>
Syke D. Pool
X 
Kornelis K. Haayema
Wiebe D. Pool
X 
Baukjen J. de Vries
doodgeboren J. Pool
Douwe J. Pool
Hinke J. Pool
X 
Popke K. Douma
Wiepkjen J. Pool
X 
Dirk W. Wierstra
doodgeboren J. Pool
Wipkjen J. Pool
Jan D. Pool
X 
Froukjen H. Terpstra
Trijntje W. Pool
X 
Douwe J. Hüdoff
V
VI
VII
1.1.4.4.9.1 ♀
Syke Douwes Pool
leeftijd: 43 jaar
*22-02-1796 Noorderdrachten
~06-03-1796 Drachten
22-03-1839 Noorderdrachten
huwelijk 27-01-1821 in Smallingerland akte 22 met
Kornelis Kornelis Haayema
*1791 Burum gem. Kollumerland
1.1.4.4.9.2 ♂
Wiebe Douwes Pool
leeftijd: 76 jaar
*30-05-1798 Noorderdrachten
~17-06-1798 Drachten
02-09-1874 Noorderdrachten
huwelijk 27-04-1822 in Smallingerland akte 12 met
Baukjen Johannes de Vries
leeftijd: 72 jaar
*26-08-1799 Opeinde
~22-09-1799 Opeinde
11-01-1872 Opeinde
1.1.4.4.9.3.1 ♀
doodgeboren Jans Pool
leeftijd: < 1 dag
*01-10-1826 Drachten
01-10-1826 Drachten
1.1.4.4.9.3.2 ♂
Douwe Jans Pool
leeftijd: 30 jaar
*05-01-1828 Rottevalle
05-12-1858 Opeinde
1.1.4.4.9.3.3 ♀
Hinke Jans Pool
leeftijd: 67 jaar
*06-04-1830 Rottevalle
11-03-1898 Tietjerksteradeel
huwelijk 19-05-1859 in Tietjerksteradeel akte 46 met
Popke Klazes Douma
*1830 Bergum
1.1.4.4.9.3.4 ♀
Wiepkjen Jans Pool
leeftijd: 61 jaar
*08-03-1833 Smallingerland
18-03-1894 Utingeradeel
huwelijk 04-05-1860 in Utingeradeel akte 12 met
Dirk Willems Wierstra
*1828 Oldeboorn
1.1.4.4.9.3.5 [?]
doodgeboren Jans Pool
levenloos *06-01-1839 Smallingerland
1.1.4.4.9.3.6 ♀
Wipkjen Jans Pool
*22-06-1842 Opeinde
1.1.4.4.9.3 ♂
Jan Douwes Pool
leeftijd: 81 jaar
*25-04-1800 Noorderdrachten
~18-05-1800 Drachten
30-04-1881 Drachten
huwelijk 12-05-1825 in Smallingerland akte 14 met
Froukjen Hinnes Terpstra
leeftijd: 77 of 78 jaar
*1802 Bergum
02-07-1880 Drachten
1.1.4.4.9 ♀
Trijntje Wybes Pool
leeftijd: 35 jaar
*27-10-1773 Noorderdrachten
~28-11-1773 Noorderdrachten
09-01-1809 Noorderdrachten
huwelijk 18-01-1795 met
Douwe Jans Hüdoff
leeftijd: 28 of 29 jaar
*1772 Noorderdrachten
1801 Noorderdrachten