>
Elisabeth A. Pool (1)
X 
Jacobus Uithof
Klaaske M. Pool
Alle M. Pool
Alle M. Pool
Mindert A. Pool (1)
X 
Lamkjen J. Mulder
Johannes A. Pool (1)
Styntje A. Pool (1)
X 
Hendrik P. Been
Sytske A. Pool (1)
Sytske A. Pool (2)
X 
Folkert P. Jansma
Liefke A. Pool (2)
X 
Hendrik Spa
Klaaske A. Pool (2)
X 
Johannes T. de Jong
Hendrikjen A. Pool (2)
X 
Rinze S. Aardema
Berend Pool
Hedde A. Pool
Harmen Pool
X 
Wietske Veenstra
Grietje Pool
Klaas A. Pool
X 
Saakje van der Woude
Geeske Pool
X 
Jan Aardema
Alle B. Pool (1)
X 
Grietje J. Ottema
Jacob B. Pool (1)
Antje B. Pool (1)
Klaas B. Pool (1)
X 
Fetje de Klein
Anne B. Pool (1)
Sale B. Pool (2)
Antje B. Pool (2)
Sale B. Pool (2)
Salomon B. Pool (2)
Sale B. Pool (2)
Berend A. Pool (2)
X  X 
1 Martzen S. Pijpstra
2 Imkjen S. Jonkman
Gelske A. Pool (2)
Gelske A. Pool (2)
X 
Johannes S. Aardema
Alle M. Pool
X  X 
1 Tryntje J. Kalsbeek
2 Antje H. van der Pers
V
VI
VII
VIII
IX
1.1.4.8.4.1 ♀
Elisabeth Alles Pool
leeftijd: 78 jaar
*03-02-1798 Noorderdrachten
24-04-1876 Elsloo
huwelijk 25-05-1820 in Opsterland akte 34 met
Jacobus (Hendriks) Uithof
1.1.4.8.4.2.1 ♀
Klaaske Minderts Pool
leeftijd: 12 jaar
*24-11-1842 Noorderdrachten
26-12-1854 Noorderdrachten
1.1.4.8.4.2.2 ♂
Alle Minderts Pool
leeftijd: 10 maanden
*13-01-1845 Noorderdrachten
14-11-1845 Noorderdrachten
1.1.4.8.4.2.3 ♂
Alle Minderts Pool
leeftijd: 3 jaar
*25-06-1850 Drachten
20-03-1854 Drachten
1.1.4.8.4.2 ♂
Mindert Alles Pool
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1800 Noorderdrachten
11-01-1877 Drachten
huwelijk 16-10-1842 in Smallingerland akte 49 met
Lamkjen Jans Mulder
leeftijd: 32 jaar
*21-12-1821 Noorderdrachten
02-01-1854 Drachten
1.1.4.8.4.3 ♂
Johannes Alles Pool
leeftijd: 27 of 28 jaar
*1803 Ureterp
30-06-1831 Legerhospitaal in Den Bosch
1.1.4.8.4.4 ♀
Styntje Alles Pool
leeftijd: 49 jaar
*10-08-1805 Ureterp
27-05-1855 Noorderdrachten
huwelijk 06-06-1835 in Smallingerland akte 38 met
Hendrik Pieters Been
*1801 Kuinre prov Overijssel
1.1.4.8.4.5 ♀
Sytske Alles Pool
leeftijd: 2 of 3 jaar
*1808 Noorderdrachten
1811 plm
1.1.4.8.4.6 ♀
Sytske Alles Pool
leeftijd: 35 of 36 jaar
*1812 Ureterp
16-02-1848 Siegerswoude
huwelijk 06-02-1837 in Opsterland akte 4 met
Folkert Piers Jansma
1.1.4.8.4.7 ♀
Liefke Alles Pool
leeftijd: 79 jaar
*10-12-1813 Ureterp
12-01-1893 Ureterp
huwelijk 06-02-1837 in Opsterland akte 3 met
Hendrik (Johannes) Spa
1.1.4.8.4.8 ♀
Klaaske Alles Pool
leeftijd: 26 jaar
*17-03-1816 Ureterp
09-03-1843 Opsterland
huwelijk 15-06-1839 in Opsterland akte 47 met
Johannes Tjerks de Jong
1.1.4.8.4.9 ♀
Hendrikjen Alles Pool
leeftijd: 73 jaar
*19-02-1819 Ureterp
28-12-1892 Ureterp
huwelijk 06-12-1842 in Opsterland akte 72 suppl.6 met
Rinze Sytzes Aardema
1.1.4.8.4.10.1.1 ♂
Berend (Alles) Pool
leeftijd: 17 jaar
*11-12-1870 Opsterland
18-06-1888 Opsterland
1.1.4.8.4.10.1.2 ♂
Hedde Alles Pool
*22-06-1874 Opsterland
1.1.4.8.4.10.1.3.1 ♂
Harmen Pool
*21-11-1898 Grouw gem Idaarderadeel
huwelijk 22-04-1922 in Smallingerland akte 15 met
Wietske Veenstra
*1902 Surhuizerveen gem Achtkarspelen
1.1.4.8.4.10.1.3.2 ♀
Grietje Pool
*07-07-1900 Idaarderadeel
1.1.4.8.4.10.1.3 ♂
Klaas Alles Pool
*1875 Opsterland
huwelijk 14-05-1898 in Smallingeland akte 34 met
Saakje van der Woude
*1876 Opeinde
1.1.4.8.4.10.1.4 ♀
Geeske (Alles) Pool
*17-06-1877 Opsterland
huwelijk 23-11-1905 in Opsterland akte 115 met
Jan Aardema
1.1.4.8.4.10.1 ♂
Alle Berends Pool
leeftijd: 43 jaar
*19-05-1842 Ureterp
14-05-1886 Siegerswoude
relatie 09-05-1867 in Opsterland akte 31 met
Grietje Jans Ottema
*1841 Siegerswoude
1.1.4.8.4.10.2 ♂
Jacob Berends Pool
leeftijd: 42 jaar
*31-05-1844 Ureterp
28-12-1886 Drachten
1.1.4.8.4.10.3 ♀
Antje Berends Pool
leeftijd: 3 jaar
*21-06-1846 Ureterp
15-09-1849 Ureterp
1.1.4.8.4.10.4 ♂
Klaas Berends Pool
leeftijd: 72 jaar
*21-10-1848 Ureterp
20-12-1920 Opsterland
huwelijk 11-05-1893 in Opsterland akte 51 met
Fetje de Klein
1.1.4.8.4.10.5 ♂
Anne Berends Pool
leeftijd: 2 jaar
*17-05-1851 Ureterp
25-06-1853 Ureterp
1.1.4.8.4.10.6 ♂
Sale Berends Pool
leeftijd: 1 jaar
*25-12-1856 Siegerswoude
26-06-1858 Siegerswoude
1.1.4.8.4.10.7 ♀
Antje Berends Pool
leeftijd: 8 jaar
*30-09-1858 Siegerswoude
17-09-1867 Siegerswoude
1.1.4.8.4.10.8 ♂
Sale Berends Pool
leeftijd: 2 dagen
*05-10-1861 Siegerswoude
07-10-1861 Siegerswoude
1.1.4.8.4.10.9 ♂
Salomon Berends Pool
leeftijd: 7 maanden
*26-09-1862 Siegerswoude
15-05-1863 Siegerswoude
1.1.4.8.4.10.10 ♂
Sale Berends Pool
leeftijd: 10 maanden
*19-01-1865 Siegerswoude
19-11-1865 Opsterland
1.1.4.8.4.10 ♂
Berend Alles Pool
leeftijd: 44 jaar
*24-08-1821 Ureterp
16-03-1866 Siegerswoude
relaties:
(1) relatie 31-01-1842 in Opsterland akte 6 met
Martzen Sytses Pijpstra
leeftijd: 31 jaar
*12-10-1821 Siegerswoude
22-04-1853 Ureterp
(2) relatie 01-05-1856 in Opsterland (akte 23) met
Imkjen Sales Jonkman
leeftijd: 78 jaar
*06-01-1822 Ureterp
07-04-1900 Ureterp
1.1.4.8.4.11 ♀
Gelske Alles Pool
leeftijd: 11 maanden
*26-06-1824 Ureterp
05-06-1825 Ureterp
1.1.4.8.4.12 ♀
Gelske Alles Pool
leeftijd: 74 jaar
*28-06-1826 Ureterp
~29-06-1826 Blad 74
14-07-1900 Opsterland
huwelijk 24-05-1855 in Opsterland akte 50 met
Johannes Sytzes Aardema
1.1.4.8.4 ♂
Alle Minderts Pool
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1773 Noorderdrachten
29-03-1849 Ureterp
relaties:
(1) huwelijk 12-11-1797 in Drachten met
Tryntje Jocgchums Kalsbeek
leeftijd: 33 jaar
*10-12-1775 Kortehemmen
08-08-1809 Ureterp
(2) huwelijk 11-11-1810 met
Antje Hendriks van der Pers
leeftijd: 71 jaar
*?-03-1784 Ureterp
11-04-1855 Ureterp