849 in Surhuizum. Volgt 1.1.4.8.3.6.6.
Kinderen van Jeen en Antje:
7 Jan Jeens Pool, geboren op 27-11-1853 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.8.3.6.7.
8 Pieter Jeens Pool [1.1.4.8.3.6.8], geboren op 03-10-1855 in Surhuisterveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1855. Pieter is overleden op 02-10-1857 in Surhuisterveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1857.
9 Pieter Jeens Pool, geboren op 08-01-1858 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.
10 Maria Jeens Pool, geboren op 13-06-1861 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.4.8.3.6.10.
Kind van Jeen en Fetje:
11 Klaas Jeens Pool, geboren op 02-02-1864 in Tolbert. Volgt 1.1.4.8.3.6.11.
1.1.4.8.3.6.1 Marijke Jeens Pool is geboren op 22-05-1835 in Surhuisterveen, dochter van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Ettje Pieters Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1835. Marijke is overleden op 17-04-1859 in Drachten, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1859. Marijke trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1857 in Smallingerland akte38 met Durk Abrahams Nicolai, 34 of 35 jaar oud. Durk is geboren in 1822 in Oudega, zoon van Abraham Durks Nicolai en Aafke Wiemers Hoekstra. Durk is overleden.
1.1.4.8.3.6.2 Elisabeth Jeens Pool is geboren op 26-10-1837 in Surhuisterveen, dochter van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Ettje Pieters Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1837. Elisabeth is overleden op 27-06-1876 in Surhuisterveen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1876. Elisabeth trouwde, 34 jaar oud, op 20-01-1872 in Achtkarspelen akte 4 met Johannes Freerks Windstra Woudstra, 39 of 40 jaar oud. Johannes is geboren in 1832 in Rottevalle, zoon van Freerk Johannes Windstra en Antje Dirks Atsma. Johannes is overleden.
1.1.4.8.3.6.5 Jacobus Jeens Pool is geboren op 20-10-1846 in Surhuizum, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Ettje Pieters Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1846. Jacobus is overleden op 13-11-1926 in Tietjerksteradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1926.
Notitie bij Jacobus: Wonende te Rottevalle

1872 Augustinusga, notaris N.?Sickler
Decharge
- Jacobus Jeens Pool te Rottevalle
- Geesje Jeens Pool te Oostermeer
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1871 in Smallingerland akte 30 met Jinke Jochums Lindeboom, 24 jaar oud. Jinke is geboren op 05-05-1847 in Oostermeer Tietjerksteradeel. Jinke is overleden op 04-03-1923 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Jinke:
1 Aafke Pool, geboren op 02-03-1872 in Achtkarspelen. Volgt 1.1.4.8.3.6.5.1.
2 Jeen (Jacobus) Pool, geboren op 29-10-1875 in Smallingerland (Opeinde). Volgt 1.1.4.8.3.6.5.2.
3 Ettje Pool [1.1.4.8.3.6.5.3], geboren op 25-07-1878 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1878. Ettje is overleden op 27-12-1919 in Tietjerksteradeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1919.
1.1.4.8.3.6.5.1 Aafke Pool is geboren op 02-03-1872 in Achtkarspelen, dochter van Jacobus Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.5) en Jinke Jochums Lindeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1872. Aafke is overleden. Aafke trouwde, 33 jaar oud, op 19-05-1905 in Smallingerland akte 46 met Klaas Mud, 30 of 31 jaar oud. Klaas is geboren in 1874 in Opeinde, zoon van Bareld Mud en Sytske Jansma. Klaas is overleden.
1.1.4.8.3.6.5.2 Jeen (Jacobus) Pool is geboren op 29-10-1875 in Smallingerland (Opeinde), zoon van Jacobus Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.5) en Jinke Jochums Lindeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1875. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1907 in Meppel met Engeltje Wouda, 30 of 31 jaar oud. Engeltje is geboren in 1876 in Meppel. Engeltje is overleden.
Kind van Jacobus en Engeltje:
1 NN Pool [1.1.4.8.3.6.5.2.1], levenloos geboren kind.
1.1.4.8.3.6.6 Geesje Jeens Pool is geboren op 27-09-1849 in Surhuizum, dochter van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Ettje Pieters Postmus. Geesje is overleden op 23-05-1921 in Achtkarspelen, 71 jaar oud.
Notitie bij Geesje: 1898 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Geeske Jeens Pool te Rottevalle, weduwe van Sjoerd
Alberts Schaafsma, verkoper; en anderen

1898 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Geeske Jeens Pool te Rottevalle, weduwe van Sjoerd
Alberts Schaafsma, verkoper; en anderen

1898 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Provisionele en finale toewijzing
- Geeske Jeens Pool te Rottevalle, weduwe van Sjoerd
Alberts Schaafsma, verkoper en koper; en anderen
Betreft de koop van een huis, erf, schuurtje, grond en enig
weiland en bouwland te Rottevalle, koopsom fl. 2530
- Tjeerd Jacobs Landman te Drogeham, koper
Betreft de koop van een perceel weiland te Rottevalle,
koopsom fl. 675
- Gauke Petrus Mulder te Oostermeer, koper
Betreft de koop van een perceel bouwland te Surhuisterveen,
koopsom fl. 700
- Geeske Jeens Pool te Rottevalle, weduwe van Sjoerd
Alberts Schaafsma, koper
Betreft de koop van een perceel bouwland te Surhuisterveen,
koopsom fl. 679
- Pieter Gaukes Witteveen te Surhuisterveen, koper
<>
Betreft de verkoop van een huis, schuurtje, erf en grond te
Rottevalle, koopsom fl. 2073
- Ritske van der Meer te Surhuisterveen, verkoper
- Tjeerd Wytzes de Jong te Rottevalle, koper


1900 Augustinusga, notaris J.?Landmeter
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 800
- Geeske Jeens Pool te Surhuisterveen, weduwe van Sjoerd
Alberts Schaafsma, schuldenaar
- Hermanus Klazes Sipma te Surhuisterveen, schuldeiser
Geesje trouwde, 26 jaar oud, op 23-09-1876 in Achtkarspelen akte 54 met Sjoerd Alberts Schaafsma, 60 of 61 jaar oud. Sjoerd is geboren in 1815 in Sneek. Sjoerd is overleden.
Kind van Geesje en Sjoerd:
1 Froukje Schaafsma, geboren in 1879 in Rottevalle. Volgt 1.1.4.8.3.6.6.1.
1.1.4.8.3.6.6.1 Froukje Schaafsma is geboren in 1879 in Rottevalle, dochter van Sjoerd Alberts Schaafsma en Geesje Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.6). Froukje is overleden op 11-01-1908 in Achtkarspelen, 28 of 29 jaar oud. Froukje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 10-05-1902 in Achtkarspelen akte 35 met Pieter Pool, 27 jaar oud. Zie 1.1.4.8.3.4.2.2 voor persoonsgegevens van Pieter.
1.1.4.8.3.6.7 Jan Jeens Pool is geboren op 27-11-1853 in Surhuisterveen, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Antje Jans Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1853. Jan is overleden op 27-11-1889 in Veenhuizen (Norg), 36 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 05-02-1879 in norg met Geesje Habing, 27 jaar oud. Geesje is geboren op 04-02-1852 in Westervelde (Norg). Geesje is overleden op 12-02-1891 in Assen, 39 jaar oud.
Kinderen van Jan en Geesje:
1 Roelof Pool [1.1.4.8.3.6.7.1], geboren op 27-05-1879 in Assen. Roelof is overleden op 29-08-1909 in Leeuwarden, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1909. Roelof bleef ongehuwd.
2 Antje Pool [1.1.4.8.3.6.7.2], geboren op 20-09-1880 in Assen. Antje is overleden op 06-07-1901 in Zuidvelde (Norg), 20 jaar oud.
3 Margje Pool [1.1.4.8.3.6.7.3], geboren op 07-06-1882 in Assen. Margje is overleden op 27-06-1890 in Assen, 8 jaar oud.
4 Jan Pool [1.1.4.8.3.6.7.4], geboren op 17-09-1885 in Ommen. Jan is overleden op 24-01-1896 in Westervelde (Norg), 10 jaar oud.
5 NN Pool [1.1.4.8.3.6.7.5], levenloos geboren kind, geboren op 27-12-1887 in Veenhuizen (Norg).
1.1.4.8.3.6.9 Pieter Jeens Pool is geboren op 08-01-1858 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Antje Jans Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1858. Pieter is overleden op 05-03-1941 in Smallingerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1941.
Notitie bij Pieter: 1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Oudega Smallingerland, koopsom fl. 271
- Anne Piekstra te Hardegarijp, verkoper
- Pieter Jeens Pool te Garijp, koper

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Obligatie
- Pieter Jeens Pool te Oudega Smallingerland, schuldenaar
- Jan Binnes Wyminga te Garijp, schuldeiser1900 Drachten, notaris J.?Posthumus
Inventaris
- Klaas Jeens Pool te Drachten
- Pieter Jeens Pool te Oudega Smallingerland als toeziend voogd
- Steffen Jelkes van der Vee te Ureterp, schatter
Pieter begon een relatie, 27 jaar oud, op 23-05-1885 in Tietjerksteradeel akte 69 met Lieuwkje (Louis) Wiersma, 23 of 24 jaar oud. Louis is geboren in 1861, dochter van Louis Fokkes Wiersma en Antje Jans Venema. Louis is overleden in 1915, 53 of 54 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Louis:
1 Jeen Pool, geboren op 05-08-1886 in Garyp. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.1.
2 Louis Pool, geboren op 08-10-1889 in Oudega Small.. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.2.
1.1.4.8.3.6.9.1 Jeen Pool is geboren op 05-08-1886 in Garyp, zoon van Pieter Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9) en Lieuwkje (Louis) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1886. Jeen is overleden op 30-01-1982 in Noordbergen, 95 jaar oud. Jeen trouwde, 27 jaar oud, op 04-10-1913 in Smallingerland akte 85 met Hiltje de Boer, 21 of 22 jaar oud. Hiltje is geboren in 1891, dochter van Johannes de Boer en Antje van der Veen. Hiltje is overleden in 1962, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Jeen en Hiltje:
1 Pieter Pool, geboren op 09-11-1914 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.1.1.
2 Johannes Pool, geboren op 17-03-1919 in Zwolle. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.1.2.
1.1.4.8.3.6.9.1.1 Pieter Pool is geboren op 09-11-1914 in Smallingerland, zoon van Jeen Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9.1) en Hiltje de Boer. Pieter is overleden in 1942, 27 of 28 jaar oud. Pieter trouwde met M C Pastijn. M is geboren in 1915 in plm.
1.1.4.8.3.6.9.1.2 Johannes Pool is geboren op 17-03-1919 in Zwolle, zoon van Jeen Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9.1) en Hiltje de Boer. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 11-02-1944 met H C van het Eind.
1.1.4.8.3.6.9.2 Louis Pool is geboren op 08-10-1889 in Oudega Small., zoon van Pieter Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9) en Lieuwkje (Louis) Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1889. Louis is overleden op 13-12-1954 in Wassenaar, 65 jaar oud.
Notitie bij Louis: 1918 Augustinusga, notaris A.?M.?Harterink
Provisionele en finale veiling
Betreft de verkoop van een huis en grond te Drogeham,
koopsom fl. 1762
- Louis Pool te Wijnjeterp, verkoper
- Heerke Hager te Harkema Opeinde, koper

1913 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Binne Jans Wymenga te Garijp, schuldeiser
- Wobbe Sietzes de Vries te Oudega, Smallingerland, schuldenaar
- Louis Pool te Oudega, Smallingerland, schuldenaar

1914 Drachten, notaris J.?Posthumus
Inventaris
- Aafke Bergsma te Oudega, Smallingerland, weduwe van Wobbe Sytses de Vries, requirant
- Louis Pool te Oudega, Smallingerland, requirant
- Simon Roels de Boer te Oudega, Smallingerland, requirant
- Wilco Frederiks Wilkens te Oudega, Smallingerland, schatter
- Wiebren Jacobs Jonker te Oudega, Smallingerland, schatter
- Hendrik Renger te Drachten, schatter

1915 Drachten, notaris J.?Posthumus
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van onroerend goed te Oudega,
Smallingerland, waarde fl. 1800
- Aafke Bergsma te Oudega, Smallingerland, weduwe van Wobbe Sytzes de Vries, divident
- Louis Pool te Oudega, Smallingerland, divident
- Simon Roels de Boer te Oudega, Smallingerland, divident
- Hendrik Renger te Drachten
- Kantonrechter te Beetsterzwaag

1917 Drachten, notaris J.?F.?de?Jong?Posthumus
Ruiling
Betreft een huis en erf te Oudega, ruilsom fl. 3200
- Louis Pool te Oudega
Betreft een huis en erf te Drogeham, ruilsom fl. 1750
- Bauke Jans Pitstra te Drogeham
Louis begon een relatie, 23 jaar oud, op 07-12-1912 in Smallingerland Smallingerland akte 103 met Aafke de Vries, 21 of 22 jaar oud. Aafke is geboren in 1890, dochter van Wobbe (Sietzes) de Vries en Trijntje de Ham. Aafke is overleden in 1972, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Louis en Aafke:
1 Sietze Pool. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.2.1.
2 Anne Pool [1.1.4.8.3.6.9.2.2].
3 Pieter Pool [1.1.4.8.3.6.9.2.3], geboren op 04-10-1913.
4 Trijntje Pool [1.1.4.8.3.6.9.2.4], geboren op 24-10-1914 in Oudega. Trijntje is overleden op 05-06-1999 in Uchgelen, 84 jaar oud.
5 Lieuwkje Pool [1.1.4.8.3.6.9.2.5], geboren op 17-12-1915 in Smallingerland. Lieuwkje is overleden in 1942, 26 of 27 jaar oud.
6 Wobbe Pool, geboren op 29-11-1916 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.2.6.
7 Jeen Pool, geboren op 01-08-1918 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.6.9.2.7.
1.1.4.8.3.6.9.2.1 Sietze Pool, zoon van Louis Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9.2) en Aafke de Vries. Sietze trouwde met Egberdina Bouwmans.
1.1.4.8.3.6.9.2.6 Wobbe Pool is geboren op 29-11-1916 in Smallingerland, zoon van Louis Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9.2) en Aafke de Vries. Wobbe begon een relatie met Margjen Mulderij.
1.1.4.8.3.6.9.2.7 Jeen Pool is geboren op 01-08-1918 in Smallingerland, zoon van Louis Pool (zie 1.1.4.8.3.6.9.2) en Aafke de Vries. Jeen begon een relatie met M.H. Vrijenhoek.
1.1.4.8.3.6.10 Maria Jeens Pool is geboren op 13-06-1861 in Surhuisterveen, dochter van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Antje Jans Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1861. Maria is overleden op 02-01-1934 in Rottevalle, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1934. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1887 in Achtkarspelen akte 48 met Albert Schaafsma, 44 of 45 jaar oud. Albert is geboren in 1842 in Opeinde gem Smallingerland, zoon van Sjoerd Alberts Schaafsma en Geeske Hayes Loonstra. Albert is overleden.
1.1.4.8.3.6.11 Klaas Jeens Pool is geboren op 02-02-1864 in Tolbert, zoon van Jeen Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.6) en Fetje de Kleine. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: 1895 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin en kampje land te
Ureterp, koopsom fl. 563
- Hendrik Renger te Drachten, verkoper
- Klaas Jeens Pool te Ureterp, koper


1896 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Klaas Jeens Pool te Ureterp, schuldenaar
- Christiaan Boosman te Drachten, schuldeiser

1900 Drachten, notaris J.?Posthumus
Inventaris
- Klaas Jeens Pool te Drachten
- Pieter Jeens Pool te Oudega Smallingerland als toeziend voogd
- Steffen Jelkes van der Vee te Ureterp, schatter
Klaas:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1893 in Opsterland akte 51 met Fetje Berends de Kleine, 22 jaar oud. Fetje is geboren op 07-11-1870 in Donkerbroek. Fetje is overleden op 15-02-1900 in Opsterland, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 11-05-1901 in Smallingerland met Grietje Hommes Huitema, 38 jaar oud. Grietje is geboren op 03-12-1862 in Ureterp. Grietje is overleden.
Kinderen van Klaas en Fetje:
1 Grietje Pool [1.1.4.8.3.6.11.1], geboren op 19-07-1894 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1894. Grietje is overleden op 13-02-1900 in Opsterland, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1900.
2 Antje Pool, geboren op 10-10-1896 in Opsterland. Volgt 1.1.4.8.3.6.11.2.
3 Jeen Pool [1.1.4.8.3.6.11.3], geboren op 12-02-1900 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1900. Jeen is overleden op 20-02-1900 in Opsterland, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1900.
Kind van Klaas en Grietje:
4 Aaltje Pool [1.1.4.8.3.6.11.4], geboren in 1904 in Smallingerland. Aaltje is overleden op 06-05-1925 in Smallingerland, 20 of 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1925.
1.1.4.8.3.6.11.2 Antje Pool is geboren op 10-10-1896 in Opsterland, dochter van Klaas Jeens Pool (zie 1.1.4.8.3.6.11) en Fetje Berends de Kleine. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1896. Antje is overleden. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1919 in Smallingerland nr 35 met Dirk Achter, 22 of 23 jaar oud. Dirk is geboren in 1896 in Sneek, zoon van Pieter Achter en Elisabeth van Manen. Dirk is overleden.
1.1.4.8.3.7 Feitze Jacobus Pool is geboren op 18-12-1810 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Feitze is overleden op 05-01-1888 in Drachten, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1888.
Notitie bij Feitze: 1841 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huurcontract
Betreft de verhuur van een zathe en landen te Drachten, huursom fl. 245 per jaar
- Oene Jans de Jong te Ureterp, verhuurder
- Wiebe Liebbes Wiering te Ureterp, verhuurder
- Feitze Jacobus Pool te Ureterp, huurder
- Jantje Jans Posthuma te Drachten, huurder
- Hendrikje Luitzens de Jong te Drachten, huurder
- Hidzer Oenes Sietsema te Drachten, borg
- Tjibbele Wietzes Kamp te Drachten, borg1849 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Rient Reins Kuipers te Drachten, huurder
- Jacobus Melles Pool te Drachten, huurder
- Mindert Melles Pool te Drachten, huurder

1850 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Wiebe Douwes Pool te Opeinde, huurder; samen met anderen

1851 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Noorderdrachten, huursom
fl. 247
- Feitze Jacobus Pool te Drachten, verhuurder
- Lui Jogchums van den Berg te Drachten, huurder

1852 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verhuring
- Feitze Jacobus Pool te Drachten
- Gerhard van der Meer te Drachten

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
- de erven en de weduwe Jacobus Minderts Pool, verkoper
- Feitse Jacobus Pool te Drachten, verkoper
Betreft de koop van een huis te Drachten, koopsom fl. 340
- Sint Hanzes Baron te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 866
- Jan Jacobus Pool te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 1890
- Dirk Broos te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 1165
- Fokjen Jans de Jong te Drachten, weduwe van Jelle Jitses
de Boer, koper; voor haar en de kinderen

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Verkoping
Betreft de verkoop van hooi
- Feitse Jacobus Pool te Drachten, verkoper; ook namens
medeerven van Jacobus Pool
Feitze trouwde, 26 jaar oud, op 17-06-1837 met Jantje Johannes Posthuma Rootje, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 11-04-1816 in Harlingen. Jantje is overleden op 01-01-1888 in Drachten, 71 jaar oud.
Kinderen van Feitze en Jantje:
1 Fokke Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.1], geboren op 05-04-1838 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1838. Fokke is overleden op 17-01-1846 in Noorderdrachten, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1846.
2 Jan Feitzes Pool, geboren op 29-12-1839 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.2.
3 Jacobus Feitzes Pool, geboren op 01-06-1841 in Zuiderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.3.
4 Wytske Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.4], geboren op 22-06-1842 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1842. Wytske is overleden op 26-01-1846 in Noorderdrachten, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1846.
5 Elisabeth Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.5], geboren op 11-03-1844 in Zuiderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1844. Elisabeth is overleden op 21-01-1863 in Terwispel, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1863.
6 Gerben Feitzes Pool, geboren op 16-09-1845 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.
7 Wietske Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.7], geboren op 03-09-1847 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1847. Wietske is overleden op 05-08-1848 in Smallingerland, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1848.
8 Wietske Feitzes Pool, geboren op 16-08-1849 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.8.
9 Fokke Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.9], geboren op 30-05-1851 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1851. Fokke is overleden op 09-10-1853 in Noorderdrachten, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1853.
10 Hendrik Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.10], geboren op 15-07-1853 in Zuiderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1853. Hendrik is overleden op 27-07-1853 in Zuiderdrachten, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1853.
11 Fokje Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.11], geboren op 02-12-1854 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1854. Fokje is overleden op 28-12-1872 in Drachten, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1872. Fokje bleef ongehuwd.
12 Fokke (Feitzes) Pool [1.1.4.8.3.7.12], geboren op 21-12-1856 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1856. Feitzes is overleden op 28-02-1858 in Noorderdrachten, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1858.
13 Hendrikje Feitzes Pool [1.1.4.8.3.7.13], geboren op 24-01-1859 in Lippenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1859. Hendrikje is overleden op 23-03-1863 in Terwispel, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1863.
1.1.4.8.3.7.2 Jan Feitzes Pool is geboren op 29-12-1839 in Noorderdrachten, zoon van Feitze Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.7) en Jantje Johannes Posthuma Rootje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1839. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Tussen 1873 en 1879 verhuisd van Opsterland (Kortezwaag) naar Schoterland (Jubbega Schurega)
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1872 in Opsterland akte 43 met Janke Gerrits van Wallinga, 26 jaar oud. Janke is geboren op 09-03-1846 in Langezwaag. Janke is overleden.
Kinderen van Jan en Janke:
1 Gerrit Pool, geboren op 18-05-1873 in Opsterland Kortezwaag. Volgt 1.1.4.8.3.7.2.1.
2 Levenloos Pool [1.1.4.8.3.7.2.2], levenloos geboren kind, geboren op 04-07-1875 in Schoterland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1875.
3 Feitze Pool [1.1.4.8.3.7.2.3], geboren op 03-06-1876 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1876. Feitze is overleden op 22-09-1928 in AEngwierden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1928.
Notitie bij Feitze: 1918 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met land te Terband, koopsom fl. 250
- Gerrit Pool te Oosterwolde, verkoper
- Feitze Jans Pool te Langerwehe, koper
4 Jacobus Pool [1.1.4.8.3.7.2.4], geboren op 03-02-1879 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1879. Jacobus is overleden op 14-02-1879 in Schoterland, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1879.
5 Minke Pool, geboren op 06-03-1880 in Schoterland. Volgt 1.1.4.8.3.7.2.5.
6 Jacobus Pool, geboren op 07-02-1883 in Schoterland. Volgt 1.1.4.8.3.7.2.6.
7 Ruurd Pool, geboren op 15-09-1885 in Schoterland. Volgt 1.1.4.8.3.7.2.7.
8 Germen Pool [1.1.4.8.3.7.2.8], geboren op 03-02-1889 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1889. Germen is overleden op 09-04-1889 in Schoterland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1889.
9 Jantje Pool [1.1.4.8.3.7.2.9], geboren op 07-03-1890 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1890. Jantje is overleden.
1.1.4.8.3.7.2.1 Gerrit Pool is geboren op 18-05-1873 in Opsterland Kortezwaag, zoon van Jan Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.2) en Janke Gerrits van Wallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1873. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: 1918 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met land te Terband, koopsom fl. 250
- Gerrit Pool te Oosterwolde, verkoper
- Feitze Jans Pool te Langerwehe, koper
Gerrit trouwde, 40 jaar oud, op 17-10-1913 in Ooststellingwerf akte 80 met Romkje Geertsma, 29 of 30 jaar oud. Romkje is geboren in 1883 in Opsterland Kortezwaag, dochter van Andries Geertsma en Tryntje de Jong. Romkje is overleden.
1.1.4.8.3.7.2.5 Minke Pool is geboren op 06-03-1880 in Schoterland, dochter van Jan Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.2) en Janke Gerrits van Wallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1880. Minke is overleden. Minke trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1906 in AEngwierden akte 20 met Sjouke Berga, 31 of 32 jaar oud. Sjouke is geboren in 1874 in Lippenhuizen, zoon van Jacob Sjoukes Berga en Pietje Ates Bijlstra. Sjouke is overleden.
1.1.4.8.3.7.2.6 Jacobus Pool is geboren op 07-02-1883 in Schoterland, zoon van Jan Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.2) en Janke Gerrits van Wallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1883. Jacobus is overleden op 13-02-1937 in Oostellingwerf, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1937. Jacobus trouwde met Klaasje de Jong. Klaasje is overleden in na 1937.
1.1.4.8.3.7.2.7 Ruurd Pool is geboren op 15-09-1885 in Schoterland, zoon van Jan Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.2) en Janke Gerrits van Wallinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1885. Ruurd is overleden.
Notitie bij Ruurd: 1914 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met land te Langezwaag, koopsom fl. 5115
- Hendrik Dirks de Vries te Langezwaag, verkoper
- Ruurd Pool te Dueren (D), koper

1916 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Ruurd Pool te Langezwaag, schuldenaar
- Noordelijke Hypotheekbank te Zwolle, schuldeiser

1917 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Verhuring
- Willem Hendrik Greve te Heerenveen, verhuurder
- Heinze Boonstra te Langezwaag, huurder
- Ruurd Pool te Langezwaag, huurder

1918 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Langezwaag, koopsom fl. 3885
- Ruurd Jans Pool te Langezwaag, verkoper
- Jeen de Jong te Langezwaag, koper

1919 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerderij met land te Langezwaag
- Tjeerd Pel te Terwispel, verkoper
- Ruurd Pool te Langezwaag, koper

1919 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Provisionele toewijzing en inhouding
- Ruurd Pool te Langezwaag

1919 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van hooiland te Langezwaag, koopsom fl. 3065
- Ruurd Pool te Langezwaag, verkoper
- Melle Klazes Bakker te Langezwaag, koper

1919 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met land te Langezwaag, koopsom fl. 1800
- Ruurd Pool te Langezwaag, verkoper
- Wiebe Bakker te Tijnje, koper

1919 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 6000
- Kornelis Lingsma te Gorredijk, schuldeiser
- Ruurd Pool te Langezwaag, schuldenaar
Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op 09-10-1909 in AEngwierden akte 28 met Janke Toering, 21 of 22 jaar oud. Janke is geboren in 1887 in Luinjeberd, dochter van Fokke Roelofs Toering en Antje Pieters de Jong. Janke is overleden.
1.1.4.8.3.7.3 Jacobus Feitzes Pool is geboren op 01-06-1841 in Zuiderdrachten, zoon van Feitze Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.7) en Jantje Johannes Posthuma Rootje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1852. Jacobus is overleden op 16-12-1901 in Drachten, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1901. Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 04-06-1870 in Smallingerland akte 72 met Gepke Thomas de Vries, 23 jaar oud. Gepke is geboren op 26-11-1846 in Oudega. Gepke is overleden.
Kinderen van Jacobus en Gepke:
1 Aaltje Pool [1.1.4.8.3.7.3.1], geboren op 21-05-1871 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1871. Aaltje is overleden in 1920, 48 of 49 jaar oud.
2 Trijntje Pool, geboren op 07-02-1873 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.7.3.2.
3 Feitze Pool [1.1.4.8.3.7.3.3], geboren op 19-02-1875 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1875. Feitze is overleden op 22-04-1880 in Smallingerland, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1880.
4 Thomas Pool [1.1.4.8.3.7.3.4], geboren op 16-02-1877 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1877. Thomas is overleden op 15-03-1877 in Smallingerland, 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1877.
5 Jantje Pool [1.1.4.8.3.7.3.5], geboren op 14-01-1878 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1878. Jantje is overleden.
6 Thomas Pool [1.1.4.8.3.7.3.6], geboren op 20-03-1880 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1880. Thomas is overleden op 18-01-1881 in Smallingeland, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1881.
7 Levenloos Pool [1.1.4.8.3.7.3.7], geboren in 1881. Levenloos is overleden in 1881, geen jaar oud.
8 Feitze Jacobus Pool [1.1.4.8.3.7.3.8], geboren op 27-06-1883 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1883. Feitze is overleden.
Notitie bij Feitze: Bevolking Smallingerland
Feike Pool
geb: 27 juni 1883
Gekomen van vertrokken???
Vertrokken naar Duitsland
9 Elisabeth Pool [1.1.4.8.3.7.3.9], geboren op 17-04-1889 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1889. Elisabeth is overleden.
1.1.4.8.3.7.3.2 Trijntje Pool is geboren op 07-02-1873 in Smallingerland, dochter van Jacobus Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.3) en Gepke Thomas de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1873. Trijntje is overleden in 1933, 59 of 60 jaar oud. Trijntje:
(1) begon een relatie, 21 jaar oud, op 14-09-1894 in Opsterland akte 66 met Hielke Schoppen. De relatie werd verbroken op 16-11-1898 in Opsterland akte 121.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1901 in Smallingerland akte 45 met Jilt Meester, 28 of 29 jaar oud. Jilt is geboren in 1872 in Drachten, zoon van Pieter Meester en Sytske Roelsma. Jilt is overleden.
1.1.4.8.3.7.6 Gerben Feitzes Pool is geboren op 16-09-1845 in Noorderdrachten, zoon van Feitze Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.7) en Jantje Johannes Posthuma Rootje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1845. Gerben is overleden op 22-05-1909 in Drachten, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1909. Gerben trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1869 in Utingeradeel akte 26 met Klaaske Aukes Westra, 25 of 26 jaar oud. Klaaske is geboren in 1843 in Beetsterzwaag, dochter van Auke Geerts Westra en Rinske Klazes Huizinga. Zij is gedoopt in >1909 Drachten. Klaaske is overleden.
Kinderen van Gerben en Klaaske:
1 Jantje Gerbens Pool [1.1.4.8.3.7.6.1], geboren op 02-08-1869 in Samallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1869. Jantje is overleden op 01-04-1870 in Smallingeland, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1870.
2 Feitze Gerbens Pool, geboren op 05-03-1871 in Drachten Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.2.
3 Auke Gerbens Pool [1.1.4.8.3.7.6.3], geboren op 27-06-1873 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1873. Auke is overleden op 02-08-1873 in Smallingeland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1873.
4 Rinske Gerbens Pool [1.1.4.8.3.7.6.4], geboren op 03-08-1874 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1874. Rinske is overleden op 03-07-1879 in Smallingeland, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1879.
5 Jantje Gerbens Pool [1.1.4.8.3.7.6.5], geboren op 02-09-1878 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1878. Jantje is overleden op 24-08-1879 in Smallingeland, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1879.
6 Rinze Gerbens Pool, geboren op 30-10-1880 in Drachten Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.6.
7 Auke Gerbens Pool, geboren op 10-10-1883 in Drachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.7.
8 Jan Gerbens Pool, geboren op 06-04-1886 in Drachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.8.
1.1.4.8.3.7.6.2 Feitze Gerbens Pool is geboren op 05-03-1871 in Drachten Smallingerland, zoon van Gerben Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.6) en Klaaske Aukes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1871. Feitze is overleden. Feitze trouwde, 27 jaar oud, op 09-07-1898 in Smallingerland akte 57 met Antje Klamer, 26 of 27 jaar oud. Antje is geboren in 1871 in Surhuisterveen, dochter van Hendrik Lukas Klamer en Romkje (Douwes) de Vries. Antje is overleden.
Kinderen van Feitze en Antje:
1 Romkje Pool [1.1.4.8.3.7.6.2.1], geboren op 12-04-1899 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1899. Romkje is overleden op 30-06-1899 in Smallingeland, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1899.
2 Klaske Pool, geboren op 03-07-1900 in Drachten. Volgt 1.1.4.8.3.7.6.2.2.
3 doodgeboren Pool [1.1.4.8.3.7.6.2.3], levenloos geboren kind, geboren op 03-07-1902 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1902.
1.1.4.8.3.7.6.2.2 Klaske Pool is geboren op 03-07-1900 in Drachten, dochter van Feitze Gerbens Pool (zie 1.1.4.8.3.7.6.2) en Antje Klamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1900. Klaske is overleden. Klaske trouwde, 22 jaar oud, op 09-09-1922 in Smallingerland akte 82 met Tjeerd van der Zwaag, 19 of 20 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1902 in Zwaagwesteinde gemDantumadeel, zoon van Jan van der Zwaag en Ootske Venema. Tjeerd is overleden.
1.1.4.8.3.7.6.6 Rinze Gerbens Pool is geboren op 30-10-1880 in Drachten Smallingerland, zoon van Gerben Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.6) en Klaaske Aukes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1880. Rinze is overleden. Rinze begon een relatie, 24 jaar oud, op 13-05-1905 in Smallingerland akte 39 met Aukjen de Vries, 27 of 28 jaar oud. Aukjen is geboren in 1877 in Ureterp gem. Opsterland, dochter van Jelle (GerbenS) de Vries en Aukjen Gerrits Boonstra. Aukjen is overleden.
Kinderen van Rinze en Aukjen:
1 Feitze Pool [1.1.4.8.3.7.6.6.1], geboren in 01-1915 in Smallingeland. Feitze is overleden op 07-02-1915 in Smallingeland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1915.
2 Gerrit Pool [1.1.4.8.3.7.6.6.2], geboren in 01-1915 in Smallingeland. Gerrit is overleden op 14-02-1915 in Smallingeland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1915.
1.1.4.8.3.7.6.7 Auke Gerbens Pool is geboren op 10-10-1883 in Drachten, zoon van Gerben Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.6) en Klaaske Aukes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1883. Auke is overleden. Auke begon een relatie, 30 jaar oud, op 06-06-1914 in Drachten Smallingerland akte 67 met Gooitske Klein, 21 jaar oud. Gooitske is geboren op 06-03-1893 in Appelscha, dochter van Ebele Klein en Antje de Boer. Gooitske is overleden.
Kind van Auke en Gooitske:
1 Pieter Pool [1.1.4.8.3.7.6.7.1], geboren op 12-06-1918 in Oostellingwerf. Pieter is overleden op 22-06-1918 in Oostellingwerf, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1918.
1.1.4.8.3.7.6.8 Jan Gerbens Pool is geboren op 06-04-1886 in Drachten, zoon van Gerben Feitzes Pool (zie 1.1.4.8.3.7.6) en Klaaske Aukes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1886. Jan is overleden. Jan:
(1) begon een relatie, 25 jaar oud, op 29-07-1911 in Smallingerland akte 79 met Jantje Holkema, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 17-07-1885 in Jubbega Schurega gem. Schoterland, dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra. Jantje is overleden op 19-04-1921 in Smallingerland, 35 jaar oud.
(2) begon een relatie, 35 jaar oud, op 04-06-1921 in Drachten Smallingerland akte 8 met Meintje de Wagt(eveld), 33 of 34 jaar oud. Meintje is geboren in 1887 in Drachten, dochter van Jan de Wagt(eveld) en Sietske de Jong. Meintje is overleden.
Kind van Jan en Jantje:
1 Klaske Pool [1.1.4.8.3.7.6.8.1], geboren in 1915 in tussen 1911 en 1917.
1.1.4.8.3.7.8 Wietske Feitzes Pool is geboren op 16-08-1849 in Noorderdrachten, zoon van Feitze Jacobus Pool (zie 1.1.4.8.3.7) en Jantje Johannes Posthuma Rootje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1849. Wietske is overleden op 11-03-1906 in Opsterland, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1906. Wietske trouwde, 32 jaar oud, op 04-11-1881 in Utingeradeel akte 43 met Jan Bosma, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1857 in Lippenhuizen, dochter van Lippe Jans Bosma en Abeltje Annes Faber. Jan is overleden.
1.1.4.8.3.8 Jan Jacobus Pool is geboren op 29-04-1813 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Minderts Pool (zie 1.1.4.8.3) en Elisabeth Klazes Veenekamp. Jan is overleden op 22-03-1874 in Noorderdrachten, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1874.
Notitie bij Jan: 1842 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verhuring
Betreft de verhuur van land te Drachten, huursom fl. 444
- Lammert Wietzes Brandsma te Drachten, verhuurder
- Jan Jacobus Pool te Drachten, huurder

1848 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van bijen
- Pope Siebes Siebinga te Opeinde, verkoper
- Jan Jacobus Pool te Drachten, koper


1851 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Obligatie
- Jan Jacobus Pool te Drachten, schuldenaar
- Klaas Pieters Smid te Drachten, schuldeiser

1853 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen
- de erven en de weduwe Jacobus Minderts Pool, verkoper
- Feitse Jacobus Pool te Drachten, verkoper
Betreft de koop van een huis te Drachten, koopsom fl. 340
- Sint Hanzes Baron te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 866
- Jan Jacobus Pool te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 1890
- Dirk Broos te Drachten, koper
Betreft de koop van greide te Drachten, koopsom fl. 1165
- Fokjen Jans de Jong te Drachten, weduwe van Jelle Jitses de Boer, koper; voor haar en de kinderen

1854 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Inventaris
- Grietje Sytses Lindeboom, erflater
- Hans Hendrik Baron te Noorderdrachten
- Jan Jacobus Pool te Noorderdrachten; en anderen

1854 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boelgoed
- Martje Jans Bienema te Drachten, weduwe van Sint Hanzes Baron
- Jan Jacobus Pool te Drachten

1855 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en land te Drachten
- Grietje Sipkes Lindeboom, erflater
- Hans Hendriks Baron te Drachten
- Sytze Hanses Baron te Bergum
- Jan Jacobus Pool te Drachten
- Hendrik Hanses Baron te Appelscha
- Martje Jans Bienema te Drachten, weduwe van Sint Hanses Baron

1865 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Testament
- Jan Jacobus Pool te Drachten, gehuwd met Hoetske Hanses Baron

1867 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Royement, akte niet aanwezig
- Oebele Sipkes Dijkstra te Drachten
- Jan Jacobus Pool te Drachten
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 09-05-1846 in Smallingerland akte 10 met Haytske Hanzes Baron, 27 jaar oud. Haytske is geboren op 11-12-1818 in Makkinga. Haytske is overleden op 24-04-1886 in Noorderdrachten, 67 jaar oud.
Notitie bij Haytske: 1865 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Testament
- Haetske Hanses Baron te Drachten, gehuwd met Jan Jacobus Pool

1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 1500
- Haitske Hanses Baron te Drachten, weduwe van Jan Jacobus Pool, verkoper
- Jan Jelles de Boer te Drachtster Compagnie, koper

1876 Drachten, notaris E. J. Attema
Boelgoed
- Haitske Hanses Baron te Drachten, weduwe van Jan Jacobus Pool

1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Testament
- Haitske Hanses Baron te Drachten, weduwe van Jan Jacobus Pool

1881 Drachten, notaris E. J. Attema
Testament
- Haitske Hanzes Baron te Drachten, weduwe van Jan Jacobus Pool
1.1.4.8.4 Alle Minderts Pool is geboren in 1773 in Noorderdrachten, zoon van Mindert Jeens Venema en Liefke Jacobus Pool (zie 1.1.4.8). Alle is overleden op 29-03-1849 in Ureterp, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1849.
Notitie bij Alle: Neemt in 1811 de naam Pool aan voor hem en zijn kinderen

Pool, Alle Minderts, Ureterp
k. Mindert 10, Johannes 8, Lysbeth 14, Styntje 6, Sytske 3/4
Mairie Ureterp, fol. 40

1845 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
- Antje Hendriks van der Pers te Ureterp, schuldenaar
- Alle Minderts Pool te Ureterp, schuldenaar
- Bastiaan Fokkes Aardema te Ureterp, schuldeiser

1847 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
- Antje Hendriks van der Pers te Ureterp, schuldenaar
- Alle Minderts Pool te Ureterp, schuldenaar
- Bastiaan Fokkes Aardema te Ureterp
Alle:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-11-1797 in Drachten met Tryntje Jocgchums Kalsbeek, 21 jaar oud. Tryntje is geboren op 10-12-1775 in Kortehemmen. Tryntje is overleden op 08-08-1809 in Ureterp, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 11-11-1810 met Antje Hendriks van der Pers, 26 jaar oud. Antje is geboren in 03-1784 in Ureterp. Antje is overleden op 11-04-1855 in Ureterp, 71 jaar oud.
Notitie bij Antje: Ook van der Pas
Kinderen van Alle en Tryntje:
1 Elisabeth Alles Pool, geboren op 03-02-1798 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.4.1.
2 Mindert Alles Pool, geboren in 1800 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.4.2.
3 Johannes Alles Pool [1.1.4.8.4.3], geboren in 1803 in Ureterp. Johannes is overleden op 30-06-1831 in Legerhospitaal in Den Bosch, 27 of 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1832.
Notitie bij Johannes: Pool, Johannes Alles, geb.omstr. 1805 z.v. Alle Minderts en Trijntje Jochums; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overleden hospitaal Den Bosch 30.06.1831 oud 28 jaar; inv.nr.131; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.6; Hij heeft deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht tegen belgie en is aldaar gewond geraakt
4 Styntje Alles Pool, geboren op 10-08-1805 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.4.
5 Sytske Alles Pool [1.1.4.8.4.5], geboren in 1808 in Noorderdrachten. Sytske is overleden in 1811 in plm, 2 of 3 jaar oud.
Kinderen van Alle en Antje:
6 Sytske Alles Pool, geboren in 1812 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.6.
7 Liefke Alles Pool, geboren op 10-12-1813 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.7.
8 Klaaske Alles Pool, geboren op 17-03-1816 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.8.
9 Hendrikjen Alles Pool, geboren op 19-02-1819 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.9.
10 Berend Alles Pool, geboren op 24-08-1821 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.10.
11 Gelske Alles Pool [1.1.4.8.4.11], geboren op 26-06-1824 in Ureterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1824. Gelske is overleden op 05-06-1825 in Ureterp, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1825.
12 Gelske Alles Pool, geboren op 28-06-1826 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.12.
1.1.4.8.4.1 Elisabeth Alles Pool is geboren op 03-02-1798 in Noorderdrachten, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Tryntje Jocgchums Kalsbeek. Elisabeth is overleden op 24-04-1876 in Elsloo, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1876. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1820 in Opsterland akte 34 met Jacobus (Hendriks) Uithof.
1.1.4.8.4.2 Mindert Alles Pool is geboren in 1800 in Noorderdrachten, zoon van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Tryntje Jocgchums Kalsbeek. Mindert is overleden op 11-01-1877 in Drachten, 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1877.
Notitie bij Mindert: 1842 Drachten, notaris J.G.van Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van de helft van een stuk leyen en grond te Drachten, koopsom fl. 250
- Klaaske Minderts te Drachten, weduwe van Jacobus Klazes van der Bij, verkoper
- Mindert Alles Pool te Drachten, koper

1842 Drachten, notaris J.G.van Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van rogge en gras
- Anne Gurbes Jager te Drachten, verkoper
- Mindert Alles Pool te Drachten, verkoper
- Jogchum Sierds van den Berg te Drachten, verkoper
- Douwe Tjeerds Leistra te Opeinde, verkoper

1842 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van aardappelen
- Sjouke Schiere te Drachten, verkoper
- Mindert Alles Pool te Drachten, verkoper
- Errit Jans Petrusma te Drachten, verkoper

1845 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Huurcontract
- Sjouke Jans Schiere te Boornbergum, huurder
- Mindert Alles Pool te Drachten, verhuurder
Mindert trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 16-10-1842 in Smallingerland akte 49 met Lamkjen Jans Mulder, 20 jaar oud. Lamkjen is geboren op 21-12-1821 in Noorderdrachten. Lamkjen is overleden op 02-01-1854 in Drachten, 32 jaar oud.
Kinderen van Mindert en Lamkjen:
1 Klaaske Minderts Pool [1.1.4.8.4.2.1], geboren op 24-11-1842 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1842. Klaaske is overleden op 26-12-1854 in Noorderdrachten, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1854.
2 Alle Minderts Pool [1.1.4.8.4.2.2], geboren op 13-01-1845 in Noorderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1845. Alle is overleden op 14-11-1845 in Noorderdrachten, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1845.
3 Alle Minderts Pool [1.1.4.8.4.2.3], geboren op 25-06-1850 in Drachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1850. Alle is overleden op 20-03-1854 in Drachten, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1854.
1.1.4.8.4.4 Styntje Alles Pool is geboren op 10-08-1805 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Tryntje Jocgchums Kalsbeek. Styntje is overleden op 27-05-1855 in Noorderdrachten, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1855. Styntje trouwde, 29 jaar oud, op 06-06-1835 in Smallingerland akte 38 met Hendrik Pieters Been, 33 of 34 jaar oud. Hendrik is geboren in 1801 in Kuinre prov Overijssel, zoon van Pieter Everts Been en Grietje Hendriks Pijpen. Hendrik is overleden.
1.1.4.8.4.6 Sytske Alles Pool is geboren in 1812 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Sytske is overleden op 16-02-1848 in Siegerswoude, 35 of 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1848. Sytske trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 06-02-1837 in Opsterland akte 4 met Folkert Piers Jansma.
1.1.4.8.4.7 Liefke Alles Pool is geboren op 10-12-1813 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1813. Liefke is overleden op 12-01-1893 in Ureterp, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1893.
Notitie bij Liefke: 1855 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Procuratie, akte niet aanwezig
- Liefke Alles Pool, weduwe van Hendrik Johannes Spa
- Rinze Sytzes Aardema te Ureterp
Liefke trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1837 in Opsterland akte 3 met Hendrik (Johannes) Spa.
1.1.4.8.4.8 Klaaske Alles Pool is geboren op 17-03-1816 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1816. Klaaske is overleden op 09-03-1843 in Opsterland, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1843. Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 15-06-1839 in Opsterland akte 47 met Johannes Tjerks de Jong.
1.1.4.8.4.9 Hendrikjen Alles Pool is geboren op 19-02-1819 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1819. Hendrikjen is overleden op 28-12-1892 in Ureterp, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1892. Hendrikjen trouwde, 23 jaar oud, op 06-12-1842 in Opsterland akte 72 suppl.6 met Rinze Sytzes Aardema.
1.1.4.8.4.10 Berend Alles Pool is geboren op 24-08-1821 in Ureterp, zoon van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1821. Berend is overleden op 16-03-1866 in Siegerswoude, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1866.
Notitie bij Berend: 1855 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Procuratie, akte niet aanwezig
- Berend Alles Pool
- Johannes Sytzes Aardema te Ureterp

1855 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te
Ureterp
- Berend Alles Pool te Ureterp, verkoper
Betreft de koop van een huis, tuin en greide te Ureterp,
koopsom fl. 838
- David Rinzes Brouwer te Ureterp, koper
- Jan Barelds Schoolland te Ureterp, koper
- Willem Fokkes de Jong te Ureterp, koper
Betreft de koop van greide te Ureterp, koopsom fl. 472
- Bastiaan Fokkes Aardema te Ureterp, koper

1877 Drachten, notaris E. J. Attema
Testament
- Imke Sales Jonkman te Siegerswoude, weduwe van Berend Alles Pool
Berend:
(1) begon een relatie, 20 jaar oud, op 31-01-1842 in Opsterland akte 6 met Martzen Sytses Pijpstra, 20 jaar oud. Martzen is geboren op 12-10-1821 in Siegerswoude. Martzen is overleden op 22-04-1853 in Ureterp, 31 jaar oud.
(2) begon een relatie, 34 jaar oud, op 01-05-1856 in Opsterland (akte 23) met Imkjen Sales Jonkman, 34 jaar oud. Imkjen is geboren op 06-01-1822 in Ureterp. Imkjen is overleden op 07-04-1900 in Ureterp, 78 jaar oud.
Kinderen van Berend en Martzen:
1 Alle Berends Pool, geboren op 19-05-1842 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.10.1.
2 Jacob Berends Pool [1.1.4.8.4.10.2], geboren op 31-05-1844 in Ureterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1844. Jacob is overleden op 28-12-1886 in Drachten, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1886. Jacob bleef ongehuwd.
3 Antje Berends Pool [1.1.4.8.4.10.3], geboren op 21-06-1846 in Ureterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1846. Antje is overleden op 15-09-1849 in Ureterp, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1849.
4 Klaas Berends Pool, geboren op 21-10-1848 in Ureterp. Volgt 1.1.4.8.4.10.4.
5 Anne Berends Pool [1.1.4.8.4.10.5], geboren op 17-05-1851 in Ureterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1851. Anne is overleden op 25-06-1853 in Ureterp, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1853.
Kinderen van Berend en Imkjen:
6 Sale Berends Pool [1.1.4.8.4.10.6], geboren op 25-12-1856 in Siegerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1856. Sale is overleden op 26-06-1858 in Siegerswoude, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1858.
7 Antje Berends Pool [1.1.4.8.4.10.7], geboren op 30-09-1858 in Siegerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1858. Antje is overleden op 17-09-1867 in Siegerswoude, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1867.
8 Sale Berends Pool [1.1.4.8.4.10.8], geboren op 05-10-1861 in Siegerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1861. Sale is overleden op 07-10-1861 in Siegerswoude, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1861.
9 Salomon Berends Pool [1.1.4.8.4.10.9], geboren op 26-09-1862 in Siegerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1862. Salomon is overleden op 15-05-1863 in Siegerswoude, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1863.
10 Sale Berends Pool [1.1.4.8.4.10.10], geboren op 19-01-1865 in Siegerswoude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1865. Sale is overleden op 19-11-1865 in Opsterland, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1865.
1.1.4.8.4.10.1 Alle Berends Pool is geboren op 19-05-1842 in Ureterp, zoon van Berend Alles Pool (zie 1.1.4.8.4.10) en Martzen Sytses Pijpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1842. Alle is overleden op 14-05-1886 in Siegerswoude, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1886.
Notitie bij Alle: arbeider

1883 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van een veld te Siegerswoude, koopsomfl. 110
- Alle Berends Pool te Siegerswoude, koperfl. 110
- Alle Berends Pool te Siegerswoude, koper

1884 Drachten, notaris E. J. Attema
Obligatie
- Alle Berends Pool te Siegerwoude, schuldenaar
- Durk Jurjens Keuning te Ureterp, schuldeiser
Alle begon een relatie, 24 jaar oud, op 09-05-1867 in Opsterland akte 31 met Grietje Jans Ottema, 25 of 26 jaar oud. Grietje is geboren in 1841 in Siegerswoude. Grietje is overleden.
Kinderen van Alle en Grietje:
1 Berend (Alles) Pool [1.1.4.8.4.10.1.1], geboren op 11-12-1870 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1870. Alles is overleden op 18-06-1888 in Opsterland, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1888.
2 Hedde Alles Pool [1.1.4.8.4.10.1.2], geboren op 22-06-1874 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1874. Hedde is overleden.
3 Klaas Alles Pool, geboren in 1875 in Opsterland. Volgt 1.1.4.8.4.10.1.3.
4 Geeske (Alles) Pool, geboren op 17-06-1877 in Opsterland. Volgt 1.1.4.8.4.10.1.4.
1.1.4.8.4.10.1.3 Klaas Alles Pool is geboren in 1875 in Opsterland, zoon van Alle Berends Pool (zie 1.1.4.8.4.10.1) en Grietje Jans Ottema. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: Na huwelijk wonende in Grouw
Klaas trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 14-05-1898 in Smallingeland akte 34 met Saakje van der Woude, 21 of 22 jaar oud. Saakje is geboren in 1876 in Opeinde, dochter van Harmen van der Woude en Hiltje Hoeksma. Saakje is overleden.
Kinderen van Klaas en Saakje:
1 Harmen Pool, geboren op 21-11-1898 in Grouw gem Idaarderadeel. Volgt 1.1.4.8.4.10.1.3.1.
2 Grietje Pool [1.1.4.8.4.10.1.3.2], geboren op 07-07-1900 in Idaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1900. Grietje is overleden.
1.1.4.8.4.10.1.3.1 Harmen Pool is geboren op 21-11-1898 in Grouw gem Idaarderadeel, zoon van Klaas Alles Pool (zie 1.1.4.8.4.10.1.3) en Saakje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1898. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1922 in Smallingerland akte 15 met Wietske Veenstra, 19 of 20 jaar oud. Wietske is geboren in 1902 in Surhuizerveen gem Achtkarspelen. Wietske is overleden.
1.1.4.8.4.10.1.4 Geeske (Alles) Pool is geboren op 17-06-1877 in Opsterland, dochter van Alle Berends Pool (zie 1.1.4.8.4.10.1) en Grietje Jans Ottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1877. Alles is overleden. Alles trouwde, 28 jaar oud, op 23-11-1905 in Opsterland akte 115 met Jan Aardema.
1.1.4.8.4.10.4 Klaas Berends Pool is geboren op 21-10-1848 in Ureterp, zoon van Berend Alles Pool (zie 1.1.4.8.4.10) en Martzen Sytses Pijpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1848. Klaas is overleden op 20-12-1920 in Opsterland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1920.
Notitie bij Klaas: 1903 Drachten, notaris J.?Posthumus
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl 500
- Klaas Berends Pool te Siegerswoude, schuldenaar
- Pieter Duursma te Leiden, schuldeiser

1918 Drachten, notaris J.?Posthumus
Testament, akte niet aanwezig
- Klaas Berends Pool te Frieschepalen

1918 Drachten, notaris J.?Posthumus
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en land te Frieschepalen,
koopsom fl.2807
- Klaas Berends Pool te Frieschepalen, verkoper
- Joeke de Haan te Frieschepalen, koper

1918 Drachten, notaris J.?Posthumus
Boelgoed
- Klaas Berends Pool te Siegerswoude, aanvrager
Klaas trouwde, 44 jaar oud, op 11-05-1893 in Opsterland akte 51 met [waarschijnlijk] Fetje de Klein.
1.1.4.8.4.12 Gelske Alles Pool is geboren op 28-06-1826 in Ureterp, dochter van Alle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.4) en Antje Hendriks van der Pers. Zij is gedoopt op 29-06-1826 in Blad 74. Gelske is overleden op 14-07-1900 in Opsterland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1900. Gelske trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1855 in Opsterland akte 50 met Johannes Sytzes Aardema.
1.1.4.8.5 Melle Minderts Pool is geboren in 10-1774 in Noorderdrachten, zoon van Mindert Jeens Venema en Liefke Jacobus Pool (zie 1.1.4.8). Melle is overleden op 19-02-1826 in Noorderdrachten, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1826.
Notitie bij Melle: Neemt voor zijn kinderen en kleinkinderen de naam aan van Pool

Drachten, deel 1 folio 114
Pool, Melle Minderts, Noorderdrachten 177
Kinderen:
Jan 11, Liefke 8, Mindert 7, Antje 4, Jakobus 2 vgl. Pool J.W., Jager S.J. en J.S., v.d. Heide J.S.1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Wiebes Pool, huisman te Drachten, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast als toeziend voogd
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, requirant, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 1385
- Jan Wiebes Pool te Drachtstercompagnie, erflater
- Wiebe Jans Pool te Grootegast
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan, Liefke en Mindert, Antje en Jacobus Melles Pool

1821 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Kwitantie
- Wiebe Jans Pool te Drachten als toeziend voogd
Betreft zie akte no. 1703
- Popke Jans van der Vlucht te Drachten, gehuwd met Antje Jans Pool, passant
- Antje Jans Pool te Drachten, gehuwd met Popke Jans van der Vlucht, passant
- Melle Minderts Pool te Drachten, weduwnaar van Trijntje Jans Pool als voogd over zijn minderjarige kinderen

1826 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inventaris
- Jan Melles Pool te Drachtstercompagnie, requirant, tevens als voogd over Antje en Jacobus Melles Pool
- Mindert Melles Pool te Drachten, requirant
- Wiebe Jans Pool te Opeinde als toeziend voogd
- Liefke Melles Pool te Opeinde, gehuwd met Douwe Tjeerds Leistra, requirant
- Jitske Jakobs Schroor te Drachtstercompagnie, weduwe van Melle Minderts Pool, requirant, tevens als moeder van en voogd over Romkjen, Trijntjen, Berend, Klaaske, Jakobjen en Jeen Melles Pool

1845 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, tuin, bomen en plantagie te Ureterp, koopsom fl. 200
- Jitske Jakobs Schroor te Drachten, weduwe van Melle Minderts Pool, verkoper
- Jan Klazes de Vries te Ureterp, gehuwd met Froukjen Hommes Huitema, koper

1869 Drachten, notaris E.?J.?Attema
Inventaris
- Teye Klases Jansma te Lippenhuizen
- de erven Jitske Jakobs Schroor, in leven weduwe van Melle Minderts Pool
Melle:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1800 in Drachten met Tryntje Jans Pool, 23 jaar oud. Zie 1.1.4.4.1.1 voor persoonsgegevens van Tryntje.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 24-10-1812 in Smallingerland akte 11 met Jetske Jakobs Schroor, 22 jaar oud. Jetske is geboren op 01-11-1789 in Ureterp, dochter van Jakob (Hendriks) Schroor en Romkjen Berends. Jetske is overleden op 29-10-1868 in Noorderdrachten, 78 jaar oud.
Kinderen van Melle en Tryntje: zie 1.1.4.4.1.1.
Kinderen van Melle en Jetske:
7 Romkjen Melles Pool, geboren op 17-12-1812 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.7.
8 Tryntje Melles Pool, geboren op 06-03-1815 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.8.
9 Been Melles (Berend) Pool, geboren op 08-06-1817 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.9.
10 Klaaske Melles Pool, geboren op 22-09-1819 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.10.
11 Jacobje Melles Pool, geboren op 07-02-1822 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.11.
12 Jeen Melles Pool, geboren op 14-03-1824 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.12.
1.1.4.8.5.7 Romkjen Melles Pool is geboren op 17-12-1812 in Noorderdrachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1812. Romkjen is overleden op 13-01-1840 in Noorderdrachten, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1840. Romkjen trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1838 in Smallingerland akte 18 met Roel Thijsses Pool, 30 jaar oud. Zie 1.1.4.6.5.2 voor persoonsgegevens van Roel.
Kind van Romkjen en Roel: zie 1.1.4.6.5.2.
1.1.4.8.5.8 Tryntje Melles Pool is geboren op 06-03-1815 in Noorderdrachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1815. Tryntje is overleden op 16-02-1880 in Lippenhuizen, 64 jaar oud. Tryntje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1838 in Smallingerland akte 19 met Teye Klazes Jansma, 20 of 21 jaar oud. Teye is geboren in 1817 in Drachten. Teye is overleden.
1.1.4.8.5.9 Been Melles (Berend) Pool is geboren op 08-06-1817 in Noorderdrachten, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1817. Been is overleden op 14-04-1856 in Noorder Drachten, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1856.
Notitie bij Been: Ook Berend

1853 Drachten, notaris J.?G.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Jan Binnes Bolleman te Drachten, verkoper
- Berend Melles Pool te Drachten, koper
Been begon een relatie, 27 jaar oud, op 13-07-1844 in Samallingerland akte 44 met Doutzen Roels van de Meulen, 24 jaar oud. Doutzen is geboren op 03-02-1820 in Rottevalle, dochter van Roel Sanders van de Meulen en Maaike Klazes van der Schuit. Doutzen is overleden op 31-07-1894 in Tietjerksteradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1894.
Kinderen van Been en Doutzen:
1 Jitske Beens Pool, geboren op 13-06-1845 in Noorder Drachten. Volgt 1.1.4.8.5.9.1.
2 Maaike Beens Pool, geboren op 09-08-1848 in Nooderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.9.2.
3 Romkjen Beens Pool, geboren op 09-10-1851 in Nooderdrachten. Volgt 1.1.4.8.5.9.3.
4 Roelof Beens Pool [1.1.4.8.5.9.4], geboren op 24-11-1854 in Nooderdrachten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1854. Roelof is overleden op 18-02-1859 in Noorder Drachten, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1859.
1.1.4.8.5.9.1 Jitske Beens Pool is geboren op 13-06-1845 in Noorder Drachten, dochter van Been Melles (Berend) Pool (zie 1.1.4.8.5.9) en Doutzen Roels van de Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1845. Jitske is overleden op 15-11-1916 in Lippenhuizen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1916. Jitske trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1873 in Opsterland akte 36 met Jan Eppinga.
1.1.4.8.5.9.2 Maaike Beens Pool is geboren op 09-08-1848 in Nooderdrachten, dochter van Been Melles (Berend) Pool (zie 1.1.4.8.5.9) en Doutzen Roels van de Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1848. Maaike is overleden op 06-06-1880 in Oostermeer, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1880. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1873 in Opsterland akte 48 met Johannes de Boer. Johannes is overleden in Bna 1880.
1.1.4.8.5.9.3 Romkjen Beens Pool is geboren op 09-10-1851 in Nooderdrachten, dochter van Been Melles (Berend) Pool (zie 1.1.4.8.5.9) en Doutzen Roels van de Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1851. Romkjen is overleden op 21-11-1931 in Opsterland, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1931.
Notitie bij Romkjen: 1923 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Testament, akte niet aanwezig
- Romkje Berends Pool te Lippenhuizen, gehuwd met Simon Ybeles Jelsma
Romkjen trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1877 in Opsterland akte 55 met Simon Jelsma. Simon is overleden in voor 1931.
1.1.4.8.5.10 Klaaske Melles Pool is geboren op 22-09-1819 in Noorderdrachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1819. Klaaske is overleden op 24-12-1891 in Drachten, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1891. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1846 in Smallingerland akte 12 met Jelle de Jong, 30 of 31 jaar oud. Jelle is geboren in 1815 in Hemrik gem Opsterland. Jelle is overleden.
1.1.4.8.5.11 Jacobje Melles Pool is geboren op 07-02-1822 in Noorderdrachten, dochter van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1822. Jacobje is overleden op 01-05-1875 in Opeinde, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1875. Jacobje trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1850 in Smallingerland akte 11 met Klaas Roels van der Meulen, 34 of 35 jaar oud. Klaas is geboren in 1815 in Bergum gem Tietjerksteadeel, zoon van Roel Sanders van der Meulen en Maaike (Klazes) van der Schuit. Klaas is overleden.
1.1.4.8.5.12 Jeen Melles Pool is geboren op 14-03-1824 in Noorderdrachten, zoon van Melle Minderts Pool (zie 1.1.4.8.5) en Jetske Jakobs Schroor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1824. Jeen is overleden op 15-02-1896 in Drachten, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1896.
Notitie bij Jeen: 1874 Drachten, notaris W.?van?Blom
Inventaris
- Jeen Melles Pool te Opeinde, requirant
- Wiebe Douwes Pool, erflater

1875 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verhuring
- Jeen Melles Pool te Opeinde, verhuurder
- Libbe Bokes Bosma te Drachtster Compagnie, verhuurder

1876 Drachten, notaris W.?van?Blom
Afgifte
Betreft een legaat
- Jan Douwes Pool te Opeinde
- Jeen Pool te Opeinde
Jeen trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1854 in Smallingerland akte 23 met Trientje Klazes Kielstra, 23 jaar oud. Trientje is geboren op 16-09-1830 in Opende Gem. Grootegast, dochter van Klaas Hendriks Kielstra en Annigjen Harms van der Heide. Trientje is overleden.
Notitie bij Trientje: Ook Trientke Kijlstra genoemd
Kinderen van Jeen en Trientje:
1 Wiebe Jeens Pool, geboren op 08-02-1855 in Opeinde. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.
2 Baukjen (Jeens) Pool, geboren op 21-06-1857 in Opeinde. Volgt 1.1.4.8.5.12.2.
1.1.4.8.5.12.1 Wiebe Jeens Pool is geboren op 08-02-1855 in Opeinde, zoon van Jeen Melles Pool (zie 1.1.4.8.5.12) en Trientje Klazes Kielstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1855. Wiebe is overleden op 18-02-1932 in AEngwierden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1932.
Notitie bij Wiebe: 1880 Drachten, notaris E. J. Attema
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en maden te Opeinde/Drachten,Eernewoude en Oudega Sm, koopsom fl. 20311
- Martinus Manger Cats te Leeuwarden, verkoper
Kopers o.a.
- Wiebe Jeens Pool te Opeinde, koper

1887 Drachten, notaris W.?van?Blom
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse onroerende goederen te Opeinde, diverse koopsommen
- Wiebe Jeens Pool te Opeinde, verkoper met anderen

1888 Drachten, notaris W.?van?Blom
Verkoping
Betreft de verkoop van veldvruchten
- Wiebe Jeens Pool te Lippenhuizen, verkoper
Wiebe trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1877 in Smallingerland akte 27 met Trijntje Wiebrens Wouda, 20 of 21 jaar oud. Trijntje is geboren in 1856 in Surhuisterveen, dochter van Wiebren (Feikes) Wouda en Janke Durks Munstra. Trijntje is overleden.
Kinderen van Wiebe en Trijntje:
1 Trijntje Pool [1.1.4.8.5.12.1.1], geboren op 01-03-1878 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1878. Trijntje is overleden op 08-04-1878 in Smallingeland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1878.
2 Jeen Pool, geboren op 22-06-1880 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.2.
3 Wieberen Pool, geboren op 22-01-1882 in Smallingerland. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.3.
4 doodgeboren Wiebes Pool [1.1.4.8.5.12.1.4], levenloos geboren kind, geboren op 19-04-1883 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1883.
5 Levenloos Wiebes Pool [1.1.4.8.5.12.1.5], levenloos geboren kind, geboren op 23-05-1884 in Smallingeland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1884.
6 Trijntje Wiebes Pool [1.1.4.8.5.12.1.6], geboren op 30-06-1885 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1885. Trijntje is overleden op 01-10-1891 in Opsterland, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1891.
7 Feike Pool, geboren op 19-05-1887 in Opeinde gemSmallingerland. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.
8 Durk Pool [1.1.4.8.5.12.1.8], geboren op 08-09-1889 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1889. Durk is overleden op 25-09-1889 in Opsterland, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1889.
9 Janke Pool [1.1.4.8.5.12.1.9], geboren op 15-08-1891 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1891. Janke is overleden op 18-01-1893 in Opsterland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1893.
10 Dirk Pool, geboren op 07-10-1895 in Opsterland. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.10.
11 Catherinus Pool [1.1.4.8.5.12.1.11], geboren op 12-12-1898 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1898. Catherinus is overleden op 25-10-1914 in Opsterland, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1914.
1.1.4.8.5.12.1.2 Jeen Pool is geboren op 22-06-1880 in Smallingerland, zoon van Wiebe Jeens Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1) en Trijntje Wiebrens Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1880. Jeen is overleden. Jeen trouwde, 32 jaar oud, op 22-06-1912 in Achtkarspelen akte 67 met Ybeltje Benedictus, 29 of 30 jaar oud. Ybeltje is geboren in 1882 in Rottevalle, dochter van Benedictus Geerts Benedictus en Tijntje Teyes de Boer. Ybeltje is overleden.
1.1.4.8.5.12.1.3 Wieberen Pool is geboren op 22-01-1882 in Smallingerland, zoon van Wiebe Jeens Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1) en Trijntje Wiebrens Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1882. Wieberen is overleden.
Notitie bij Wieberen: 1913 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een bouwterrein te Terwispel, koopsom fl. 800
- Wiebren Pool te Terwispel, verkoper
- Feike Pool te Terwispel, verkoper
- Piet de Oude te Terwispel, koper

1913 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van erfpachtsrecht en opstallen te Terwispel, waarde fl. 2100
- Wiebren Wiebes Pool te Terwispel, verkrijger
- Feike Wiebes Pool te Terwispel, participant

1923 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met grond te Terwispel, koopsom fl. 1950
- Jelke Oeges van der Wagen te Lippenhuizen, verkoper
- Wiebren Wiebes Pool te Terwispel, verkoper
- Wiebe Jeens Pool te Terwispel, koper
Wieberen trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1910 in Opsterland akte 43 met Antje van der Wagen.
1.1.4.8.5.12.1.7 Feike Pool is geboren op 19-05-1887 in Opeinde gemSmallingerland, zoon van Wiebe Jeens Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1) en Trijntje Wiebrens Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1887. Feike is overleden op 25-09-1975 in In de jaren 70, 88 jaar oud.
Notitie bij Feike: 1913 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een bouwterrein te Terwispel, koopsom fl. 800
- Wiebren Pool te Terwispel, verkoper
- Feike Pool te Terwispel, verkoper
- Piet de Oude te Terwispel, koper

1913 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Tijnje, koopsom fl. 2500
- Gerrit Jan Rintjes Nauta te Tijnje, verkoper
- Feike Pool te Terwispel, koper

1913 Gorredijk, notaris J.?F.?Houwing
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van erfpachtsrecht en opstallen te Terwispel, waarde fl. 2100
- Wiebren Wiebes Pool te Terwispel, verkrijger
- Feike Wiebes Pool te Terwispel, participant
Feike trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1913 in Opsterland akte 64 met Fokje Veenema, 23 jaar oud. Fokje is geboren op 25-01-1890 in Opsterland, dochter van Frans Veenema en Geertje Siegers Lok.
Kinderen van Feike en Fokje:
1 Trijntje (Tine) Pool, geboren op 27-01-1914 in Tijnje. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.1.
2 Geertje (Gé) Pool, geboren op 26-07-1916 in Tijnje. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.2.
3 Aaltje (Ali) Pool [1.1.4.8.5.12.1.7.3], geboren op 09-03-1920 in Tijnje. Aaltje is overleden op 04-07-2004 in Drachten, 84 jaar oud. Aaltje bleef ongehuwd.
4 Janke Pool, geboren op 18-11-1921 in Tijnje. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.4.
5 Wiebe Pool, geboren op 02-06-1923 in Tijnje. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.5.
1.1.4.8.5.12.1.7.1 Trijntje (Tine) Pool is geboren op 27-01-1914 in Tijnje, dochter van Feike Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1.7) en Fokje Veenema.
Notitie bij Trijntje: Wonende te Ede
Trijntje trouwde met Leo Kasje. Leo is overleden.
1.1.4.8.5.12.1.7.2 Geertje (Gé) Pool is geboren op 26-07-1916 in Tijnje, dochter van Feike Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1.7) en Fokje Veenema. Geertje is overleden op 15-02-2007 in Hillegom, 90 jaar oud. Geertje trouwde met Eef C. de Raad. Eef is overleden.
1.1.4.8.5.12.1.7.4 Janke Pool is geboren op 18-11-1921 in Tijnje, dochter van Feike Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1.7) en Fokje Veenema.
Notitie bij Janke: Woonachtig te Luxwoude
Janke trouwde met Durk Maat. Durk is overleden.
1.1.4.8.5.12.1.7.5 Wiebe Pool is geboren op 02-06-1923 in Tijnje, zoon van Feike Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1.7) en Fokje Veenema. Wiebe is overleden op 27-01-2008 in Drachten, 84 jaar oud. Wiebe trouwde, 7 jaar oud, op 11-09-1930 met Dieuwkje Keuning, geen dag oud. Dieuwkje is geboren op 11-09-1930. Dieuwkje is overleden.
Kinderen van Wiebe en Dieuwkje:
1 Grietje Pool [1.1.4.8.5.12.1.7.5.1], geboren op 16-11-1959 in Drachten.
2 Feiko Pool, geboren op 27-09-1961 in Drachten. Volgt 1.1.4.8.5.12.1.7.5.2.
1.1.4.8.5.12.1.7.5.2 Feiko Pool is geboren op 27-09-1961 in Drachten, zoon van Wiebe Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1.7.5) en Dieuwkje Keuning. Feiko trouwde, 38 jaar oud, op 11-03-2000 in Utrecht met Isbel Juvier Carranza, 25 jaar oud. Isbel is geboren op 15-10-1974 in Havana Cuba, dochter van Frank Juvier en Juana Rosa Carranza.
Kinderen van Feiko en Isbel:
1 Rachelle Alessandra Pool [1.1.4.8.5.12.1.7.5.2.1], geboren op 26-02-2004 in Tiel.
2 Stefan Wiebe Pool [1.1.4.8.5.12.1.7.5.2.2], geboren op 25-07-2006 in culemborg.
1.1.4.8.5.12.1.10 Dirk Pool is geboren op 07-10-1895 in Opsterland, zoon van Wiebe Jeens Pool (zie 1.1.4.8.5.12.1) en Trijntje Wiebrens Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1895. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 21-12-1922 in Opsterland akte 165 met Fokje van der Tuin.
1.1.4.8.5.12.2 Baukjen (Jeens) Pool is geboren op 21-06-1857 in Opeinde, dochter van Jeen Melles Pool (zie 1.1.4.8.5.12) en Trientje Klazes Kielstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1857. Jeens is overleden op 09-10-1913 in Opeinde, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1913. Jeens trouwde, 18 jaar oud, op 11-05-1876 in Smallingerland akte 15 met Johannes de Boer, 22 of 23 jaar oud. Johannes is geboren in 1853 in Opeinde. Johannes is overleden.
1.1.4.9 Johannes Jacobus Pool is geboren in 1732 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Jeronimus Pool (zie 1.1.4) en Klaaske Klazes. Johannes is overleden op 05-01-1816 in Zuiderdrachten, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1816. Johannes:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-05-1760 in Drachten met Trijntje Jans Meeus, 24 of 25 jaar oud. Trijntje is geboren in 1735 in Noorderdrachten. Trijntje is overleden in 1765 in <1766 Noorderdrahten, 29 of 30 jaar oud.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 02-02-1766 met Elisabeth Rienks de Jong, 21 of 22 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1744 in Noorderdrachten. Elisabeth is overleden in 1805 in <1806 Noorderdrachten, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Siebrigjen Johannes Pool [1.1.4.9.1], geboren in 1766 in Noorderdrachten. Siebrigjen is overleden op 07-02-1839 in Drachten, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1839.
Notitie bij Siebrigjen: 1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Drachten, koopsom
fl. 252
- Antje Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Jacobus Johannes Pool te Langezwaag, verkoper
- Johannes Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Rienk Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Siebrigjen Johannes Pool te Drachten, gehuwd met Heinse
Siegers Schippers, verkoper
- Pier Pieters Feenstra te Drachten, koper
- Harmen Lammerts te Drachten, koper

1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Drachten, koopsom
fl. 252
- Antje Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Jacobus Johannes Pool te Langezwaag, verkoper
- Johannes Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Rienk Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Siebrigje Johannes Pool te Drachten, gehuwd met Heinse
Siegers Schippers, verkoper
- Harmen Lammers te Drachten, koper
- Pier Pieters Veenstra te Drachten, koper
2 Jacobus Johannes Pool, geboren op 19-04-1772 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.2.
3 Rienk Johannes Pool, geboren op 15-01-1774 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.3.
4 Jurjen Johannes Pool, geboren op 14-12-1783 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.4.
5 Antje Johannes Pool [1.1.4.9.5], geboren op 15-12-1786 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 21-01-1787 in Drachten. Antje is overleden op 30-07-1851 in De Wilp gem Marum Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1851.
Notitie bij Antje: 1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Drachten, koopsom
fl. 252
- Antje Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Jacobus Johannes Pool te Langezwaag, verkoper
- Johannes Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Rienk Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Siebrigjen Johannes Pool te Drachten, gehuwd met Heinse
Siegers Schippers, verkoper
- Pier Pieters Feenstra te Drachten, koper
- Harmen Lammerts te Drachten, koper

1815 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Drachten, koopsom
fl. 252
- Antje Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Jacobus Johannes Pool te Langezwaag, verkoper
- Johannes Jacobus Pool te Drachten, verkoper
- Rienk Johannes Pool te Drachten, verkoper
- Siebrigje Johannes Pool te Drachten, gehuwd met Heinse
Siegers Schippers, verkoper
- Harmen Lammers te Drachten, koper
- Pier Pieters Veenstra te Drachten, koper
1.1.4.9.2 Jacobus Johannes Pool is geboren op 19-04-1772 in Noorderdrachten, zoon van Johannes Jacobus Pool (zie 1.1.4.9) en Elisabeth Rienks de Jong. Hij is gedoopt op 06-06-1784 in Drachten. Jacobus is overleden op 02-02-1834 in Luxwoude, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1834.
Notitie bij Jacobus: schipper (turfschipper)
Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 19-01-1794 met Baukjen Gerardus, 24 jaar oud. Baukjen is geboren op 24-12-1769 in Drachten. Zij is gedoopt op 24-12-1769 in Drachten. Baukjen is overleden op 07-11-1835 in Langezwaag, 65 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Baukjen:
1 Lysbeth Jacobus Pool, geboren op 26-10-1794 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.2.1.
2 Johannes Jacobus Pool, geboren op 01-03-1797 in Noorderdrachten. Volgt 1.1.4.9.2.2.
3 Mettje Jacobus Pool, geboren op 13-09-1798 in Noordwolde. Volgt 1.1.4.9.2.3.
4 Gerardus Jacobus Pool, geboren op 16-08-1802 in Langezwaag. Volgt 1.1.4.9.2.4.
1.1.4.9.2.1 Lysbeth Jacobus Pool is geboren op 26-10-1794 in Noorderdrachten, dochter van Jacobus Johannes Pool (zie 1.1.4.9.2) en Baukjen Gerardus. Zij is gedoopt op 23-11-1794 in Drachten. Lysbeth is overleden op 07-06-1868 in Terwispel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1868. Lysbeth begon een relatie, 18 jaar oud, op 11-12-1812 in Opsterland (Mairie Langezwaag) akte 18 suppl 6 met Jeen Andrys Akkerman, 24 jaar oud. Jeen is geboren op 27-08-1788 in St Johannesga. Hij is gedoopt op 06-?-1868 in Terwispel. Jeen is overleden.
1.1.4.9.2.2 Johannes Jacobus Pool is geboren op 01-03-1797 in Noorderdrachten, zoon van Jacobus Johannes Pool (zie 1.1.4.9.2) en Baukjen Gerardus. Hij is gedoopt op 02-04-1797 in Drachten. Johannes is overleden op 28-01-1880 in Terwispel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1880.
Notitie bij Johannes: veenarbeider
Johannes begon een relatie, 19 jaar oud, op 25-05-1816 in Opsterland (Mairie Langezwaag) akte 10 met Teetske (Tjibbes) de Vries, 21 of 22 jaar oud. Tjibbes is geboren in 1794 in ca. Luxwoude. Tjibbes is overleden.
Kinderen van Johannes en Tjibbes:
1 Baukjen (Johannes) Pool, geboren in 1818 in Gersloot. Volgt 1.1.4.9.2.2.1.
2 Teetske Pool [1.1.4.9.2.2.2], geboren op 19-05-1819 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1819. Teetske is overleden.
3 Tjibbe Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.3], geboren op 19-05-1819 in Opsterland. Tjibbe is overleden op 26-05-1827 in Opsterland, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1827.
4 Jacobus Pool, geboren op 21-03-1822 in Luxwoude. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.
1.1.4.9.2.2.1 Baukjen (Johannes) Pool is geboren in 1818 in Gersloot, dochter van Johannes Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2) en Teetske (Tjibbes) de Vries. Johannes is overleden op 26-05-1875 in Terwispel, 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1875. Johannes trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 04-03-1839 in opsterland akte 12 met Jan Pieters Bakker.
1.1.4.9.2.2.4 Jacobus Pool is geboren op 21-03-1822 in Luxwoude, zoon van Johannes Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2) en Teetske (Tjibbes) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1822. Jacobus is overleden op 01-02-1888 in Beetsterzwaag, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1888. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 24-01-1848 in Opsterland akte 2 met Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema, 25 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 05-08-1822 in Siegerswoude. Hendrikjen is overleden op 19-08-1903 in Gersloot, 81 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Hendrikjen:
1 Johannes Jacobus Pool, geboren op 13-10-1848 in Opsterland. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.1.
2 Imkjen Jacobus Pool, geboren op 09-12-1850 in Opsterland. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.2.
3 Tjibbe Jacobus Pool, geboren op 23-01-1853 in Terwispel. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.3.
4 Antje Jacobus Pool, geboren op 01-11-1855 in Opsterland. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.4.
5 Teetske Jacobus Pool, geboren op 28-12-1857 in Opsterland. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.5.
6 Jantje Jacobus Pool [1.1.4.9.2.2.4.6], geboren op 11-09-1861 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1861. Jantje is overleden op 02-07-1882 in Opsterland, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1882. Jantje bleef ongehuwd.
7 Baukjen Jacobus Pool, geboren op 14-04-1863 in Opsterland. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.7.
8 Klaaske Jacobus Pool, geboren op 30-11-1866 in Terwispel. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.8.
1.1.4.9.2.2.4.1 Johannes Jacobus Pool is geboren op 13-10-1848 in Opsterland, zoon van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1848. Johannes is overleden. Johannes begon een relatie, 23 jaar oud, op 29-02-1872 in Opsterland akte 11 met Aaltje Hendriks Bakker.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Hendrikje Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.1], geboren op 15-05-1873 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1873. Hendrikje is overleden.
2 Hendrik Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.2], geboren op 31-10-1875 in AEngwirdum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1875. Hendrik is overleden.
3 Jacoba Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.3], geboren op 28-11-1877 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1877. Jacoba is overleden.
4 Janke Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.4], geboren op 25-06-1880 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1880. Janke is overleden.
5 Tjibbe Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.5], geboren op 13-05-1883 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1883. Tjibbe is overleden.
6 Pieter Johannes Pool [1.1.4.9.2.2.4.1.6], geboren op 28-04-1887 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1887. Pieter is overleden.
1.1.4.9.2.2.4.2 Imkjen Jacobus Pool is geboren op 09-12-1850 in Opsterland, dochter van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1850. Imkjen is overleden op 31-10-1884 in Opsterland, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1884. Imkjen:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1876 in Opsterland akte 37 met Wietze Bloemsma. Wietze is overleden in 1883 in voor dit jaar.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 09-04-1883 in Opsterland akte 16 met Klaas Hendriks Moerman.
1.1.4.9.2.2.4.3 Tjibbe Jacobus Pool is geboren op 23-01-1853 in Terwispel, zoon van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1853. Tjibbe is overleden.
Notitie bij Tjibbe: 1916 Gorredijk, notaris J.F.?Houwing
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 3500
- Tjibbe Jacobus Pool te Gersloot, schuldenaar
- Noordelijke Hypotheekbank te Zwolle, schuldeiser
Tjibbe begon een relatie, 25 jaar oud, op 22-12-1878 in AEngwierden akte 34 met Romkje (Jans) Portyk, 18 of 19 jaar oud. Jans is geboren in 1859 in Luinjebert, dochter van Jan Oenes Portyk en Tietje Martens de Jong. Jans is overleden.
Kinderen van Tjibbe en Jans:
1 Jacobus Pool [1.1.4.9.2.2.4.3.1], geboren op 04-03-1879 in AEngwierden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1879. Jacobus is overleden.
2 Tietje Pool, geboren op 08-02-1882 in AEngwierden. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.3.2.
3 Jan Pool, geboren in 1886 in Gersloot. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.3.3.
4 Hendrikje Pool [1.1.4.9.2.2.4.3.4], geboren op 26-09-1888 in AEngwierden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1888. Hendrikje is overleden op 06-08-1890 in AEngwierden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1890.
5 Hendrik Pool [1.1.4.9.2.2.4.3.5], geboren op 01-12-1895 in AEngwirdum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1895. Hendrik is overleden.
1.1.4.9.2.2.4.3.2 Tietje Pool is geboren op 08-02-1882 in AEngwierden, dochter van Tjibbe Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4.3) en Romkje (Jans) Portyk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1882. Tietje is overleden. Tietje trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1904 in Opsterland akte 69 met Theunis de Leeuw.
1.1.4.9.2.2.4.3.3 Jan Pool is geboren in 1886 in Gersloot, zoon van Tjibbe Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4.3) en Romkje (Jans) Portyk. Jan is overleden. Jan trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 31-01-1920 in AEngwierden akte 34 met Antje van Veen, 25 of 26 jaar oud. Antje is geboren in 1894 in Oldeboorn, dochter van Ruurd Heeres van Veen en Hebeltje Jans van der Weide. Antje is overleden.
1.1.4.9.2.2.4.4 Antje Jacobus Pool is geboren op 01-11-1855 in Opsterland, dochter van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1855. Antje is overleden. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 05-04-1879 in Opsterland akte 22 met Popke Lap.
Kind van Antje en Popke:
1 Willem Lap, geboren in 1885 in Beets. Volgt 1.1.4.9.2.2.4.4.1.
1.1.4.9.2.2.4.4.1 Willem Lap is geboren in 1885 in Beets, zoon van Popke Lap en Antje Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4.4).
Notitie bij Willem: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Willem trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 14-05-1914 in Opsterland met Attje van Zwol, 24 of 25 jaar oud. Attje is geboren in 1889 in Terwispel, dochter van Jacob van Zwol en Elisabeth Bijlsma.
1.1.4.9.2.2.4.5 Teetske Jacobus Pool is geboren op 28-12-1857 in Opsterland, dochter van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1857. Teetske is overleden op 08-04-1887 in Opsterland, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1887. Teetske trouwde, 21 jaar oud, op 06-03-1879 in Opsterland akte 16 met Andries Posma.
1.1.4.9.2.2.4.7 Baukjen Jacobus Pool is geboren op 14-04-1863 in Opsterland, dochter van Jacobus Pool (zie 1.1.4.9.2.2.4) en Hendrikjen Folkerts Ve(e)nema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1863. Baukjen is overleden. Baukjen trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1892 in Utingeradeel akte 32 met Jentje Klazes Vleeshouwer, 22 of 23 jaar oud. Jentje is geboren in 1869 in Oldeboorn, zoon van <