>
Mindert Veenema
Tjibbe Veenema
Liefke Veenema
Meijchiel Veenema
Tryntje Veenema
Jeen M. Venema
V
VI
1.1.4.8.2.1 ♂
Mindert Veenema
*1798
1.1.4.8.2.2 ♂
Tjibbe Veenema
*1800
1.1.4.8.2.3 ♀
Liefke Veenema
*1804
1.1.4.8.2.4 ♂
Meijchiel Veenema
*1807
1.1.4.8.2.5 ♀
Tryntje Veenema
*1810
1.1.4.8.2 ♂
Jeen Minderts Venema
leeftijd: 80 of 81 jaar
*1764 Noorderdrachten
1845